NICE a zářivé barvy velikánů moderního malířství na Azurovém pobřeží | ARS VIVA cesty za uměním

NICE a zářivé barvy velikánů moderního malířství na Azurovém pobřeží

H. Matisse, M. Chagall, A. Renoir, P. Picasso, P. Bonnard, R. Dufy, Y. Klein, N. de Saint-Phalle…

TERMÍN: 3. - 10. říjen 2020 (8 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 4920

CENA: 20 500 Kč       se slevou 20 300 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 2 110 Kč; možnost snížené zálohy 4 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu, transfer z letiště do hotelu a zpět (novou tramvajovou linkou), 7x ubytování se snídaní - bufet (3* hotel v blízkosti Anglické promenády u moře, nedaleko slavného hotelu Negresco, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, safe, free WiFi; příplatek za jednolůžkový pokoj je 6 600 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, 7denní jízdenku na MHD v Nice (podle cen r. 2019), úplné pojištění - podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného): výlet č. 1) MONACO / MONTE CARLO cena = 800 Kč; výlet č. 2) ANTIBES, CANNES cena = 800 Kč; výlet č. 3) CAP ST-MARTIN, MENTON cena = 800 Kč; výlet č. 4) VILLA KÉRYLOS cena = 400 Kč. Cena nezahrnuje osobní městský poplatek 2 € os./noc.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 3.10.

odlet z Prahy v 11:20 hodin (pravidelné linky SWISS a Luthansy), sraz účastníků v 09:50 hod. na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu „J“), přílet do NICE v 14:25 hodin, transfer do hotelu (nedaleko dlouhá oblázková městská pláž, volně přístupné sprchy; v  blízkosti množství barů a hospůdek s typickými jihofrancouzskými, provensálskými a italskými kulinářskými specialitami - ryby, plody moře, těstoviny, socca, nizzský salát, široký výběr sýrů, vín a zmrzlin, vinotéka, kavárny, cukrárny), ubytování: Promenade des Arts nová parková úprava dělícího pásu mezi starým a novým městem (vodotrysky a fontány, plastiky význ. umělců - mj. A. Calder, B. Venet, J. Sosno, J. Plensa ad.), Muzeum moderního a současného umění (arch. Bayard a Vidal, r. 1992), vystaveno umění 50.-90. let 20. st., hlavní část věnována výtvarné skupině Noví realisté (zal. v r. 1960 v Paříži mladými umělci především z Nice - hl. představitelé Y. Klein, Arman, Cézar, J. Tanguy, Niki de Saint-Phalle ad.; dále zastoupeno moderní a současné francouzské i světové umění - Warhol, Segal, Serra, Liechtenstein ad.; podrobně na www.mamac-nice.org, vyhlídka na centrum města ze střešní terasy muzea); historické jádro města (zal. Řeky ve 4. st. př.Kr. pod názvem Nikaia, ve středověku přístav Nicaea v rámci hrabství Provence, od r. 1388 patřilo Savojsku pod názvem Nizza, od r. 1866 Nice součástí Francie): katedrála St-Réparate (arch. Guiberto, r. 1650, v interiéru barokní mramorová a štuková výzdoba), výstup na pahorek Château nad mořem (původní starověká Akropolis), park a vyhlídková terasa v místě bývalého hradu (orientace centrální části Nice, výhled na Zátoku andělů a Anglickou promenádu), zbytky antického chrámového okrsku, pohled na přístav Port Lympia, Tour Bellanda, promenáda Cours Saleya - vyhlášené tržiště (ovoce, zelenina, koření, provensálské speciality, v jedné části květinový trh); volný program

neděle 4.10.

NICE pahorek a čtvrť Cimiez (místo původního galo-římského sídliště - od. 3. st. př.Kr. římské město Cemenelum): klášterní hřbitov sv. Františka (hrob H. Matisse a R. Dufyho) a kostel Nanebevzetí P. Marie (15. st., průčelí konec 19. st.;  v int. 3 obrazy L. Bréy - hlavního představitele tzv. nizzské malířské školy konce 15. a zač. 16. st.: Pieta, r. 1475, Kladení do hrobu, Ukřižování, r. 1512), bývalá klášterní zahrada s krásnými výhledy na Nice, římská aréna, Archeologické muzeum (starověké místní nálezy, archeologický areál římských lázní ze 2. st. př.Kr.), Musée Matisse rezidenční vila z konce 17. st. na okraji krásného olivového háje; od r. 1963 do interiérů vily umístěno muzeum Henry Matisse (instalace cca 500 děl H.M., základem odkaz umělce a dary jeho rodiny, obrazy, grafické listy, kresby, plastiky, fotografie, aktuální výstava),  podrobně na www.musee-matisse-nice.org, Muzeum biblického poselství Marca Chagalla (arch. A. Hermant ve spolupráci s M. Chagallem, otevřeno v r. 1973, v int. nádherná instalace 12 monumentálních obrazů s náměty ze Starého zákona, v dalších sálech plastiky, grafické listy,  nástěnná mozaika, koncertní sál s vitrážovými okny), podrobně na musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagallMuzeum asijských umění (arch. K. Tange, r. 1998, elegantní jednoduchá architektura citlivě komponovaná s vodní hladinou jezírka Parc Phoenix, vynikající minimalistická expozice umění Číny, Japonska, Kambodže, Indie), podrobně na www.arts-asiatiques.com; volný program - možnost krásné procházky po Anglické promenádě (výhledy na moře, dělící pás s parkovou úpravou, na pobřeží kombinace původní přímořských domů a rezidencí, apartmánů a hotelů z období 60.-70. let, slavný hotel Negresco (secesní budova, zal. Henri Negresco v r. 1913)   

pondělí 5.10.

NICE volný program; fakultativní výlet č. 1 (vlakem): MONACO nové vlakové nádraží ve skalním tunelu (otevřeno r. 1999, délka tunelu 466 m, šířka 22 m, výška 13 m), jezdící chodníky a 3 východy do jednotlivých částí města - 1. čtvrť Fontvieille: zajímavá moderní rezidenční a komerční část Monaca s nádhernou parkovou a zahradní úpravou: Centre Commercial de Fontvieille, r. 1985, Espace Fontvieille, heliport, Rosárium kněžny Grace (4 000 keřů), Port de Fontvieille (na mnoha prostranstvích vynikající plastiky, mj. Arman, César), 2. historické jádro MONACA: knížecí palác (ext., od 13. st., jižní část ve stylu it. renesance, možnost individ. prohlídky interiérů), katedrála (novorománská arch., v int. hrobky monackých knížat), Jardins St-Martin (nádherný park na úbočí monacké skály, výhledy na moře), Oceánografické muzeum (monumentální historizující architektura „vyrůstající“ ze skály nad mořem, zal. v r. 1910, kníže Albert I., světoznámá expozice podmořské fauny a flóry - možnost individuální prohlídky), 3. čtvrť Monte Carlo: Casino (arch. Ch. Garnier, r. 1878), Cafe a Hôtel de Paris, park s plastikami a fontánami, Kongresové centrum (podlahová mozaika bazénu na terase - V. Vasarely); volný program - v případě příznivého počasí možnost zajet až do městské části Larvotto na východním konci Monaca (možnost koupání na nádherné pláži z jemných oblázků) nebo nové MNMN Monaco National Musée Nouveau ve Villa Paloma a Villa Sauber (aktuální výstavy moderního a současného umění - podrobně na www.nmnm.mc) NICE

úterý 6.10.

NICE volný program; fakultativní výlet č. 2 (vlakem): ANTIBES původně řecký přístav ANTIPOLIS, od. 3. st. římský, významný královský přístav (pobřežní pevnost Fort Carré, arch. Vauban, 17. st.), dnes vyhledávané kotviště jachet, středověké jádro města: zámek Grimaldi (12.-16. st., na skále nad mořem), ve 20. st. do interiérů umístěny sbírky Městského muzea, od roku 1966 změněno na Picassovo muzeum (pobýval zde v letech 1945-46, malby z tohoto období a keramické objekty, které vytvářel ve spolupráci s hrnčíři z nedaleké vesničky Vallauris, daroval muzeu, tvorba od r. 1930, keramika, podrobně na www.antibes-juanlespins.com/culture/musee-picasso), pevnost St-André (uvnitř Archeologické muzeum - antické kovové předměty, nálezy podmořské archeologie), městská tržnice (19. st., litinová konstrukce); možnost koupání na chráněné písečné pláži v těsné blízkosti starého města CANNES druhé největší město na franc. riviéře, lázeňský charakter, od r. 1946  se zde koná známý filmový festival, Boulevard de la Croisette (přímořská promenáda s pláží), Festivalový palác a konferenční centrum, kasino, historické jádro města - Le Suquet, místo původ. římského voj. tábora, Notre-Dame-d´Espérance (16.-17. st., pozdní provensálská gotika); volný program možnost návštěvy nedávno otevřeného  Musée Pierre Bonnard ve čtvrti Le Cannnet (ve vile z 19. st. - přestavba arch. studio Ferrero & Rossi, r. 2011, stálá expozice obrazů P. Bonnarda připravena ve spolupráci s Musée d´Orsay v Paříži, termínované výstavy, podrobně na www.museebonnard.fr/le-musee/genese-d-un-musee) NICE

středa 7.10.

NICE - VENCE bývalé staré římské, později biskupské město, malebné historické jádro s typickým jihofrancouzským koloritem: katedrála sv. Lamberta (od 5. st., římské sarkofágy, románské reliéfní zlomky, mozaika M. Chagalla v křestní kapli), Fondation Emile Hugues (městský šlechtický palác ze 17. st., dnes malířská sbírka: Matisse, Dubuffet, Dufy, Chagall ad.), Růžencová kaple (H. Matisse,1947-51, jedinečné závěrečné dílo - H.M. je autorem návrhu architektury, nábytku, vitráží, osvětlení, mozaik, liturgických předmětů i oděvů, pozoruhodně čistá, jednoduchá architektura, střídmý interiér s několika výtvarnými akcenty; podrobně na www.chapellematisse.com) SAINT-PAUL-DE-VENCE vyhledávané romantické městečko s dochovanou středověkou kamennou architekturou, hradby s vyhlídkou na pobřeží, na místním hřbitově hrob M. Chagalla (od r. 1949 zde žil a zemřel 28.3.1987), Fondation Maeght vynikající sbírka moderního a současného umění, umístěná v borovicovém lese nad St-Paul (arch. J. L. Sert, r. 1964, ve stálé expozici zastoupeni mj. Bonnard, Chagall, Picasso, Braque, Miró, Zadkine, Calder, aktuální výstava; podrobně na www.fondation-maeght.com) CAGNES-SUR-MER výstup k Château Grimaldi na vrcholku města (původní hrad založen ve 13. st., v 16. st. přebudován na nevelký renesanční zámek s mohutnou strážní věží, v interiéru expozice o zpracování oliv, malá historická, etnografická a obrazová sbírka); v případě časových možností LES COLLETTES - ateliér A. Renoira původní venkovská usedlost obklopená staletým olivovým hájem, přebudovaná podle umělcova přání na obytný dům s ateliérem (žil zde až do své smrti v r. 1917; částečně zachovány původní interiéry, vystaveny obrazy, grafické listy a dobové fotografie) NICE

čtvrtek 8.10.

NICE volný program; fakultativní výlet č. 3 (vlakem): MENTON přístav a další krásné přímořské letovisko, proslulé jako město citronovníků a Jeana Cocteaua; okolí osídleno už před 25 000 lety, město zal. ve 13. st., v období 1346-1848 součástí Monaca, pak pod ochranou Sardinského král., od r. 1860 součástí Francie; La vieille Ville - příjemné historické centrum s úzkými uličkami, radnice (v int. Svatební sál s nástěnnými malbami J. Cocteau), barokní bazilika Archanděla Michaela (17.-18. st., 53 metrů vysoká zvonice), historický a jachetní přístav s pevností Le Bastion (17. st., v int. muzeum J. Cocteaua - původní expozice) a nedaleko nové Musée Jean Cocteau (arch. R. Ricciotti, otevřeno v r. 2011) v prostoru bývalého parkoviště a silnice je situována zajímavá transparentní budova; v suterénu prostor pro stálou expozici J. Cocteau ze sbírky S. Wundermana (malby, kresby, objekty); v přízemí muzea prostor pro termínované výstavy, podrobně na www.museecocteaumenton.fr; pouze ext. - aktuálně je muzeum uzavřeno po poškození interiéru v důsledku silné bouře na podzim roku 2018) ROQUEBRUN nádraží - původní stavba byla proměněna v expozici Cap Moderne o zdejších pobytech architekta Le Corbusiera a pozoruhodných stavbách v blízkosti (na přilehlém poloostrově Cap Martin v r. 1951 postavil, vedle své oblíbené kavárničky L´Étoile de Mer, pro sebe prostý dřevěný srub, tzv. „Cabanon de vacances“ a pro majitele kavárny 5 nájemných prázdninových buněk, v těsném sousedství je funkcionalistická Vila E-1027 Eileen Greyové; podrobně na capmoderne.com/en/; prohlídka interiérů staveb v případě možnosti - nabídku zašleme účastníkům zájezdu); volný program - možnost procházky po pobřežní stezce okolo poloostrova (krásné výhledy na moře a pobřeží, panorama Monaca) nebo výstup po strmém schodišti do půvabné „horské vesničky“ Roquebrun (na okraji hřbitov s hrobem Le Corbusiera - během svého letního pobytu v r. 1965 zde utonul) NICE

pátek 9.10.

NICE volný program; fakultativní výlet č. 4 (vlakem): BEAULIEU-SUR-MER vyhlídka malebný poloostrov ST-JEAN-Cap-Ferrat, Villa Kérylos (vlaštovka) - výjimečná historizující vila v nádherné poloze na pobřeží (podle vzoru starověkých řeckých rezidencí si ji v r. 1908 nechal vybudovat německý archeolog T. Reinach, který zde žil až do r. 1928; přístupné interiéry a původním vybavením), návrat do NICE; volný program - možnost návštěvy dalších zajímavých muzeí, např. Muzeum krásných umění (zal. r. 1907, pozoruhodná kolekce obrazů a plastik 13.-20. st., mj. fr. primitivisté - Bréa, Durandi, dále malíři a sochaři 19. a 20. st.- Bonnard, Boudin, Mossa, Dufy, van Dongen, Carpeaux, Rodin ad.), Musée Masséna (honosný městský palác, arch. H.G. Tersling, 1898-1901, od r. 1921 v int. muzeum historie města Nice a rodiny Masséna, nedávno rozšířené a rekonstruované; zahrada) ad.

sobota 10.10.

NICE volný program - v případě příznivého počasí možnost koupání nebo nákup místních delikates na bohatě zásobeném sobotním trhu; odpoledne transfer na letiště, odlet do Prahy v 18:05 hodin, přílet do Prahy ve 23:10 hodin

 

 

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi