FLORENCIE a zrození renesance | ARS VIVA cesty za uměním

FLORENCIE a zrození renesance

GIOTTO, DONATELLO, MASACCIO, GHIBERTI, BRUNELLESCHI, FRA ANGELICO, GOZZOLI GHIRLANDAIO, BOTTICELLI, MICHELANGELO, RAFFAEL...

TERMÍN: 24. září - 1. říjen 2022 (8 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 5522

CENA: 24 900 Kč       se slevou 24 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 2 070 Kč; možnost snížené zálohy 5 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka Swiss/Austrian Airlines Praha - Florencie - Praha), transfer z letiště do hotelu a zpět, 7x ubytování se snídaní - bufet (3* hotel v centru Florencie, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím; příplatek za jednolůžkový pokoj je 6 850 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně: č. 1) SIENA cena = 1 200 Kč (vlakem, bez vstupného); č. 2) FIESOLE cena = 600 Kč (zahrnuje jízdenku MHD do Fiesole a zpět, bez vstupného); č. 4) úplné pojištění včetně Pandemic = 560 Kč. Cena nezahrnuje osobní městský poplatek (4,50 € za osobu a noc).


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 24.9.

odlet z Prahy ve 14:55 hodin (via Zurich), sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze ve 12:45 hod. (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu J), přílet do FLORENCIE v 18:10 hodin; transfer do hotelu v centru města, ubytování; volný program

neděle 25.9.

FLORENCIE Ospedale degli Innocenti - první renesanční světská stavba v historii architektury - tzv. nalezinec pro odložené děti (arch. F. Brunelleschi, r. 1419, ext.), křestní kaple S. Giovanni troje bronzové dveře - historie vývoje reliéfu od pozdní gotiky k renesanci (A. Pisano, r. 1336, L. Ghiberti 1403-24 a 1425-52); Piazza della Repubblica centrální náměstí na místě římského fóra (upravené na konci 19. st.), kostel Orsanmichele (unikátní stavba, od r. 1304, A. di Cambio, slavná sochařská díla v nikách po obvodu: Donatello, Ghiberti, Giambologna, N. di Banco ad., v přízemí dvoulodní kostel s nádherným gotickým oltářem), Piazza della Signoria historické náměstí s dominantními stavbami a plastikami: Loggia della Signoria (14. st., Orcagna, S. Talenti, plastiky Donatello, Cellini, Giambologna), Neptunova fontána (B. Ammannati, r. 1575), jezdecký pomník Cosima I. (Giambologna, r. 1595), radnice - tzv. Palazzo Vecchio (od r. 1314, arch. A. di Cambio, před průčelím kopie Michelangelova Davida), františkánský klášter S. Croce (13.-16. st., v interiéru částečně zachovány původní nástěnné malby Giotta a dalších got. malířů, renes. úprava G. Vasari; náhrobky mnoha slavných Florenťanů - mj. Ghiberti, Michelangelo, Machiavelli ad.), v areálu kláštera Cappella Pazzi (F. Brunelleschi), refektář, muzeum, kostel S. Trinitá (11. st., přestavba 13.-16. st., goticko-renesanční interiér, výjimečná malířská výzdoba kaple Sassetti - D. Ghirlandaio, výjevy ze života sv. Františka), Palazzo Medici-Riccardi (15. st., první rezidenční palác rodiny Medici, v int. mj. soukromá kaple Cappella dei Magi s nádhernými freskami B. Gozzoli - průvod Tří králů, 1459-63); volný program - možnost návštěvy Museo Marino Marini (významný italský sochař, 1901-80)

pondělí 26.9.

FLORENCIE Bargello - Museo Nazionale mohutný středověký palác zal. v r. 1225 jako sídlo městské vlády, přestavěno 1325-46 pro soudce, nakonec sídlo policejního velitele; v r. 1865 do interiérů umístěny medicejské sochařské sbírky - vynikající kolekce florentské renesanční plastiky; v případě možnosti výklad v expozici (mj. Donatello, Ghiberti, Robbiové, Michelangelo, Giamologna, Cellini ad.), komplex San Lorenzo: 1. původní románsko-gotický kostel přestavěl arch. F. Brunelleschi: tzv. stará sakristie (první renesanční sakrální stavba, 1419-29, v r. 1425 pověřen „modernizací“ celého interiéru, dokončena v r. 1446, součástí vynikající renesanční díla, mj. Donatello, Bronzino, Desiderio da Settignano, F. Lippi); 2. Biblioteca Medicea Laurenziana - přistavěna ke kostelu pro uložení medicejské sbírky knih (cca 11 tis. manuskriptů a více než 4 500 tištěných knih; návrh architektury Michelangelo v r. 1524 - vestibul se schodištěm, tzv. Ricetto, a čítárna, realizace v letech 1559-71, v r. 1571 zpřístupněna veřejnosti; prohlídka int. podle přístupnosti); 3. medicejské pohřební kaple - Cappella dei Principi (17.-19. st.) a Nová sakristie (Michelangelo, 1520-34 - architektura i sochy na náhrobcích Lorenza de' Medici - vévody z Urbina a Guilia de' Medici - vévody z Nemour, Madona s dítětem); gotický dominikánský klášter S. Maria Novella (renes. průčelí L.B. Alberti - r. 1456, v interiéru vynikající fresková výzdoba, mj. Giotto, Massacio, Ghirlandaio, F. Lippi), Chiostro Verde (původní klášterní křížové chodby, mal. výzdoba P. Ucello, A. da Firenze), karmelitánský klášter S. Maria del Carmine v int. kostela nádherná kaple rodiny Brancacci (rezervovaný vstup) s prvními renesančními freskami v historii malířství (Masaccio - Vyhnání z Ráje a cyklus výjevů ze života sv. Petra, 1426-27), kostel S. Spirito bývalý augustiniánský klášter (renesanční přestavba kostela F. Brunelleschi); volný program

úterý 27.9.

FLORENCIE Gallerie degli Uffizi původně administrativní budova s dílnami pro úředníky a řemeslníky vévody Cosima I. na nábřeží Arna (Uffizi = kanceláře; arch. G. Vasari, r. 1560), od r. 1737 upravováno pro umístění uměleckých sbírek rodiny Medici, dnes jedna z nejvýznamnějších světových obrazáren - skvělá kolekce italského malířství 14.-18. st. (zastoupeni mj. Cimabue, Giotto, P. d. Francesca, Lippi, Botticelli, Raffael, Mantegna, Leonardo, Tizian, Tintoretto, Caravaggio ad.), dále evropská malba 16.-18. st. (německé, vlámské, španělské malířství), antické plastiky, nově rozšířeno o další výstavní sály v prvním podlaží, nově instalovaná  jedinečná sbírka Contini Bonacossi (mj. sv. Vavřinec od G.L. Bernini ad.) - výklad v expozici a dostatečný čas na individuální prohlídku; Ponte Vecchio (nejstarší kamenný most přes řeku Arno, od r. 1345) k největšímu florentskému renesančnímu paláci Palazzo Pitti (architektura 15.-18. st., základní stavba snad arch. F. Brunelleschi pro bankéře L. Pitti, další majitel Cosimo I. de' Medici - rezidence pro jeho manželku Eleonoru z Toleda, přístavby B. Ammannati, B. Buontalenti a Pariggi; od r. 1861 rezidence italského krále), dnes v interiérech několik galerií a muzeí: především významná obrazová sbírka Galleria Palatina (evropská malba 15.-19. st., mj. Raffael, Botticelli, Tizian, Caravaggio), dále Galerie moderního umění (italské malířství 19. a 20. st.), Galerie kostýmů, Galerie stříbra ad.; součástí areálu Giardino di Boboli (rozlehlá zahrada, zal. zahradním arch. N. Tribolo r. 1549, doplněná manýristickými stavbami a vodotrysky, v parku Galerie porcelánu); volný program

středa 28.9.

FLORENCIE Piazza del Duomo - Museo OPA (tj. díla pro katedrálu) unikátní muzeum, založené v místech původních řemeslnických dílen pro výstavbu a výzdobu dómu, v interiéru uložena nejvýznamnější umělecká díla z katedrály, mj. plastiky - A. di Cambio, Donatello, L. della Robbia, Michalengelo - Pietà; skvěle instalované originály tří bronzových dveří z Baptisteria, rekonstrukce hlavní fasády S. Maria d. Fiore podle projektu A. Cambio, historické stavební náčiní, dřevěné makety soutěžních návrhů na dokončení hl. průčelí katedrály ad. (muzeum otevřeno r. 1891, první modernizace muzea v letech 1998-2000, rozšíření výstavní plochy cca o třetinu, arch. L. Zanhgeri a D. Palterer; v letech 2009-15 další rozšíření o přilehlé prostory bývalého divadla "degli Intrepidi", zal. velkovévodou P. Leopoldem v r. 1779, arch. této rekonstrukce A. Natalini, znovu otevřeno 29.10.2015), kampanila (1334-59, Giotto, Pisano, Talenti, d. Robia, Donatello), Battistero S. Giovanni interiér - nádherná mozaiková výzdoba stropu, sarkofág vzdoropapeže Jana XXIII. (arch. Michelozo, plastiky Donatello), katedrála S. Maria del Fiore (na místě původního kostela S. Reparata z 6.-7. st., gotická přestavba v letech 1294-1436, prvním arch. A. di Cambio, dále Talentini, Brunelleschi), kostel S. Maria Maggiore, Palazzo Strozzi (B. da Maiano, r. 1489), Palazzo Rucellai; volný program - možnost výstupu ke kostelu S. Miniato al Monte (tzv. proto-románská stavba, zal. r. 1016, jedinečný interiér s románskými, gotickými a renesančními díly), Piazzale Michelangelo - podvečerní vyhlídka na Florencii

čtvrtek 29.9.

FLORENCIE volný program; fakultativní výlet č. 1 (vlakem): SIENA po Florencii druhé nejvýznamnější toskánské město a její historický rival; město se zcela odlišnou polohou, urbanismem i charakterem, ležící uvnitř kompletně dochovaných hradeb, zachována původní goticko-renesanční dispozice, městské paláce a domy v typické jednotné terakotové barvě; množství uměleckohistorických památek: katedrála S. Maria Assunta (13.-17. st., bohatě zdobená gotická architektura, průčelí G. Pisano, v int. unikátní inkrustovaná podlaha a řada vynikajících renesančních děl, mj. N. Pisano - kazatelna, Donatello, Piccolominiovská knihovna - Pinturicchio), Museo del Duomo bohatá umělecká sbírka, možnost výstupu na ochoz - vyhlídka na centrum Sieny i daleké okolí, křestní kaple S. Giovanni (14.-15 st., Donatello, Ghiberti, Quercia), Piazza del Campo urbanisticky unikátní náměstí vějířovitého tvaru s centrální kašnou Fonte Gaia (vodní nádrž z r. 1348, reliéfní obložení J. della Quercia, r. 1419), Palazzo Pubblico (od 13. st., dnes Museo Civico - velkolepá výzdoba sálů, mj. S. Martini, A. Lorenzetti), Torre Mangaia (14. st.); volný program, možnost návštěvy Palazzo Buonsignori (arch. 15. st., dnes sídlo obrazárny Pinacoteca Nazionale - sienská malířská škola od 12. do 17. st., Duccio da Siena, S. Martini, A. Lorenzetti, Pinturicchio, Sodoma ad.); navečer návrat do FLORENCIE

pátek 30.9.

FLORENCIE původní klášter S. Apollonia (zal. r. 1339, úprava v pol. 15. st.), v refektáři výjimečně dobře zachovaná freska Poslední večeře (Andrea d. Castagno, r. 1447, nejstarší renesanční „večeřadlo ve Florencii - klášterní jídelna s freskou Poslední večeře na celé čelní stěně), Galleria dell' Accademia další významná florentská umělecká sbírka (součást původní výtvarné školy založené vévodou Pietrem Leopoldem v r. 1784); ve speciálním novorenesančním sále navrženém E. de Fabris vystaveny Michelangelovy plastiky (David, sv. Matouš, Pieta z Palestriny a čtyři Otroci), dále expozice florentské renesanční malby 15. a 16. st., unikátní sbírka toskánské gotické deskové malby 13.-15. st.; součástí je samostatné Muzeum hudebních nástrojů); dominikánský kostel S. Marco (zal. ve 13. st. pro řád Silvestrinů, přest. v 15. st. pro řád Dominikánů, v interiéru kaple S. Antonio, Gianbologna) a klášter San Marco (15. st., přestavbu kláštera „sponzoroval“ Cosimo il Vecchio) - dnes Museo S. Marco (unikátní sbírka deskových obrazů a nástěnných maleb Fra Angelica, dále D. Ghirlandaio - Poslední večeře, Fra Bartolomeo - obrazy a nástěnná malba v klášterním refektáři, v 1. patře cely mnichů s nástěnnými malbami, cela G. Savoranoly a Cosima Vecchia, renesanční sál klášterní knihovny); volný program nebo fakultativní výlet č. 2: výjezd autobusem (MHD) do FIESOLE (etruská FELSINA) oblíbené výletní městečko nad Florencií s krásnou vyhlídkou na město: S. Francesco (14.-15. st., klášter s malým misionářským muzeem, v int. zachovány etruské hradby z 6.-5. st. př.Kr.), dóm S. Romolo (vysvěcen v r. 1256, v int. uložen biskup S. Romolo - A. d. Robbia, M. da Fiesole), v centru města archeologický areál se základy etruského chrámového okrsku, římským divadlem, lázněmi a archeologickým muzeem; volný program - možnost prohlídky dominikánského kostela S. Domenico ve stejnojmenné osadě pod Fiesole (1406-35, částečně přestavěn v 17. st., první působiště Fra Angelica; v interiéru renesanční a manýristická výzdoba, mj. Fra Angelico, dílna S. Botticelli, L. di Credi ad.)

sobota 1.10.

FLORENCIE transfer na letiště, odlet do Prahy (via Vídeň) v 11:25 hodin, přílet do Prahy v 15:45 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi