umění jižní Itálie: APULIE a Basilicata - na hranici dvou moří

prastará skalní sídla, řecké kolonie a římská města, normansko-štaufská architektura

TERMÍN: 29. září - 6. říjen 2018 (8 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 5018

CENA: 21 900 Kč       se slevou 21 700 Kč
cena zahrnuje letištní taxy a poplatky; možnost snížené zálohy 4 500 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka společnosti Wizzair Praha - Bari - Praha), transfery letiště - hotel - letiště, dopravu lex. autobusem dle programu, 7x ubytování se snídaní - bufet, (3* hotely u moře, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, WiFi ad., podrobně na www.hotelrivieratrani.it a www.hotelcotedest.it; příplatek za jednolůžkový pokoj je 4 800 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Dále cena zahrnuje jedno standardní příruční zavazadlo do 10 kg, rozměry 55x40x23 cm. Fakultativně (bez vstupného): výlet č. 1) BARLETTA, BITONTO, MOLFETTA, TRANI cena = 900 Kč; výlet č. 2) BRINDISI cena = 1 100 Kč; č. 3) Jedno ODBAVENÉ ZAVAZADLO do 20 kg cena = 1 780 Kč. Cena nezahrnuje: částku na spropitné za služby v Apulii 20 € - vybere průvodce ARS VIVA na letišti a osobní městský poplatek cca 4 €.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

APULIE (it. PUGLIA) je převážně rovinatý kraj na jihovýchodě Itálie s množstvím olivových hájů, jehož pobřeží s malebnými plážemi leží na rozhraní Jaderského a Egejského moře, bohatá historie začíná příchodem Řeků v 8. st. př.Kr. (přístavní osada Tarent se stala vstupním místem řecké kultury na apeninský poloostrov), kteří se zde setkali s řadou místních etnik a jejich kulturami; dále význam vzrostl za Římanů (první římská silnice Via Appia dosáhla v r. 267 př.Kr. přístavu Brundisium/ Brindis) a pokračoval za Byzantinců, Arabů, Normanů (s neobyčejnými stavbami císaře Fridricha II. Štaufského). Na mnoha místech (především v Lecce) je unikátní barokní architektura… Na západě sousedící BASILICATA je divoký hornatý kraj, jehož území bylo osídlené již v období paleolitu (skalní obydlí u Matery). Oba kraje mají svojí specifickou středomořskou gastronomii, založenou výhradně na čerstvých místních produktech…

sobota 29.9.

odlet z Prahy v 18:20 hodin, sraz účastníků v 16:50 hod. na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu J); přílet do BARI ve 20:10 hodin; transfer z letiště do TRANI ubytování u moře; volný program

neděle 30.9.

TRANI - CANNE DE BATTAGLIA zbytky starověkého města Cannae: decumanus, Via Traiana, ruiny středov. domů z období 10.-13. st. ad.); místo slavné bitvy - 2. srpna r. 216 v rámci druhé Punské války - rozhodující vítězství Kartaginců vedených slavným vojevůdcem Hannibalem (Barkas) nad Římany (L.A. Paullus a G.T. Varro); najednou se zde střetlo asi 130 000 bojovníků (zahynulo přibližně 60 000 mužů - z toho mj. 80 římských senátorů) CANOSA DI PUGLIA (ant. CANUSIUM) katedrála S. Sabino na místě raně křesťanského kostela a nekropole (přestavba od 11. st., fasáda z 19. st.; v interiéru mj. biskupský trůn - 11. st., krypta - sloupy s hlavicemi z 5. st., přest. kolem r. 1 000, středověké náhrobky), vyhlídka na Castello (ruiny anjuovské pevnosti na místě ant. akropole), Regionální archeologické muzeum (malá kolekce lokálních nálezů); římský most na Via Traiana (2. st.) CASTEL DEL MONTE (1240-70) legendární oktogonální hrad na kopci 540 m n.m., dílo jednoho z nejvýznamnějších panovníků středověku - římského císaře, jeruzalémského a sicilského krále Fridricha II. Štaufského: osm zdí a osm věží na půdorysu osmiúhelníku, osm oken, osm oblouků - jedinečné proporce interiéru, exteriéru a samotného vstupu na „zlatém řezu“, odd r. 1966 na seznamu UNESCO, vyhlídky do apulské krajiny RUVO DI PUGLIA osídlení od paleolitu, od 8. st. př.Kr. součást řecké kolonizace, za Římanů důl. zastávka na Via Traiana; historické centrum: jedinečná románská katedrála S. Maria Assunta (13. st.) lombardské jednolité západní průčelí s výraznou rozetou a relativně disproporčními románskými vstupy, francouzské a orientální prvky v interiéru, zvonice (kolem r. 1 000) TRANI volný program

pondělí 1.10.

TRANI volný program u moře; fakultativní výlet č. 1:  BARLETTA počátky města od 4. st. př.Kr. (místní kmeny), dále Římané (BARDULI, BARULI); Castello pevnost z 16. st. (Karel V.) s výraznými nárožními bastiony na místě normanského hradu a rezidence císaře Fridricha II. (ext., v pevnosti dnes malé muzeum a obrazárna), dóm S. Maria Maggiore (1140-1267, rozeta, 43 m v. kampanila, záp. portál z 15.-16. st.), kostel S. Andrea (na místě starší stavby ze 6. st., románsko-got. přestavba), Porta Marina (přístavní brána z r. 1743), tzv. Kolos z Barletty - 5,11 m v. bronzová socha římského císaře (objevena ve 13. st. během vykopávek v Ravenně), kostel S. Sepolcro (12.-13. st.) BITONTO (řím. BUTONTUM) významné obchodní města na Via Traiana; románská katedrála S. Valentino (1175-1200, typický apulský rom. sloh; trojlodí s šesti výraznými arkádami lemujícími boční lodě, nádherná rozeta, reliéfy v tympanonu, bohatě zdobený románský interiér (mj.  ciborium z r. 1222, krypta z 12. st. a archeolog. areál, románské mozaiky, ambony ad.), Chiesa del Purgatorio (portál, 17. st.), Palazzo Sylos-Caló (16. st., renesanční loggie), oválná věž (13. st., městská brána Porta Baresina) MOLFETTA malebný přístav (jeden z největších na Jadranu) v místě starověké lokality PULO (neolitického osídlení jižního Středomoří); starý dóm S. Corrado u přístavu (ext., r. 1150 - konec 13. st., zvonice z r. 1256, románské ciborium), volný program TRANI (ant. TURENUM) rozvoj za Langobardů, Byzantinců, rozkvět v 11. st. (biskupství, hl. přístav Jaderského moře pro námořní republiky Pisa, Amlafi, lodní doprava v rámci křížových výprav); staré město kolem Piazza Guerica: skvost románské architektury katedrála S. Nicola Pellegrino (na místě dvou kostelů ze 7. st., přestavba 1150-1250, nádherná poloha, dveře s reliéfy - Barisano z Trani, r. 1179; 60 m v. zvonice - maják, podlahové mozaiky z r. 1165 ad.), Palazzo di Giustizia, Castello (hrad Fridricha II., 13. st.), Chiesa d´Ognissani (od r. 1170, templářský kostel), Palazzo Palumbo-Quercia, S. Maria del Carmine (13.-17. st.)

úterý 2.10.

TRANI - ALTAMURA (ant. ALTILIA) významné centrum prehistorického osídlení (nedaleko nalezeny pozůstatky tzv. Altamurského člověka, cca před 130 000 roky; nedávno nalezeny rovněž otisky stop dinosaura), později hl. sídlo místního vlivného kmene Peucetiů (6.-3. st. př.Kr., megalitické kamenné ohraničení města), v r. 1230 zal. Fridrich II. nové město; historické centrum: Porta di Bari (součást  hradeb ze 13. st., barokně přestavěná), kostel S. Niccola dei Greci (od 13. st.-1601, zal. řec. ortodox. kolonisty), katedrála S. Maria Assunta (od 11. st., rozeta z r. 1232, vitráže - 13. st., portál  ze 14. st. - jeden z nejzdobnějších v Apulii, dvojice věží na západním průčelí - zakončeny barokní nástavbou), Torre dell´Orlologio (got. základ a barok. dostavba) MATERA (la cittá dei sassi) vyhledávané skalní město a hl. centrum provincie Basilicata, 399 m n.m., nad kaňonem řeky Gravina, od r. 1993 součást světového kult. dědictví UNESCO („nejvýznamnější neporušená ukázka troglodytického osídlení v oblasti Středozemního moře, které je dokonale přizpůsobené okolnímu terénu a ekosystému“), dnes spojené osady Sasso Barisano a Sasso Caveoso, oblíbená filmařská „kulisa“; jedno z nejstarších míst lidského osídlení ve Středozemí (mnoho dokladů z období paleolitu, dále řecké pohřebiště a významné římské kultovní místo; mj. 130 skalních svatyní, chrámů, pousteven), Museo Nazionale D. Ridola v místě bývalého kláštera klarisek (místní archeolog. nálezy, řecké, římské vázy a bronzy, zbraně, keramika, mince, obrazy z tematikou antické mytologie), Purgatorio (r. 1747, barok. fasáda), S. Francesco (17. st., bohatě zdobená fasáda), katedrála Madonna della Bruna (1230-70, Porta d. Piazza, Porta d. Leoni, 52 m v. zvonice), S. Domenico (od 13. st., apulský rom. sloh, v int. barokní doplňky), dle možnosti prohlídka skalních kaplí a obydlí (nedávno restaurované nástěnné malby - 13. st.) SAN FOCA ubytování u přístavu a pláží malebného přístavu

středa 3.10.

SAN FOCA - TARANTO (TARENT), spartská kolonie TARAS zal. na konci 8. st. př.Kr., později řím. TARENTUM, centrum pythagorejské školy a skvělého vína, důležitý byzantský, normanský, anjouovský a švábský přístav - ideální poloha na ostrově (dnes propojeném s pevninou mosty) se dvěma zátokami Mare Grande a Mare Picolo; historické centrum: jízda kolem S. Domenico Maggiore (11.-13. st.); pěšky dóm S. Cataldo (zal. v 7. st., dále 10. st., barokizován r. 1713, byzantské a rom. hlavice sloupů, zbytky mozaikové podlahy, krypta z 10.-11. st.), dórské sloupy (pravděpodobně zbytek Poseidonova chrámu ze 6. st. př.Kr.), Castello původně byzantská pevnost na místě ant. přístavu - mnoho přestaveb do 16. st. (dnes ve správě italského válečného námořnictva - přístupné interiéry s velmi zajímavými archeolog. objevy z posl. 15 let), Prefettura (zajímavá arch. 30. let 20. st.), Ponte Girevole (r. 1886), Museo Archeologico Nazionale (MARTA) jedno z nejvýznamnějších it. archeolog. muzeí s novou instalací (od r. 2007 se postupně otevírají jednotlivé části v dokonalé instalaci) a dalšími nedávno objevenými objekty (jedinečné a bohaté sbírky řeckého a římského umění z oblasti jihovýchodní Itálie - plastiky, mozaiky, keramika, zlaté šperky, nástěnné malby, mince; prehistorie, topograf. sbírka; sbírka regionálního starého umění) MESAGNE tradiční messapijské město (od 6. st. př.Kr.), později významné obchodní a zemědělské centrum na via Appia Antica; mnoho významných archeolog. nálezů z poslední doby (hl. messapijské nekropole ve čtyřech částech dnešního centra města); historické centrum (půdorys ve tvaru srdce): Porta Grande (15. st., součást měst. hradeb, přestavba v r. 1784), Frantoio semi ipogeo (staré mlýnské kameny na drcení oliv), secesní lékárna (stále funkční, původní nteriér), Chiesa Madre (1650-1776), kostel S. Anna (r. 1699), castello (od 11. st., přestavba 1430-40, nárožní čtvercové věže, v int. malá instalace archeolog. nálezů - prohlídka podle možností), archeologická zóna - nově odkryté messapijské hrobky v centru města (otevřený areál, část viditelná pod prosklenou podlahou místního baru) SAN FOCA

čtvrtek 4.10.

SAN FOCA - LECCE (SYBAR, LICEA, řím. LUPIAE) messapijské osídlení, v ant. sem prodloužena Via Appia i Via Traiana,  dnes centrum provincie a unikátní historické město nazývané "Florencie baroka", patřící k osmi „barokním“ městům Itálie, budované z místního zlatavého vápence: triumfální oblouk Porta Rudiae (původně ant. brána, přestavba r. 1703), S. Rosario (arch. Zimbalo, 17. st.), Ospedale Civile (r. 1548), římská aréna (1. st. př.Kr., 54x34 m, průměr 40 m, 12 řad pro cca 25 000 diváků, částečně odkryto); Piazza del Duomo: dóm S. Maria dell´Assunta (od r. 1140, přest. v 16. st. - arch. Zimbalo, bohatý interiér, restaurován r. 1956), kampanila (1661-82), biskupský palác (15. st., seminář ze 17. st.); Piazza S. Oronzo (římská torza sloupů na konci Via Appia), S. Maria delle Grazie (od r. 1590), Castello Carlo V. (pevnost z pol. 16. st.), S. Croce (nejkrásnější barok. stavba ve městě, od r. 1549  arch. Riccardi, dále 17. st., neobvyklé hlavice a rozety, oltář sv. Františka),  Palazzo dei Celestini, SS. Nicola e Cataldo (od 12. st., portál z 12. st., křížová chodba - 17. st.); volný program OTRANTO (ant. HYDRUNTUM) od starověku významný přístav na východním pobřeží Salentského poloostrova u stejnojmenné mořské úžiny a na hranici Jaderského a Iónského moře; historické centrum u přístavu: Porta di Terra a Torre Alfonsiana (r. 1481), normanská katedrála S. Maria Annunziata (od r. 1080, renesanční portál a rozeta ze 16. st., unikátní mozaiková podlaha z let 1163-65, biblické scény, strom života, znamení zvěrokruhu aj. - největší v Itálii, antické, byzantské a románské hlavice sloupů, krypta z 11. st.), Basilika S. Pietro (10. st., nově opravené nástěnné malby), castello (ext., 1485-98); volný program SAN FOCA

pátek 5.10.

SAN FOCA volný program u moře; fakultativní výlet č. 2: BRINDISI (ant. BRUNDISIUM) od starověku významný přístav ve dvou zátokách Seno di Ponente a Seno di Levante (dodnes hl. přístav pro námořní obchod s východ. Středomořím), pravděpodobně založeno jako řecká kolonie, od konce 3. st. př.Kr. římská kolonie a významné místo ant. vzdělanosti (litterae Brundisinae), ve středověku mj. místo pro lodní dopravu 6. křížové výpravy; oblast Casale na severním okraji města - kostel S. Maria del Casale (podle tradice založen sv. Františkem, dále přestavba 1284-1322, procesy s templáři, dobře zachovalé nástěnné malby, 14.-16. st.); historické centrum města: římský sloup Colonna Romana (od 190 př.Kr. na místě konce cesty via Appia Antica), románský  dóm (od r. 1089, dále r. 1140, úprava v 18. st.; podlahová mozaika z r. 1178), Loggia Balsano (1. st., zvířecí a lidské plastiky), archeologická zóna, kostel S. Giovanni al Sepolcro (zal. kolem r. 1100 v souvislosti s plavbami do Palestiny, nádherné hlavice sloupů, severní portál), vyhlídka na Castello Svevo (zal. Fridrich II. Štaufský r. 1227, přestavba v 15.-16. st.); volný program - možnost návštěvy archeologického muzea EGNAZIA (GNATIA) zbytky antického města na hranici historického regionu na Via Traiana; dodnes probíhají intenzívní vykopávky (poč. od r. 1912); dosud odkryta akropole, fórum, bazilika, lázně, obytná čtvrť ad.; Archeologické muzeum s lokálními nálezy (od r. 2013, 13 místností, vyhlášená keramika, plastiky, podmořská archeologie) ALBEROBELLO (podle časových možností) centrum původní jedinečné apulské architektury - kónické stavby typu "trulli", od r. 1966 na seznamu UNESCO; poč. osídlení v 16. st. (hrabata s nedalekého Conversana), povoleny jako provizorní stavby z opracovaných kamenů bez použití malty, s kuželovitou střechou, většinou nabílené vápnem (snadná demolice v případě daňových kontrol); procházka dobře zachovalou oblastí Zonna dei Trulli - nejstarší domy ze 17. st., nově opravený kostel a „hotelové“ domky; mnoho typických lokálních gastronomických produktů SAN FOCA

sobota 6.10.  

SAN FOCA - BARI (římské BARIUM, Via Traiana) největší a hl. město Apulie, centrum regionu a dodnes význ. obchodní a osobní přístav u Jaderského moře; původně ilyrský, řecký, byzantský a normanský přístav a centrum obchodu, biskupství od r. 465, od r. 1071 významná normanská država, místo pohřbu ostatků sv. Mikuláše; jízda kolem starého a nového veletržního areálu Fiera di Levante, komerčního přístavu, starých hradeb a pevnosti S. Antonio Abate; Piazza del Ferrarese nově odkryté pozůstatky staré antické dlažby a části Via Traiana (konec 2. st.), kostel Chiesa della Vallisa (11.-12. st., interiér nově upraven pro propagaci aktivit města), Piazza Mercantile: Sedile dei Nobili (původ. radnice, 16.-17. st.), sloup Colona delle Giustizia (doplněn románskými plastikami lvů), katedrála S. Sabino (12. st., zbytky mozaikové podlahy z 11. st., vysoká zvonice - od r. 1267; ciborium z r. 1233, 35 m v. kupole z 12. st., využití antických sloupů v hl. lodi ad.), Castello Svevo-Normano (ext., 11.-16. st.), kostel S. Marco dei Veneziani, San Nicola (1087-1197, první normanský kostel v Apulii, ostatky sv. Mikuláše - významné poutní místo) lví portál (kolem r. 1100), v int. biskupský trůn,  náhrobek Bony Sforzy (matka polského krále); volný program,  možnosti: Museo Archeologico di Santa Scholastica (nová instalace z r. 2015-16, bohaté sbírky řeckého a římského umění od 6. st. př.Kr., mince z řeckých kolonií Sybaris, Metapontum, Crotone, Laos, Calonia, Nuceria, Paestum, Barium, Matreola ad; terakotové plastiky, bronzové sochy a nástroje, nálezy z Canosy a Egnathie); možnost procházky po nábřeží kolem starého přístavu, hradeb a po korzu s mnoha historizujícími a secesními stavbami (Teatro Margherita, Palazzo Pugliese, Teatro Piccinni, Teatro Petruzzelli, Palazzo del Governo), vynikající místní gastronomie (mnoho malých barů a lahůdkářských obchodů s možnostmi ochutnávky); transfer na letiště, odlet do Prahy v 15:55 hodin, přílet do Prahy v 17:50 hodin

Zajímavé odkazy:

http://whc.unesco.org/en/list/787
http://whc.unesco.org/en/list/670
http://whc.unesco.org/en/list/398
https://www.viaggiareinpuglia.it/puglia/PE0/en/PUGLIA
http://www.pugliaimperiale.com/turismo/wheretogo/beniculturali/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185966822-na-ceste/215562260120003-na-ceste-po-apulii/
https://www.youtube.com/watch?v=op3VIqAMJwM
https://www.youtube.com/watch?v=7ZrSqW2-p2M
https://www.youtube.com/watch?v=bAh6N4T61kQ
https://www.youtube.com/watch?v=MdEeiSicEHM
https://www.youtube.com/watch?v=_iy0BrABEzo
http://player.vimeo.com/video/70776419
https://www.roughguides.com/destinations/europe/italy/puglia/
http://www.basilicasannicola.it/

předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi