PORTO město umění, architektury a portského | ARS VIVA cesty za uměním

PORTO město umění, architektury a portského

vinice a historická městečka kolem řeky Douro

TERMÍN: 17. - 21. listopad 2021 (5 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 5521

CENA: 18 900 Kč       se slevou 18 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 2 170 Kč; možnost snížené zálohy 4 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka Lufthansy, via Frankfurt), transfer letiště-hotel-letiště, 4x ubytování se snídaní - bufet (3*+ stylový hotel z konce 19. st. v centru Porta, na pěší zóně, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím - mj. fitness, wellness, Wi-Fi, vyhlídková terasa ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 3 900 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného a degustace): výlet č. 1) VINICE, VÍNO A ARCHITEKTURA NA ŘECE DOURO cena = 1 300 Kč. Cena nezahrnuje částku na spropitné za služby v Portugalsku (10 € - vybere průvodce ARS VIVA před odletem v Praze) a jízdné MHD. Cena nezahrnuje osobní městský poplatek 2 € za osobu a noc.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

středa 17.11.

odlet z Prahy v 07:00 hodin (via Frankfurt), sraz účastníků v 05:00 hodin na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu „J“), přílet do PORTA ve 11:55 hod. m.č. na letiště Francsico Sá Carneiro (nová přestavba terminálu arch. J. Leal, r. 2006), transfer do hotelu, uložení zavazadel (ev. ubytování); po přestávce na občerstvení procházka přes staré město a most do samostatného města VILA NOVA DE GAIA, které tvoří jižní předměstí Porta; starý a nový přístav zal. Alfonsem III. v r. 1253; dnes velká skladištní, přístavní a tovární plocha, kde většinou dozrává portské víno v tzv. „armazéns“, nově upravené nábřeží; možnost návštěvy armazéns a ochutnávky portského vína (některé ze slavných značek - Croft, Cocburn, Offley, Ferreira, Graham, Sandeman ad., bude upřesněno)

čtvrtek 18.11.

PORTO (OPORTO) původně menší římská pevnost na důležité křižovatce obchodních a vojenských cest mezi severní a jižní Lusitanií na břehu řeky Douro, od středověku důležitý přístav, v r. 1703 na základě Methuenské smlouvy také angl. přístav, v 19. st. revoluční centrum protifrancouzského odboje; město protikladů „Anti-Lisabon“, z názvu Porto Cale = Portugalsko; historické jádro města I (na seznamu UNESCO): barokní kostel S. Ildefonso (fasáda z azulejos, 1730-37), Fernandovy hradby (část dochovaného městského opevnění ze 14. st.), Terreiro da Sé (okolí katedrály) - barokní pranýř, vyhlídky z terasy na staré město Vila Nova de Gaia a údolí Doura, katedrála Sé (od 12. st., pův. opevněný kostel, přestavba v 17.-18. st., románská rozeta a loď, barokní lodžie - arch. Nasoni, stříbrný retábl, křížová chodba ze 14. st. - obrazy z azulejos od V. de Almeida, 1729-31, katedrální muzeum), nádraží S. Bento (zajímavá pozdně secesní architektura, azulejos - J. Colac, r. 1903), ulice Rua das Flores - domy a fasády z 18. st., Palácio da Bolsa (burza z r. 1842 na místě původního konventu kláštera S. Francisco, Zlatá místnost, Arabská síň, vitráže, vykládané dřevěné stěny ve stylu Alhambry), pův. gotický františkánský kostel S. Francisco (přest. v 17.-18. st., rozeta, jedinečná barokní výzdoba, bohaté zlacení, mj. dřevěný zlacený rodokmen Ježíše Krista, 1718-21, katakomby), vyhlídková plavba lodí po řece Douro (není zahrnuta v ceně) - výhledy na historické jádro Porta a Villa Nova de Gaia; dominantní mosty: Ponte Ferroviária Maria (arch. G. Eiffel, r. 1877, d. 350 m), Ponte Rodoviária Luís I. („Eiffelova věž“ Portugalska - symbol Porta, d. 172 m, r. 1886), Ponte Rodoviária Arrábida (1960-63, d. 270 m)

pátek 19.11.

PORTO historické jádro města II: stará tržnice Bolhao, barokní kostel S. Catarina, secesní a funkcionalistická architektura kolem ulice Sta Catarina (Stará lékárna, koloniál, Coliseu do Porto), kostel da Trindade (18. st.), radnice (1920-56), Aliados (hl. náměstí s mnoha reprezentativními budovami z 19. a 20. st., jezdecká socha Pedra IV.), kostel dos Clérigos (radikální barokní interiér podle F. Borrominiho, 18. st.), Torre dos Clérigos (arch. N. Nasoni, r. 1763; výška 75 m, nádherná vyhlídka na Porto), secesní knihkupectví Lello (ext., možnost individuálního vstupu); dva karmelitánské kostely (portugalské rokoko, 18. st., zdobné retábly), justiční palác (r. 1958); Nadace Serralves (budova ve stylu Art Deco, 1930, v int. secesní dekorace od R. Lalique, v nádherném parku instalace plastik, mj. C. Oldenburg aj.), přestavba pro Národní galerii současného umění (arch. A. Siza, r. 2000, výstavní prostory pro termínované výstavy, sympózia ad., knihovna, studijní sály, aktuální výstava), cesta kolem Casa da Música (arch. Koolhaas, Arup, r. 2005), Jardim do Palácio de Cristal (budova inspirovaná londýnským Crystal Palace, r. 1861, dále přestavba v 50. letech 20. st.), nádherné vyhlídky na řeku Douro; Museu Nacional Soares dos Reis v budově Carrancaského paláce z 18. st. (podle čas. možností, původ. text. dílna, přestav. v královský palác a hl. sídlo vojevůdců Soulta a vévody z Wellingtonu), dnes významné portugalské muzeum (mj. portugalská malba a sochařství 17.-20. st., antické šperky, smalty z Limoges, keramika ad.); volný program, možnost prohlídky muzea Casa do Infante (snad rodný dům Jindřicha Mořeplavce, dnes městský archív a jedinečné muzeum - mj. základy antických staveb)

sobota 20.11.

PORTO volný program; fakultativní výlet č. 1: VINICE, VÍNO A ARCHITEKTURA NA ŘECE DOURO oblast a údolí řeky DOURO (na seznamu UNESCO) je proslulá výrobou skvělého portského vína (tj. v přesně stanovený okamžik procesu kvašení dolihovaného 77% vinnou pálenkou, tzv. aguardente) ale zároveň také neméně kvalitních tzv. klasických (kvašených) vín; CASA DE MATEUS nádherně situované honosné venkovské šlechtické sídlo nedaleko města VILA REAL, které postavil Botelho Mourao de Mateus (1722-98) na místě starší farmy s vinnými sklepy (arch. N. Nasoni, 1739-43, Národní památka) - spojení barokní architektury italského typu a typické portugalské dekorace (hladké bílé fasády s kamennými prvky, opulentní portály, okenní ostění, balustrády, schodiště, sochařsky formované komíny s dekorem z azulejos), celkový obdélný půdorys stavby rozčleněn čtvercovými útvary; v prvním patře skvělá rodinná sbírka obrazů, plastik, historického nábytku, užitého umění a knihovna; součástí komplexu (a prohlídky) je tzv. Adega (původ. vinné sklepy), kaple (r. 1750) a pečlivě udržovaná zahrada (zal. v pol. 18. st., postupně rozšiřována, komponovaná i přírodní forma, neobyčejný cedrový tunel d. 35 m, jezírka, plastiky); 3.12.1970 založena Nadace Casa de Mateus za účelem zachování rodinné tradice, nemovitostí a historického přínosu; po prohlídce interiérů a zahrady degustace 3 vzorků zdejšího produkce Qiunta da Costa das Aguaneiras (jakostní místní červené víno z oblasti Douro); zdejší sídlo dalo název mezinárodně známému polosladkému růžovému vínu Casa de Mateus (v současnosti odborníky hodnocené jako jedno z nejlepších portugalských vín) FAVAIOS původně řím. osada (poj. podle řím. císaře Tita Flavia) situované na náhorní plošině Trás-os-Montes; Muzeum chleba a vína (podle možnosti ochutnávka kvalitního místního vína moscatel) PINHÃO hlavní centrum produkce kvalitního vína v nádherné přírodní poloze u řeky Douro, obklopené terasovitými úbočími zelených kopců; nábřežní promenáda s výhledem na říční fjord, malebná nádražní budova (obložená azulejos) LAMEGO město dnes vyhlášené produkcí šumivého vína Raposeira, uzené šunky a klobás; zal. Římany (LAMACEUS), jedno z prvních měst znovudobytých křesťany nad muslimy vedenými El Cidem (r. 1057), r. 1139 zde šlechtou prohlášen Alfonso Henriques prvním portugalským králem, místo spjaté s legendou o zázračném uzdravení - na kopci nad městem majestátně situovaná poutní svatyně Nossa Senhora dos Remédios z města přístupná po velkolepém barokním schodišti (podle vzoru slavného schodiště ke svatyni Bom Jesus u Bragy; 611 stupňů s kapličkami, fontánami a plastikami po obou stranách); katedrála Sé (13.-16 st., bohatě zdobený portál, křížová chodba) PORTO

neděle 21.11.

PORTO dopoledne volný program v centru města; transfer na letiště, odlet do Prahy (via Frankfurt) ve 13:45 hodin, přílet do Mnichova v 17:35 hod., odlet do Prahy ve 20:55 hod., přílet do Prahy ve 21:50 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi