PROVENCE „zářící přístavy“ MARSEILLE a TOULON | ARS VIVA cesty za uměním

PROVENCE „zářící přístavy“ MARSEILLE a TOULON

od Féničanů, Řeků a Římanů ke Le Corbusierovi a Z. Hadid, N. Foster, J. Nouvel, M. Fuksas

TERMÍN: 23. - 28. srpen 2022 (6 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 4822

CENA: 19 900 Kč       se slevou 19 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 2 370 Kč; možnost snížené zálohy 4 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka společnosti Lufthansa via Frankfurt), transfer letiště - hotel - letiště, 5x ubytování se snídaní - bufet (3* hotel v centru Marseille nedaleko přístavu Vieux Port, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, free WiFi ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 4 900 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně: výlet č. 1) TOULON (bez vstupného, vlakem) cena = 1 200 Kč; č. 2) úplné pojištění včetně Pandemic = 420 Kč. Cena nezahrnuje: částku na spropitné za služby 10 € (vybere průvodce ARS VIVA na letišti v Praze), jízdné MHD a osobní městský poplatek 2 €/os./noc.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

úterý 23.8.

odlet z Prahy v 06:00 hodin sraz účastníků ve 04:10 hodin na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu J); přílet do MARSEILLE (via Frankfurt) v 10:35 hodin, uložení zavazadel v hotelu; historické centrum města: založeno Řeky z maloasijského města Fókaia jako kolonie (cca 600 př.Kr., řecký název MASSALIA), v r. 49 př.Kr. obsazeno Římany, v 5. st. zal. biskupství, od r. 1481 součást Francie, po vypuknutí Velké francouzské revoluce z Marseille dorazilo 30. července 1792 na pomoc Paříži pět set dobrovolníků - za zpěvu bojovné písně Marseillaisa); orientace okolo původního přístavu Vieux Port (dnes rybářský - dopoledne prodej čerstvých ryb, kotviště jachet a výletních lodí), součástí jedinečná „konstrukce“ L´Ombrière (arch. Foster+Partners, r. 2013), vedle přístavu „čtvrť gurmánů“ - několik uliček s množstvím hospůdek, barů a vyhlášených restaurací, bazilika St. Victor (první klášterní kostel na tomto místě v 5. st., pak opatský kostel z 11.-13. st., v rozsáhlých podzemních prostorách římské lomy a pohřebiště, 2 raně křesťanské kaple, sarkofágy, reliéfy, fresky; výstup na pahorek nad přístavem k dominantě Marseille - monumentální katedrála Notre-Dame de la Garde (arch. H.-J. Espérandieu, pův. kostel zal. ve 13. st., v pol. 19. st. kompletně přestavěn v byzantsko-románském stylu, z terasy ve v. 162 m nádherný výhled na přístav, město a okolí); volný program

středa 24.8.

MARSEILLE Centre Bourse nové obchodní centrum v blízkosti budovy obchodní burzy, v přízemí v suterénu rozsáhlé a vynikající Musée d´Historie de Marseille (budováno od r. 1967, kdy byly při hloubení základů obchodního centra odhaleny části řeckého a římského přístavu a další unikátní archeologické nálezy - mj. trup římské obchodní lodi ze 2. st., bohatá sbírka řecké a římské keramiky, podlahové mozaiky, rekonstrukce), součástí areálu je Jardin des Vestiges („Zahrada vykopávek“, nově upravena v r. 2019), Hôtel de Ville (radnice ze 17. st. v blízkosti původních římských lázní), Maison Diamantée (ext., 16. st., italsko-španělský manistický městský palác, v r. 1943 vážně poškozen při bombardování města, v letech 1967-2009 Muzeum staré Marseille, v int. dochováno pozoruhodné schodiště s původní sochařskou výzdobou), Musée des Docks Romains (1.-3. st., autentická součást původních řeckých a římských doků, přístavní skladiště se zahloubenými mohutnými keramickými nádobami pro uchování potravin); slavný bulvár La Canebière (kdysi přezdívaný „bulvár zločinu“, dnes rušná obchodní třída), impozantní novobarokní palác Longchamp (arch. H.-J. Espérandieu, otevřen v r. 1869), v levém křídle budovy umístěno Musée des Beaux-Arts (nejstarší městské muzeum - zal. v r. 1801, vynikající sbírka obrazů a plastik francouzského, italského, španělského a vlámského umění 16.-19. st.); v pravém křídle Přírodovědecké muzeum, na pahorku nad palácem stejnojmenný příjemný park; volný program - možnost návštěvy dalších muzeí, např. Musée Cantini (kvalitní sbírka umění 20. st. - především fauvisté a surrealisté, mj. H. Matisse, F. Léger, P. Picasso, M. Ernst, J. Miró, A. Giacometti, Le Corbusier ad.), Musée Gobet-Labadiére (městský palác rodiny Gobet-Labadiére s jedinečnými soukromými uměleckými sbírkami vystavenými v původních interiérech); Mémorial de la Marseillaise

čtvrtek 25.8.

MARSEILLE historické nádraží St-Charles (od r. 1848 na místě zrušeného hřbitova, monumentální schodiště s pozdně secesními plastikami z r. 1925), terasa s vyhlídkou na staré město, nová přístavba a modernizace 2001-07); současná architektura v přístavní části města - velkoryse pojatý regenerační plán „Euromediterranée“ v rozsáhlém prostoru přístavu a doků Joliette z pol. 19. st. (realizace od r. 1994 do souč. na ploše cca 500 ha): Tour CMA-CGM centrála francouzské lodní společnosti (arch. Zaha Hadid, 2005-11, v. 142,8 m), La Marseillaise (arch. J. Nouvel, r. 2018, v. 135 m), bytový a administrativní komplex (4 kancelářské budovy, hotel a parková úprava - arch. M. Fuksas, r. 2006-19), CEPAC Silo (arch. C+T Architecture, původní skladiště přestavěno na prostor pro koncerty a společenské akce, r. 2011), Les Docks (arch. E. Castaldi, další původní skladiště, v přízemí 365 m dlouhá nákupní „chodba“ s obchody a restauracemi, 4 výtvarně zpracovaná „nádvoří“), Les Terasses (nové nákupní centrum s nádhernou vyhlídkovou terasou situovanou k přístavu), katedrála Norte Dame de la Nouvelle Major (arch. H.-J. Espéndieu, r. 1854), čtvrť Le Panier na návrší nad starým přístavem, nejstarší část Marseille - vieille ville (staré město), typické úzké uličky, strmá schodiště, značně poškozeno při bombardování za 2. sv. v., Centre de la Vieille Charité (arch. Pierre a Jean Puget, 17.-18. st., původně velký městský špitál s kaplí a chudobinec - působivá barokní architektura), v interiérech dnes pozoruhodné Archeologické a etnografické muzeum (orientální a klasická archeologie, umění starověkého Egypta, Afriky, Oceánie a Ameriky; termínované výstavy), v přístavní části města nové muzeum civilizací Evropy a Středomoří MuCEM na místě původního mola (arch. R. Ricotti, otevřeno v r. 2013, zajímavá kolekce historických soch a artefaktů i děl moderního umění; aktuální výstavy; pěší lávkou propojeno s přístavní pevností St. Jean (přístupné interiéry, věž s vyhlídkovou terasou, parková úprava exteriérů s mnoha odpočinkovými zónami a malým muzeem pevnosti); volný program v přístavu  

pátek 26.8.

MARSEILLE slavný obytný komplex Unité d´habitation (doslova „bytová jednotka“, další název Cité Radieuse - Zářící město) experimentální projekt hromadného bydlení (arch. Le Corbusier, 1946-52), jedna z nejvýznamnějších staveb moderní architektury 20. st. - dům se 336 mezonetovými byty a dalším vybavením (mj. obchody, kino, tělocvična, mateřská škola, hotel - původně určený pro hosty nájemníků) návštěvníkům přístupný vestibul, 3. patro, střešní terasa a park; Stade Vélodrome fotbalový stadion klubu Olympic Marseille nad obchodním centrem La Fayette (pův. stavba z r. 1937, arch. H. Ploquin, kap. 35 tis. diváků, poslední přestavba - arch. J.-P. Buffi a SCAU architects, 2014, kap. 67 tis. diváků), nedaleko mořského pobřeží rezidence Château Borély (1767-78, v interiéru umístěno Muzeum užitého umění - pozoruhodná sbírka fajánse 18.-19. st. a současné keramiky), součástí areálu je Parc Borély (příjemný park s jezírkem a botanickou zahradou); volný program - možnost koupání na rozsáhlých městských plážích - např. vyhlášená Plage du Prado s nádherně čistou vodou, členité pobřeží s vyhlídkami na moře a Frioulské ostrovy i vnitrozemí nebo výlet lodí na ostrov If (proslulá pevnost Château ď If, 16. st.)

sobota 27.8.

MARSEILLE volný program; fakultativní výlet č. 1: cesta vlakem romantickou krajinou nad zátokami a malebnými městečky Cassis, La Ciotat a Bandol - TOULON (řím. TELO MARCIUS) ideální místo pro bezpečné a skryté kotvení lodí již od starověku díky jedinečné poloze u dvou přírodních zátok Grande Rade, Petit Rade a horského masivu Mont Faron na severu; v současné době hl. město departamentu Var v regionu Provence-Alpes-Côte-d'Azur, významný středomořský fr. přístav a současně největší námořní vojenská základna Francie (válečným přístavem již od 16. st.); osídlení již od paleolitu, později osídlení kmenem Ligurů, skladiště řeckých kolonistů a řím. vojenská základna Telo Marcius; velký rozvoj díky přístavu od r. 1486, kdy se Provence stává součástí fr. království, nově opevněn za Františka I. a dále kompletní moderní městská fortifikace zátoky za Ludvíka XIV. (kolem r. 1660, arch. Vauban); Nelsonova blokáda přístavu v období Napoleonských válek, 27.11.1942 potopení fr. flotily; v r. 1849 město modernizováno tehdejším prefektem baronem Haussmannem (později udělal totéž v Paříži); v r. 1944 město značně poškozeno bombardováním; staré nádraží (1852-59, modernizováno 2013 pro linky TGV), činžovní domy, ulice a náměstí tzv. Nového města (přelom 20. st.), Musée d´Art de Toulon (od r. 1882, modernizováno v r. 2019, archeolog. sbírka, historie a malba 15.-20. st., mj. Fragonard, Klein, Judd, Man Ray aj.), Place de la Liberté hl. náměstí Nového města (od r. 1852, arch. G. Allar, sochař A.J. Allar), fontána (r. 1890); budova staré pošty, Opera (arch. L. Feucheres a Charpentier, r. 1860); historické jádro města: několik zachovalých ulic] s původní přístavní atmosférou, katedrála St-Marie-Majeure (na místě křesťanské svatyně z 5. st., přestavěna v 11. st., 16., 17.-18. st., trojlodí, barokní retábly, zvonice 36 m); bývalý rybí trh; Musée National de la Marine součást vojenského přístavu v histor. budově velitelství (dějiny města a voj. přístavu - modely, lodě, fotografie, filmy); volný program, možnost okružní plavby kolem civilního i vojenského přístavu (jízdné není v ceně zájezdu) s vyhlídkami na zátoky a pevnosti La Tour Royale, Fort del’Eguilette, Fort Balaguier; možnost trajektu lodí na krásné písečné pláže LES SABLETTES; návrat do MARSEILLE 

neděle 28.8.

MARSEILLE dopoledne transfer na letiště, odlet do Prahy v 11:25 hodin (via Frankfurt); přílet do Prahy ve 17:35 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi