HORNÍ MEZOPOTÁMIE a horské království KOMMAGENE

Göbeklitepe, Nemrut Dag, Zeugma, Urfa, Harran, Antep, Diyarbakir, Mardin…

TERMÍN: 20. - 28. září 2019 (9 dnů) VYPRODÁNO, přijímáme přihlášky náhradníků - bez zálohy ČÍSLO ZÁJEZDU: 4419

CENA: 29 900 Kč       se slevou 29 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 4 550 Kč; možnost snížené zálohy 7 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Istanbul - Gaziantep; Mardin - Istanbul - Praha (pravidelná linka Turkish Airlines), v Turecku lux. klimatizovaný autobus, 8x ubytování s polopenzí (4* - 5* hotely, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, free WiFi, někde tur. lázně, bazén, sauna, ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 5 400 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, místní technický doprovod, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Cena nezahrnuje částku na spropitné za služby v Turecku (20 €) - vybere průvodce před odletem na letišti v Praze.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

pátek 20.9.

odlet z Prahy v 09:40 hodin (pravidelná linka TK, via Istanbul) sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze v 08:10 hod. (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle chodu J), přílet do GAZIANTEP (ANTEP) v 18:40 hodin místního času; starobylé město osídlené již Chetity ve 2. tisíciletí př.Kr., dále Peršané, Řekové, Římané, Seldžukové, Byzantinci, křižáci, Arabové; transfer do hotelu, ubytování

sobota 21.9.

GAZIANTEP - BIRECIK (ant. BIRTHA) starobylé město na levém břehu Eufratu, v místě odkud byla řeka dříve splavná; procházka po nábřeží Eufratu několika uličkami se starými domy, zbytky křižáckého hradu (ext., 11. st., hraniční pevnost bývalého hrabství Edessa) ZEUGMA (BELKIS) důležité starov. obchodní centrum a přechod přes řeku na pravém břehu Eufratu, osídleno již ve 3. tisíciletí př.Kr., zmiňováno v 5. st. př.Kr. Thukididem (Zeugma = most nebo lodě); důl. rozvoj a prosperita v helénistické a řím. době; systematické záchranné vykopávky od r. 1992 do r. 2000 (oblast částečně zaplavena vodou z Eufratu, vykopávky stále pokračují), nálezy fantastických mozaikových podlah, plastik; dnes přístupná přibližně 1/3 rozlohy původního starověkého města (mj. Dionýsova vila ze 2.-3. st., zpřístupněna v r. 2010) GAZIANTEP (ANTEP) Muzeum mozaiek Zeugma jedno z nejlepších a nejmodernějších archeologických muzeí na světě, obsahující nálezy z část. zatopeného města Zeugma / Belkis; otevřeno r. 2011 (mj. 2 248 m² římských a pozdně antických mozaik, 140 m² fresek, plastiky, reliéfy, arch. fragmenty, přenesená atria; vše v dokonalé instalaci); staré město: většinou otomanská architektura 16.-19. st.; Naib Hammami, Zeutin Han, Tarihi Han, Tahtani Cami, Millet Han, Zincirli Bedesten, ad., vyhlídka na starou pevnost Kale (nově opraveno v r. 2015, základem je starý tell, 36 seldžuckých hradebních věží); volný program  

neděle 22.9.

GAZIANTEP - DÜLÜK (DOLICE) velmi významné historické místo (lidská existence již cca 300 000 let, vykopávky probíhají od 30. let 20. st., nově od r. 1997), za Římanů centrum kultu Jupitera Dolichena, objeveny dokonce egyptské skaraby, dále byzantské (pozůstatky dvou skalních kostelů) a křižácké správní centrum; areál Keber Tepe - Mithreum významné kultovní centrum vytesané do jeskynních proláklin (objeveno až v r. 1997, největší vliv ve 2. a 3. st., aktivní ještě v 5. st.) DOLMEN MEZAN dolmen z doby bronzové (část tumulovité hrobky) TUMULUS mohylová hrobka u nádherné řeky Karasu (doposud neprozkoumaná, pravděpodobně 3. tisíciletí př.Kr.) ARABAN město nedaleko původ. osídlení na pahorku Tell Ra´ban (v. 30 m, zatím neprozkoumaný, nálezy byzantské,  arabské, od r. 1071 arménské a mongolské pevnosti) ESKI BESNI (BEHESNI, BAHASNA, řím. OCTACUSUM) dnes zbytky arménského a mameluckého města na kopci (13.-15. st.), vyhlídka na starý most přes rokli ÜCGÖZ  (SOFRAZ) - TUMULUS oblast zkoumána až od r. 1974, (v. 15 m, průměr 50 m, přístupná pohřební komora), vyhlídka na tumulus „B“ ADIYAMAN kdysi významné centrum v království Kommagene; ve středu města patrný pahorek - tell (prozkoumán jen částečně); ubytování, volný program

pondělí 23.9.

ADIYAMAN - PIRIM (PERRHE) rozlehlá nekropole na jihozápadních svazích údolí nedaleko původního antického města (od 3. st. př.Kr. do 6. st., množství skalních hrobů a hrobek, apogea, hluboké rituální studny, nově odkryté antické mozaiky) ÖRENLI dnes malé turecké městečko na místě kdysi důležitého ant. města (viditelné zbytky ant. hradeb, několik starých, dodnes funkčních pramenů pod antickými nikami) KARAKUS TUMULUS oficiální pohřebiště kommagenských králů (pravděpodobně Antiochova manželka); impozantní mohylová hrobka (v. 30 m, průměr 110 m) původně obklopená šesti sloupy (výška 7,20 m, dnes zachovány čtyři) se symboly zvířat, nádherné vyhlídky do krajiny a údolí Eufratu; jízda romantickým údolím řeky Kachta do CENDERE dobře zachovalý funkční římský most (193-211, 120x7 m, oblouk 34,2 m, původ. sloupy a desky s nápisy), zastávka v kavárně u mostu s úžasnou vyhlídkou; hrad YENI KACHTA (ext., od 13. st., momentálně v opravě) ESKI KACHTA (ARSAMEIA) jedno z nejvýznamnějších a nejposvátnějších míst království Kommagene, zal. ve 2. st. př.Kr., letní královská rezidence, pohřební místo Mithridada I. (otec Antiocha I.), vykopávky F.K. Dörner od r. 1951; stará procesní cesta, vysoká stéla s reliéfem (snad Mithras), skalní svatyně, skalní nápisy Antiocha I., 150 m hluboký starověký skalní tunel se schodištěm, zbytky částí starého paláce; nádherné vyhlídky do údolí Kachta NEMRUT DAG impozantní tumulovitá hrobka a svatyně Antiocha I. (64-38 př.Kr.) v nadmořské výšce 2 150 m; pěší výstup od parkoviště k východnímu chrámu (šest monumentálních skalních plastik jednotlivých bohů a králů), terasa posvátného místa, jedinečné vyhlídky na zasněžené pahorky Malatya Dagi (cca 2500 m), západní chrám (podle přístupnosti; hlavy monumentálních plastik bohů a králů, fragmenty reliéfů ad.) ADIYAMAN

úterý 24.9.

ADIYAMAN Archeologické muzeum (od r. 1982) nálezy ze široké oblasti Kommagene od paleolitu po otomanskou dobu KUYULU vyhlídka na místní tell (zatím neprozkoumaný, nejstarší doba založení je odhadována na 6 500 př.Kr.), později v blízkosti zal. velmi významné římské a byzantské město THARSE zachovala se přibližně stovka hrobů a hrobek (jedno až tří komorové) ve skalnaté pláni v blízkosti města (zajímavá metoda budování odvodňovacích drenáží) BURC dnes nenápadná vesnice na základech významného řím. kultovního místa (podle britských archeologů) - monumentální antická budova (15 x 14,95 m, výška 7m, tři samostatné komory včetně studny, předsíň) ATTATÜRKOVA PŘEHRADA ambiciózní součást GAP (projekt jihovýchodní Anatolie) zač. v r. 1974 vybudováním 22 přehrad v Horní Mezopotámii po vzoru podobných projektů v Egyptě a Sýrii, s podobnými problémy (zatopení mnoha památek, vykupování zemědělské půdy, zánik endemické populace, problémy se zeměmi na středním a dolním toku Eufratu - Sýrie, Irák ad.); hlavní hráz (169 x 1 819 x 800 m) DAMLICA zastávka u Eufratu nedaleko nekropolí GÖBEKLITEPE jedno z nejsledovanějších světových archeolog. nalezišť nedaleko Urfy, tzv. „turecké Stonehenge“; výzkumy od r. 1964 do souč. (od r. 1994 Němec Klaus Schmidt a turečtí archeologové), v r. 1995 odkryta první část doposud nejstarších stavebních památek lidské historie; dnes je k vidění několik kamenných kruhů a oválů o průměru 10 až 30 m s vápencovými pilíři a stélami (3-6 m, 20-50 t) ozdobenými jemnými reliéfy zvířat a abstraktních symbolů; jedná se pravděpodobně o centrální kultovní místo z doby kolem 10 000 př.Kr. SANLIURFA ubytování; volný program

středa 25.9.

SANLIURFA (URFA, EDESSA, ADMA) jedno z nevýznamnějších starobylých měst jv. Turecka s neopakovatelnou blízkovýchodní atmosférou; nejstarší osídlení je z cca 4. tisíciletí př.Kr., podle židovských i muslimských tradic je to také město narození a pobytu proroka Abraháma (kde dostal od Boha příkaz odvést rodinu do země Kananejské), dále významné centrum churritské civilizace (Orhoi), Chetitů a Asyřanů; Alexandr Veliký přejmenoval město na EDESSA; později jedno z křižáckých hrabství (Balduin z Boulogne); historické centrum města: tři staré mosty (Justiniánův, Milétský, Hizmali), nově objevený areál antických lázní (podle přístupnosti), oblast posvátného jezera Gölbasi (Abrahámovská legenda): Ayn-i-Zeliha, Halil-ür-Rahman, mešita Abdulrrahman (od 12.-17. st.), mešita Rizvaniye (r. 1716); Citadela (ext., 80x120 m) místo nejstaršího osídlení, zachovalé masivní hradby z křižáckých dob (původně 25 věží), 2 římské sloupy (2.-3. st.), únikový tunel vysekaný ve skále; Abrahámova jeskyně významné poutní místo (podle legendy možné místo narození proroka Abraháma) v areálu mešity a madrasy Mevlid-i-Halil; oblast starých bazarů a lázní (Gümrük Hani), mešita Ulu (od 12. st., postavena podle mešity v Aleppu, kolem nádvoří starý hřbitov); Nové archeologické muzeum aktuálně největší muzeum v Turecku (otevřeno v r. 2015, 34 000 m², 10 000 předmětů od nejstarších dob z mnoha významných archeologických nalezišť, mj. Göbeklitepe, Lidar Höyük, Hassek Höyük, Nevali Çori, Kazane, Titriş Höyük, Harran), Muzeum mozaik (6 000 m², 4. st. př.Kr.-3. st.); volný program

čtvrtek 26.9.

SANLIURFA nově opravené staré křižácké městské hradby (1122-23, brána Mahmudoglu); jízda na jih krajinou mnoha tellů (většina z nich není prozkoumána ani pojmenována) ALTINBASAK / HARRAN (HARRAN-U, CARRHES, ARRAN, HELLENOPOLIS) jednotlivé názvy dokumentují bohatou historii jednoho z nejstarších měst na území dnešního Turecka (od 6. tisíciletí př.Kr. do příchodu Mongolů ve 13. st.); stále zde žije kurdsko-arabská populace v typických homolovitých domech typu „truli“ z nepálených cihel (v jednom z nich je muzeum); křižácký hrad (90 x 130 m, 11. st. na místě starov. chrámu měsíčního božstva, ummajovského paláce a později pův. fátimovské pevnosti); impozantní areál ummajovské mešity Ulu (744-750, 104 x 107 m, dobře zachovalé obvodové zdi a zdobené vstupní brány; vysoký čtyřboký minaret, studna); tell nové vykopávky z r. 2003 a půdorysy středověkého karavansaraje; městské hradby DIYARBAKIR (AMIDA) významné historické město obtékané řekou Tigris (na hraně záplavové oblasti a od místa, kde byl splavný) a uzavřené výjimečně zachovalými římsko-byzantskými hradbami (od r. 297, délka 5,5 km, výška 12 m, 4 brány, 82 věží a bašt); kurdské centrum, Ulu Cami jedna z nejstarších mešit v Anatolii na místě křesťanského kostela (mj. antické a ummajovské reliéfy); volný program; za městem vyhlídka na starý římský a otomanský most přes řeku Tigris MARDIN ubytování

pátek 27.9.

MARDIN (MARIDA) nádherné starobylé město posazené terasovitě na skalnatých útesech (v 1050 m); historie od asyrského období (19. st. př.Kr.), dnes kosmopolitní město: Kurdové, Arabové, Turci, křesťané; historické centrum města rozdělené do 15 historických čtvrtí:  Městské muzeum - archeologie (lokální a oblastní nálezy od paleolitu po antiku), etnografická kolekce, zajímavé aktuální výstavy; množství městských paláců a domů s typickými místními detaily výzdoby (Allesi Evi, Cercis Murat Konagi ad.), kostel sv. Anny, vyhlídka na horní citadelu (pův. římská pevnost), Ulu Cami (od 12. st., seldžucká architektura, vysoký kanelovaný minaret), 7 mešit a madrasa Zincirye (r. 1385), Reyhaniye Cami, Sabančiho městské muzeum a galerie kombinace nové a staré architektury s dokonalou istalací (historie Mardinu), Melik Mahmud Cami, Hamza Cami; volný program; pod městem Madrasa Kasimye (staré muslimské sanatorium u pramene) DEIR AZ ZAFARAN funkční syrský ortodoxní klášter v nádherné krajině obklopené horami s olivovníky,  zal. r. 493, 1166-1932 sídlo patriarchy, zachovalá skalní svatyně a hroby patriarchů (na místě starověkého chrámu z 2. tisíciletí př.Kr.), kaple (oblouky zdobené reliéfy); v okolí kláštera mnoho skalních svatyní a na kopci další klášter DARA / OGHÜZ (DARAS, ANASTASIAPOLIS, IUSTINIANA NOVA) rozsáhlý archeologický areál kdysi velmi významné římské pevnosti a zásobovací stanice na východní hranici impéria (proti Sasánovské perské říši) na řece Cordes; rozkvět za Anastasia I. a císaře Justiniána; dokonale zachovalý antický kamenolom, skalní nekropole, část císařské rezidence (nově objevené mozaikové podlahy), několik monumentálních cisteren, antický most, fórum, městské hradby MARDIN

sobota 28.9.

MARDIN transfer na letiště; odlet do Prahy (via Istanbul) v 09:15 hod. místního času; přílet do Prahy v 18:25 hodin

Zajímavé odkazy:

https://www.ancient.eu/article/678/mesopotamia-the-rise-of-the-cities/
https://whc.unesco.org/en/tentativelists/6345/
https://en.unesco.org/creative-cities/gaziantep
https://www.youtube.com/watch?v=fMQchbztgrQ
https://www.youtube.com/watch?v=7TlVUE1wWN0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=73pl6Sniu9Q
https://www.youtube.com/watch?v=bHMGxztGmgU
https://whc.unesco.org/en/tentativelists/5726/
https://www.youtube.com/watch?v=HkluUBePzNc
https://www.youtube.com/watch?v=9Pd71M_Kn3U
https://www.youtube.com/watch?v=QUJ7PHCNOVs
https://www.youtube.com/watch?v=gAV3F2yqnc4
https://www.youtube.com/watch?v=flYEaoDSua8
https://www.youtube.com/watch?v=RWwUanORqwU
https://www.youtube.com/watch?v=_9zdoD1y8xM
https://www.youtube.com/watch?v=ENVBLrBfEPk
https://whc.unesco.org/en/list/448
https://www.youtube.com/watch?v=zUXLdFLkjaQ
https://whc.unesco.org/en/list/1572
https://www.youtube.com/watch?v=A3aBN2QGn6w
https://www.youtube.com/watch?v=IDXTmCwAETM
https://www.youtube.com/watch?v=ypuf_QnzCk0
https://www.youtube.com/watch?v=T9AcKEJULLo
https://whc.unesco.org/en/tentativelists/1400/
https://www.youtube.com/watch?v=SLYD3SU1Ep0
https://www.youtube.com/watch?v=fW6CaAYBdNw
https://whc.unesco.org/en/list/1488
https://www.youtube.com/watch?v=wQ89Z5gBYkk
https://www.youtube.com/watch?v=zy_cITFtEG8
https://whc.unesco.org/en/tentativelists/1406/
https://www.youtube.com/watch?v=mYMZznGrFIU
https://www.youtube.com/watch?v=j072O8dJw_I
https://www.youtube.com/watch?v=aLsUByKMC0Y
https://www.youtube.com/watch?v=QWYN_nNdv98
https://www.youtube.com/watch?v=NEPUaJ9Ojto
https://www.ceskatelevize.cz/porady/876828-abraham/

předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi