architekt JOŽE PLEČNIK ve Vídni, Lublani a okolí | ARS VIVA cesty za uměním

architekt JOŽE PLEČNIK ve Vídni, Lublani a okolí

CELJE, KRANJ, KAMNIK, ČRNA VAS, BEGUNJE

TERMÍN: 28. září - 2. říjen 2023 (5 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 4323

CENA: 13 700 Kč       se slevou 13 500 Kč
možnost snížené zálohy 3 500 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu autokarem, 4x ubytování se snídaní - bufet (3* hotel v centru Lublaně, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, příplatek za jednolůžkový pokoj je 4 800 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém; podrobně viz Všeobecné podmínky Fakultativně: č. 1) PLEČNIKOVA DÍLA V OKOLÍ LUBLANĚ cena = 800 Kč; č. 2) úplné pojištění včetně Pandemic = 350 Kč. Cena nezahrnuje osobní městský poplatek 13 € za osobu (vybere průvodce před ubytováním) a plavbu lodí po Lublanici.Cesta po stopách výjimečné osobnosti evropské architektury první poloviny 20. století Jože Plečnika (1872-1957): žák O. Wagnera, přítel J. Kotěry, pedagog pražské Uměleckoprůmyslové školy, jeden z nejvýraznějších představitelů expresivních tendencí tzv. vídeňské moderny a autor svébytného uměleckého stylu; kromě architektury se věnoval také navrhování nábytku a urbanismu. Svá jedinečná díla postavil zejména v rodné Lublani, na dalších místech ve Slovinsku, v Praze a ve Vídni.

čtvrtek 28.9.

odjezd z Prahy v 06:00 hodin (okolo Jihlavy a přes Znojmo - možnost přistoupení na trase) Vídeň díla J. Plečnika (pěšky a autobusem): pomník Johannese Gutenberga (socha M. Fabiani, arch. H. Bitterlich, r. 1900), rozlehlý městský palác Zacherlhaus (r. 1903-05) bytový dům s obchody, použitím železobetonového skeletu v přízemí a prvním patře se stal první moderní stavbou centru Vídně (na zaobleném nároží socha archanděla Michaela - F. Andri, horní patro dekoruje pás Atlantů - F. Metzner); Linke Wienzeile: portál pro dům čp. 38 (arch. O. Wagner, r. 1898), Langerův nájemní dům na rohu Rechte Wienzeile a Steggasse (1901-03); kašna Karla Boromejského nedaleko kostela sv. Rocha (1906-08, plastiky J. Engelhart), kostel sv. Ducha (1910-13; neobvyklý typ ve stylu raně křesťanské baziliky bez členění sloupy, první sakrální stavba v Rakousku, postavená ze železobetonu, krypta) Slovinsko: CELJE Lidová spořitelna a záložna (1928-29) dodnes finanční instituce, mohutná stavba, hlavní nárožní vchod zvýrazněn dvěma hlubokými balkony nad sebou s mohutnými sloupy, terasou a válcovitým zakončením s bronzovou sochou Krista na kříži; navečer příjezd do LUBLANĚ ubytování v centru města; volný program

pátek 29.9.

Lublaň Plečnikovo rodné město (nar. 23. ledna 1872), které jej od r. 1920 zahrnovalo mnoha významnými zakázkami (veřejnými stavbami i urbanistickými projekty), jimiž je pozvedl z nezajímavého provinčního rakousko-uherského města ve skvostnou metropoli slovinského národa; pěší procházka: nábřeží řeky Lublanice (JP, celková úprava v letech 1931-39), Dračí most (arch. J. Melan, r. 1901, klenot secesní mostní architektury), Ústřední tržnice (JP, 1940-44) dvoupatrová budova umístěná majestátně podél řeky se dvěma otevřenými lodžiemi - na straně nad řekou elegantní půlkruhová okna, na straně do ulice sloupová kolonáda (původní dřevěné stánky také podle Plečnikova návrhu), Peglezen - tzv. Žehličkový dům (JP, 1932-34) rodinný dům manželů Prelovšekových (štíhlá stavba na velmi úzkém a dlouhém pozemku se zimní zahradou a vlajkovým stožárem), Trojmostí (JP, 1929-32) originální urbanistická koncepce tří mostů přes řeku Lublanici: původní centrální kamenný most z r. 1842 osadil kuželkovou balustrádou z betonu a po bocích ho doplnil dvojicí železobetonových mostů se stejnou balustrádou; postranní schodiště vedou k rybí tržnici, toaletám a na spodní terasy; hlavní Prešerenovo náměstí pod lublaňským hradem (původně románský - zal. ve 12. st., pak gotické a renesanční úpravy, poslední po zemětřesení v r. 1895), slovinská Národní a Univerzitní knihovna (JP, 1936-41) jedno z Plečnikových vrcholných děl (koncepce stavby jako chrámu lidské vzdělanosti), Pyramida v Zoisově ulici (JP, r. 1927 úprava veřejných prostranství podle zásad C. Sitteho); zbytky římského opevnění; městská čtvrť Trnovo: Plečnikův dům - k domu, který v r. 1915 zakoupil jeho bratr, přikoupil JP v r. 1920 sousední dům, v letech 1921-30 oba propojil a postupně upravil interiéry a přistavěl válcové věže, můstek (žil a pracoval zde až do své smrti 7. ledna 1957); v r. 1972 komplex zpřístupněn veřejnosti, dochovány původní interiéry (v r. 2021 otevřena nová stálá expozice z fondu Muzea architektury); Trnovský přístav - plavba lodí po Lublanici zpět do centra (pod devíti mosty), výstup u Zdymadla (JP, projekt 1933-40, realizace 1940-44); parková úprava přilehlého Ambrožova a Vrazova náměstí; volný program

sobota 30.9.

LUBLAŇ Pojišťovna Vzajemna (JP, 1928-30) důmyslně rytmizovaná fasáda cihelnými sloupy přes všechna tři podlaží Žale neobvyklý hřbitovní areál (JP, 1938-40, Plečnikův vlastní hrob) za monumentální dvoupatrovou vstupní kolonádou je v parku soubor třinácti drobných kaplí a pavilonů - jakoby „nahodile“ rozmístěných, doplněný lavičkami, sloupy, kašnami (hlavní myšlenkou konceptu bylo nevzbuzovat tradičně pochmurnou hřbitovní atmosféru), původní Plečnikův název „Zahrada všech svatých“ později změněn podle staroslovanského pojmenování místa smutku „Žale“; Obchodní a živnostenská komora (JP, 1924-27; rekonstrukce původní novorenesanční budovy z r. 1882, díky štědrému rozpočtu mohl použít nejkvalitnější materiály a vznikl opravdový finanční palác); městská čtvrť Šiška - velkolepý farní kostel sv. Františka z Assisi (JP, 1925-27) první velká Plečnikova realizace v Lublani (inspirován starověkým řeckým chrámovým prostorem, do kterého vložil centrálu tvořenou kruhovým sloupořadím; zvonice z r. 1931); Tivoli - největší městský park s Plečnikovou promenádou; volný program - možnosti návštěvy: Národní muzeum (stálá expozice archeologických, historických a kulturních fondů Slovinska), Slovinská národní galerie (bohaté sbírky evropského a slovinského umění od středověku po 20. století a aktuální výstava), MG (Galerie moderního umění) expozice slovinského malířství a sochařství 20. st., MAO (Muzeum architektury a designu v renesančním zámku Fužine) vývoj architektonických slohů, výstavy grafického designu, fotografie ad., MSUM (Muzeum současného umění)

neděle 1.10.

LUBLAŇ volný program; fakultativní výlet č. 1: Kamnik kostel sv. Františka - kaple Božího hrobu (JP, 1952-56), Lectarův dům vyhlášená výrobna a prodejna svíček s 300 letou tradicí (několik návrhů od JP) KRANJ malebné městečko a rodiště slavného slovinského romantického básníka France Prešerena (1800-49); Plečnikovo schodiště s kaskádovitou kašnou (1949-53) před Růžencovým kostelem; úpravy náměstí a divadla, Prešerenův dům (JP, r. 1953), vila Bežek (JP, r. 1936) kubická hmota domu s tektonickým ornamentem (pro lékaře Jože Bežeka, ext.) ČRNA VAS půvabný kostel sv. Michala na Blatech (JP, 1936-39) neobvyklá finančně úsporná stavba z místního kamene a darovaného dřeva (kombinace antických prvků s místní lidovou tradicí) LUBLAŇ volný program

pondělí 2.10.

LublaňBegunje pavilony kláštera řádových sester v parku bývalé věznice (JP, r. 1940) u prostých chýší motiv sloupů ve formě kmenů stromů; odjezd do Prahy (přes České Budějovice - možnost vystoupení na trase)

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi