SARDINIE východní pobřeží a hornatá Barbagia | ARS VIVA cesty za uměním

SARDINIE východní pobřeží a hornatá Barbagia

starobylá kultura nuraghů a její tradice u smaragdového moře

TERMÍN: 11. - 18. červen 2022 (8 dnů) VYPRODÁNO, přijímáme přihlášky náhradníků - bez zálohy ČÍSLO ZÁJEZDU: 5422

letenky a pokoje na vyžádání

CENA: 27 900 Kč       se slevou 27 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 3 360 Kč; možnost snížené zálohy 6 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Olbia - Praha (pravidelná linka Smart Wings), transfery letiště - hotel - letiště, 7x ubytování s polopenzí - bufet (v ceně je i voda, víno a pivo k večeři) u pláže Palmasera v zálivu Golfo di Orosei s průzračnou vodou (4* hotel www.clubesse.it/en/strutture/cala-gonone-beach-village-resort/, v areálu hotelu krásná zahrada s bazény, v ceně plážový servis (lehátko, křeslo a slunečník na pokoj) 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, free WiFi ad.), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém; příplatek za jednolůžkový pokoj je 4 900 Kč; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného; u autobusových výletů min. kapacita 25 osob): výlet č. 1) lodí po Golfo di Orosei cena bude upřesněna (přijímáme předběžné přihlášky); výlet č. 2) NUORO cena = 1 100 Kč; výlet č. 3) FORDONGIANUS TERME cena = 1 200 Kč; výlet č. 4) VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ cena = 1 300 Kč; výlet č. 5) BARBAGIA cena = 1 100 Kč; č. 6) úplné pojištění včetně Pandemic = 560 Kč. Cena nezahrnuje částku na spropitné na Sardinii 20 € a osobní městské poplatky 11 € za osobu (vybere průvodce ARS VIVA).


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

SARDINIE - nádherný italský ostrov, obklopený překrásným smaragdově průzračným mořem, právem nazývaný Karibik Středomoří s unikátní, zatím málo probádanou, historií jedinečných kultur nuraghů (nuragh = kamenná kupolová neolitická stavba, v římské době užívaná i jako pohřebiště), Punů a Římanů. Barbagia je panenský horský region východní Sardinie od starověku známý nepoddajným dlouhověkým místním obyvatelstvem oděným do kůží, kraj rozlehlých pastvin a jedinečných sýrů…

sobota 11.6.

odlet z Prahy ve 12:30 hodin, sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze v 10:30 hodin (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu J), přílet na letiště OLBIA Costa Smeralda v 14:35 hod.; transfer do hotelu (přibližně 100 km) v CALA GONONE ubytování u moře; volný program

neděle 12.6.

CALA GONONE volný program u moře; možnost koupání v průzračném Tyrhénském (etruském) moři v romantické zátoce Cala Gonone

pondělí 13.6.

CALA GONONE volný program; fakultativní výlet č. 1: celodenní výlet lodí po Golfo di Orosei - plavba s nádhernými výhledy na útesy a krajinu kolem Cala Gonone a Golfo Di Orosei se třemi zastávkami na koupání v romantickém prostředí přístupném jen od moře lodí: GROTTA DEL BUE MARINO možná prohlídka jeskyně (přístupná od moře; délka 900 m, skalní rytiny), vyhlídka na jeskyně CALA LUNA; zastávka v CALA SISINE možnost koupání na nádherné pláži pod horou Serra Ovra (638 m) s nuraghem Mannu na skalním převisu (součást zaniklé nuraghské vesnice), vyhlídky z lodě na pláže CALA BIRIOLA; možnost koupání na nádherné pláži CALA MARIOLU s vyhlídkami na Golfo di Orosei, plavba kolem jedinečných skalních útvarů pobřeží CALA GOLORITZÉ - CALA GONONE

úterý 14.6.

CALA GONONE volný program; fakultativní výlet č. 2: DORGALI typické východosardské městečko postavené z lokálního tmavého čediče, proslavené také kvalitními sardskými víny odrůdy Cannonau a místním řemeslem; pozdně barokní farní kostel S. Caterina (r. 1738), Archeologické muzeum (nálezy z místní horské oblasti Supramonte di Dorgali - Nuraghe Mannu, Nuraghe Oristene, Serra Orrios; kolekce podmořské archeologie - kamenné punské kotvy, římské amfory, mince ad.) SERRA ORRIOS významná nuraghská vesnice na náhorní planině pod Monte Albo: výzkum od r. 1929 do současnosti; dva obdélníkové chrámy typu megaron (tempietto A a B, zachovalé kamenné brány), přibližně 80 domů na kruhové kamenné podezdívce mezi olivovníky, nekropole a tzv. hroby obrů BURGOS romantické středověké horské městečko a jeden z nejstarších a největších hradů na Sardinii; kašna, středověké domy, hrad Sa Reggia na historické hranici tří správních regionů (ext., od 12. st., nově restaurované hradby, strážní věž), nádherné vyhlídky na údolí řeky Tirso a okolní hory a lesy Foresta di Burgos NUORO správní centrum vnitrozemské Sardinie a hl. město stejnojmenného regionu na skalnatém podloží Monte Ortobene; historické jádro města: Corso Garibaldi, klasicistní katedrála Piazza S. Maria della Neve (19. st.), Santuario della Madonna d. Grazie ad.; Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde jedno z nejvýznamnějších sardských muzeí (sbírka regionálních krojů, šperků, rituálních masek, hudebních nástrojů, dobových fotografií, ukázky ostrovní architektury ad.); volný program, možnost návštěvy některého z dalších muzeí: Casa di Grazia Deledda (rodný dům nositelky Nobelovy ceny za literaturu), Museo Archeologico (prehistorické a nuraghské nálezy z nejbližšího okolí a regionu), Museo d'Arte Provincia di Nuoro (lokální umění 19.-21. st.) CALA GONONE

středa 15.6.

CALA GONONE volný program; fakultativní výlet č. 3: FORDONGIANUS TERME (ant. FORUM TRAIANI) původně opevněné město na řece Tirso, staré vnitrozemské obchodní centrum na římské cestě; tradiční hranice osídlených úrodných nížin a hornaté domorodé „Barbarie = dnešní Barbagia“; zachovalý rozsáhlý antický lázeňský areál (1.-4. st., vykopávky od 19. st.) jako součást římského fóra na stále funkčních teplých pramenech (54°C): velmi dobře zachovalý systém potrubí a kanalizace, bazény, domy na čtvercovém půdorysu (hospitium), fórum, Nymphaeum Taramelli, cloaca, frigidarium, calidarium, laconicum, zbytky starověkých pecí, napojení externího akvaduktu ad.; jízda po trase původní starověké římské silnice do Nuraghe Orgono (torzo tzv. trilobatu na místě starších základů - od 2 tisíciletí př.Kr.) ZURI malé městečko (od 15. st.) nedaleko Lago Omodeo s jedinečným půdorysem čtverce propojeného radiálně se protínajícími ulicemi; románský kostelík S. Pietro di Zuri (arch. A. da Como, od r. 1281, velký vliv lombardské architektury, reliéfy poutníků a Daniela v jámě lvové, zdobený architráv a hlavice polosloupů); zastávka s vyhlídkou na LAGO OMODEO přehradní nádrž na řece Tirso (arch. A. Omodeo, délka 20 km, r. 1924) s nádherným okolím: Nuraghe Sa Jua (zachovalá jedna věž z čedičových kvádrů tzv. Nuraghe a tancato) - Nuraghe Sanilo (součást původ. trilobatu, zbytky základů hradeb), Santuario di S. Costantino významné poutní místo ostrova (od 16. st. - katalánský styl, v 18. st. přestavby) OTTANA ospalé vnitrozemské městečkona kopci románský kostel  S. Nicola (11.-12. st., původně katedrála z r. 1160, střídání tmavého čediče a světlého vápence, v int. polyptych ze 14. st. a dřevěný kříž z 16. st.) - skalní pohřebiště Sas Concas (20 hrobů, 3. tisíciletí př.Kr.) CALA GONONE

čtvrtek 16.6.

CALA GONONE volný program; fakultativní výlet č. 4: VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ cesta nádhernou horskou krajinou s mnoha průsmyky a vyhlídkami do krajiny (Arcu Suttatera, Passo Ghenna é Sillana ad.) a na Tyrhénské moře S. MARIA NAVARRESE středověké pobřežní městečko zal. v 11. st. a důležitý přístav; románský kostel S. Maria Navarrese nad krásnými písečnými plážemi (11. st., jméno podle dcery navarrského krále, zajímavá dřevěná konstrukce střechy krovu), nad pláží S. Giovanni španělská strážní věž (17. st.), na okolích svazích rostou nejstarší olivovníky v Evropě LOTZORAI malé městečko, ruiny kostela S. Elena (pravděpodobně na raně křesťanských základech), vyhlídka na Castello di Medusa (od 13. st. na základech punské strážní věže) TORTOLI po Olbii druhý nejvýznamnější přístav na východním pobřeží Sardinie; osídlení již v prehistorické době, dále Punové, Řekové, Římané (PORTUS ILII) ARBATAX malý přístav, dnes součást Tortoli, strážní věž (16. st.) Capo Bellavista slavné červené porfyrové skalnaté útesy, nádherná vyhlídka na ostrůvek Ogliastra; cesta kolem Nuraghe Sa Iba Manna MARINA DI BARI SARDO přímořské městečko, nádherné písečné pláže u Torre di Bari (španělská strážní věž), (podle možností) možnost koupání JERZU slavná vinařská oblast 470 m nad mořem v kraji Oliastra; dle možnosti ochutnávka vína ve sklepích „Antichi Poderi“ (tradice od r. 1950, vyhlášená oblast skvělého sardského vína Cannonau - C. Riserva, C. Rosato, Vermentino, Radames Rosso, Va´Pensiero Rosé, Pardu Bianco Dry) CALA GONONE

pátek 17.6.

CALA GONONE volný program; fakultativní výlet č. 5: OBLAST BARBAGIA: OLIENA barbagské městečko pod horou Monte Corrasi (1 463 m) zal. již Římany, v minulosti tradiční útočiště horských banditů, dnes mj. centrum pěstování a prodeje jedinečného vína Nepente (možnost ochutnávky a nákupu); volný program v úzkých uličkách města ORGOSOLO filmaři velmi vyhledávané horské město, v minulosti vyhlášené centrum banditů v regionu Barbagia (ještě v 19. st. zde platil zákon krevní msty); nástěnné malby na domech zv. „murales“ - tradiční forma výtvarné sociální komunikace vyjadřující vztah místních obyvatel k státní a nadnárodní moci různé kvalitě (některá díla byla inspirována kubismem a Picassovou Guernicou); prohlídka centra města a murales, možnost návštěvy Museo de pane Carasau (tradiční suché chlebové placky ze semolinové mouky, mořské soli a kvalitního olivového oleje - jídlo pastevců) MAMOIADA v minulosti významná nuraghská oblast s mnoha památkami, mj. Domus de Janas e Menhir Sa'e Mazzozzo, Stelle di Boeli  „neboli“ Menhir Sa Pedra Pintá (žulový neolitický menhir zdobený 23 spirálami) -  Complesso Nuragico e Nuraghe a Pozzo Sacro di Noddule nuraghská vesnice v úrodné krajině Sa Serra, nuragh, posvátná studna a základy domů SU TEMPIESU jedna z nejzachovalejších nuraghských posvátných studní na Sardinii (2. tisíciletí př.Kr., 5,5 m vysoké průčelí, reliéfní výzdoba) - Tomba di Giganti Lottoni (starší doba bronzová) - Tomba di Giganti S. Thomes, tzv. hrobka obrů (typický kamenný útvar s portálem na konkávním půdorysu a malým vchodem do uzavřené obdélníkové pohřební místnosti; objeven a restaurován v r. 1977, délka 16,20 m, 3,65 m vysoká stéla), nuraghská posvátná studna CALA GONONE

sobota 18.6.

CALA GONONE volný program u moře; transfer na letiště Costa Smeralda v OLBII, odlet do Prahy v 15:02 hodin, přílet do Prahy v 17:25 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi