dvoudenní předvánoční VÍDEŇ a jedinečné výstavy | ARS VIVA cesty za uměním

dvoudenní předvánoční VÍDEŇ a jedinečné výstavy

GAUGUIN, CHAGALL, SCHIELE, REMBRANDT - HOOGSTRATEN

TERMÍN: 26. - 27. listopad 2024 (2 dny) OBSAZENO 57% ČÍSLO ZÁJEZDU: 4424

CENA: 6 400 Kč       se slevou 6 300 Kč Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 1x ubytování se snídaní - bufet (3* moderní hotel ve Vídni, 2lůžkové pohodlné pokoje s příslušenstvím, mj. free WiFi, příplatek za jednolůžkový pokoj je 1 400 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, rezervace vstupů na výstavy podle programu, osobní audio systém; podrobně viz Všeobecné podmínkyFakultativně: č. 1) úplné pojištění včetně Pandemic A30 = 140 Kč; č. 2) úplné pojištění včetně Pandemic A30 pro osoby nad 70 let (v době konání zájezdu) = 240 Kč. Cena nezahrnuje osobní městský poplatek 2 € za osobu a noc.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

úterý 26.11.

odjezd z Prahy v 06:00 hodin, možnost přistoupení v Jihlavě nebo na trase (po dohodě) VÍDEŇ Bank Austria Kunstforum (zůstalo Vám to takto i v zájezdu 3524) renomovaný výstavní prostor s dlouholetou tradicí pořádání vynikajících výstav výtvarného umění (v letech 1988-89 rekonstrukce výstavních sálů - arch. G. Peichl, plocha 1 120 m²) aktuální výstava „PAUL GAUGUIN“ velká retrospektiva (v Rakousku první od roku 1960) jednoho z nejvýznamnějších zakladatelů modernismu, která zahrne všechny polohy jeho tvorby - obrazy, kresby a sochy od postimpresionismu k fauvismu, expresionismu a abstrakci; vystaveno bude více než 80 děl zapůjčených z významných mezinárodních muzeí, soukromých institucí a sbírek;procházka centrem Vídně: kruhové náměstí Michaelerplatz s archeologickou zónou uprostřed (pozůstatky římského vojenského tábora a středověkých domů), obklopené výraznými stavbami: tzv. Michaelertrakt dominantní vstupní průčelí a vestibul císařské rezidence (podle projektu J.B. Fischera z Erlachu ze 20. let 18. st., realizováno až ve druhé pol. 19. st., dokončeno r. 1888), kostel sv. Michala (13.-18. st.) a Loos-Haus (původně obchodní dům firmy Goldman&Salatsch, 1909-13, v r. 1987 zakoupen a zrestaurován bankou Raiffeisen); průchod přes Hofburg (císařská rezidence, 13.-20. st.); Maria - Theresien Platz travnaté náměstí s monumentálním pomníkem Marie Terezie (K. von Zumbusch, 1874-87, okolo panovnice jezdecké sochy jejích generálů a významné osobnosti vědy a umění); Uměleckohistorické muzeum (arch. G. Semper a K. v. Hasenauer, otevřeno r. 1891) jedno z nejvýznamnějších světových uměleckohistorických muzeí; vzniklo pro uložení a vystavení císařských uměleckých sbírek, které byly dále rozšiřovány; vynikající stálé sbírky: egyptské, řecké, římské umění a raně křesťanské umění, velká obrazová galerie (evropské malířství 14.-18. st.), v roce 2013 znovu otevřena KUNSTKAMMER - na ploše 2700 m2 je celkem 20 sálů s cca 2 200 uměleckými předměty z unikátní habsburské kolekce (jedinečné zlatnické práce, plastiky, bronzové sošky, filigránské práce ze slonoviny, staré sklo ad.); aktuální výstava „REMBRANDT - HOOGSTRATEN. BARVA a ILUZE“  představí Rembrandta (1606-69) z pohledu jeho talentovaného žáka Samuela van Hoogstratena (1927-78) - přímého svědka mistrova tvůrčího procesu a také autora pojednání „Úvod do akademie malířství aneb Jak se má malovat“, ve kterém vyjádřil svůj obdiv k Rembrandtově síle barvy a ohromujícímu ilusionismu; vystaveny budou obrazy, kresby a grafiky ze všech fází Rembrandtovy tvorby a budou porovnávány a konfrontovány s díly S. Hoogstratena (v roce 1651 navštívil Prahu a ve Vídni jej přijal císař Ferdinand III.); vystavená umělecká díla jsou ze sbírek muzejní obrazárny a zápůjčky z významných mezinárodních institucí - Metropolitní muzeum New York, Louvre Paříž, Nationalmuseum Švédsko, Museo Thyssen-Bornemisza Madrid, Fine Arts Museum San Francisco, Dordrecht Museum, Královský hrad Varšava, Armand Hammer Collection Los Angeles, Leiden Collection New York a soukromých sbírek (podrobně na www.khm.at); ubytování, volný program

středa 27.11.

VÍDEŇ Albertina významné muzeum výtvarného umění (původně palác vévody Alberta Sasko-Těšínského, zakladatele slavné sbírky grafických listů a kreseb), po rekonstrukci v r. 2003 se specializuje na pořádání výstav - především z vlastních rozsáhlých sbírek ale i ve spolupráci s významnými světovými muzei a soukromými sběrateli; hlavní podzimní výstava „MARC CHAGALL“ představí přibližně 90 děl ze všech tvůrčích období umělce (1887-1985), jehož poetické dílo je sice důvěrně známé, ale přes to nepřestává diváky pokaždé znovu fascinovat; výstava vznikla ve spolupráci Muzea ALBERTINA a Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen v Düsseldorfu; „EGON SCHIELE - Adrian Ghenie“ neobyčejný pokus „vzkřísit“ téměř čtvrtinu malířových obrazů - ztracených, nezvěstných nebo zničených (většinou ještě před druhou větovou válkou), dochovaných pouze na fotografiích; stálá expozice SBÍRKA BATLINER jedna z nejvýznamnějších světových sbírek moderního umění, kterou její majitel, lichtenštejnský právník Herbert Batliner (1929-2019), v roce 2007 daroval muzeu ALBERTINA; volný program, možnost návštěvy dalších sbírek: nejnovější vídeňské muzeum - kolekce HEIDI GOËSS-HORTEN velkolepě zrekonstruovaná historická budova Hanuschhof pro termínované výstavy uměleckých děl z jedné z nejcennějších soukromých sbírek v Evropě - otevřeno v červnu 2022 za účasti Heidi Goëss-Horten (1940-2022), ALBERTINA MODERN jedno z nejnovějších vídeňských muzeí, zaměřené na mezinárodní moderní a současné umění a rakouské umění po roce 1945 (jádrem jsou mistrovská díla pocházející ze sbírek ESSL a Jablonka, celkový počet více než 60 000 děl od cca 5 000 umělců, 2 000 m² výstavních ploch, otevřeno v r. 2020 v budově Künstlerhausu na náměstí Karlsplatz; podrobně na www.albertina.at); MuseumsQuartier Muzejní čtvrť v areálu bývalých císařských koníren, zahrnující několik výstavních prostorů: Muzeum moderního umění (MUMOK, Sbírka Ludwig), Kunsthalle a Leopold Museum (unikátní sbírka rakouského moderního umění, kterou shromáždili Elizabeth a Rudolf Leopoldovi; podrobně na www.mqw.at), Galerie Akademie výtvarných umění (jedinečná sbírka obrazů - italská malba 15.-17. st., H. Bosch - triptych Poslední soud, L. Cranach, Rembrandt, Rubens ad.; v r. 2023 znovu otevřena po několikaleté rekonstrukci), Karlsplatz - WIEN MUSEUM Muzeum města Vídně (6.12.2023 znovu otevřené jedinečné muzeum se sbírkami z historie Vídně od pravěku po současnost; původní budova z roku 1959 od arch. Oswalda Haerdtla byla doplněna přístavbou arch. studia Certov, Winkler + Ruck; název nové stálé expozice je „VÍDEŇ. MOJE HISTORIE“; přístupná zdarma); Weltmuseum muzeum v prostorách Neue Burg (otevřeno v listopadu 2017), ve 14 sálech vystavuje unikátní etnografické sbírky, které habsburští panovníci shromáždili na svých cestách do celého světa; odjezd do Prahy

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi