archeologie a umění ZÁPADNÍ SICÍLIE | ARS VIVA cesty za uměním

archeologie a umění ZÁPADNÍ SICÍLIE

PARTANNA, MOZIA, MARSALA, MONTE ADRANONE, TRAPANI, MONTE JATO, SELINUNTE, AGRIGENTO

TERMÍN: 20. - 28. červen 2020 (9 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 4820

vzhledem k aktuální situaci se zájezd nemůže uskutečnit; náhradní termín je potvrzen na 4. - 12.9. 2021

CENA: 25 800 Kč       se slevou 25 600 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 1 800 Kč; možnost snížené zálohy 5 500 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka Alitalia via Řím), dopravu lux. klimatizovaným autobusem na Sicílii, 8x ubytování s polopenzí - bufet (3* hotel u moře s písečnou pláží se zázemím, bazén, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 4 900 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného): výlet č. 1) MONTE ADRANONE cena = 900 Kč; výlet č. 2) AGRIGENTO cena = 1 000 Kč; výlet č. 3) MARSALA cena = 1 100 Kč;  výlet č. 4) TRAPANI cena = 1 100 Kč; výlet č. 5) MONTE JATO cena = 950 Kč. Cena nezahrnuje: částku na spropitné za služby na Sicílii (20 €) - vybere průvodce ARS VIVA na letišti v Praze; osobní městský poplatek 1 € os./noc.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 20.6.

odlet z Prahy ve 12:15 hodin, sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze v 10:45 hod. (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle chodu J), přílet do Palerma (via Řím) v 16:25 hodin; transfer autobusem do hotelu u moře v SELINUNTE, ubytování

neděle 21.6.

SELINUNTE (antický SELINUS) významná archeologická lokalita - jedno z největších a nejvýznamnějších měst starověku zal. řeckými kolonisty z osady Megara Hyblaea v 7. st. př.Kr. mezi ústím dvou řek (2 přístavy): východní chrámový okrsek - tři monumentální chrámy východně od ústí řeky Cottone; chrám E (zač. 5. st. př.Kr., 42 sloupů, zachovalá svatyně, část. rekonstruováno r. 1957), chrám F (pol. 6. st. př.Kr., původ. 60 sloupů), chrám G (5. st. př.Kr., jeden z největších chrámů starověku - 113 x 54 m, 6 000 m², 54 sloupů vysokých 16,27 m); hradby - cesta kolem starověkého dvojitého pásu hradeb - jedinečný příklad obranného systému, Severní brána (dobře zachovalý systém obrany města se základy 3patrové věže, nadzemních i podzemních kasemat, dva starověké mosty, lapidárium); vnitřní část města - uspořádaná šachovnicovým způsobem, akropole (celkem 4 chrámy A, B, C, D, 6. - 4. st. př.Kr.), obytné domy, dílny, malé muzeum); volný program, možnost procházky ke chrámovému okrsku Dia a Deméter Malophoros (chrámy typu megaron), místo rozsáhlých nekropolí PARTANNA typické vnitrozemské město nad údolím řeky Belice; Castello Grifeo nedávno opravené šlechtické sídlo na místě starší arabské a normanské pevnosti, v pův. interiérech jedinečná etnografická a archeologická kolekce (nálezy z okolních neolitických starov. nekropolí), část. zachovalý barokní charakter města SCIACCA nejvýznamnější přístav jihozápadní Sicílie s neopakovatelnou atmosférou rybářského přístavu; hl. náměstí (vyhlídka na přístav a město), dóm (16. st., přestav. v 18. st.), Castello dei Luna (ext., impozantní ruina strážního hradu, 14.-16. st.) SELINUNTE

pondělí 22.6.

SELINUNTE volný program u moře; fakultativní výlet č. 1: krátká zastávka u Lago di Arancio s vyhlídkou na město SAMBUCA DI SICILIA malebné vnitrozemské městečko v krásné krajině, zal. arabským emírem Al Zabutem v r. 827 jako náhrada za opuštěnou starobylou osadu na Monte Adranone (vybudoval zde pevnost); klášter S. Caterina - dnes Městské muzeum (mj. skvělá archeolog. sbírka - místní nálezy z M. Adranone), kostel del Carmine (ext., 18. st.), středověké jádro města, Chiesa Madre (na místě staré pevnosti), vyhlídka z terasy MONTE ADRANONE jedna z nejzajímavějších a nejrozsáhlejších archeolog. zón na Sicílii (1 000 m n. m.) zal. Řeky na místě staršího osídlení (pravděpodobně sikanské a elymsko-punské, cca 9. st. př.Kr. - římské období; trojúhelníkový půdorys města s akropolí na nejvyšším místě, 2 vstupy); prohlídka areálu: nekropole (většinou hypogea, 6.-5. st. př.Kr., mj. tzv. Hrobka královny), starověké hospodářské budovy a dílny za hradbami (6.-5. st. př.Kr.), oltář a Svatyně božstev podsvětí (archaický typ - temenos), jižní městská brána, punská svatyně (21x8 m, 2 místnosti, místo nálezu 200 mincí), skladištní budovy pod akropolí (zbytky mohutných skladovacích nádob - 4. st. př.Kr.), punský chrám na akropoli (31x10 m, cca 6. st. př. Kr.); cesta dramatickou krajinou do SELINUNTE

úterý 23.6.

SELINUNTE volný program u moře; fakultativní výlet č. 2: jih Sicílie - AGRIGENTO (řec. AKRAGAS) jedno z největších a „nejkrásnějších měst smrtelníků“ starověku zal. v r. 580 př.Kr. na třech geograf. terasách nad mořem; normanský kostel S. Nicola (od 13. st., řím. sarkofág ze 2. st. s loveckými scénami), comitium, oratorium, významné Museo Archeologico Regionale jedno z nevýznamnějších sicilských muzeí, místní a regionální nálezy - archeolog. výzkumy již od 19. st. (plastiky, keramika, ant. chrliče, užité umění, modely chrámů, ant. mince, letecké archeologické mapy, šperky), archeologický areál řecko-helenistického města (ext., decumanus maximus, obytné domy s mozaikami, starov. vodovodní systém), tzv. Údolí chrámů: antické chrámové okrsky (od 6. st. př.Kr., 6 chrámů na skalní terase): Tempio di Hera Lacinia / Tempio di Giunone (5. st. př.Kr.), Tempio della Concordia (jeden z nejzachovalejších chrámů starověku, od 6. st. př.Kr. - 430 př.Kr.), Tempio di Ercole (nejstarší chrám z 6. st. př.Kr.), Tempio di Giove (jeden ze tří největších chrámů starověku, ležící atlant, 113x36 m, po r. 480 př.Kr.), Tempio dei Dioscuri (část rekonstrukce, 5. st. př.Kr.), Tempio di Vulcano (5. st. př.Kr.), serapeum, starověké a raně křesťanské nekropole, řím. gymnasium SELINUNTE

středa 24.6.

SELINUNTE volný program u moře; fakultativní výlet č. 3: MARSALA (ant. LILYBAEUM) ve starověku jedno z nejvýznamnějších měst západního pobřeží Sicílie osídlené již ve 2. tisíciletí př.Kr., v r. 397 př. Kr. rozšířeno Puny z Motye jako další námořní základna pro kontrolu záp. Sicílie; Arabové - přístav Marsah el Ali = Marsala, známé také výrobou slavného dezertního vína Marsala; cesta kolem pobřeží k Museo Archeologico di Baglio Anselmi v původním skladišti vína v rámci archeologické zóny (přestav. arch. Basile; nálezy z oblasti západní Sicílie, mj. jedinečná punská loď s kompletním nákladem - objevena v r. 1969 u ostrova Mozia), 35x4,80 m, 3. st. př.Kr.), kostel S. Giovanni (nad tzv. Sybilinou jeskyní, nástěnné malby z 5. st.); historické jádro města: Porta Nuova, palác Burgio-Spanò, katedrála (původ. 12. st., přestav. v 18. st., bohatý interiér), radnice, Porta Garibaldi městská archeolog. zóna; plavba lodí (jízdné není v ceně zájezdu) kolem „salin“ a větrných mlýnů na ostrov v laguně Stagnone MOZIA (starov. MOTYA) osídlena Féničany v 8. st. př.Kr. jako významná kolonie a strateg. vojenský přístav pro další výboje; dnes kompletně uchován jako archeolog. zóna; Archeolog. muzeum J. Whitakera (prvotřídní nálezy ze všech období osídlení ostrova - mj. jedinečné fénické a punské malované náhrobky, jedna z nejkrásnějších plastik antiky „mladík z Mozie“ - kolem 440 př.Kr. ad.), prohlídka jednotlivých částí starov. města - hradby, přístav, obytné bloky, dílny ad. MAZARA DEL VALLO původ. starověké město zal. Puny ve 3. st. př.Kr.; později významné arabské a normanské město; krátká zastávka v malebném přístavu s výrazným africkým koloritem; katedrála (zal. Normany r. 1093, přestav. v 17. st.) CAVE DI CUSA (podle čas. možností) pozoruhodný areál starověkých lomů (od 6. st. př.Kr.), kde se těžily a opracovávaly gigantické kamenné bloky pro chrámové stavby v Selinunte; zbytek cca 12 km dlouhé starověké cesty do Selinunte, řada nedokončených kamenných segmentů sloupů (určené pro chrám G) SELINUNTE

čtvrtek 25.6.

SELINUNTE volný program u moře; fakultativní výlet č. 4: TRAPANI malebné historické město a přístav na výrazném poloostrově na západním výběžku Sicílie, směřujícímu k Egadským ostrovům; městské Museo Pepoli v budově bývalého karmelitánského kláštera z 16. st. (významné sbírky dokumentující pestrost místní historie a kulturní tradice - architektonické fragmenty, oltářní obrazy 13.-16. st.; nástěnné malby, sbírka liturgických předmětů, korálů, keramiky; městské veduty ad.), prohlídka historického jádra města: Via Garibaldi (nádherné nově opravené barokní a klasicistní paláce), kostel S.M. dell' Itria  (r. 1745), cesta po hradbách s vyhlídkami na Erice (Porta di Botteghelle), katedrála (r. 1635), chiesa del Purgatorio (výrazná fasáda z 18. st.), S. Agostino (původ. templářský kostel, rozeta - 14. st.), S. Nicoló Mirense (16. st.), S. Domenico (14. st., rozeta) ERICE (řec. ERYX) jedna z nejstarších osad na Sicílii na MONTE ERICE (751 m), vyhlídka na město Trápani a Egadské ostrovy; Porta Trapani (normanská brána z 12. st.), katedrála (14. st., normanský portál, rozeta), punské hradby (1000 př.Kr., příklad jednoho z nejstarších opevnění v Evropě), Castello di Venere (12. st., na místě ant. chrám. okrsku bohyně Afrodíty, jedinečné výhledy do krajiny), S. Pietro (1363 - 18. st.) SEGESTA (řec. EGESTA) jedna z nejmalebnějších ant. lokalit na Sicílii, zal. Elymy, později přestavěna Řeky, Římany, Araby a Byzantinci; monumentální řecký chrám (5. st. př.Kr., dórský řád, nedokončená stavba - příklad staveb. postupu), divadlo (3.-2. st. př.Kr., nádherný výhled do krajiny a na záliv Castellammare), zbytky obytných domů, půdorys mešity, hradby, základy raně křesťanských staveb, nekropole, nově objevené římské fórum, vstupní brána ad. SELINUNTE

pátek 26.6.

SELINUNTE volný program u moře; fakultativní výlet č. 5: cesta nádhernou vnitrozemskou krajinou Sicílie do městečka San Cipirello (cca 30 km jižně od Palerma) - MONTE JATO (starov. JETAE, řím. IAITAS) turisticky málo známá lokalita Sicílie, dnes jedno z nejatraktivnějších míst ostrova dokumentující strategicky významné město (od 11. st. př.Kr.) kontrolující cestu do ant. Panorma (Palerma), funkční až do středověku; vykopávky zde již 30 let provádí výkonná skupina archeologů z Univerzity v Zürichu; výjezd minibusem do horského sedla malebného pohoří Serra della Ginestra pod vrcholkem Monte Jato (852 m) a nad řekou Jato; prohlídka archeologické zóny: nálezy z mladší doby osídlení od 4. st. př.Kr., tzv. východní část města (helénistické období, půdorysy obytných domů, dílny), vstupní brána a městské hradby, segmenty sloupů; agora - bazilika, původní dlažba, divadlo (4. st. př.Kr., 33 řad sedadel, 7 sektorů, 4 400 diváků), vodovodní systém, monumentální (funkční) cisterna; zbytky chrámu se sloupy, západní obytná čtvrť (atriové domy, zbytky nástěnných maleb z římské doby) SELINUNTE

sobota 27.6.

SELINUNTE volný program u moře

neděle 28.6.

SELINUNTE transfer na letiště do PALERMA, odlet Prahy ve 12:00 hod., přílet do Prahy (via Řím) v 16:55 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi