ŘÍM a VATIKÁN | ARS VIVA cesty za uměním

ŘÍM a VATIKÁN

chrámy, baziliky a kostely v předvánoční atmosféře

TERMÍN: 3. - 6. prosinec 2020 (4 dny) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 5320

CENA: 13 900 Kč       se slevou 13 700 Kč
možnost snížené zálohy 3 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka ČSA), transfery letiště - hotel - letiště, 3x ubytování se snídaní-bufet (4* hotel v historickém centru Říma, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, free WiFi, minibar, ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 3 400 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění - podrobně viz Všeobecné podmínky... Cena nezahrnuje jízdenky na MHD a osobní městský poplatek (6 € os./noc). 


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

čtvrtek 3.12.

odlet z Prahy ve 12:05 hodin, sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze v 10:30 hod. (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu „J“), přílet do ŘÍMA na letiště Fiumicino ve 14:00 hodin, transfer do hotelu, ubytování; nejvýznamnější stavby na pahorku Esquilin: S. Pudenziana (na místě domu z 2. st., kostel s unikátní mozaikou v apsidě ze 4. st.), S. Prassede (9. st., mozaiky z 9. a 13. st., náhrobek Jana z Jenštejna, nástěnné malby od 14. st.); sloup Colonna della Pace (arch. Maderno, pův. z Maxentiovy baziliky); S. Maria Maggiore (zal. v 5. st., přest. ve 12., 16. a 18. st., kampanila r. 1377, průčelí F. Fuga, interiér - mozaiky z 5. a 13. st., Cappella Paolina - Pavel V., arch. F. Ponzio, r. 1611, Cappella Sistina - Sixtus V., arch. D. Fontana r. 1590, Cappella Sforza - arch. G. della Porta, Michelangelo), Piazza d. Esquilino - urbanismus (zadní schodiště S. Maria Maggiore, obelisk - původně u Augustova mauzolea, pohledové propojení ulic a městských částí); volný program

pátek 4.12.

ŘÍM - historické jádro města: Chiesa del Gesú (16. st., arch. G. della Porta, Vignola, Pozzo), S. Ignazio di Loyola (arch. O. Grassi, 1626-50, v int. mj. slavná nástropní freska A. Pozza), S. Maria Sopra Minerva (pův. chrám bohyně Minervy zal. r. 50, v 8. st. nad ním kostel P. Marie, ve 2. pol. 13. st., přestavěn dominikánskými mnichy; v int. řada vynikajících uměleckých děl, mj. Michelangelo - Kristus s křížem, r. 1521, náhrobek florentského renesančního malíře Fra Angelica, fresky F. Lippi), Pantheon (nejzachovalejší ant. stavba v Římě, 2. st.), S. Luigi dei Francesi (3 Caravaggiovy obrazy), S. Agostino (renes. stavba, v int. Caravaggio, Raffael aj.); S. Maria della Pace (arch. P. da Cortona, r. 1657, v int. mj. Raffael, R. Fiorentino, B. Peruzzi) a přilehlý ambit Chiostro del Bramante; Piazza Navona náměstí na místě původ. římského Domitianova stadionu (1. st.), barokní úprava (17. st.), tři kašny (17.-18. st., G.L. Bernini aj.), S. Agnese in Agone (arch. F. Borromini, 1653-57); Andělský hrad (ext., pův. Hadriánovo mauzoleum z 2. st., přestavěný v pevnost papežů), VATIKÁN - Piazza S. Pietro urbanistická koncepce G.L. Bernini (17. st.), bazilika S. Pietro (16.-17. st., hl. architekti: Bramante, A. Sangallo, Raffael, Michelangelo, Maderna, Bernini, v interiéru bohaté mramorové obklady, mozaiky a množství cenných sochařských děl, mj. Michelangelo - Pieta, Bernini - Baldachýn, papežský trůn, náhrobky papežů); volný program - možnost výstupu na kupoli (orientace Říma)

sobota 5.12.

ŘÍM kostel S. Maria d. Angeli (vestavěný do původní budovy starověkých Diokleciánových lázní, arch. Michelangelo, pozdější úprava Vanvitelli), S. Maria d. Vittoria (17. st., zasvěcení na počest vítězství v bitvě na Bílé hoře; arch. G. Soria, Cappella Cornaro - dílo G.L. Berniniho, součástí jedinečné sousoší Extáze sv. Terezie z Ávily, r. 1647-52), S. Carlo alle Quattro Fontane (arch. F. Borromini; stavba 1638-40, dynamické průčelí 1665-67), S. Andrea al Quirinale (arch. G.L. Bernini, r. 1656), Piazza del Quirinale: Prezidentský palác Palazzo del Quirinale (ext., 16. st.), Fontána dioskurů, Fontana di Trevi (N. Salvi, r. 1762), Palazzo di Propaganda Fide (arch. G.L. Bernini - hlavní průčelí a F. Borromini, postranní průčelí,1623-44), náměstí Piazza di Spagna (17. st., fontána Barcaccia, P. Bernini), Španělské schody (arch. Specchi a de Sanctis, 1723-26), kostel Trinitá dei Monti (15.-16. st.), egyptský obelisk (pův. v Salustových zahradách), S. Maria d. Popolo (1472-77, v int. mj. 2 Caravaggiovy obrazy, Cappella Chigi - Raffael, G.L. Bernini); Lateránský pahorek: Piazza di Porta S. Giovanni, S. Giovanni in Laterano (bazilika zal. císařem Konstantinem ve 4. st., zničen požárem v r. 1308, znovu vybudován v 16.-18. st., arch. D. Fontana, G. della Porta, D. Fontana, F. Borromini, A. Galilei), Palazzo Lateranese (do 14. st. hl. papežské sídlo, souč. budova ze 16. st., arch. D. Fontana), křestní kaple S. Giovanni (od 4. st., první oficiální křestní místo v Římě), Scala Sancta (tzv. Svaté schody); volný program, možnost prohlídky baziliky S. Croce in Gerusalemme (kostel s relikvií sv. Kříže vybudován na místě paláce sv. Heleny, matky císaře Konstantina; v kapli sv. Heleny nádherné renesanční mozaiky)

neděle 6.12.

ŘÍM volný program, možnost prohlídky dalších lokalit - např. S. Pietro in Vincoli (pův. kostel od 5. st., další úpravy v 16. st.; v interiéru mj.  Michelangelo - Mojžíš, náhrobek papeže Julia II. z r. 1513, dále náhrobek sochaře Pollaiuola, v krypě sarkofág ze 4. st.); čtvrť Trastevere - S. Francesco a Ripa (od r. 1685, G.L. Bernini - slavná náhrobní plastika blahoslavené Ludoviky Albertoni, r. 1674), S. Maria in Trastevere (od r. 217, použití ant. sloupů v interiéru, nádherná mozaika v apsidě ze 12. st.), Fontana Paolina, S. Pietro in Montorio - Tempietto (arch. D. Bramante, r. 1499), Palazzo Corsini (renes. palác), Villa Farnesina (jedinečný příklad manýristické architektury, arch. Peruzzi, 1508-11, v int. nástěnné malby - Raffael, G. Romano, Sodoma aj.), ostrov Isola Tiberina - od starověku do současnosti místo pro nemocné, S. Bartolomeo (relikvie sv. Vojtěcha); Piazza Bocca della Veritá na místě původního starověkých  tržišť Forum Boarium a Forum Holitorium: římské chrámy Tempio d. Fortuna Virile (konec 2. st. př.Kr.) a Tempio di Ercole (1. st., centrála), S. Maria in Cosmedin (6.-12. st., v předsíni známý reliéf Ústa pravdy), Arco di Giano (4. st., oblouk nad křížením ulic), S. Giorgio Velabro (7.-9. st.) ad.; transfer na letiště Fiumicino, odlet do Prahy ve 14:50 hodin, přílet v 16:45 hod.

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi