HORNÍ RAKOUSKO A ŠTÝRSKO - architektura a umění mezi horskými štíty | ARS VIVA cesty za uměním

HORNÍ RAKOUSKO A ŠTÝRSKO - architektura a umění mezi horskými štíty

od neandertálců, Keltů, Římanů, F. Hundertwassera po futuristické stavby

TERMÍN: 9. - 14. srpen 2022 (6 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 4522

CENA: 11 050 Kč       se slevou 10 950 Kč Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 5x ubytování se snídaní - bufet (3* hotely, 2x horský rodinný hotel v Edlbachu (sauna, venkovní bazén ad.) a 3x v centru Grazu, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, free WiFi, safe, kávovar ad., příplatek za jednolůžkový pokoj je 2 900 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, turistickou kartu Pyhrn-Priel (volné jízdy lanovkami, vstupy do muzeí, přírodní atrakce ad., podrobně www.pyhrn-priel-card.at); podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně: č. 1) HINTERSTODER, WINDISCHGARSTEN (včetně lanovek a vstupů v rámci karty Pyhrn-Priel) cena = 700 Kč; č. 2) ŠTÝRSKO a F. Hundertwasser (cena bez vstupného) = 1 200 Kč; č. 3) 2x večeře v Edlbachu = 680 Kč; č. 4) úplné pojištění včetně Pandemic = 420 Kč. Cena zájezdu nezahrnuje osobní městský poplatek 9 € za osobu a pobyt. Poznámka: pro výlet do hor doporučujeme vhodnou obuv a oblečení.  


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

úterý 9.8.

odjezd z Prahy v 06:00 hodin jízda přes České Budějovice (možnost přistoupení na trase) Sankt Florian augustiniánský klášter - ve středověku důležité skriptorium a malířská škola, kostel Nanebevzetí P. Marie (původně románský, barokní přestavba - vrcholné dílo arch. C.A. Carloneho, 1686-1708, v int. náhrobek skladatele A. Brucknera; sochařsky bohatý portál), plastiky L. Sattlera; v konventu slavnostní schodiště k mramorovému (císařskému) sálu a císař. pokojům (J. Prandtauer), fresky B. Altomonte, vynikající umělecké sbírky (mj. oltář sv. Šebestiána od A. Altdorfera, sbírka středověké malby na skle, sbírka církevního umění H. Froniuse), klášterní zahrada a vyhlídky z protilehlých teras; historické centrum města s kašnou a zdobenými fasádami domů PANEUM - Wunderkammer des Brotes (PANis = chléb + MUSEUM) kuriózní futuristická stavba muzea připomínající hnětené těsto inspirovaná myšlenkou místního pekaře (slavný vídeňský ateliér Coop Himmelb(l)au, r. 2017) Enns (římské Lauriacum) „nejstarší město v Rakousku“: r. 180 zal. jako pevnost II. italické legie na římském Limitu, přístav římské dunajské flotily v Noriku; bazilika St. Laurenz na staré přístupové cestě (gotické trojlodí s odkrytými zbytky římského chrámu a raně křesťanského a karolinského kostela), kostnice (r. 1507), historické centrum: kostel P. Marie Sněžné (dvoulodní kaple rodu Wallsee, 15. st., pozdně got. fresky, varhany), městská věž (r. 1568), historické domy oddělené úzkými uličkami s typickými širokými centrálními arkýři a atikovými věžičkami; Museum Lauriacum (mj. rozsáhlá kvalitní expozice dokumentující život a službu na římské Limes - plastiky, náhrobky, mozaiky, zbraně ad.) STEYR-Resthof - kostel sv. Františka mimořádně zdařilý příklad minimalistické sakrální architektury „severského typu“ (arch. Riepl&Riepl, T. Hajek, r. 2001, citlivá kombinace betonu, dřeva, skla a světla) Steyr (ŠTÝR) významné město v malebné poloze nad dramatickým soutokem řek Steyr a Enns zal. v 10. st. s dominantou zámku Lamberg (původ. hrad barokně přest. na zámek r. 1727 J.M. Prunnerem, zahrady s plastikami a fontánami), městský kostel sv. Jiljí a sv. Kolomana (pozdně got. stavba H. Puchsbauma, stavitele vídeňské baziliky sv. Štěpána), rokoková radnice a Bummerlhaus (r. 1497), staré předměstí Steyrdorf - jezuitský kostel sv. Michala; pozdně got. špitální kostel, domy s arkádovými dvory, vyhlídky na soutok řek WINDISCHGARSTEN / EDLBACH ubytování v horském hotelu s vyhlídkou na horské hřebeny

středa 10.8.

WINDISCHGARSTEN / EDLBACH volný program;  fakultativní výlet č. 1: HINTERSTODER malá obec nedaleko pramene řeky Steyr, dnes významné turistické středisko pod jižními svahy Hösskogel; první lyžařské závody se zde uskutečnily již v r. 1912, první světový pohár v r. 1986; jízda lanovkami až na vrchol Hutterer Höss (1 858 m n.m.), odkud se nabízejí krátké a pohodlné trekové túry na Schafkögel (2 000 m n.m.) a Dachsteinblick - v případě dobré viditelnosti lze spatřit mnoho okolních horských vrcholů (mj. Schrocken 2 289 m n.m., Almkogel 2 121 m n.m.); volný program, možnost sejít nebo sjet na mezistanici Hutterer Böden (1 400 m n.m.) a dále sjet na zač. lanovky WINDISCHGARSTEN malé horské městečko s několika starými panskými domy; sedačkovou lanovkou na Wurbauerkogel - vyhlídková věž a panorama (šance spatřit 21 dvoutisícovek), malé muzeum a příjemný Bergrestaurant SPITAL AM PYHRN malé městečko leží mezi masivem Warscheneck a Haller Mauern na úpatí průsmyku Pyhrnpass na hranici se Štýrskem; tradice neandertálského osídlení i keltských oppid; od 12. st. součást rakouského vévodství, dnes oblíbené letovisko pro zimní i letní horské aktivity; Kollegiatstift (od 12. st.) - bývalý benediktinský klášterní kostel (arch. M. Prunner, 1714-30, fresková výzdoba B. Altomonte, štuky D.A. Carlone), v roce 1945 zde byl chvíli uložen maďarský státní poklad (33 t zlata); v areálu malé Muzeum „Mezi nebem a zemí“ - historie horolezectví (dokumentuje fyzické a psychické podmínky pro extrémní horolezectví a alpské expedice, místní rodačka G. Kaltenbrunner je první ženou, která „pokořila“ všech 14 osmitisícovek bez dodatečného kyslíku); podle čas. možností procházka soutěskou Dr. Vogelgesang-Klamm (1,5 km kolem malých vodopádů, po kamenných a dřevěných schodech) WINDISCHGARSTEN / EDLBACH

čtvrtek 11.8.

WINDISCHGARSTEN / EDLBACH  - SPITAL AM PYHRN skalní kostel sv. Leonharda (ext., původně prastaré obětiště, místo spojované s mnoha mýty, ve 14.-15. st. malý kostel, barokizován v 18. st.); jízda tunelem spojujícím Horní Rakousy a Štýrsko a malebným údolím řeky Enns ADMONT (zřejmě podle lat. Ad montes = v horách) slavné benediktinské opatství Panny Marie a sv. Blažeje (zal. 29.9.1074 nad údolím řeky Enns), dosud nejstarší činný klášter ve Štýrsku; klášterní kostel - celkem pět stavebních fází od 11. do 19. st., po požáru v r. 1865 přestavěn novogoticky podle katedrály v Řezně (arch. W. Bücher) s využitím nových technologií (v trojlodním int. 11 oltářů, tapisérie z 16. st., pozdně got. krucifix ad.), unikátní knihovní sál (arch. J. Hueber, r. 1776, jedna z největších klášterních knihoven v Rakousku - délka 70 m, fresky B. Altomonte, přes 200 000 titulů včetně rukopisů a prvotisků); klášterní muzeum (sakrální historické a moderní umění, přírodovědné sbírky); malebná klášterní zahrada s jezírkem a pozdně barokním altánem LEOBEN (LUBNO) druhé největší město ve Štýrsku na úpatí Ennstalských Alp na řece Mur zal. pravděpodobně Přemyslem Otakarem II.; pozůstatky bývalého benediktinského opatství Göss - klášterní kostel (původně románský, pozdně gotická přestavba, v int. zcela mimořádné tordované sloupy, síťová klenba a jedinečné portály), v části areálu známý pivovar Gösser; historické centrum města: Schwammerlturm (r. 1616, součást původního středověkého opevnění), farní kostel St. Xaver (arch. P.F. Carlone, 1600-65, jezuitské baroko), Hauptplatz - barokní morový sloup (r. 1717) a kašny BRUCK AN DER MUR významné historické město na důležité křižovatce cest; na předměstí starý hřbitov u řeky Mur s karnerem a románsko-gotickým Ruprechtskirche (v int. mj. tribuna a pozdně got. freska Posledního soudu); historické centrum: bohatě zdobená železná kašna (H. Prasser, r. 1626), Kornmesserhaus (pozdně got. městský dům s loggií v benátském stylu), farní kostel (v int. sklípková klenba, 16. st.), Minoritenkirche (v int. nově restaurované got. fresky) STÜBING Freilichtmuseum skanzen v malebném údolí horské říčky, UNESCEM zařazen mezi 10 nejzajímavějších skanzenů v Evropě (více než 100 historických selských stavení ze Štýrska a celého Rakouska - mj. mlýn, kovárna, kaple, škola, sýpky, včelíny, udírna ad. - dokumentační centrum, aktuální výstava) REIN cisterciácký klášter a opatství (nejstarší funkční klášter na světě), založeno v r. 1129 zal. Leopoldem I. - jeho ostatky byly objeveny nedávno, během 17. st. rozsáhlá přestavba - „perla štýrského pozdního baroka“, v r. 1979 kostel povýšen papežem na basilicu minor (dominantní průčelí, jednolodní radikální interiér s kaplemi a nástropními freskami, zachována část středověkého opevnění kláštera) GRAZ (ŠTÝRSKÝ HRADEC) ubytování v centru města; volný program

pátek 12.8.

GRAZ procházka historickým centrem města (na seznamu památek UNESCO): „most a loď - ostrov“ Vita Acconciho (postaven r. 2003), klášter minoritů a kostel Panny Marie Pomocné (r. 1515, barokní fasáda - arch. J. Hueber, „zázračný“ obraz Panny Marie - G.P. de Pomis, náhrobky rodiny Eggenbergů), Kunsthaus Graz unikátní nadčasový objekt přezdívaný „Přátelský vetřelec“ - Friendly Alien (arch. P. Cook, C. Fournier, r. 2000, aktuální výstava), Františkánský klášter (nejstarší klášterní komplex v Grazu, kaple sv. Jakuba z r. 1320, gotická křížová chodba), „Dóm v Bergu“ (arch. R. Schmidt, r. 1999, unikátní velký multikulturní prostor se skleněným výtahem vysekaný do skály uprostřed Grazu), Schlossberg zámecký vrch (vyhlídka na město z v. 120 m, zahrady a terasy, hodinová věž z 16.-18. st.), bývalý augustiniánský klášter poustevníků s kostelem „Na schodech“ (r. 1343), Karmelitánské náměstí nově upraveno po r. 2000, dochované zbytky karmelitského kláštera (zal r. 1628), Zemský archiv (arch. Jorg a Ingrid Mayrovi, „Sluneční hodiny“ - W. Buchner), Burg - zámek (sídlo Habsburků od r. 1438, později přestavované; renesanční brána, dvojité gotické spirálové schodiště z r. 1499); městské hradby a parková úprava; neobarokní Opera (arch. F. Fellner, H. Helmer, r. 1889); obytný dům ARGOS (arch. Z. Hadid, 2004-15); katedrála (původně obranný kostel, postaven 1439-64; fresky - gotické a J.B. Fischer z Erlachu, císařský erb, bohatě vyřezávané italské slonovinové relikviáře z r. 1470 - snad podle návrhu A. Mantegny; barokní hl. oltář), mauzoleum Ferdinanda II. (1614-38, vrcholný manýrismus), malebné ulice Sackstrasse, Sporgasse, Hofgasse; Hauptplatz trojúhelníkové náměstí s mnoha renes. a barok. domy na gotickém půdorysu, kašna arcivévody Johanna (r. 1878), Lueggův dům (renesanční fresky a raně barokní štuková výzdoba), farní kostel sv. Krve (původně gotický, barokní fasáda z r. 1741, věž z 18. st.), radnice (novorenesanční z konce 19. st., na místě renesančního paláce), Landhaus a nádvoří s renesančními arkádami; zemské muzeum Joanneum (jedno z prvních veřejných muzeí v monarchii, dnes s řadou poboček po celém Rakousku, nová architektonická úprava nádvoří a vstupu do interiérů - ateliér N. Sobejano, 2001-11), stálá expozice štýrského umění 20. st., aktuální výstava; volný program

sobota 13.8.

GRAZ volný program, fakultativní výlet č. 2: Unterpremstätten - Skulpturenpark národní muzeum plastik ve volné přírodě založeno v r. 2000 jako soukromá nadace ve spolupráci se švýcarským arch. D. Kienastem, v souč. době je v komponované a neustále rozšiřované krajině více než 70 plastik a instalací rakouských i světových autorů (mj. Hollein, Wotruba, Boeckl, Moswitzer, Avramidis, Hunter, Long, Maderna, Perrin, West) BÄRNBACH horské hornické městečko s unikátním farním kostelem sv. Barbory od F. Hundertwassera (přestavba staršího kostela v r. 1987-88; v int. vitráž, kolem kostela celkem 22 objektů dokumentující různé světové kultury a náboženství v celkové duchovní synkrezi a toleranci) BAD BLUMAU unikátní areál lázeňského centra - poslední velká urbanistická a architektonická realizace F. Hundertwassera pro majitele lázní Roberta Rognera (vybudováno v letech 1993-97, „Gesamtkunstwerk“ na ploše více než 35 ha - harmonické propojení krajiny s termálními prameny, bazény a hotelovou zástavbou; charakteristická zvlněná, jakoby pohybující se architektura, zde navíc splývající s krajinným reliéfem - zatravněné střechy, kolorované stěny, barevné obkladové dlaždice a další typické prvky Hundertwasserovy architektonické fantazie), prohlídka jednotlivých architektonických dominant areálu; volný program - možnost koupání a relaxace v lázeňských vnitřních i venkovních areálech (teplota vody 24 - 38°C) GRAZ (podle časových možností) hlavní centrála firmy Pachleitner Group futuristická elegantní stavba (arch. GS Architects), r. 2010, ext.); kongresové centrum Stadthalle (arch. K. Kada, r. 2002, ext.)

neděle 14.8.

GRAZ - čtvrť Eggenberg; futuristická architektura sportovního a plaveckého areálu (ateliér Fasch&Fuchs), 2009-14); zámek a zahrady (na seznamu památek UNESCO) od středověku rodové sídlo Eggenbergů (původní hrad z r. 1470, v letech 1625-35 přestavěn na barokní zámek a později ještě několikrát upravován - arch. G.P. de Pomis, J. Hueber, F. Matern; pravidelný půdorys s renesančními arkádami na nádvoří), v int. zámku mj. Alte Galerie - muzeum starého umění: románské a středověké umění (katedrální oltář, přenesené mobiliáře štýrských kostelů - mj. oltáře M. Pachera, M. Reichlicha), mimořádná renesanční a barokní umělecká sbírka (mj. Cranach, Brueghel, Spranger, Fetti, Giordano, Solimena, Platzer, Rottmayr, Maulbertsch); na okraji zámeckého parku nové Archeologické muzeum (BWM Architekten, 2004-09, design výstavního prostoru firma Barth) s mimořádnými sbírkami: starý Egypt, Etrurie, římské vykopávky z okolí (plastiky, náhrobky, mozaiky, sklo, keramika ad.), nálezy z okolních četných keltských sídlišť (mj. vzácný votivní bronzový vůz ze 7. st. př.Kr., zbraně, keramika); volný program v zámeckém parku (možnost příjemného stylového občerstvení v empírovém kiosku v části Obstgarten); odjezd do Prahy, cestou (podle čas. možností) krátká zastávka v KREMSMÜNSTER (podle čas. možností) vyhlídka na slavný benediktinský klášter (8.-18. st.) nad řekou Krems; návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099
qrico

Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek