velké výstavy v BASILEJI - „F. GOYA“ a „C. PISSARRO“ | ARS VIVA cesty za uměním

velké výstavy v BASILEJI - „F. GOYA“ a „C. PISSARRO“

„P.P. RUBENS“ ve Staatsgalerie Stuttgart

TERMÍN: 12. - 14. listopad 2021 (3 dny) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 4721

pokoj na vyžádání

CENA: 6 900 Kč       se slevou 6 800 Kč
možnost snížené zálohy 1 500 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 2x ubytování se snídaní - bufet (3* hotel v historickém centru města Mulhouse, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, příplatek za jednolůžkový pokoj je 1 800 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Cena nezahrnuje osobní městský poplatek v Mulhouse (celkem 2,50 € za osobu).


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

pátek 12.11.

odjezd z Prahy v 06:30 hodin, cesta přes Německo do Francie MULHOUSE ubytování v centru města; procházka historickým jádrem města (zal. ve 12. st., do r. 1798 součást Švýcarska, pak Francie), část středověkých hradeb, St. Étienne (novogotický kostel, přenesené vitráže z r. 1330), renesanční radnice (pol. 16. st., malovaná fasáda), „Nová čtvrť“ (obytný komplex z 19. st., vybudovaný v souvislosti s průmyslovým rozvojem města, inspirovaný tehdejší novou arch. Paříže - arkádový bulvár); volný program

sobota 13.11.

MULHOUSE - BASILEJ druhé největší město země, metropole muzeí a galerií Švýcarska na řece Rýn; založeno Římany v r. 44 př.Kr., místo konání basilejského koncilu v r. 1431; zaujímá strategickou pozici na hranici s Francií a Německem; městská část RIEHEN - Fondation Beyeler vynikající sbírka moderního světového umění 20. st., vybudovaná významnými sběrateli, manžely Beylerovými; založena v roce 1982, v roce r. 1997 otevřena v nádherné stavbě arch. R. Piana (ve stálé expozici cca 160 vynikajících uměleckých děl - mj. Cézanne, Picasso, Kandinskij, Giacometti, Rauschenberg ad., aktuální výstava „GOYA“ unikátní soubor více než 75 obrazů, cca 50 mistrovských kreseb a 50 tisků pozoruhodného španělského malíře (1746-1828), který byl hlavním dvorním portrétistou a zároveň patřil k průkopníkům moderního malířství; výstava představí unikátní soubor, složený ze zápůjček z Museo Nacional del Prado v Madridu, ze španělských soukromých sbírek, světových muzeí a galerií; podrobně www.fondationbeyeler.ch; procházka centrem Basileje - radnice (1504-14), kostel bosáků (ext., v interiéru Historické muzeum - středověké církevní umění, tapiserie, historický nábytek; zajímavá instalace), měšťanské domy, fontána J. Tinguely; románsko-gotická katedrála Münster (1019-1500, místo konání koncilu, Svatohavelský portál, hrob Erasma Rotterdamského), Kunstmuseum jedno z nejvýznamnějších evropských muzeí výtvarného umění, jehož historické jádro tvoří Amerbach kabinet (sbírka váženého basilejského občana Basilia Amerbacha zakoupená městem r. 1661 a zpřístupněná veřejnosti již v r. 1671), hlavní budova z r. 1936, rozšířená v r. 1980 a v dubnu 2016 otevřena nejnovější část pro nové sbírky a termínované výstavy (arch. studio Christ&Gantenbein, s hlavní budovou spojena podzemní chodbou); sbírky muzea čítají na 4 000 obrazů a plastik a 300 000 prací na papíru (kresby a grafické listy); renesanční sekce (především umění z historicky bohaté oblasti horního toku Rýna - největší sbírka malířské rodiny Holbeinů, dále K. Witz, L. Cranach st., M. Grünewald ad.), sekce 19. st. (A. Böcklin, F. Holder, ale také vynikající díla C. Moneta, C. Pissarra a V. van Gogha), sekce 20. st. (zaměřena na kubismus - P. Picasso, G. Braque, F. Léger ad.; německý expresionismus - E.L. Kirchner, F. Marc, P. Klee, O. Kokoschka a abstraktní expresionismus - M. Rothko, B. Newman, C. Still ad.), sekce amerického umění po r. 1960 (A. Warhol, J. Johns, F. Stella, D. Judd, Cy Twombly ad.) a současného světového umění; aktuální výstava „CAMILLE PISSARRO“ retrospektiva jednoho z nejvýznamnějších francouzských malířů 2. poloviny 19. století (1830-1903), který patřil k vůdčím představitelům impresionismu a na něj navazujícího neoimpresionismu (pro basilejské Kunstmuseum znamenalo zakoupení jeho obrazu Poustevna u Pontoise v r. 1912 základ impresionistické sbírky; podrobně www.kunstmuseumbasel.ch); volný program, možnost návštěvy dalších skvělých muzeí a galerií: mj. Musée Jean Tinguely (arch. M. Botta, od r. 1996), jedinečné muzeum slavného sochaře v areálu Solitude Park na břehu Rýna; vystaveny pozdní práce (mobily, většinou dary jeho manželky, sochařky Niki de Saint Phalle; podrobně www.tinguely.ch), Cocteau-Kabinett, Museum der Kulturen, Antikenmuseum MULHOUSE

neděle 14.11.

MULHOUSE - STUTTGART jako osada zmiňována již r. 950; dnes příjemné, terasovitě založené zahradní město se dvěma zámky a rozvolněnou palácovou a rezidenční zástavbou (18.-19. st., významné ukázky architektury 30. let 20. st., kvalitní současná architektura); Staatsgalerie (arch. James Stirling, 1977-83), vynikající stálá sbírka: kolekce italské malby 14.-18. st. (např. Canaletto, G.B. Tiepolo, A. Locatelli, P. Pannini, ad.); německé umění 14.-16. st. (Bodenseeschule, Prager Schule, Meister des Göttinger Barfüsseraltars, L. Cranach, J. Ratgeb, B. Strigel, B. Zeitblom, H. Holbein ad.); holandská malba 15.-17.st. (S. van Ruysdael, F. Post, J. van der Heyden, J. van Goyen, Rembrandt, Rubens, J. van Amstel ad.; současné svět. výtvarné umění (mj. Trockel, Koons, Naumann, Polke, Kooning, Baselitz, Penck, Richter, Warhol, Beuys, Lichtenstein, Rothko, Klein, Dubuffet, kanadské um., videoart a instalace); aktuální výstava RUBENSnejvýznamnější vlámský malíř 17. st. (1577-1640), vysoce oceňovaný již jeho současníky, bude představen především svými ranými díly, které vytvořil za svého italského pobytu v letech 1600-08, během kterého jej významně ovlivnila aktuální tvorba Caravaggiova (1571-1610) stejně jako umění starověku a renesance; výstava představí cca 100 obrazů a děl na papíře z vlastních sbírek galerie a z dalších muzeí i soukromých sbírek; podrobně www.staatsgalerie.de) nebo volný program, možnosti prohlídky: Tagblatt-Turm (r. 1928, tehdy nejvyšší budova Německa), Hlavní nádraží (arch. Bonatz a Scholer, 1914-27, významná městská dominanta s rozhlednou, pojatá jako centrum vnitřního města), Kunstmuseum Stuttgart kvalitní sbírka německé a evropské malby (mj. Beckel, Klee, Kircher, Schmidt-Rottluff, Marc, Dix, Luepertz, Roth, Kossuth, klasická moderna); odpoledne odjezd do Prahy

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099
qrico

Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek