ANDALUSIE a MALAGA rodné město Pabla Picassa (50. let od malířova úmrtí) | ARS VIVA cesty za uměním

ANDALUSIE a MALAGA rodné město Pabla Picassa (50. let od malířova úmrtí)

pobyt u moře na Costa del Sol s výlety do CÓRDOBY, GRANADY A RONDY

TERMÍN: 10. - 15. říjen 2023 (6 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 4723

CENA: 23 900 Kč       se slevou 23 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 3 400 Kč; možnost snížené zálohy 5 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka Smart Wings Praha - Malaga - Praha), transfer z letiště do hotelu a zpět; 5x ubytování se snídaní - bufet (4* hotel u písečné pláže na Costa del Sol v Torremolinos, 2lůžkové prostorné pokoje s výhledem na moře, kuchyňka, balkón, klimatizace, WiFi ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 4 900 Kč; příplatek za 3 lůžkový apartmán = 600 Kč / osoba, sleva za 4lůžkový apartmán = 500 Kč / osoba); 2x zpáteční jízdenku do Malagy, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného): č. 1) GRANADA cena = 1 200 Kč; č. 2) CÓRDOBA cena = 1 400 Kč; č. 3) RONDA cena = 1 100 Kč; č. 4) úplné pojištění Pandemic, cena = 420 Kč; č. 5) časová vstupenka do celého areálu Alhambra v Granadě (zajištění vstupenky je podmíněno včasnou objednávkou), cena  = 510 Kč. Cena nezahrnuje: spropitné za místní služby ve výši 10 EUR / osoba; vybere průvodce před odletem). Pobřeží Costa del Sol nabízí jedno z nejpříjemnějších podnebí na evropském kontinentu a pyšní se 325 slunečnými dny v roce a stále přívětivými teplotami - v říjnu je průměrná teplota vzduchu 26° C a vody 20° C. Počátek podzimu je srovnatelný našimi letními měsíci ale bez návalu prázdninových turistů - ideální čas pro poznávání nádherných andaluských měst…   

úterý 10.10.

odlet z Prahy v 17:20 hodin, sraz účastníků v 15:20 hodin na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu „J“), přílet do MALAGY ve 20:45 hodin; transfer autobusem - TORREMOLINOS ubytování u moře

středa 11.10.

TORREMOLINOS - MALAGA (původ. název MALAKA), zal. v 9. st. př.Kr. jako fénický přístav, dále řecký, kartaginský a významný římský přístav (Flavia Malacita), od r. 743 důl. arabská obchodní stanice a výstavné město (hradby s pěti velkými bránami), znovu dobyta křesťany v r. 1487, po úpadku v 16. a 17. st. nový růst prosperity v souvislosti s rozšířením přístavu; rodiště Pabla Picassa (narodil se zde 25. 10. 1881 a v Malaze žil do roku 1891); procházka okolo pláží k přístavu - nová urbanistická úprava; katedrála budována od r. 1528-1782 na místě mešity, původní záměr s dvěma mohutnými věžemi neuskutečněn, směs řady stylů - od román., přes. got., renes., barok., až po neoklasicismus; velkolepý trojlodní interiér (systém křížových pilířů, kůrová sedadla s plastickou výzdobou - Pedro de Mena, barokní varhany, postranní kaple s plastikami, mj. P. de Mena, A. de Mena, A. Cano), kostel Sv. Jakuba (zal. r. 1490, věž v mudéjarském stylu, barokní interiér, křestní kostel P. Picassa); Plaza Merced - Fundación Picasso rodný dům Pabla Picassa (v int. grafické listy, keramika, fotografie a předměty z malířova dětství) a v nově upraveném prostoru expozice grafických listů P. Picassa; Museo de Málaga v rekonstruovaných prostorách neoklasicistního Palacio de la Aduana (původ. městská celnice, 1791-1829, rekonstrukce od r. 1997, otevřeno v prosinci r. 2016: plocha 18 000 m², 5 sálů s archeologickou sbírkou - cca 15 000 předmětů a 3 sály věnované malířství - zastoupeni Luis de Morales, Luca Giordano, Bartolomé Esteban Murillo, Antonio del Castillo, Alonso Cano, Pedro de Mena, Jusepe de Ribera, Francisco Zurbarán, Diego Velázquez, Francisco de Goya, Federico de Madrazo, Ramón Casas, José Moreno Carbonero, Enrique Simonet, Joaquín Sorolla, Léon Bonnat, Franz Marc a Pablo Picasso);  volný program, individuální návrat do TORREMOLINOS

čtvrtek 12.10.

TORREMOLINOS - MALAGA pokračování prohlídky města: nová urbanistická úprava přístavu, Alcazaba pevnost a rezidence muslimských vládců budovaná od 11. st. na svažité skále nad přístavem (vzestupná cesta s dvojitým hradebním systémem a mnoha bezpečnostními branami, palácový komplex se zahradami, v interiérech lokální archeologické muzeum a keramické sbírky), pod pevností Alcazaba zbytky římského města (nedávno odkrytý areál divadla, uliční síť, obchody, výrobna a sklady proslulé římské omáčky „garum“), Muzeum Pabla Picassa (v paláci Buenavista ze 16. st.), otevřeno v r. 2003 pro vystavení děl, která městu darovala Christine Ruiz-Picasso (manželka Picassova syna Paula) a jejich syn Bernarda - díla, která si Picasso celý život ponechal ve svém vlastnictví nebo věnoval své rodině; v roce 2020 obměněná instalace s názvem „Dialogy s Picassem“ (celkem 162 prací v 11 sálech - obrazy, grafické listy, kresby, keramika, plastiky), Museo Carmen Thyssen pobočka madridské sbírky Thyssen-Bornemisza (otevřeno v r. 2011, vynikající kolekce obrazů andaluských malířů a s motivy z Andalusie); volný program - možnost návštěvy dalších muzeí: Centrum současného umění (stálá sbírka španělského a mezinárodního umění konce 20. a zač. 21. st. a výstavní prostor pro autorské i kolektivní výstavy); El Cubo (arch. C.H. Pezzi (r. 2015, nejnovější muzeum v Malaze, 2 podlaží, zápůjčka 70 děl ze sbírky Centre Pompidou v Paříži), Museo del Vidrio rozlehlý městský palác z r. 1761, v int. neobyčejně pozoruhodná soukromá sbírka skla v 11 místnostech a 3 vnitřních pátiích (exponáty egyptské, fénické, řecké, římské, byzantské, středověké, renesanční, barokní až po současnost, dále užité umění, nábytek, obrazy, plastiky), Museo del Vino de Málaga (v barokním paláci de Biedmas, historie pěstování a zpracování vína v provincii Malaga, sbírka historických vinět, možnost degustace a nákupu místních produktů); individuální návrat do TORREMOLINOS

pátek 13.10.

TORREMOLINOS volný program; fakultativní výlet č. 1: GRANADA město s nádhernou polohou v těsné blízkosti horského masivu Sierra Nevada; Maury obsazeno v 8. st., zlaté období za vlády dynastie Násrovců v letech 1238-1492, 2. ledna 1492 dobyto katolickými veličenstvy Isabelou Kastilskou a Ferdinandem Aragonským; areál Alhambra (Červený hrad), rozsáhlý soubor paláců a věží, budovaný z načervenalého kamene na kopci Sabica nad městem a obehnaný hradbami; původně arabská vojenská pevnost Alcazaba (pol. 9. st. - 13. st.), později (14.-15. st.) rozšířena v pohádkové sídlo arabských vládců (chalífů) z násrovské dynastie: Palacios Nazaríes (komplex skvostně zdobených sálů - štuky, obklady a vyřezávané stropy, několik vnitřních nádvoří s bazénky a fontánami), obklopený komponovanými zahradami a završený nádherným areálem Generalife - „venkovské“ sídlo se stupňovitými zahradami, vodotrysky, jezírky (geniální zavlažovací systém - voda přiváděna z 8 km vzdáleného ramene řeky Darro); po dobytí Granady částečná přestavba pro královský manželský pár - Isabelu Kastilskou a Ferdinanda Aragonského, větší úpravy pro císaře Karla V., do komplexu vestavěn velkolepý renesanční palác - dnes v interiéru archeologická sbírka místních nálezů a obrazárna (rezervace vstupenky podle možnosti), Plaza Nueva, katedrála první renesanční sakrální stavba ve Španělsku (arch. E. Egas a D. de Siloé - od r. 1528, barok. úprava A. Cano, od r. 1667), součástí komplexu Královská kaple původně prosté náhrobky katolických veličenstev - Isabely Kastilské a Ferdinanda Aragonského (soch. B. Ordoňéz, zač. 16. st.), r. 1517 doplněny pompézní nástavbou na přání jejich vnuka Karla V. (soch. D. Fancelli), dále náhrobky rodičů Karla V. - Jany I. Kastilské a Filipa Sličného; v sakristii kaple unikátní historické exponáty (mj. Ferdinandův meč, Isabelina koruna) a jedinečná sbírka obrazů vlámských mistrů (mj. Hans Memling, R. van der Weyden aj.); volný program - možnost procházky do čtvrti Albaicín (zal. v r. 1227 Araby z Baesy dodnes velmi dobře zachovaná původní uliční síť i architektura, domy Carmen), kostel S. Nicolá - z terasy před ním nádherná vyhlídka na Alhambru; navečer odjezd do TORREMOLINOS

sobota 14.10.

TORREMOLINOS volný program; fakultativní výlet č. 2: CÓRDOBA tzv. Bílé město, jedno z nejkrásnějších španělských historických měst; muslimy obsazeno v r. 711, postupný růst významu: r. 716 hl. město islámského emirátu v Al-Andalus, r. 756 córdobského emirátu a od r. 929 chalífátu - do r. 1031 jedno z největších (cca 500 tis. ob.) a nejvýznamnějších měst na světě, duchovní a kulturní centrum islámu; Puente Romano (římský most přes řeku Guadalquivir, 16 oblouků, přestavěn za Arabů, na severním konci Puerta del Puente - renesanční triumfální brána, arch. H. Ruiz, r. 1571, na jihu Torre de la Calahorra - arabské opevnění), staré arabské mlýny, městské hradby, Alcázar (královská rezidence, v int. mj. expozice římských mozaik, příjemné zahrady), židovská čtvrť: synagoga (14. st., mudéjarský sloh), labyrint úzkých uliček, typické domky s bílými omítkami, některé přístupné s vnitřními otevřenými dvory - tzv. pátií; Archeologické muzeum vytříbená sbírka umístěná v nové budově nad římským divadlem (v suterénu pozůstatky hlediště, expozice s místními nálezy - iberské a římské sochařství, mozaiky, arabské předměty), La Mezguita unikátní rozlehlý areál obklopený vysokou ohradní zdí, na místě vizigótského kostela sv. Vincenta vystavěna mešita (zal. v 8. st., 3x rozšířena - naposledy koncem 10. st., „les sloupů“ na ploše 24 000 m2, r. 1523 do interiéru vestavěna katedrála, dokončena ve 2. pol. 16. st.; nádvoří pomerančovníků s kašnou); volný program; navečer odjezd do TORREMOLINOS

neděle 15.10.

TORREMOLINOS volný program; fakultativní výlet č. 3: RONDA klasický příklad typického andaluského města s barevně jednotnou architekturou - zářivě bílé domy s okrovými či terakotovými taškovými střechami: leží na dlouhém horském hřbetu, přeťatém hlubokým a dramatickým kaňonem El Tajo řeky Guadalevín (hl. 120 m), ovládnuto Araby v 8. st., r. 1485 znovu dobyto křesťany; předměstí Mercadillo (vybudováno v 16.-18. st.), Aréna (zal. r. 1784, jedna z nejvýznamnějších ve Španělsku, působiště slavných matadorů), procházka historickým centrem: impozantní most Puente Nuevo (18. st., v. 98 m), staré mosty Puente Viejo (r. 1616) a arabský Puente de San Miguel, Baňos Arabes (výjimečně dobře zachovaný komplex arabských lázní ze 13. st. vč. přívodu vody, tzv. římský typ koupelí); staré město La Ciudad: náměstí Plaza Duquesa de Parcent s katedrálou S. María La Mayor (původně mešita, přestavěna na přání Ferdinanda Aragonského na konci 15. st., řada arabských prvků), volný program, možnost návštěvy Casa de Mondragón (pravděpodobně rezidence arabských vládců, v interiéru zachovány originální štuky a vyřezávaný strop; malé archeologické muzeum s dokumentací arabské historie města), Casa Don Bosco (zahrada s nádhernou vyhlídkou) TORREMOLINOS; navečer transfer na letiště, odlet do Prahy ve 21:30 hodin; přílet do Prahy 16.10. v 00:45 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi