JIŽNÍ KOREA kulturněhistorický most staletí… | ARS VIVA cesty za uměním

JIŽNÍ KOREA kulturněhistorický most staletí…

SOUL, SUWON, NAMHANSANSONG, BOPDŽUSA, HAHOE, KJONGDŽU, HEINSA, TONGDOSA, BUSAN, KIMHE, DŽINDŽU, NAGANUPSONG, UNDŽUSA, KWANGDŽU

TERMÍN: 13. - 23. říjen 2022 (11 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 6222

CENA: 59 900 Kč       se slevou 59 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 8 980 Kč; možnost snížené zálohy 12 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka Qatar Airways, via Dauhá); lux. klimatizovaný autobus dle programu, 8x ubytování s polopenzí a 1x večeře před odletem do Prahy (4* hotely, 2lůžkové klimatizované pokoje s příslušenstvím, free WiFi, fitness, někde sauna, bazén ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 12 900 Kč); vstupné dle programu, odborného průvodce ARS VIVA, místní tech. doprovod, osobní audio systém, 1 lahev balené vody / den (v autobusu), podrobně viz Všeobecné podmínky...Fakultativně (včetně vstupného) č. 1) BUDDHISTICKÉ PAMÁTKY V POHOŘÍ NAMSAN cena = 1 200 Kč; č. 2) úplné pojištění včetně Pandemic = 1 560 Kč. Cena nezahrnuje: částku na spropitné za služby v Koreji ve výši 35 USD - vybere průvodce ARS VIVA na letišti v Praze. Bilaterální smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou upravuje bezvízový styk platící oboustranně pro všechny druhy pasů (platnost minimálně 6 měsíců od vstupu do země) a dobu pobytu do 90 dnů pro běžné turistické cesty.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

Korejský poloostrov bývá často označován jako historický kulturní most mezi Čínou a Japonskem. Rozumí se tím především jednosměrné šíření buddhismu a konfucianismu, architektury a estetických názorů velké čínské kultury. V různých fázích dějin však Korea prokázala silný potenciál k vytvoření autonomní kultury, jejíž význam je na Západě oceňován až v posledních desetiletích. Po megalitických kulturách 1. tisíciletí př.Kr. se na přelomu letopočtu v zemi zformovala 3-4 království. Na jihu poloostrova byla mezi 7. a 10. st. začleněna do buddhistické říše Sjednocená Silla s vyspělou výtvarnou kulturou. V bohaté tradici korejské keramiky, mnohdy mylně považované za inspirovanou japonskou keramikou (často byl opak pravdou), se vypínají jako špička ledovce seladony z období Korjo (10.-14. st.), obdivované i v tehdejší Číně. Městské chrámy, horské kláštery, zachovalé klanové vesnice s původním folklórem, královské paláce v Soulu nebo mohylové hrobky jsou jen jednou částí korejské “trojnožky”. Tou druhou je korejská krajina s vlhkým klimatem, zalesněnými horami, členitým pobřežím a originální kuchyní s hojností darů moře. Třetí je pak Korea moderní (se čtvrtou největší ekonomikou Asie), světoznámými značkami aut a elektroniky, moderní výstavbou měst a dokonalou dopravní sítí. Korea má vše, co si lze pod názvem Dálný východ představit…

čtvrtek 13.10.

odlet z Prahy v 16:20 hodin (via Dauhá); sraz účastníků v 14:00 hodin na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle chodu J); přílet na letiště v DAUHÁ (hl. město Kataru) ve 23:05 hodin m.č.

pátek 14.10.

DAUHÁ / DOHA odlet do Soulu v 02:10 hod, v 16:55 hodin přílet do SOULU na mezinárodní letiště Incheon / Inčchon (hlavní letiště pro celou aglomeraci Soulu, cca 50 km od města, patří k nejlépe hodnoceným na světě, nový architektonický projekt Terminálu 2 (arch. kancelář Gensler); transfer do hotelu v SOULU, ubytování

sobota 15.10.

SOUL hlavní a největší město Jižní Koreje, pulzující metropole Koreje, v širší aglomeraci 24 mil. obyvatel (téměř polovina populace státu), sídelní město poslední vládnoucí dynastie Čoson (království 1392-1897, císařství 1897-1910) NAMHANSANSONG horská pevnost jihovýchodně od Soulu využitá za království Sjednocená Silla proti čínským Tchangům (7. st.), za dynastie Korjo proti Mongolům (13. st.) a za dynastie Čoson proti mandžuské invazi (dnešní stav po r. 1624, na seznamu památek UNESCO), tzv. Nouzový palác sloužil pro administrativní a vojenské účely až do r. 1917 (procházka po části hradeb); Olympijský park moderní areál vybudovaný k olympijským hrám v r. 1988: Brána světového míru (arch. Kim Chung-up) a Park soch s 200 moderními plastikami místních i světových autorů (mj. Armitage, Caesar); Čongmjo zahradní komplex státního oltáře a konfuciánského ritu dynastie Čoson (r. 1394, přestavěno r. 1608, na seznamu památek UNESCO) s pavilony kolem dvou dlážděných nádvoří, pamětními deskami králů a královen, ukázkami nábytku a rituálních nádob; Tapgol park s kamennou desetistupňovou pagodou s bohatou figurální výzdobou (r. 1467, výška 12 m) v zaskleném pavilonu na místě původního buddhistického chrámu Wongaksa; Kjonbokkung - palácové město nedávno rekonstruovanou bránou Gwanghwamun vstup do nejstaršího a největšího z pěti paláců dynastie Čoson (zal. r. 1395, obnoven r. 1868 a ve 20. st. přestavěn podle vzoru Zakázaného města v Pekingu), v areálu trůnní sál, Národní palácové muzeum, řada dalších budov, pavilonů, jezírek; současná architektura (výběr dle časových možností): Lotte World tower (arch. KPF, v. 556 m, 123 pater, r. 2016; vyhlídka na město a aglomeraci ze 120. a 123. patra - výtah není v ceně zájezdu); 63 Building (arch. SOM, v. 250 m); Leeum Samsung Museum of Art (ext., arch. M. Botta, J. Nouvel, R. Koolhaas, r. 2004);  Dongdamun (Východní brána z r. 1398, rekonstruovaná v r. 1869) a futuristický areál DDP - Dongdeamun Design Plaza (arch. Zaha Hadid a studio Samoo, r. 2014; výstavní prostory, přístupný parkem na střechách, futuristické obchody a restaurované zbytky městské fortifikace

neděle16.10.

SOULGONGDŽU v letech 475-539 hlavní město království Pekče, jednoho ze Tří království, které jako první v Koreji přijalo buddhismus; regionální Národní muzeum (exponáty z hrobky krále Muryonga, 6. st.) BOPDŽUSA buddhistický klášter v národním parku Songnisan (zal. r. 553, dnešní stav z r. 1624) v typickém uspořádání horských klášterů zvaných sansa, tj. v závěru údolí (dostupné laickým věřícím), nejstarší dochovaná dřevěná pagoda v Koreji (pětipatrová, 8. st.) s výmalbou konstrukčních částí, velké kamenné nádoby a lucerny z období Sjednocené Silly (8. st.), obří zvon a buben v samostatném pavilonu, novodobý stojící bronzový Miruk (Buddha budoucnosti Maitréja, výška 33 metrů, 150 tun) s přístupným sálem v základně JEONJU ubytování

pondělí 17.10.

JEONJU - GOČANG jedna ze tří nejvýznamnějších megalitických lokalit v zemi (společný zápis UNESCO), v této oblasti 2000 dolmenů z doby bronzové v 85 skupinách (přibližně 7. st. př.Kr.); obec Mesan v kopcovitém terénu celkem 447 dolmenů (hmotnost od 10 do 225 tun) MIRUKSA v dnešním městě Iksan vykopávky největšího buddhistického chrámu (zal. r. 602, společný zápis UNESCO) z doby království Pekče (18 př.Kr. - 660) nejstarší a největší korejská kamenná pagoda Miruksadži (původně 9stupňová, výška 30 m) KWANČOKSA buddhistický chrám z počátku království Korjo (918-1392) s kolosální 18metrovou sochou buddhy budoucnosti Maitréjou (korejsky Miruk, kolem r. 968, s vysokým kónickým kloboukem se zdvojenou čtvercovou krempou nahoře) UNDŽUSA málo navštěvovaný buddhistický klášter v malém údolí (období Silla), 91 monolitických plastik buddhů a jejich následovatelů pod otevřeným nebem - některé „primitivního“ protáhlého plochého provedení stojící postavy, výška až 10 metrů), 18 kamenných pagod, dvě ležící ploché figury ve svahu nad klášterem, vynikající meditační atmosféra NAGANUPSONG typická opevněná vesnice období Čoson s hradbou dlouhou 1400 m (na seznamu památek UNESCO; jedna z mála dochovaných, původně administrativní centrum okresu Nagan, zachováno 90 domů stále obývaných, významné nehmotné kulturní dědictví - lidová hudba, místní rituály, zpívané příběhy aj.) SUNCHEON ubytování

úterý 18.10.

SUNCHEON přejezd jihem korejského poloostrova přes aglomeraci Degu přejezd do národního parku Kajasan HEINSA významný horský klášter (zal. r. 802, na seznamu památek UNESCO); knihovna s 81 350 dřevěnými tiskařskými deskami buddhistického kánonu Tripitaka (Tři koše, 1236-51, umístěné k ochraně před mongolským nebezpečím do kláštera Heinsa r. 1398), haly knihovny (Džangkyong Pandžon) ve svahu nad klášterem z r. 1488 (nejúplnější verze kánonu ve východní Asii) TONGDOSA buddhistický klášter (zal. 646, dnešní stav 15.-17. st., na seznamu památek UNESCO) jeden z největších klášterů v Koreji (65 budov) a možná nejuctívanější místo korejských buddhistů (věří, že schraňuje sariru tj. pravé relikvie Buddhy Šakjamuniho), příchod lesní cestou „borovic tančících ve větru“, několik mostů a bran, hlavní modlitební síň Daungdžeon a za ní venkovní Diamantový oltář s kamennou urnou (relikviářem) uprostřed terasy s řadami balustrád, klášterní muzeum BUSAN druhé největší město Jižní Koreje, od 15. st významný přístav, Marine City ve čtvrti Heundae - moderní architektura posledních dvou dekád: mrakodrapy IFC (r. 2014, 289 m), ZENITH (r. 2011, 301 m), WBC (r. 2011, 265 m), LCT Sharp (r. 2019, 412 m); Cinema Center (arch. studio Coop Himmelb(l)au, r. 2011); ubytování, volný program

středa 19.10.

BUSAN přejezd do KIMHE regionální Národní muzeum (expozice kultur doby neolitické a bronzové jihovýchodního regionu země a zejména 5000 exponáty království Gaya z období 42-562, období Tří království Silla, Gaya a Pekče) DŽINDŽU místo několika bitev při japonské invazi do Koreje (tzv. Imdžinská válka), v pevnosti Národní muzeum s exponáty z doby invaze (1592-98) KJONGDŽU hlavní město království Silla (57 př.Kr. - 668) a království Sjednocená Silla (668-935), genealogie 56 vládců, buddhismus přijat v polovině 5. st.; pět historických oblastí města a okolí na seznamu památek UNESCO; Bunhwangsa třípatrová základna původně vyšší zděné pagody (r. 634, nejstarší přesně datovaná pagoda období Silla; zbytky sochařské výzdoby - lvi, strážci vchodů); Anapči původně odpočinková zóna královské rodiny kolem umělého jezera (dnes park) se zbytky kamenné vodní kaskády KJONGDŽU ubytování, volný program

čtvrtek 20.10.

KJONGDŽU volný program; fakultativní výlet č. 1: krátké prohlídky buddhistických památek v bočních údolích pohoří Namsan, jediném kulturně-historickém národním parku v zemi, v němž je roztroušeno 672 buddhistických památek období Silla: Posokčong na západní straně pohoří „piknikovací“ místo městské aristokracie s neobvyklým vodním kanálkem pro společenskou zábavu, tři plastiky v Baori - na východní strana pohoří reliéfy na skalních útesech v údolí Tapgok, krásný sedící buddha v lese v údolí Mirukgok; Kwarung hrobka-tumulus krále Wonsonga (vládl v letech 785-98) s 12 reliéfy zvěrokruhu a volnými plastikami symetricky podél přístupové cesty (významná je jedna s „neasijskými“ rysy obličeje); Park tumulů v centru města (23 tumulů s více než 200 královskými hroby, přístupný je pouze tumulus Čonmačong); Čomsongdae unikátní astronomická observatoř (vybudována v letech 632-47, věžovitý tvar; Wolsong pozůstatky pevnosti na jižní straně centra (zal. r. 101) s klenutou podzemní ledárnou Sokpinggko (obd. Čoson); Národní muzeum Kjongdžu (zal. r. 1975) významné artefakty z celé historie říše Silla (přenesené originály soch a reliéfních panelů z širší oblasti Kjongdžu mj. z chrámu Sokkuram, bronzové plastiky a sakrální předměty, keramika, zlaté poklady královských hrobek zejm. z tumulu Čonmačong, nálezy z rybníka Anapči aj.) JANGDONG folklorní vesnice (na seznamu památek UNESCO) klanů Wolsong Son z Kjongdžu a Jogang Ji z Jodžu v rokli kopců Solčangsan (domy s typickými nádobami na kvašenou nakládanou zeleninu kimči) KJONGDŽU

pátek 21.10.

KJONGDŽU - BULGUKSA proslulý buddhistický klášter na úbočí hory Tohamsan (kamenné části z let 751-74, rekonstrukce dřevěných staveb r. 1969-73, na seznamu památek UNESCO) dvě unikátní kamenná schodiště s valenou klenbou, na hlavním nádvoří kamenné pagody: „mužská“ Sokgatap (uvnitř nalezen nejstarší tisk na světě, datovaný r. 751) a tvarově unikátní „ženská“ Dabotap napodobující dřevěnou konstrukci, v interiérech cenné plastiky pozlacených sedících buddhů Amitábhy a Vairóčany (přelom 8.-9. st.) SOKKURAM slavný „kopulový“ chrám pod zemní mohylou (r. 751, na seznamu památek UNESCO) ze žulových bloků s pozoruhodnou konstrukcí kopule, skvostné reliéfní vlysy strážních božstev, bódhisattvů, mistrových žáků a 3,5 m vysoká socha sedícího Buddhy Šakjamuniho) HAHOE folklorní vesnice (období Čoson, na seznamu památek UNESCO) obklopená meandrem řeky Nakdong, příklad typické klanové vesnice, domky rolníků s rákosovými střechami, domy vesnické aristokracie (yangban) s keramickou krytinou, rituální místa v obci (starý strom, dřevěné masky předků), muzeum s maskami tradičního lidového divadla; po cestě u Andongu krátká zastávka u skalního 12 metrů vysokého buddhy Jebiwon (asi 11. st.) SOUL ubytování

sobota 22.10.

SOUL Namsangol skanzen tradiční vesnické architektury (hanok) na úpatí zalesněného kopce Namsan přenesená většinou z oblasti okolo Soulu; královský palác Čchangdokkung (zal. r. 1395, obnoven po požárech v r. 1592 a v r. 1623, na seznamu památek UNESCO; sídlo dvora a vlády až do r. 1868, na ploše 45 ha palácové budovy a 28 pavilonů v krásných privátních zahradách se soukromými rezidencemi příslušníků dynastie Čoson); Korejské národní muzeum špičková instituce v moderní velké budově uprostřed 30hektarového parku Jongsan (otevřeno r. 2005), jedno z největších muzeí na světě, významné exponáty ze všech období korejské prehistorie i historie ve třech podlažích - staré bronzy, figurální i užitná keramika vč. slavných korejských seladonů, zlaté poklady královských hrobek z období Silla (slavná zlatá koruna s nefritovými návěsky), nejstarší tisk z dřevěného bloku (z pagody v klášteře Bulguksa), buddhistické plastiky vč. významného typu bódhisattvy meditujícího vsedě s rukou pod bradou; 13,5 m vysoká kamenná pagoda ve vstupní hale, porcelány, malby, sál exponátů ze staré Indie (Gandhára) a Číny atd., příležitostné výstavy s významnými mezinárodními zápůjčkami; současná architektura (výběr dle časových možností): nová radnice (arch. Kerl Yoo a studio iArc, Soul, r. 2012); Louis Vuitton (arch. F.O. Gehry, r. 2019), National University Museum of Art (ext., arch. R. Koolhaas, r. 2005), EWha Womans University (arch. D. Perrault, r. 2008), Samsung Jong-ro Tower (arch. R. Vignoly, r. 1999); večeře; Čongkyčon procházka po části náplavky, v letech 2003-2005 urbanisticky moderně upravené; volný program; transfer na letiště

neděle 23.10.

SOUL mezinárodní letiště Incheon; odlet do Prahy (via Dauhá) v 01:30 hodin, přílet do Prahy ve 13:35 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi