letní PAŘÍŽ a skvělé výstavy - NORMAN FOSTER, BASQUIAT a WARHOL, PICASSO | ARS VIVA cesty za uměním

letní PAŘÍŽ a skvělé výstavy - NORMAN FOSTER, BASQUIAT a WARHOL, PICASSO

DELACROIX, RAMESSE II. a zlato faraónů, NEAPOL V PAŘÍŽI, SARAH BERNHARDT

TERMÍN: 2. - 6. srpen 2023 (5 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 4923

CENA: 18 900 Kč       se slevou 18 800 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 3 760 Kč; možnost snížené zálohy 4 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka ČSA), transfery letiště-hotel-letiště, 4x ubytování se snídaní - bufet (3* hotel nedaleko Parku la Villette, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, free WiFi ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 5 200 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém; podrobně viz Všeobecné podmínky ... Fakultativně: č. 1) úplné pojištění Pandemic cena = 350 Kč. Cena nezahrnuje jízdné na MHD a osobní městský poplatek 2 €/os./noc. Poznámka: na některé výstavy budeme rezervovat skupinové vstupenky předem - informace účastníkům včas zašleme.středa 2.8.

odlet z Prahy ve 12:25 hodin, sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze v 10:25 hod. (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu „J“); přílet do PAŘÍŽE (letiště Roissy Charles de Gaulle) ve 14:15 hod., transfer do hotelu, ubytování; Parc de la Villette: rozlehlý areál (55 ha) bývalých městských jatek na okraji pařížského 19. městského obvodu, dnes jedinečný urbanistický komplex z 80.-90. let 20. st. (arch. B. Tschumi, od r. 1984) obsahující významná muzea a kulturní instituce - Cité des Sciences (ext., arch. Fainsilber, r. 1986), La Géode (ext., panoramatické kino v gigantické kouli o průměru 36 m), Grande Halle (rekonstruovaná budova jatek), La Cité de la Musique (arch. C. Porctzamparc, r. 1997; komplex konzervatoře, koncertní haly, knihovny a muzea), Philharmonie de Paris (arch. J. Nouvel, B. Métra, kapacita koncertního sálu 2 400 diváků, zkušebny, vzdělávací sál aj., 2009-14); volný program, v Grande Halle de la Villette možnost prohlídky aktuální výstavy „Ramesse II. a zlato faraónů“ - přibližně 180 předmětů, které jsou většinou ve Francii vystaveny poprvé, doplněné audiovizuální prezentací chrámů v Abú Simbel a hrobky královny Nefertari (ve spolupráci s Nejvyšší radou pro památky Egypta)

čtvrtek 3.8.

PAŘÍŽ čtvrť La Défense velkolepý urbanistický administrativně-obchodní komplex 60.-90. let 20. st. s novými stavbami na velké pařížské ose (12 zón, více než 160 ha; 3 milióny m2 obchodních a 600 000 m2 obytných ploch; 30 000 parkovacích míst pro 150 000 zaměstnanců a 20 000 stálých obyvatel; přes 10 000 bytů a přibližně 2 600 hotelových pokojů; sídla zde má 14 z 20 největších francouzských firem a 13 z 50 největších koncernů světa); největší koncentrace mrakodrapů ve Francii - mj. The Link (241 m), Tour First (231 m), Tour Hekla (220 m); La Grande Arche (arch. Spreckelsen a Andreu, r. 1989), další budovy - arch. Parat, Viguier, Jodry, Nouvel, Kurokawa, de Portzamparc, Pei, Hammouette ad.; více než 70 plastik mj. Miró, Calder, César, Caro, Karavan, Silva ad.; nové náměstí Place Kupka - na počest malíře F. Kupky, který žil v nedaleké čtvrti, možnost vyhlídky z vrcholu La Grande Arche; Fondation Louis Vuitton v Jardin d´Acclimatation - součást Boulogneského lesa (arch. F. Gehry, dekonstruktivistický objekt ve tvaru vznášející se skleněné plachty-lodě-ryby, 11 výstavních sálů, auditorium, venkovní terasy a vodní kaskády, 2008-14), aktuální výstava „BASQUIAT x WARHOL malba čtyř rukou“ v letech 1984-1985 vytvořili Jean-Michel Basquiat (1960-1988) a Andy Warhol (1928-1987) v tandemu přibližně 160 společných obrazů, včetně některých největších děl; malíř Keith Haring (1958-1990), který byl svědkem jejich přátelství a společné tvorby, později hovořil o "rozhovoru, který se odehrává prostřednictvím malby namísto slov" a o spojení dvou myslí, aby vytvořili "třetí osobitou a jedinečnou mysl"; výstava přináší více než tři sta děl a dokumentů včetně osmdesáti pláten společně podepsaných oběma umělci a soubor děl dalších významných umělců (mj. Futura 2000, Michael Halsband, Keith Haring, Jenny Holzer, Kenny Scharf), aby tak evokovala energii newyorské umělecké scény 80. let; volný program; možnost prohlídky Musée d´Orsay (otevřeno do 21:45 hod.) bývalé orleánské nádraží (arch. V. Laloux, r. 1900), 1978-86 přeměněno v mimořádné muzeum výtvarného umění (interiéry arch. G. Aulenti); vynikající stálé sbírky volného a užitého umění (obrazy, plastiky, dekorativní umění, grafiky, fotografie, architektura) od r. 1848 do poč. 20. st., chronologicky a obsahově navazující na sbírky Musée de Louvre: jedinečná kolekce umění konce 19. a poč. 20. st. (mj. Courbet, Cézanne, van Gogh, Manet, Monet, Degas, Renoire, Toulouse-Lautrec, Gauguin, Bonnard, Vuillard, Seurat)

pátek 4.8.

PAŘÍŽ Place de la Concorde (náměstí Svornosti postavené na počest Ludvíka XV. v letech 1754-63, 359x212 m), v r. 1834 vztyčen egyptský žulový obelisk Ramesse II. z Luxorského chrámu (v. 23 m, 230 t, podstavec arch. J.I. Hittorf), 8 ženských alegorií francouzských měst; neoklasicistní Hôtel Crillon (arch. L.F. Trouard, 1729-94), Hôtel de la Marine (arch. A.J. Gabriel, 1757-74); vyhlídka na Senát a kostel La Madeleine; Jardin des Tuileries jedinečná ukázka francouzské palácové zahradní architektury - původně pro K. Medici ve stylu it. renesance, později upraven jako fr. zámecká zahrada (arch. Le Nôtre, 17. st.),  plastiky významných sochařů (mj. Rodin, Moore, Cragg, Coysevox, Maillol aj.); Palais-Royal palác pro kardinála Richelieu (arch. J. Lemerciere, r. 1622), zahrady, plastiky a design D. Buren (r. 1985); Louvre bývalý královský palác (12.-19. st.), Grand Louvre jedno z nejvýznamnějších světových muzeí (architektura: jednotlivé fáze výstavby po přístavby arch. Ming Pei, od r. 1989), stálé sbírky umění od starověku (Egypt, Mezopotámie, Asýrie, Řecko, Řím ad.) po evropské umění od středověku do 18. st., severní křídlo - nová instalace sbírek egyptského umění; aktuální výstava „NEAPOL V PAŘÍŽI - Louvre hostí sbírky z neapolského Museo di Capodimonte“, 33 obrazů z Museo di Capodimonte, které jsou považovány za jedny z největších italských mistrovských děl Tiziana, Caravaggia, Annibale Carracciho a Guido Reniho a italských škol, které jsou v Paříži zastoupeny jen málo nebo vůbec (J.de Ribera, F. Guarino a M. Preti) ve srovnání se sbírkou obrazů z Louvru: vystaven bude i obraz Ukřižování od Masaccia (malíř, který není ve sbírkách Louvru zastoupen), rozsáhlý historický obraz Proměnění Krista od G. Belliniho a tři z nejlepších obrazů Parmigianina; volný program; možnosti prohlídky Musée National Eugène-Delacroix byt a ateliér významného představitele francouzského romantismu (1798-1863) na Rue de Furstemberg, ve kterém pracoval v závěru svého života (od r. 1857); jako muzeum L´Atelier Delacroix bylo otevřeno v r.1932, v r. 2004 bylo připojeno k Musée du Louvre; v nové krátkodobé instalaci sbírky s názvem „DELACROIX A UMĚNÍ - TAJEMNÝ MOST“ (18.2.-18.9.2023) zve muzeum návštěvníky k překročení „hranice“ mezi malířovým uměním a pohledem diváka a umožnit jeho plné pochopení; prostřednictvím vybraných děl ze svých sbírek vybízí k nahlédnutí do zdrojů tvůrčího procesu jednoho z největších umělců 19. století - jeho inspiraci divadlem, hudbou a literaturou; součástí muzea je malířova zahrada, v roce 2012 citlivě obnovená v Delacroixově duchu zahradním architektem Pierrem Bonnaurem; Petit Palais (budova pro velkou světovou výstavu v r. 1900 - arch. Ch. Girault), později přeměněn ve skvělou instalaci světových a pařížských uměleckých sbírek z odkazů a darů jednotlivých sběratelů a nadací - od antiky po secesi; aktuální výstava „SARAH BERNHARDT - ŽENA, KTERÁ STVOŘILA HVĚZDU“ u příležitosti 100. výročí úmrtí slavné francouzské herečky a umělkyně (1844-1923), která pravděpodobně zahájila světový kult hereckých celebrit; vystaveno bude více než 400 předmětů včetně divadelních kostýmů, fotografií a plakátů k slavným představením, spolu s jejím osobním šatníkem, spisy, korespondencí, obrazy a sochami

sobota 5.8.

PAŘÍŽ čtvrť šlechtických paláců Marais Place des Vosges původně královské náměstí Jindřicha IV. (arch. C. Chastillon a L. Métezeau, kulisovité fasády, jednotný styl, 140x140 m, 1605-12); Hôtel de Soubise (ext., arch. Delamair, 1705-09), Hôtel Donon (ext., 16. st., v int. Musée Cognacq-Jay), Hôtel Carnavalet (na nádvoří socha Ludvíka XIV., v int. Muzeum města Paříže jedinečná ilustrace života města od antiky po 20. st. - archeologie, obrazy, plastiky, dobové interiéry), Musée Picasso v paláci Hôtel Salé (1656-09), od r. 1985 muzeum, aktuální výstava „PICASSOVY OSLAVY: SBÍRKA V NOVÉM SVĚTLE!“ hlavní francouzská výstava u příležitosti 50 let od úmrtí Pabla Picassa (1881-1973), španělského malíře a sochaře (celým jménem Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso), který žil od r. 1904 ve Francii a je jednou z nejvýznamnějších osobností umění 20. st.; muzeum k přípravě této výstavy přizvalo předního britského designéra sira P. Smitha: jeho instalace vyzývá diváky, aby se na Picassova díla dívali současnou optikou a ukazuje, jak je jeho dílo stále aktuální (a jemu osobně velmi blízké) a konfrontuje je i s díly současných mezinárodních umělců (G. Kuitca, O. Okigbo, M. Thomas a Ch. Samba); St-Eustache (13.-16. st., gotický půdorys a renesanční plášť, jedinečný renes. interiér, náhrobky - mj. Colbert); Forum des Halles na místě staré pařížské tržnice (od 12. st.); aktuální stav kompletní přestavby 7 ha původních starých tržnic, arch. P. Berger a J. Anziutti, 2012-2020); Le Centre Pompidou (otevřeno do 21:00 hod.) jedna z prvních budov „high-tech“ stylu (arch. R. Rogers, a R. Piano, 1971-77, sedmipodlažní skleněný palác - d. 166 m, š. 60 m a v. 42 m na ploše 7 500 m2, celková podlahová plocha měří 103 305 m2); vedle newyorské MoMa největší muzeum světového umění 20. st. (v instalaci G. Aulenti); aktuální výstava „architekt NORMAN FOSTER“ (*1. června 1935), retrospektiva jednoho z nejvýznamnějších současných světových architektů, který více než 60 let obohacuje veřejný prostor mnoha jedinečnými stavbami (mj. Stockley Park, letiště Stansted Airport, mrakodrap Commerzbank Tower, přestavba Bundestag Berlín, přestavba Britského muzea, Millennium Bridge, londýnská radnice, mrakodrap HSBC Tower, londýnská „Okurka“, most v Millau, přestavba stadionu Wembley, letiště Hong Kong), mrakodrap WTC 2 - ve výstavbě); připraveno ve spolupráci s ateliérem Foster + Partners a Norman Foster Foundation - 130 projektů (modely, kresby, fotografie ad.), vše doplněno mj. díly umělců, kterými se architekt inspiroval (Léger, Brancusi, Boccioni)

neděle 6.8.

PAŘÍŽ dopoledne volný program; možnosti prohlídky: LATINSKÁ ČTVRŤ Panthéon (ext., arch. Soufflot, Rondelet, 18. st.; v int. mj. hrobky slavných Francouzů - Voltaire, Rousseau, Hugo, Zola aj.), St.- Étienne-du-Mont (od 13. st., renes. průčelí a interiér), La Sorbonne (ext., jedna z nejslavnějších univerzit světa, zal. r. 1253), St-Séverin (od 11. st., 12.-16. st. přestavěn, flamboyantní gotika, vitráže mj. Bazaine), St-Julien-le-Pauvre (jeden z nejstarších kostelů Paříže, od pol. 12. st.), Institut arabského světa originální a působivá budova na nábřeží Seiny (arch. Nouvel, r. 1981, v int. knihovna, výstavní sál; ze střešní terasy krásný pohled na nám. Bastily, Ostrov sv. Ludvíka a závěr Notre-Dame); expozice plastik na nábřeží Seiny (mj. César, Zadkine); ÎLE DE LA CITÉ St-Chapelle (13. st., v int. slavné vitráže, scény ze Starého a Nového zákona), katedrála Notre-Dame (ext., od 12. st., probíhají oprava po požáru - termín dokončení v r. 2024); transfer autobusem na letiště, odlet do Prahy v 15:00 hod., přílet do Prahy v 16:45 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi