třídenní podzimní VÍDEŇ a jedinečné výstavy | ARS VIVA cesty za uměním

třídenní podzimní VÍDEŇ a jedinečné výstavy

J.M. BASQUIAT; RIVALITA V UMĚNÍ - CELLINI, RUBENS, GOYA; ODKAZ H. NEWTONA; TONNY GRAGG; HAGENBUND

TERMÍN: 28. - 30. říjen 2022 (3 dny) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 5822

CENA: 5 650 Kč       se slevou 5 550 Kč Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 2x ubytování se snídaní - bufet (3* moderní hotel v centru Vídně nedaleko zámeckých zahrad Horního Belvederu a muzea Belvedere 21; 2lůžkové pohodlně zařízené pokoje s příslušenstvím, free WiFi, příplatek za jednolůžkový pokoj je 2 400 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, rezervace vstupů na výstavy podle programu, osobní audio systém; podrobně viz Všeobecné podmínkyFakultativně: č. 1) úplné pojištění včetně Pandemic = 210 Kč. Cena nezahrnuje osobní městský poplatek 1,50 € za osobu a noc.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

pátek 28.10.

odjezd z Prahy v 06:00 hodin, možnost přistoupení v Jihlavě nebo na trase (po dohodě) VÍDEŇ Albertina významné muzeum výtvarného umění (původně palác vévody Alberta Sasko-Těšínského, zakladatele slavné sbírky grafických listů a kreseb), po rekonstrukci v r. 2003 se specializuje na pořádání výstav (především z vlastních rozsáhlých sbírek ale i ve spolupráci s významnými světovými muzei a soukromými sběrateli); hlavní podzimní výstavy JEAN-MICHEL BASQUIAT: Symboly a Znamení v Rakousku první velká retrospektivní výstava amerického umělce (1960-88), který se řadí mezi hlavní představitele neo-primitivní a neo-expresivní malby a tzv. popkultury (spolu s A. Warholem, J. Schnabelem a K. Haringem); přibližně 80 významných děl z renomovaných veřejných i soukromých sbírek představí Basquiatův jedinečný vizuální jazyk; „TONY CRAGG - SOCHY A KRESBY“ výběr přibližně 20 soch a stejně tolika kreseb z posledních dvou desetiletí světově proslulého britského sochaře (nar. 1949); podrobně na www.albertina.at; procházka centrem Vídně: průchod přes Hofburg (ext., císařská rezidence, 13.-20. st.); kruhové náměstí Michaelerplatz s archeologickou zónou uprostřed (pozůstatky římského vojenského tábora a středověkých domů), obklopené výraznými stavbami: dominantní vstupní průčelí císařské rezidence Hofburg - tzv. Michaelertrakt (podle projektu J.B. Fischera z Erlachu ze 20. let 18. st., realizováno až ve druhé pol. 19. st., dokončeno r. 1888), kostel sv. Michala (13.-18. st.) a Loos-Haus (původně obchodní dům firmy Goldman&Salatsch, 1909-13, v r. 1987 zakoupen a zrestaurován bankou Raiffeisen); honosný Palác Ferstel (arch. H. von Ferstel, 1855-60) postaven jako sídlo Národní banky a Burzovní dům, slavná kavárna Café Central (neogotický interiér), krásná krytá obchodní pasáž s fontánou Dunajské najády (A. von Fernkorn, r. 1861), náměstí Am Hof - Bank Austria Kunstforum renomovaný rakouský výstavní prostor s dlouholetou tradicí pořádání vynikajících výstav výtvarného umění (v letech 1988-89 rekonstrukce výstavních sálů - arch. G. Peichl, plocha 1 120 m²), aktuální výstava „ODKAZ HELMUTA NEWTONA“ retrospektivní přehlídka celé tvorby vynikajícího německého fotografa (1920-2004), proslulého originálními erotickými záběry modelek a osobitými akty; představí na 300 děl - od ikonických fotografií až po dosud nevystavená díla; volný program, ubytování

sobota 29.10.

VÍDEŇ architektura nového Hlavního nádraží (arch. E. Hoffmann, T. Hotz, A. Wimmer, 2009-15, zajímavý vídeňský dopravní uzel) a blízkého okolí - významný urbanistický celek (na ploše 109 ha bude cca 5 000 bytů a 20 000 nových pracovních míst), Belvedere 21 galerie moderního a současného umění (ext., dostavba v letech 2008-12, arch. A. Krischanitz, K. Schwanzer; součástí stálá expozice děl slavného rakouského sochaře F. Wotruby a stylová kavárna - arch. H. Czech), Belveder skvost barokní architektury - letní palác prince Evžena Savojského (arch. L. van Hildebrandt, 1714-23): Horní Belveder reprezentativní rezidence, architektonicky řešená zahrada s fontánami a plastikami, Dolní Belveder - jednoposchoďový zahradní palác, původně soukromé komnaty prince Evžena Savojského, Karlsplatz - jedinečný barokní kostel Karla Boromejského (ext., J.B. Fischer z Erlachu a jeho syn J. Emanuel, 1715-37, v interiéru fresková výzdoba od J.M. Rottmayera), dva vstupní kiosky městské dráhy (arch. O. Wagner, 1898-99), Pavilon Secese (ext., arch. J.M. Olbrich, 1897-8, prostor pro pořádání výstav tehdy vzniklého Sdružení rakouských výtvarných umělců - Wiener Secession); Naschmarkt nejznámější vídeňský potravinový trh s množstvím stánků, hospůdek a barů nabízí pestrou kulinářskou nabídku s produkty vídeňské, italské a asijské gastronomie (možnost občerstvení), v sobotu navíc doplněný vyhlášeným bleším trhem Vídeňská státní opera (arch. A. Sicard a E. v. der Nüll, 1861-69, otevřena Mozartovou operou Don Giovanni), Maria - Theresien Platz travnaté náměstí s monumentálním pomníkem Marie Terezie (K. von Zumbusch, 1874-87, okolo panovnice jezdecké sochy jejích generálů a významné osobnosti vědy a umění); Uměleckohistorické muzeum (arch. G. Semper a K. v. Hasenauer, otevřeno r. 1891) jedno z nejvýznamnějších světových uměleckohistorických muzeí; vzniklo pro uložení a vystavení císařských uměleckých sbírek, které byly dále rozšiřovány; vynikající stálé sbírky: egyptské, řecké, římské umění a raně křesťanské umění, velká obrazová galerie (evropské malířství 14.-18. st.), v roce 2013 znovu otevřena KUNSTKAMMER - na ploše 2700 m2 je celkem 20 sálů s cca 2 200 uměleckými předměty z unikátní habsburské kolekce (jedinečné zlatnické práce, plastiky, bronzové sošky, filigránské práce ze slonoviny, staré sklo ad.); aktuální výstava „RIVALITA V UMĚNÍ - CELLINI, RUBENS, GOYA aneb DUELY A DUETY V DĚJINÁCH UMĚNÍ“ - neobyčejně zajímavý příběh o soutěžích umělců a soutěžení mecenášů, který je součástí historie výtvarného od samého počátku, představí i pozoruhodná díla, která naopak vznikla díky úzké spolupráci autorů (podrobně na www.khm.at); volný program

neděle 30.10. 

VÍDEŇ volný program - možnost návštěvy dalších muzeí a galerií dle vlastního výběru: Horní Belveder v interiéru skvělá obrazárna - rakouské malířství 19.-20. st. (mj. jedinečná kolekce pláten G. Klimta a E. Schiele, z výstavních sálů krásný výhled na Vídeň), Dolní Belveder aktuální výstava RŮST - Strom v umění“ - výjimečná výstava o to, jak se v umění odráží symbióza mezi lidmi a stromy, postaví „konceptuální most“ od stromu jako poznání dobra a zla ke stromu moudrosti až ke stromu jako metaforické ose světa; výběr děl od 15. století do současnosti ze sbírky Belvederu bude doplněn o zápůjčky ze zahraničí; v přilehlé Oranžerii aktuální výstava „Joseph Rebell - Ve světle jihu“ vůbec první výstava obrazů a kreseb vídeňského rodáka (1787-1828), jehož prosluněné italské krajiny se v 19. st. těšily velkému obdivu milovníků umění v celé Evropě včetně aristokratických a královských kruhů; v roce 1824 byl císařem Františkem I. jmenován ředitelem císařské obrazárny v Horním Belvederu, kterou přeměnil v moderní muzeum (podrobně na www.belvedere.at); Albertina Modern v roce 2020 otevřený prostor pro termínované výstavy moderního a současného umění ze sbírek Albertiny a kolekce ESSL (novoklasicistní palác z r. 1865, původně Dům umělců), aktuální výstava „CESTY SVOBODY - POLLOCK, ROTHKO, MITCHELL“ abstraktní expresionismus newyorské školy v mezinárodním dialogu více než 100 děl umělců: Hans Bischoffshausen, Sam Francis, Helen Frankenthaler, Wolfgang Hollegha, Franz Kline, Willem a Elaine de Kooningovi, Lee Krasner, Maria Lassnig, Georges Mathieu, Joan Mitchell, Robert Motherwell, Ernst-Wilhelm Nay, Barnett Newman, Jackson Pollock, Markus Prachensky, Arnulf Rainer, Ad Reinhardt, Judit Reigl, Mark Rothko, Hans Staudacher a Clyfford Still ad.); Galerie Akademie výtvarných umění (jedinečná sbírka obrazů - italská malba 15.-17. st., H. Bosch - triptych Poslední soud, L. Cranach, Rembrandt, Rubens ad.; znovu otevřena po několikaleté rekonstrukci); MuseumsQuartier Muzejní čtvrť v areálu bývalých císařských koníren podrobně na www.mqw.at zahrnující několik výstavních prostorů: Muzeum moderního umění (MUMOK, Sbírka Ludwig), Kunsthalle a Leopold Museum (unikátní sbírka rakouského moderního umění, kterou shromáždili Elizabeth a Rudolf Leopoldovi), aktuální výstava „HAGENBUND“ dokumentuje tvorbu a cíle vlivného a významného uměleckého sdružení zal. ve Vídni v r. 1899; vystavena budou díla O. Kokoschky, A. Falstauera, A. Kologa, E. Schieleho aj.; Weltmuseum muzeum v prostorách Neue Burg (otevřeno v listopadu 2017, ve 14 sálech vystavuje unikátní etnografické sbírky, které habsburští panovníci shromáždili na svých cestách do celého světa); navečer odjezd do Prahy, návrat cca do 23:00 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi