dvoudenní podzimní VÍDEŇ a jedinečné výstavy | ARS VIVA cesty za uměním

dvoudenní podzimní VÍDEŇ a jedinečné výstavy

„TIZIAN“, „MODIGLIANI - PICASSO“, „DÜREROVA DOBA“

TERMÍN: 6. - 7. listopad 2021 (2 dny) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 5221

CENA: 3 800 Kč       se slevou 3 700 Kč Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 1x ubytování se snídaní - bufet (3* moderní hotel v centru Vídně nedaleko zámeckých zahrad Horního Belvedéru a naproti muzea moderního umění Belvedere 20/21er, 2lůžkové pohodlně zařízené pokoje s příslušenstvím - mj. připojení k internetu, příplatek za jednolůžkový pokoj je 1 200 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, rezervace vstupů na výstavy podle programu, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínkyCena nezahrnuje osobní městský poplatek 1,50 € za osobu a noc.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 6.11.

odjezd z Prahy v 06:00 hodin, možnost přistoupení v Jihlavě nebo na trase (po dohodě) - VÍDEŇ Albertina slavná vídeňská sbírka grafických listů a kreseb, po rekonstrukci specializovaná na výstavy (především z vlastních rozsáhlých sbírek, ale i ve spolupráci s významnými světovými muzei a soukromými sběrateli); hlavní podzimní výstava Albertiny „MODIGLIANI - PICASSO primitivistická revoluce“, velká přehlídka obrazů a plastik Amedea Modiglianiho u příležitosti letošního 100. výročí úmrtí (1884-1920) jednoho z nejvýznamnějších umělců počátku 20. století, průkopníků avantgardního umění a „primitivismu“; výstava bude doplněna díly současníků této „zakladatelské generace“ - Pabla Picassa, Constantina Brâncuşiho a André Deraina a také autentickými artefakty tzv. „primitivních“ prehistorických, archaických a mimoevropských civilizací; díla z kolekce Albertiny (sbírka Batliner) budou doplněna zápůjčkami z mnoha světových muzeí a soukromých sbírek; podrobně na www.albertina.at; procházka centrem Vídně: náměstí Michaelerplatz kruhové náměstí s archeologickou zónou uprostřed (pozůstatky římského vojenského tábora a středověkých domů), obklopené výraznými stavbami: dominantní vstupní průčelí císařské rezidence Hofburg - tzv. Michaelertrakt (podle projektu J.B. Fischera z Erlachu ze 20. let 18. st.), kostel sv. Michala (13.-18. st.), Loos-Haus (původ. obchodní dům firmy Goldman&Salatsch, 1909-13, v r. 1987 zakoupen a zrestaurován bankou Raiffeisen), Café Griensteidel (zal. r. 1847); průchod přes Hofburg (ext., císařská rezidence, 13.-20. st.), Maria - Theresien Platz travnaté náměstí s monumentálním pomníkem Marie Terezie (K. von Zumbusch, 1874-87, okolo panovnice jezdecké sochy jejích generálů a významné osobnosti vědy a umění), Uměleckohistorické muzeum (arch. G. Semper a K. v. Hasenauer, otevřeno r. 1891) jedno z nejvýznamnějších světových uměleckohistorických muzeí; vzniklo pro uložení a vystavení císařských uměleckých sbírek, které byly dále rozšiřovány; vynikající stálé sbírky: egyptské, řecké, římské umění a raně křesťanské umění, velká obrazová galerie (evropské malířství 14.-18. st.), v roce 2013 znovu otevřena KUNSTKAMMER WIEN - unikátní habsburská kolekce na ploše 2700 m2 představuje v nové instalaci celkem 20 sálů s cca 2 200 uměleckými předměty (jedinečné zlatnické práce, plastiky, bronzové sošky, filigránské práce ze slonoviny, staré sklo ad.); aktuální výstavy „TIZIAN: portréty žen, krása - láska - poezie“ malířský génius z Benátek (1488/90 - 1576), jedna z hlavních osobností vrcholné italské renesance; po studiu malby u mistra Giovanni Belliniho a důležité spolupráci s dalším benátským malířem Giorgionem si založil vlastní prosperující malířskou dílnu a jeho obrazy objednávali nejen uměnímilovní Benátčané a vládcové nejvýznamnějších italských vévodských dvorů (Mantova, Ferrara, Urbino ad.), ale i papež a mnozí evropští panovníci, především Habsburkové - císaři Karel V. a Ferdinand I. a španělský král Filip II.; pro jeho dlouhou malířskou kariéru je charakteristická mistrovská kompozice a postupný vývoj od zářivých barev a hladké, čisté malby až k zemitým, temným tónům a dramatickému, pastóznímu rukopisu; volný program, ubytování

neděle 7.11. 

VÍDEŇ architektura nového Hlavního nádraží (arch. E. Hoffmann, T. Hotz, A. Wimmer, 2009-15) zajímavý vídeňský dopravní uzel, ale i významný urbanistický celek (plocha 109 ha s plánovaným celkem 5 000 bytů a 20 000 nových pracovních míst) nedaleko zahrad Belvederu; Belveder skvost barokní architektury - letní palác prince Evžena Savojského (arch. L. van Hildebrandt, 1714-23): Horní Belveder reprezentativní rezidence (dnes v interiéru obrazárna - rakouské malířství 19.-20. st., z výstavních sálů krásný výhled na Vídeň), architektonicky řešená zahrada s fontánami a plastikami, Dolní Belveder - jednoposchoďový zahradní palác, původně soukromé prostory prince Evžena Savojského, dnes výstavní prostory aktuální výstava „Dürerova doba. Rakousko - brána renesance(podrobně na www.belvedere.at); volný program, možnost prohlídky aktuální výstavy v galerii moderního Belveder 20/21er rozšířená výstavní plocha o moderní dostavbu (arch. A. Krischanitz, K. Schwanzer, 2008-12) je také součástí stálé expozice děl slavného sochaře F. Wotruby a stylové kavárny (arch. H. Czech); procházky centrem města: Karlovo náměstí - jedinečný barokní kostel Karla Boromejského (J.B. Fischer z Erlachu a jeho syn J. Emanuel, 1715-37, v interiéru fresková výzdoba od J.M. Rottmayera), dva vstupní kiosky městské dráhy (arch. O. Wagner, 1898-99), Pavilon Secese (arch. J.M. Olbrich, 1897-8, prostor pro pořádání výstav nově vzniklého Sdružení rakouských výtvarných umělců - Wiener Secession), Vídeňská státní opera (arch. A. Sicard a E. v. der Nüll, 1861-69, otevřena Mozartovou operou Don Giovanni) nebo možnost návštěvy dalších muzeí: MuseumsQuartier Muzejní čtvrť v areálu bývalých císařských koníren, zahrnující několik výstavních prostorů: Muzeum moderního umění (MUMOK, Sbírka Ludwig), Kunsthalle a Leopold Museum (unikátní sbírka rakouského moderního umění, kterou shromáždili Elizabeth a Rudolf Leopoldovi); podrobně na www.mqw.at, Galerie Akademie výtvarných umění (jedinečná sbírka obrazů - italská malba 15.-17. st., H. Bosch - triptych Poslední soud, L. Cranach, Rembrandt, Rubens ad.; znovu otevřena po několikaleté rekonstrukci), Weltmuseum nové muzeum v prostorách Neue Burg (otevřeno v listopadu 2017, ve 14 sálech vystavuje unikátní etnografické sbírky, které habsburští panovníci shromáždili na svých cestách do celého světa); navečer odjezd do Prahy, návrat cca do 23:00 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099
qrico

Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek