FLORENCIE a zrození renesance | ARS VIVA cesty za uměním

FLORENCIE a zrození renesance

GIOTTO, DONATELLO, MASACCIO, GHIBERTI, BRUNELLESCHI, FRA ANGELICO, GOZZOLI, GHIRLANDAIO, BOTTICELLI, MICHELANGELO, RAFFAEL...

TERMÍN: 16. - 23. říjen 2021 (8 dnů) NOVÝ ZÁJEZD ČÍSLO ZÁJEZDU: 4821

CENA: 20 800 Kč       se slevou 20 600 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 2 670 Kč; možnost snížené zálohy 4 500 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka Austrian Airlines Praha - Florencie - Praha, via Vídeň), transfer z letiště (k nádraží S. Maria Novella) a zpět, 7x ubytování se snídaní - bufet (3* hotel v historickém centru Florencie - vedle Ospedale degli Innocenti, městský palác z 19. st., 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, safe; příplatek za jednolůžkový pokoj je 4 600 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně: č. 1) FIESOLE cena = 600 Kč (zahrnuje jízdenku MHD do Fiesole a zpět, bez vstupného); č. 2) SIENA cena = 1 200 Kč (vlakem, bez vstupného); č. 3) FIRENZE CARD cena = 2 400 Kč - umožňuje přednostní vstup do většiny muzeí, galerií a kostelů ve Florencii po dobu 72 hodin (zahrne veškeré vstupy dle programu zájezdu ve dnech 17.-20.10.2021); nabídka č. 4) 7x večeře v hotelu (kvalitní toskánská kuchyně - 4chodový bufet vč. toskánského vína a minerální vody) = 3 900 Kč. Cena nezahrnuje osobní městský poplatek (4,50 € za osobu a noc).


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 16.10.

odlet z Prahy ve 12:00 hodin, sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze v 10:30 hod. (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle chodu J), přílet do FLORENCIE v 16:55 hodin; ubytování v historickém centru města, orientační procházka

neděle 17.10.

FLORENCIE Ospedale degli Innocenti - první renesanční světská stavba v historii architektury - tzv. nalezinec pro odložené děti (arch. F. Brunelleschi, r. 1419, ext.), křestní kaple S. Giovanni troje bronzové dveře - historie vývoje reliéfu od pozdní gotiky k renesanci (A. Pisano, r. 1336, L. Ghiberti 1403-24 a 1425-52); Piazza della Repubblica centrální náměstí na místě římského fóra (upravené na konci 19. st.), kostel Orsanmichele (unikátní stavba, od r. 1304, A. di Cambio, slavná sochařská díla v nikách po obvodu: Donatello, Ghiberti, Giambologna, N. di Banco ad., v přízemí dvoulodní kostel s nádherným gotickým oltářem), Piazza della Signoria historické náměstí s dominantními stavbami a plastikami: Loggia della Signoria (14. st., Orcagna, S. Talenti, plastiky Donatello, Cellini, Giambologna), Neptunova fontána (B. Ammannati, r. 1575), jezdecký pomník Cosima I. (Giambologna, r. 1595), radnice - tzv. Palazzo Vecchio (od r. 1314, arch. A. di Cambio, před průčelím kopie Michelangelova Davida), Bargello - Museo Nazionale (aktivace Firenze Card) mohutný středověký palác zal. v r. 1225 jako sídlo městské vlády, přest. 1325-46 pro soudce, nakonec sídlo policejního velitele; v r. 1865 do interiérů umístěny medicejské sochařské sbírky - vynikající kolekce florentské renesanční plastiky; v případě možnosti výklad v expozici (mj. Donatello, Ghiberti, Robbiové, Michelangelo, Giamologna, Cellini ad.), františkánský klášter S. Croce (13.-16. st., v interiéru částečně zachovány původní nástěnné malby Giotta a dalších got. malířů, renes. úprava G. Vasari; náhrobky mnoha slavných Florenťanů - mj. Ghiberti, Michelangelo, Machiavelli ad.), v areálu kláštera Cappella Pazzi (F. Brunelleschi), refektář, muzeum, kostel S. Trinitá (11. st., přest. 13.-16. st., goticko-renesanční interiér, výjimečná malířská výzdoba kaple Sassetti - D. Ghirlandaio, výjevy ze života sv. Františka), kostel S. Spirito bývalý augustiniánský klášter (renesanční přestavba kostela F. Brunelleschi); volný program - možnost návštěvy Fondazione Salvatore Romano nebo Museo Marino Marini

pondělí 18.10.

FLORENCIE komplex San Lorenzo: medicejské pohřební kaple - Cappella dei Principi (17.-19. st.) a Nová sakristie (Michelangelo - architektura i sochy na náhrobcích Lorenza de' Medici, vévody z Urbina; Guilia de' Medici, vévody z Nemour a Madona s dítětem, 1520-34), Biblioteca Medicea Laurenziana - přistavěna ke kostelu pro uložení medicejské sbírky knih (cca 11 tis. manuskriptů a více než 4 500 tištěných knih; návrh architektury Michelangelo v r. 1524 - vestibul se schodištěm, tzv. Ricetto, a čítárna, realizace v letech 1559-71, v r. 1571 zpřístupněna veřejnosti), interiér tzv. „medicejského kostela“ - do původní gotické architektury vestavěl r. 1419 tzv. „starou sakristii“ arch. F. Brunelleschi (první renesanční sakrální stavba), potom pověřen i „modernizací“ celého interiéru (r. 1425-46, další vynikající renesanční díla, mj. Donatello, Bronzino, Desiderio da Settignano, F. Lippi); gotický dominikánský klášter S. Maria Novella (renes. průčelí L.B. Alberti - r. 1456, v interiéru vynikající fresková výzdoba, mj. Giotto, Massacio, Ghirlandaio, F. Lippi), Chiostro Verde (původní klášterní křížové chodby, mal. výzdoba P. Ucello, A. da Firenze), karmelitánský klášter S. Maria del Carmine v int. kostela nádherná kaple rodiny Brancacci (rezervovaný vstup) s prvními renesančními freskami v historii malířství (Masaccio - Vyhnání z Ráje a cyklus výjevů ze života sv. Petra, 1426-27), Palazzo Medici-Riccardi (15. st., první rezidenční palác rodiny Medici, v int. mj. soukromá kaple Cappella dei Magi s nádhernými freskami B. Gozzoli - průvod Tří králů, 1459-63); volný program, možnost prohlídky interiéru Ospedale degli Innocenti nebo Palazzo Davanzati (původní renesanční palác včetně interiérů)

úterý 19.10.

FLORENCIE Gallerie degli Uffizi původně administrativní budova s dílnami (Uffizi = kanceláře) pro úředníky a řemeslníky vévody Cosima I. na nábřeží Arna (arch. G. Vasari, r. 1560), od r. 1737 upravováno pro umístění uměleckých sbírek rodiny Medici, dnes jedna z nejvýznamnějších světových obrazáren - skvělá kolekce italského malířství 14.-18. st. (zastoupeni mj. Cimabue, Giotto, P. d. Francesca, Lippi, Botticelli, Raffael, Mantegna, Leonardo, Tizian, Tintoretto, Caravaggio ad.), dále evropská malba 16.-18. st. (německé, vlámské, španělské malířství), antické plastiky, nově rozšířeno o další výstavní sály v prvním podlaží, nově instalovaná  jedinečná sbírka Contini Bonacossi - mj. sv. Vavřinec od G.L. Bernini ad.) - výklad v expozici a dostatečný čas na individuální prohlídku; Ponte Vecchio (nejstarší kamenný most přes řeku Arno, od r. 1345) k největšímu florentskému renesančnímu paláci Palazzo Pitti (architektura 15.-18. st., základní stavba snad arch. F. Brunelleschi pro bankéře L. Pitti, další majitel Cosimo I. de' Medici - rezidence pro jeho manželku Eleonoru z Toleda, přístavby B. Ammannati, B. Buontalenti a Pariggi; od r. 1861 rezidence italského krále), dnes v interiérech několik galerií a muzeí: především významná obrazová sbírka Galleria Palatina (evropská malba 15.-19. st., mj. Raffael, Botticelli, Tizian, Caravaggio), dále Galerie moderního umění (italské malířství 19. a 20. st.), Galerie kostýmů, Galerie stříbra ad.; součástí areálu Giardino di Boboli (rozlehlá zahrada, zal. zahradním arch. N. Tribolo r. 1549, doplněná manýristickými stavbami a vodotrysky, v parku Galerie porcelánu); volný program

středa 20.10.

FLORENCIE původní klášter S. Apollonia (zal. r. 1339, rozšířen v pol. 15. st.), v refektáři výjimečně dobře zachovaná freska Poslední večeře (Andrea d. Castagno, r. 1447, nejstarší renesanční „večeřadlo ve Florencii - klášterní jídelna s freskou Poslední večeře na celé čelní stěně), Galleria dell' Accademia další významná florentská umělecká sbírka (součást původní výtvarné školy založené vévodou Pietrem Leopoldem v r. 1784); ve speciálním novorenesančním sále navrženém E. de Fabris vystaveny Michelangelovy plastiky (David, sv. Matouš, Pieta z Palestriny a čtyři Otroci), dále expozice florentské renesanční malby 15. a 16. st., unikátní sbírka toskánské gotické deskové malby 13.-15. st.; součástí je samostatné Muzeum hudebních nástrojů); dominikánský kostel S. Marco (zal. ve 13. st. pro řád Silvestrinů, přest. v 15. st. pro řád Dominikánů, v interiéru kaple S. Antonio, Gianbologna) a klášter San Marco (15. st., přestavbu kláštera „sponzoroval“ Cosimo il Vecchio) - dnes Museo S. Marco (unikátní sbírka deskových obrazů a nástěnných maleb Fra Angelica, dále D. Ghirlandaio - Poslední večeře, Fra Bartolomeo - obrazy a nástěnná malba v klášterním refektáři, v 1. patře cely mnichů s nástěnnými malbami, cela G. Savoranoly a Cosima Vecchia, renesanční sál klášterní knihovny); volný program nebo fakultativní výlet č. 1: výjezd autobusem (MHD) do FIESOLE (etruská FELSINA) oblíbené výletní městečko nad Florencií s krásnou vyhlídkou na město: S. Francesco (14.-15. st., klášter s malým misionářským muzeem, v int. zachovány etruské hradby z 6.-5. st. př.Kr.), dóm S. Romolo (vysvěcen v r. 1256, v int. uložen biskup S. Romolo - A. d. Robbia, M. da Fiesole), v centru města archeologický areál se základy etruského chrámového okrsku, římským divadlem, lázněmi a archeologickým muzeem; volný program - možnost prohlídky dominikánského kostela S. Domenico ve stejnojmenné osadě pod Fiesole (1406-35, částečně přestavěn v 17. st., první působiště Fra Angelica; v interiéru renesanční a manýristická výzdoba, mj. Fra Angelico, dílna S. Botticelli, L. di Credi ad.) FLORENCIE

čtvrtek 21.10.

FLORENCIE Piazza del Duomo - Museo OPA (tj. díla pro katedrálu) unikátní muzeum, založené v místech původních řemeslnických dílen pro výstavbu a výzdobu dómu, v interiéru uložena nejvýznamnější umělecká díla z katedrály, mj. plastiky - A. di Cambio, Donatello, L. della Robbia, Michalengelo - Pietà; skvěle instalované originály tří bronzových dveří z Baptisteria, rekonstrukce hlavní fasády S. Maria d. Fiore podle projektu A. Cambio, historické stavební náčiní, dřevěné makety soutěžních návrhů na dokončení hl. průčelí katedrály ad. (muzeum otevřeno r. 1891, první modernizace muzea v letech 1998-2000, rozšíření výstavní plochy cca o třetinu, arch. L. Zanhgeri a D. Palterer; v letech 2009-15 další rozšíření o přilehlé prostory bývalého divadla "degli Intrepidi", zal. velkovévodou P. Leopoldem v r. 1779, arch. této rekonstrukce A. Natalini, znovu otevřeno 29.10.2015), kampanila (1334-59, Giotto, Pisano, Talenti, d. Robia, Donatello), Battistero S. Giovanni (interiér - nádherná mozaiková výzdoba stropu, sarkofág vzdoropapeže Jana XXIII. (arch. Michelozo, plastiky Donatello), florentská katedrála S. Maria del Fiore (na místě původního kostela S. Reparata z 6.-7. st., gotická přestavba v letech 1294-1436, první arch. A. di Cambio, dále Talentini, Brunelleschi), kostel S. Maria Maggiore, Palazzo Strozzi (B. da Maiano, r. 1489), Palazzo Rucellai; volný program - možnost výstupu ke kostelu S. Miniato al Monte (tzv. proto-románská stavba, zal. r. 1016, jedinečný interiér s románskými, gotickými a renesančními díly), Piazzale Michelangelo - podvečerní vyhlídka na Florencii

pátek 22.10.

FLORENCIE volný program; fakultativní výlet č. 2 (vlakem): SIENA po Florencii druhé nejvýznamnější toskánské město a její historický rival; město se zcela odlišnou polohou, urbanismem i charakterem, ležící uvnitř kompletně dochovaných hradeb, zachována původní goticko-renesanční dispozice, městské paláce a domy v typické jednotné terakotové barvě; množství uměleckohistorických památek: katedrála S. Maria Assunta (13.-17. st., bohatě zdobená gotická architektura, průčelí G. Pisano, v int. unikátní inkrustovaná podlaha a řada vynikajících renesančních děl, mj. N. Pisano - kazatelna, Donatello, Piccolominiovská knihovna - Pinturicchio), Museo del Duomo bohatá umělecká sbírka, možnost výstupu na ochoz - vyhlídka na centrum Sieny i daleké okolí, křestní kaple S. Giovanni (14.-15 st., Donatello, Ghiberti, Quercia), Piazza del Campo urbanisticky unikátní náměstí vějířovitého tvaru s centrální kašnou Fonte Gaia (vodní nádrž z r. 1348, reliéfní obložení J. della Quercia, r. 1419), Palazzo Pubblico (od 13. st., dnes Museo Civico - velkolepá výzdoba sálů, mj. S. Martini, A. Lorenzetti), Torre Mangaia (14. st.); volný program, možnost návštěvy Palazzo Buonsignori (arch. 15. st., dnes sídlo obrazárny Pinacoteca Nazionale - sienská malířská škola od 12. do 17. st., Duccio da Siena, S. Martini, A. Lorenzetti, Pinturicchio, Sodoma ad.); navečer návrat do FLORENCIE

sobota 23.10.

FLORENCIE dopoledne volný program; transfer na letiště, odlet do Prahy v 15:05 hodin, přílet do Prahy v 18:00 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi