MADRID a TOLEDO umění a historie centrálního Španělska | ARS VIVA cesty za uměním

MADRID a TOLEDO umění a historie centrálního Španělska

EL ESCORIAL královský palác, klášter a panteon, ÁVILA město sv. Terezie

TERMÍN: 20. - 25. říjen 2020 (6 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 5120

CENA: 19 700 Kč       se slevou 19 500 Kč
možnost snížené zálohy 4 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka Lufthansa, via Frankfurt), transfery autobusem dle programu, 5x ubytování se snídaní - bufet (4* hotel v Toledu a 3* v centru Madridu, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím - safe, klimatizace, free WiFi ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj 5 600 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění - podrobně viz Všeobecné podmínky... Cena nezahrnuje částku na spropitné za služby během zájezdu ve výši 15 € (vybere průvodce na letišti), jízdenky na městskou dopravu. Fakultativně (bez vstupného): výlet č. 1) EL ESCORIAL a ÁVILA = 1 400 Kč.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

úterý 20.10.

odlet z Prahy v 06:00 hodin, sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze v 04:30 hod. (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu „J“), přílet do MADRIDU ve 12:05 hod. na nejnovější Terminál 4 (arch. R. Rogers, r. 2006); transfer autobusem do TOLEDA ubytování v hotelu; jedno z nejvýznamnějších měst v historii Iberského poloostrova situované na skalnatém pahorku vysoko nad zákrutem řeky Tajo (529 m nad mořem), od r. 192 př.Kr. římské TOLETUM, od konce 5. st. Vizigóti, v letech 531-711 hl. město jejich říše a sídlo arcibiskupa, od r. 712 centrum arabské vzdělanosti (TULATULA), dobyto králem Alfonsem VI. Kastilským v r. 1085, v letech 1519-61 hl. město Království španělského; proslulé město El Greca (v r. 1541 se narodil na Krétě, v r. 1576 se usadil v Toledu a zůstal zde až do své smrti v r. 1614); Hospital de S. Cruz (arch. E. Egas, zajímavá renesanční architektura bývalého špitálu, r. 1514, dnes Umělecko-historické muzeum: archeologické sbírky, středověké plastiky, keramika a bohatá malířská kolekce - mj. soubor obrazů El Greca), Alcázar (ext., původně arabská pevnost, pak královský palác, současná podoba z 16. st.); volný program

středa 21.10.

TOLEDO celodenní prohlídka: Puerta de Bisagra hlavní městská brána, socha císaře Karla V.; Zocodover - hlavní náměstí v Toledu, zal. za Římanů v horní části města (Koňský trh), v 2. pol. 16. st. přestavěno architektem krále Filipa II. J. de Herrerou, několikrát poškozeno požárem, současný trojúhelníkovitý půdorys s jednou arkádovou chodbou je z r. 1854, arch. S.M. Ruiz, unikátní drobný kostel Cristo de La Luz (na místě římské stavby vybudován v 6. st. vizigótský kostel, pak mešita a nakonec znovu vysvěcen jako křesťanský), S. Domingo de Silos (hl. oltář s obrazy El Greca - první malířova zakázka ve městě, El Grecův hrob, malé muzeum se zajímavými histor. listinami), kostel S. Román (vizigótské muzeum); katedrála budována od r. 587, přestavba 1227-34, dále 19. st.; západ. průčelí - r. 1418, portály, severní a jižní věž 14. a 16. st. v interiéru vitráže 1418-1570, reliéfy 15. st.; velká křížová chodba 14. st., klenotnice, chór, kapitulní sál (Berruguete), sakristie (El Greco, Goya, Velázquez, Tizian, Raffael, van Dyck, Caravaggio); S. Tomé (1300-20, gotický kostel, pro který El Greco namaloval slavný obraz Pohřeb hraběte Orgaze, r. 1585); Casa del Greco - Museo El Greco (typický toledský městský dům ze 16. st., tzv. „El Grecův dům“, v r. 2012 rozšířen o novou přístavbu), Sinagoga del Tránsito (r. 1366, židovská modlitebna v maurském stylu), původ. synagoga Sta María la Blanca (od r. 1203); klášter S. Juan de los Reyes (budován od r. 1476 Izabelou Kastilskou a Ferdinandem II. Aragonským jako zamýšlená královská hrobka, tzv. izabelská gotika), most S. Martín (od 12. st., arabské prvky) zastávka s nádhernou vyhlídkou na Toledo nad řekou Tejo, transfer autobusem - MADRID ubytování v centru města; volný program

čtvrtek 22.10.

MADRID Teatro Real (arch. A.L. Aguado ad., od r. 1818), Plaza del Oriente (arch. I.G. Velásquez, r. 1816), Královský palác a zahrada (na místě původ. Alkázaru z 9. st., přestavěn na královský palác Karlem V. a Filipem II., po požáru r. 1734 znovu vybudován, arch. F. Juvarra, Sacchetti, Sabattini); tzv. habsburský Madrid: Mercado de San Miguel původní městská tržnice nově rekonstruovaná jako kulinářské centrum (množství stánků s tradičními i moderními lahůdkami, bary, restaurace), Plaza Mayor architektonicky jednotné historické náměstí, ze všech stran obklopené arkádovými chodbami, dějiště různých společenských, náboženských i kulturních událostí (arch. J.G. de Mora, 1589-1619, socha Filipa III. - Giambologna a P. Tacca, výzdoba fasád, balkony, v arkádách restaurace a kavárny), Puerta del Sol náměstí a rušná křižovatka (oblíbené místo setkávání); Gran Vía slavná madridská obchodní tepna, inspirovaná pařížskými bulváry (1. fáze výstavby 1910-17) a architekturou New Yorku a Chicaga (2. fáze 1920-29): banky, úřady, kina ad. - příklady arch. proměn v průběhu 1. pol. 20. st., nejznámější budova Telefónica (arch. Lewis Weeks, r. 1929, 1. madridský mrakodrap); Plaza Cibeles náměstí a kruhová křižovatka, uprostřed fontána a plastika bohyně Kybelé (F. Gutiérrez a R. Michel, 1780), Palacio de Comunicaciones (arch. A. Palacio, poč. 20. st., monumentální novogotický „palác“ - pův. sídlo hlavní madridské pošty, dnes radnice a výstavní prostory); Museo Thyssen-Bormenisza (otevřeno do 19:00 hodin; arch. R. Moneo - nové křídlo z r. 2005), výjimečná a rozsáhlá sbírka evropské a světové malby a plastiky od 13. do 20. st. (mj. Duccio, Uccello, P. della Francesca, Bellini, Raffael, Tizian, Caravaggio, Tiepolo, van der Weyden, van Eyck, Memling, Hals, de Hooch, Dürer, Cranach, Holbein, El Greco, Ribera, Zurbarán, angl. a franc. školy aj.), aktuální výstava; volný program

pátek 23.10.

MADRID Plaza de Canovas del Castillo (fontána, r. 1780); Museo del Prado (budova 1758-1819, arch. J. Villanueva), jedna z nejkvalitnějších obrazáren světa; kolekce španělského malířství 14.-19. st. (mj. El Greco, Ribera, Zurbarán, Velázquez, Murillo, Goya), italské mal. školy 14.-18. st. (mj. Fra Angelico, Botticelli, Mantegna, Raffael, Giorgione, Bellini, Tizian, Tintoretto, Caravaggio), vlámská malba (mj. R. van der Weyden, P. Christus, H. Memling, H. Bosch, P. Brueghel), holandská malba (mj. Rembrandt, Ter Borch), německé mal. (mj. Dürer, Cranach, Mengs), francouzské mal. (mj. Poussin, Watteau, Vernet), anglické malířství ad., nové křídlo (arch. R. Moneo, přestavba kříž. chodby  bývalého kláštera sv. Jeronýma, r. 2007); dostatečný čas na prohlídku stálých sbírek); Parque del Buen Retiro rozlehlý park na okraji původního města (zal. Filip II. v 16. st., oblíbené místo procházek - různě komponovaná zeleň, umělá jezera, plastická výzdoba - např. monument Alfonse XII., fontány, výstavní pavilony - Palacio del Velázquez, Palacio del Cristal, Casa del Vacas); Estación de Atocha hlavní madridské vlakové nádraží, 1889-92, arch. A. Palacio, velkorysá přestavba z let 1985-92, arch. R. Moneo (původní kolejiště upraveno jako palmová zahrada pro čekající cestující); volný program, možnost návštěvy některého z dalších muzeí: Centro de Arte Reina Sofia (otevřeno do 21:00 hodin) jedinečná galerie světového a španělského moderního a současného umění (původ. nemocnice zal. Karlem III., 1758-88, arch. J. de Hermosila a Sabatini, nová úprava budovy z r. 1992, arch. A.F. Alba, I. Ritchie, přístavba nejnovějšího křídla z r. 2005, arch. J. Nouvel), mj. Arp, Bacon, Buňuel, Calder, Chillida, Dalí, Dubuffet, Gris, Judd, Klein, Merz, Miró, Picasso - mj. slavná Guernica, Saura, Tápies ad., aktuální výstava); Caixaforum (otevřeno do 20:00 hodin) jedno z nejnovějších madridských kulturních center (arch. Herzog & de Meuron, 2001-08, pozoruhodná přestavba industriálního objektu původní teplárny v centru města u Paseo del Prado, součástí „vertikální zahrada“, v. 24 m, zahradní arch. P. Blanc; aktuální výstava); MAN - Museo Arqueológico Nacional (otevřeno do 20:00 hodin) po rekonstrukci znovu otevřené národní archeologické muzeum s unikátními sbírkami od prehistorie do 16. st. (unikátní iberské sochařství – mj. tzv. Dáma z Elche, římské sochařství, sbírka vizigótských královských korun a křížů, reliéfy z chalifské rezidence Madínat al-Zahra u Cordoby aj.)

sobota 24.10.

MADRID volný program; fakultativní výlet č 1: EL ESCORIAL a ÁVILA (památky UNESCO); Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial - klášter, kostel, královská rezidence a královský panteon založený Filipem II. po vítězství v bitvě u St. Quentin (10. srpna 1557 na svátek sv. Vavřince = S. Lorenzo) na místě, které si osobně vybral (arch. J. de Toledo a arch. J. de Herrera, 1563-84, přístavby v 18. st.); monumentální, urbanisticky jednotný komplex: bazilika sv. Vavřince (int. podle S. Pietro v Římě, retábl - J. de Herrera, v. 30 m, monumentální sochy Filipa II. s rodinou a Karla V., Kristus - Cellini, r. 1562, malby L. Giordano, Cambiasso), královská rezidence - obytné místnosti Habsburků (dnes obrazárna), královské ložnice; panteon - centrální krypta s rakvemi s ostatky španělských králů od Karla V., kapitulní síň - kvalitní obrazová sbírka se sakrálními náměty (El Greco, Ribera, Tizian, Vélazquez, Tintoretto, Veronese, Bosch aj.), výhledy do klášterní zahrady a palácového parku ÁVILA město na výběžku nad rozlehlými planinami a řekami Adaja a Chico 1100 m n. m., původně keltské sídliště, větším význam až ve středověku v souvislosti s rozvojem zemědělství a řemesel, rodiště jedné z hl. španělských patronek a reformátorek karmelitánského řádu sv. Terezie (z Ávily, 1515-82) a pohřební místo Velkého inkvizitora T. Torquemady (1420-98), v 16. st. nejvýznamnější tkalcovské středisko ve Španělsku - velký stavební rozvoj, pak úpadek; obdélníkovité historické jádro města obehnáno mohutnými hradbami z konce 11. st. (na obranu proti Maurům po dobytí města křesťany r. 1085;  d. 2,5 km - přístupný cca 1 km, v 12-14 m, tloušťka 3 m; 9 bran, 88 věží a cca 2 500 kamenných štítů pro lučištníky); bazilika S. Vicente před branami města nad místem umučení a hrobem sv. Vincenta a jeho sester ve 4 st. (mohutná románsko-gotická stavba s vnější postranní arkádovou chodbou, impozantní portál s postavami apoštolů; trojlodní interiér, v transeptu jedinečný tabernákl nad sarkofágem S. Vincenta s polychromovanými reliéfy), katedrála S. Salvador (12.-18. st., v int. pozoruhodná pozdně got. chórová sedadla, hl. oltář P. Beruguete a Juan de Borgoňa), Palacio De Los Deanes (goticko renesanční palác, v int. Muzeum Ávily), Convento de Santa Teresa (1629-36, kostel a klášter na místě rodného domu sv. Terezie), Plaza del Mercado Chico centrální historické náměstí; volný program MADRID

neděle 25.10.

MADRID volný program; možnost návštěvy Museo Joaquín Sorolla jedinečné muzeum umístěné ve vlastním domě významného španělského malíře (1863-1923), navazujícího na impresionisty, který se díky svému zaujetí zachycením světelné odlesků na vodní hladině stal hlavním představitelem tzv. luminismu nebo Museo Lazaro Galdiano výstavná rezidence a velkolepá soukromá sbírka madridského vydavatele José Lázara Galdiana; obsahuje vynikající díla výtvarného a užitého umění od starověku po 19. st., interiéry rekonstruované pro výstavní účely (obrazárna - španělská, vlámská, německá, italská malba, archeologie, zbraně, mince, šperky, historický nábytek ad.); cca v 12:30 hod. transfer autobusem na letiště, odlet do Prahy v 16:55 hodin (via Frankfurt), přílet do Prahy ve 22:00 hodin

 

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi