NICE a zářivé barvy velikánů moderního malířství na Azurovém pobřeží | ARS VIVA cesty za uměním

NICE a zářivé barvy velikánů moderního malířství na Azurovém pobřeží

H. Matisse, M. Chagall, A. Renoir, P. Picasso, P. Bonnard, R. Dufy, Y. Klein, N. de Saint-Phalle…

TERMÍN: 2. - 8. říjen 2021 (7 dnů) OBSAZENO 47% ČÍSLO ZÁJEZDU: 5421

CENA: 19 900 Kč       se slevou 19 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 2 340 Kč; možnost snížené zálohy 4 500 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Nice - Praha (pravidelná linka Lufthansy via Mnichov a Frankfurt n. M.), transfer z letiště do blízkosti hotelu a zpět (novou tramvajovou linkou), 6x ubytování se snídaní (3* hotel v centru Nice, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, safe, free WiFi; příplatek za jednolůžkový pokoj je 5 300 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, 7denní jízdenku na MHD v Nice a okolí (podle ceny v roce 2020), úplné pojištění - podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (vlakem, bez vstupného): výlet č. 1) MONACO / MONTE CARLO cena = 900 Kč; výlet č. 2) ANTIBES cena = 900 Kč; výlet č. 3) CAP FERRAT a BEAULIEU-SUR-MER cena = 600 Kč. Cena nezahrnuje osobní městský poplatek 1,50 € za osobu a noc.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 2.10.

odlet z Prahy v 09:40 hodin, sraz účastníků v 08:00 hod. na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu „J“), přílet do NICE ve 12:55 hodin, transfer do hotelu, uložení zavazadel; historické jádro města (zal. Řeky ve 4. st. př.Kr. pod názvem Nikaia, ve středověku přístav Nicaea v rámci hrabství Provence, od r. 1388 patřilo Savojsku pod názvem Nizza, od r. 1866 součástí Francie a pofrancouzštěno na Nice); původní úzké uličky s množstvím obchůdků, kaváren a barů s typickými jihofrancouzskými, provensálskými a italskými kulinářskými specialitami - socca, nizzský salát, sýry, ryby, plody moře, široký výběr vín a zmrzlin…; výstup na pahorek Château nad mořem (původní starověká Akropolis), park a vyhlídková terasa v místě bývalého hradu (orientace centrální části Nice, výhled na Zátoku andělů s tzv. Anglickou promenádou a dlouhou městskou pláží), zbytky antického chrámového okrsku, pohled na současný přístav, Tour Bellanda, promenáda Cours Saleya vyhlášené tržiště (ovoce, zelenina, koření, provensálské speciality, květinový trh), katedrála St-Réparate (arch. J.-A. Guibert, r. 1650, v interiéru barokní mramorová a štuková výzdoba), Promenade des Arts nová parková úprava dělícího pásu mezi starým a novým městem (vodotrysky a fontány, plastiky význ. umělců - mj. A. Calder, B. Venet, J. Sosno, J. Plensa ad.), Muzeum moderního a současného umění (arch. Bayard a Vidal, r. 1992), vystaveno umění 50.-90. let 20. st., hlavní část věnována výtvarné skupině Noví realisté (zal. v r. 1960 v Paříži mladými umělci především z Nice; hl. představitelé Y. Klein, Arman, Cézar, J. Tinguely, Niki de Saint-Phalle ad.), dále zastoupeno moderní a současné francouzské i světové umění (Warhol, Segal, Serra, Liechtenstein ad.), podrobně na www.mamac-nice.org, vyhlídka na centrum města ze střešní terasy muzea; volný program

neděle 3.10.

NICE rezidenční čtvrť na pahorku Cimiez (místo původního galo-římského sídliště - od. 3. st. př.Kr. římské město Cemenelum): hřbitov sv. Františka (hrob H. Matisse), původní františkánský klášter - kostel Nanebevzetí P. Marie (15. st., průčelí konec 19. st.; v int. tři obrazy L. Bréy - hlavního představitele tzv. nizzské malířské školy konce 15. a zač. 16. st.: Pieta z r. 1475, Kladení do hrobu z r. 1475 a Snímání z kříže z r. 1512), bývalá klášterní zahrada s krásnými výhledy na Nice, římská aréna, Archeologické muzeum (starověké místní nálezy, archeologický areál římských lázní ze 2. st. př.Kr.), Musée Matisse rezidenční vila z konce 17. st. na okraji krásného olivového háje; od r. 1963 do interiérů vily umístěno muzeum Henry Matisse (cca 500 děl - základem odkaz umělce a dále dary jeho rodiny, obrazy, grafické listy, kresby, plastiky, fotografie, aktuální výstava; podrobně na www.musee-matisse-nice.org), Muzeum biblického poselství Marca Chagalla (arch. A. Hermant ve spolupráci s M. Chagallem, otevřeno v r. 1973, v interiéru nádherná instalace dvanácti monumentálních obrazů s náměty ze Starého zákona, v dalších sálech plastiky, grafické listy, nástěnná mozaika, koncertní sál s vitrážovými okny; podrobně na musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall); Muzeum asijských umění (arch. K. Tange, r. 1998, elegantní jednoduchá architektura citlivě komponovaná na vodní hladinu jezírka Parc Phoenix, vynikající minimalistická expozice umění Číny, Japonska, Kambodže, Indie; podrobně na www.arts-asiatiques.com); volný program - možnost krásné procházky po Anglické promenádě (výhledy na moře, dělící pás s parkovou úpravou, na pobřeží kombinace původní přímořských domů a rezidencí, apartmánů a hotelů z období 60.-70. let, slavný hotel Negresco (secesní budova, zal. Henri Negresco v r. 1913)  

pondělí 4.10.

NICE volný program; fakultativní výlet č. 1: MONACO nové vlakové nádraží ve skalním tunelu (otevřeno r. 1999, délka tunelu 466 m, šířka 22 m, výška 13 m, jezdící chodníky, tři východy do jednotlivých částí města); čtvrť Fontvieille: zajímavá moderní rezidenční a komerční část Monaca s nádhernou parkovou a zahradní úpravou: Centre Commercial de Fontvieille, r. 1985, Espace Fontvieille, heliport, Rosárium kněžny Grace (4 000 keřů), Port de Fontvieille (na mnoha prostranstvích vynikající plastiky, mj. Arman, César); historické jádro MONACA: knížecí palác (ext., od 13. st., jižní část ve stylu it. renesance, možnost individuální prohlídky interiérů), katedrála (novorománská arch., v int. hrobky monackých knížat), Jardins St-Martin (nádherný park na úbočí monacké skály, výhledy na moře), Oceánografické muzeum (monumentální historizující architektura „vyrůstající“ ze skály nad mořem, zal. v r. 1910, kníže Albert I., světoznámá expozice podmořské fauny a flóry - možnost individuální prohlídky); čtvrť Monte Carlo: Casino (arch. Ch. Garnier, r. 1878), Café a Hôtel de Paris, park s plastikami a fontánami, Kongresové centrum (podlahová mozaika bazénu na terase - V. Vasarely); volný program, v případě příznivého počasí možnost zajet až do městské části Larvotto na východním konci Monaca - možnost koupání na nádherné pláži z jemných oblázků) nebo prohlídka nového muzea MNMN - Monaco National Musée Nouveau ve Villa Paloma a Villa Sauber (výstavy moderního a současného umění; podrobně na www.nmnm.mc) NICE

úterý 5.10.

NICE - VENCE bývalé staré římské, později biskupské město, malebné historické jádro s typickým jihofrancouzským koloritem: katedrála sv. Lamberta (od 5. st., římské sarkofágy, románské reliéfní zlomky, mozaika M. Chagalla v křestní kapli), Fondation Emile Hugues (městský šlechtický palác ze 17. st., dnes malířská sbírka: Matisse, Dubuffet, Dufy, Chagall ad.), Růžencová kaple (H. Matisse,1947-51, obdivuhodné a nezapomenutelné závěrečné dílo slavného malíře, který je zde autorem návrhu architektury, nábytku, vitráží, osvětlení, mozaik, liturgických předmětů i oděvů; pozoruhodně čistá, jednoduchá stavba, střídmý interiér s několika výtvarnými akcenty; podrobně na www.chapellematisse.com) SAINT-PAUL-DE-VENCE vyhledávané romantické městečko s dochovanou středověkou kamennou architekturou, hradby s vyhlídkou na pobřeží, na místním hřbitově hrob M. Chagalla, který od r. 1949 ve Vence žil (a zemřel 28.3.1987), Fondation Maeght vynikající sbírka moderního a současného umění, kterou shromáždil obchodník s uměním a mecenáš Aimé Maeght (1906-81), umístěná v jednoduché architektuře, kterou navrhl jeho přítel, arch. J.L. Sert v krásném prostředí borového háje (muzeum otevřeno v r. 1964, ve stálé expozici zastoupeni mj. Bonnard, Chagall, Picasso, Braque, Miró, Zadkine, Calder, aktuální výstava; podrobně na www.fondation-maeght.com) CAGNES-SUR-MER v případě časových možností LES COLLETTES - ateliér A. Renoira původní venkovská usedlost obklopená staletým olivovým hájem, přebudovaná podle umělcova přání na obytný dům s ateliérem (žil zde až do své smrti v r. 1917; částečně zachovány původní interiéry, vystaveny obrazy, grafické listy a dobové fotografie); výstup k Château Grimaldi na vrcholku města (původní hrad založen ve 13. st., v 16. st. přebudován na nevelký renesanční zámek s mohutnou strážní věží, ext.) NICE

středa 6.10.

NICE volný program; fakultativní výlet č. 2: ANTIBES původně řecký přístav ANTIPOLIS, od. 3. st. římský, významný královský přístav (pobřežní pevnost Fort Carré, arch. Vauban, 17. st.), dnes vyhledávané kotviště jachet, středověké jádro města: Château Grimaldi (12.-16. st., na skále nad mořem), ve 20. st. do interiérů umístěny sbírky Městského muzea, od roku 1966 změněno na Picassovo muzeum (pobýval zde v letech 1945-46, malby z tohoto období a keramické objekty, které vytvářel ve spolupráci s hrnčíři z nedaleké vesničky Vallauris, daroval muzeu, tvorba od r. 1930, podrobně na www.antibes-juanlespins.com/culture/musee-picasso), pevnost St-André (uvnitř Archeologické muzeum - antické kovové předměty, nálezy podmořské archeologie), městská tržnice (19. st., litinová konstrukce); možnost koupání na chráněné písečné pláži v těsné blízkosti starého města CANNES druhé největší město na francouzské riviéře, lázeňský charakter, od r. 1946 se zde koná známý filmový festival, Boulevard de la Croisette (přímořská promenáda s pláží), Festivalový palác a konferenční centrum, kasino, historické jádro města - Le Suquet, místo původního římského vojenského tábora a pozdějšího středověké rybářské osady s dominantou kostela Notre-Dame-d'Espérance (16.-17. st., pozdní provensálská gotika); Musée Pierre Bonnard ve čtvrti Le Cannnet (ve vile z 19. st. - přestavba arch. studio Ferrero & Rossi, otevřeno v r. 2011, stálá expozice obrazů P. Bonnarda připravená ve spolupráci s Musée d'Orsay v Paříži, aktuální výstava, podrobně na www.museebonnard.fr/le-musee/genese-d-un-musee); volný program NICE

čtvrtek 7.10.

NICE volný program; fakultativní výlet č. 3: CAP FERRAT poloostrov s luxusní vilovou zástavbou a přístavním městečkem Saint-Jean; Villa Ephrussi-de-Rothschild (1907-12) výjimečně umístěná historizující rezidence ve stylu italského got.-renes. paláce, původní obytné a reprezentační pokoje s bohatými uměleckými sbírkami baronky Béatrice Ephrussi de Rothschildové (1864-1934): obrazy, plastiky, reliéfy, arch. články, porcelán, nábytek atd.; parková úprava rozčleněná do sedmi různě komponovaných zahrad s několika vodními zdroji, možnost občerstvení ve stylovém čajovém salonku; procházka po pobřeží na pevninu do městečka BEAULIEU-SUR-MER - Villa Kérylos (postavena v letech 1905-07 jako soukromé sídlo archeologa T. Reinacha ve stylu starověkého řeckého atriového domu - jedinečná možnost zažít atmosféru elegantní řecké rezidence; také interiérové zařízení je inspirované starověkem a zhotovené precizními řemeslníky počátku 20. st. - mramorové obklady, nástěnné malby, knihovny a vitríny se sbírkovými předměty, nábytek, osvětlení ad.; nádherné výhledy na moře a poloostrov Cap Ferrat); volný program, možnost výjezdu autobusem do nedalekého ÉZE romantické středověké městečko na skále v. 427 m n.m. (Chapelle des Pénitents Blanc, 14. st., tropická zahrada - různé druhy kaktusů, ruiny hradu ze 14. st. - velkolepý výhled na moře), možnost návštěvy věhlasné výrobny parfémů Fragonard (s prodejnou), nebo koupání na písčité pláži v Beaulieu; individuální návrat do NICE

pátek 8.10.

NICE volný program - v případě příznivého počasí možnost koupání, nákupu místních delikates nebo návštěvy dalších zajímavých muzeí, např. Muzeum krásných umění (zal. r. 1907, pozoruhodná kolekce obrazů a plastik 13.-20. st., mj. renesanční malíři, tzv. primitivisté - Bréa, Durandi, dále malíři a sochaři 19. a 20. st.- Bonnard, Boudin, Mossa, Dufy, van Dongen, Carpeaux, Rodin ad.), Musée Masséna (honosný městský palác s parkově upravenou zahradou, arch. H.G. Tersling, 1898-1901; od r. 1921 v int. muzeum historie města Nice a rodiny Masséna; nedávno rekonstruováno a rozšířeno); odpoledne transfer na letiště, odlet do Prahy v 18:40 hodin, přílet do Prahy ve 22:10 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi