dvoudenní podzimní VÍDEŇ a jedinečné výstavy | ARS VIVA cesty za uměním

dvoudenní podzimní VÍDEŇ a jedinečné výstavy

VAN GOGH, CÉZANNE, MATISSE ze sbírky Hahnloser, HUNDERTWASSER-SCHIELE, AZTÉKOVÉ, BEETHOWEN BEWEGT, GERHARD RICHTER, ALBERTINA MODERN

TERMÍN: 7. - 8. listopad 2020 (2 dny) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 4520

CENA: 3 600 Kč       se slevou 3 500 Kč Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 1x ubytování se snídaní - bufet (3* moderní hotel v centru Vídně na Mariahilferstrasse, 2lůžkové prostorné, pohodlně zařízené pokoje s příslušenstvím - mj. připojení k internetu, minibar; příplatek za jednolůžkový pokoj je 1 200 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, rezervace vstupů na výstavy podle programu, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínkyCena nezahrnuje osobní městský poplatek 1,50 € os./noc.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 7.11.

odjezd z Prahy v 06:00 hodin, možnost přistoupení v Jihlavě nebo na trase (po dohodě); VÍDEŇ - Albertina slavná vídeňská sbírka grafických listů a kreseb, po rekonstrukci v r. 2003 specializovaná na výstavy (především z vlastních rozsáhlých sbírek ale i ve spolupráci s významnými světovými muzei a soukromými sběrateli); aktuální výstavy „VAN GOGH, CÉZANNE, MATISSE ze sbírky Hahnloser“ jedna z nejvýznamnějších soukromých sbírek francouzského modernismu, vytvořená v letech 1905-36 díky přátelství mezi sběratelským párem Artura a Hedy Hahnloserových a umělci P. Bonnardem, F. Hodlerem, H. Matissem, F. Vallottonem, později doplněná i díly jejich předchůdců (Cézanne, Renoire, Toulouse-Lautrec, Van Gogh ad.); „MOJE GENERACE“ cca 120 uměleckých děl (obrazů, soch, prací na papíře, dřevořezů a architektonických modelů) ze sbírky německého obchodníka s uměním, galeristy a kurátora Rafaela Jablonky (nar. 1952), jehož kolekce současného amerického a německého umění patří k nejvýznamnějším na světě - v červenci 2019 ji předal do Albertiny (zastoupeni budou např. M. Barceló, R. Bleckner, R. Deacon, E. Fischl, D. Hirst, R. Horn, M. Kelley, S. Levine ad.) podrobně na www.albertina.at ; procházka centrem Vídně: náměstí Michaelerplatz kruhové náměstí s archeologickou zónou uprostřed (pozůstatky řím. vojenského tábora a středověkých domů), obklopené výraznými stavbami: dominantní vstupní průčelí císařské rezidence Hofburg - tzv. Michaelertrakt (podle projektu J.E. Fischera z Erlachu ze 20. let 18. st., realizováno až v r. 1888), kostel sv. Michala (13.-18. st.) a „Looshaus“ (původ. obchodní dům firmy Goldman&Salatsch, 1909-13, v r. 1987 zakoupen a zrestaurován bankou Raiffeisen), průchod přes Hofburg (ext., císařská rezidence, 13.-20. st.), Maria-Theresien-Platz travnaté náměstí s monumentálním pomníkem Marie Terezie (K. v. Zumbusch, 1874-87, okolo panovnice jezdecké sochy jejích generálů a významné osobnosti vědy a umění), MuseumsQuartier (MQ) pův. areál bývalých císařských koníren (arch. J.B. Fischer z Erlachu, 1713-25) přestavěn na Muzejní čtvrť (arch. L. a M. Ortnerovi, dok. r. 2001) zahrnující několik výstavních prostorů: Leopold Museum (unikátní sbírka rakouského moderního umění, kterou shromáždili Elizabeth a Rudolf Leopoldovi, od 16. března 2019 nová stálá expozice Vídeň 1900 - zrození Modernismu), aktuální výstava „HUNDERTWASSER - SCHIELE“ soubor 170 exponátů dvou významných představitelů rakouského moderního umění, kteří si byli pozoruhodně umělecky a duchovně blízcí, ačkoliv se nikdy nesetkali…; výstava je pořádána u příležitosti 20. výročí úmrtí F. Hundertwassera, díla a dosud nezveřejněné archivní materiály jsou zapůjčeny z rakouských i mezinárodních sbírek (podrobně na www.mqw.at); v areálu dále Muzeum moderního umění (MUMOK, Sbírka Ludwig) a Kunsthalle (pro termínované výstavy současného umění); volný program, ubytování

neděle 8.11. 

VÍDEŇ procházka centrem města: Mariahilferstrasse - kostel Mariahilfer (původně dřevěný hřbitovní kostel, r. 1660 získal darem obraz kopii obrazu L. Cranacha Panny Marie Pomocné, přest. v letech 1686-89, souč. podoba z 1. pol. 18. st.), Pavilon Secese (arch. J.M. Olbrich, 1897-08, ikonická secesní stavba pro pořádání výstav nově vzniklého Sdružení rakouských výtvarných umělců - Wiener Secession), Karlovo náměstí - jedinečný barokní kostel Karla Boromejského (J.B. Fischer z Erlachu a jeho syn J. Emanuel, 1715-37, v interiéru fresková výzdoba od J.M. Rottmayera), dva vstupní kiosky městské dráhy (arch. O. Wagner, 1898-99), architektura Vídeňské státní opery (arch. A. Sicard a E. v. der Nüll, 1861-69, otevřena Mozartovou operou Don Giovanni), volný program, možnost návštěvy dalších vídeňských muzeí: po několikaleté rekonstrukci znovu otevřená Galerie Akademie výtvarných umění (jedinečná sbírka obrazů: italská malba 15.-17. st., H. Bosch - triptych Poslední soud, L. Cranach, Rembrandt, Rubens ad.); Albertina Modern - nejnovější vídeňské muzeum moderního a současného umění, umístěné v rekonstruovaném Domě umělců na Karlově náměstí (otevřené v březnu 2020, ve sbírce má přes 60 000 děl rakouských a světových umělců - mj. sbírku Essel, výstavní plocha více než 2 000 m²), aktuální výstava „ZAČÁTEK UMĚNÍ V RAKOUSKU 1945 - 1980“ (podrobně na www.albertina.at/albertina-modern/ausstellungen); Uměleckohistorické muzeum (arch. G. Semper a K. v. Hasenauer, otevřeno v r. 1891) jedno z nejvýznamnějších světových uměleckohistorických muzeí; vzniklo pro uložení a vystavení císařských uměleckých sbírek, které jsou dále rozšiřovány; vynikající stálé sbírky: egyptské, řecké, římské umění a raně křesťanské umění, velká obrazová galerie (evropské malířství 14.-18. st.) a Kunstkammer Wien (v roce 2013 znovu otevřená unikátní habsburská kolekce v nové instalaci - celkem 20 sálů, cca 2 200 uměleckých předmětů - jedinečné zlatnické práce, plastiky, bronzové sošky, filigránské práce ze slonoviny, staré sklo ad.); aktuální výstava „BEETHOVEN BEWEGT“ vzdává neobvyklou poctu Ludwigu van Beethovenovi (1770-1827) a jeho jedinečnému a univerzálnímu přínosu hudbě - ve vnímání osobností výtvarného života (více než 120 vynikajících děl včetně obrazů C.D. Friedricha, skicářů W. Turnera, grafických děl F. Goyi a J. Voigtové, soch A. Rodina, R. Hornové a J. Baldessariho a performativní plastiky T. Sehgala), podrobně na www.khm.at; Weltmuseum nové muzeum v prostorách Neue Burg (otevřeno v listopadu 2017, ve 14 sálech vystavuje unikátní etnografické sbírky, které habsburští panovníci shromáždili na svých cestách do celého světa), u příležitosti 500. výročí vylodění španělského dobyvatele Hernána Cortéze v Mexiku aktuální výstava „Aztékové“, označovaná za výstavu roku 2020, představí umění a kulturu legendární říše Aztéků (cca pol. 15. st. - 1521) vystaveno bude více než 200 předmětů zapůjčených z mexických a evropských muzeí (podrobně na www.weltmuseumwien.at/en/exhibitions/aztecs), Bank Austria Kunstforum Wien - aktuální výstava „GERHARD RICHTER: KRAJINA“ pozoruhodná retrospektiva jednoho z nejvýznamnějších žijících malířů (nar. r. 1932 v Drážďanech), který se ve svých krajinách - od realistických až po téměř abstraktní - vyznává z obdivu ke „klasickému řádu zlatého věku“; vystaveno bude přibližně 150 děl z majetku autora a z řady významných mezinárodních muzeí i špičkových soukromých sbírek (podrobně na www.kunstforumwien.at); navečer odjezd do Prahy, návrat cca do 23:00 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi