OLOMOUC | ARS VIVA cesty za uměním

OLOMOUC

historické, církevní a kulturní centrum Moravy

TERMÍN: 15. - 16. říjen 2022 (2 dny) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 4322

CENA: 1 990 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: ubytování se snídaní - bufet (3* hotel v historickém centru města, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, free WiFi; hotel má solárium a vlastní kavárnu; příplatek za jednolůžkový pokoj je 650 Kč); doprava individuálníodborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém; podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů a případné jízdné MHD v Olomouci www.dpmo.cz/. Doprava individuální. Fakultativně: č. 1) cestovní pojištění = 20 Kč.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 15.10.

OLOMOUC sraz v 10:30 hodin v hotelu - mapy.cz/s/bojejaneba, uložení zavazadel; městská památková rezervace, krajské město s paláci, domy, kanovnickými rezidencemi a budovami univerzity, první centrum moravské státnosti, od r. 1253 královské město, v r. 1061 založeno biskupství jako obnova moravsko-panonského arcibiskupství z 9. st., na arcidiecézi povýšeno r. 1777, pevnostní město do konce 19. st., architektonický rozvoj ve 20. st., významné muzejní instituce s bohatými vlastivědnými a uměleckými sbírkami; Olomoucký hrad (původně přemyslovský hrad z 11. st., r. 1141 přestěhováno sídlo Jindřichem Zdíkem k nové bazilice sv. Václava, posléze postaven nový tzv. přemyslovský palác, v r. 1306 zde byl zavražděn poslední Přemyslovec Václav III.), katedrála sv. Václava (původně románská stavba vysvěcená r. 1131 Jindřichem Zdíkem, přestavěna r. 1265 a v 17. st., regotizována arch. G. Merettou v letech 1883-92; v ambitu dochované zbytky románského paláce s nádherně zdobenými sdruženými okny), Arcidiecézní muzeum v prostorách bývalého přemyslovského hradu (rekonstrukce objektu v letech 1998-2006), církevní rezidenční a univerzitní barokní jádro - Arcibiskupský palác a Biskupské náměstí, vila Primavesi (arch. F. von Krauss a J. Tölk, 1905-06, ext.), kostel sv. Michala (původně gotický, upravený podle projektu arch. G.P. Tencally v letech 1676-86), Dolní náměstí s památkami: patricijské domy, mariánský morový sloup (1716-24), Neptunova kašna (r. 1683), kostel Zvěstování Panně Marii u kapucínů, kostel sv. Kateřiny; volný program

neděle 16.10.

OLOMOUC (uložení zavazadel v hotelu) - pokračování prohlídky města: zbytky městského opevnění (Židovská brána a další), Bezručovy sady - pohledově barokní fortifikace; Horní náměstí úpravy včetně nového mobiliáře (HŠH Architekti, 1998-2001), sloup Nejsvětější Trojice (památka UNESCO, 1716-1854), radnice (zal. r. 1378, renesanční lodžie s portálem a orlojem - obnoven po r. 1945, mozaika Karla Svolinského), radniční věž s vyhlídkou na město, Ariónova kašna (arch. I. Theimer, r. 2002); farní kostel sv. Mořice (gotické trojlodí z r. 1410, dokončeno v pol. 16. st., světově proslulé varhany - v provozu od r. 1745, kopie gotického sousoší Olivetské hory - originál je v expozici Arcidiecézního muzea), Muzeum moderního umění (rekonstrukce objektu v letech 1990-2000, arch. M. Sborwitz; jedinečná sbírka českého výtvarného umění 20.-21. st., stálá expozice „Dům milovníka umění“ - umění a umělecké řemeslo na přelomu 19. a 20. st., aktuální výstava), vyhlídka na klášter Hradisko (původně slovanské hradiště, r. 1078 založen benediktýnský klášter, od 40. let 12. st. premonstrátský, současná barokní podoba z let 1679-1705, kostel podle plánů arch. D. Martinelliho z r. 1730; dnes vojenská nemocnice; ext.); volný program, pro zájemce (MHD) - Svatý Kopeček u Olomouce významné poutní místo a bazilika Navštívení Panny Marie v areálu premonstrátského probošství (postavena v letech 1669-79 podle projektu arch. G.B. Tencally, po návštěvě papeže Jana Pavla II. v květnu 1995 udělen čestný titul „bazilika minor“)

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi