Rýnská cesta IV - DOLNÍ RÝN | ARS VIVA cesty za uměním

Rýnská cesta IV - DOLNÍ RÝN

DUISBURG, DÜSSELDORF, NEUSS, HOMBROICH, EMMERICH, KLEVE, XANTEN, ESSEN, NEANDERTHAL…

TERMÍN: 16. - 20. září 2020 (5 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 4320

CENA: 11 400 Kč       se slevou 11 200 Kč
možnost snížené zálohy 2 500 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 4x ubytování se snídaní - bufet (2+* hotel v centru Düsseldorfu, free WiFi, klimatizace ad., příplatek za jednolůžkový pokoj je 4 200 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného) č.1) ESSEN cena = 800 Kč.  


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

středa 16.9.

odjezd z Prahy v 06:00 hodin DUISBURG největší evropský vnitrozemský přístav; Wilhem-Lehmbruck-Museum: jedinečná kombinace muzejní architektury a sochařského parku (mj. Cragg, Moore, Abakanowitz), dílo W. Lehmbrucka a sbírka moderního sochařství od kubismu až po konstruktivismus a minimalismus (mj. A. Giacometti, Picasso, Brancusi, Dalí, Magritte, Beuys, Moore, Serra, Nolde, Jawlensky); fontána Lifesaver (Niki de Saint Phalle, r. 1993) kostel Spasitele s náhrobkem renesančního kartografa Gerharda Mercatora, novorenesanční radnice; vnitřní přístav (Innenhafen) přestavěn podle plánů arch. N. Fostera (89 ha, 90. léta 20. st.); volný program, možnost návštěvy dalších muzeí: Muzeum současného umění Küppersmühle (v bývalém obilném mlýně, přest. arch. Herzog&de Meuron, r. 1979-99), Městské muzeum (exposice o Mercatorovi) DÜSSELDORF ubytování

čtvrtek 17.9.

DÜSSELDORF rezidenční město vévodů z Bergu a od r. 1614 Wittelsbachů z linie Pfalz-Neuburg, vrchol kult. rozkvětu za vlády J. Wilhelma (zv. Jan Wellem, 1679-1716), po Vídeňském Kongresu součástí Pruska, od r. 1946 hlavní město nejlidnatější spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko; 4 km dlouhá promenáda na nábřeží Rýna; Staré město: centrem Tržní náměstí s  radnicí v přechodném got.-renes. slohu (r. 1570) a pomníkem Jana Wellema (G. Grupello, r. 1711); věž renes. zámku (dnes muzeum lodní dopravy); pomník založení města (B. Gerresheim,  r. 1988); kostel sv. Lamberta po r. 1380 přestavěn na trojlodní halu (pozdně got. sanktuář rýnského typu, nást. malby z pol. 15. st., vrcholně barokní hl. oltář s Madonou na půlměsíci - G. Grupello); býv. jezuitský a dvorní kostel sv. Ondřeje (bohatá štukatura, mauzoleum Jana Wellema); rodný dům Heinricha Heina; jižní část centra (Zitadellviertel) - františkánský kostel sv. Maxmiliána (r. 1736), palác rodiny Nesselrode (dokonč. r. 1782, muzeum keramiky Hetjens); Königsallee bulvár s mnoha obchody, kavárnami a komerčními galeriemi, fontána s Tritonem (r. 1902); Zemská umělecká sbírka (Kunstsammlung Bordrheim-Westphalen) v budově se zvlněnou žulovou a skleněnou fasádou (arch. Dissing a Weitling, r. 1986; klasická moderna: mj. Klee, Pollock, Picasso, Ernst); Akademie výtvarného umění spolu s Mnichovem nejvýznamnější umělecká škola v Německu (zal. v r. 1819 W. von Schadow, v 19. st., po r. 1945 ji řídili mj. J. Beuys a G. Richter); Kunstpalast (arch. W. Kreis, 1925-26, součást výstavního areálu Ehrenhof; základem obrazárny je rezidenční sbírka wittelsbašských kurfiřtů - flámská a holandská malba 17. st. vč., římské a severoitalské malířství 17.-18. st., velká sbírky skic, klasicismus a díla düsseldorfské školy 1819-1918); Hofgarten (od r. 1770 nejstarší veřejný park v Německu); Medienhafen v bývalém přístavu - skvělá přehlídka moderní architektury a urbanismu posledních 30 let: F.O. Gehry (nová celnice), R. Piano (Float building), D. Chipperfield (Stock Editorial) ad., televizní Rýnská věž (234 m, r. 1982) NEUSS město vzniklo na místě římského kastelu Novaesium; pozdně románská bazilika sv. Quirina s trojlistým závěrem a kupolí nad křížením (zal. r. 1209, stylově navazuje na kolínské románské kostely) HOMBROICH (v případě časových možností) unikátní muzeum v přírodní rezervaci (od r. 1987; podle Cézannova hesla „Umění harmonizuje s přírodou); na ostrově Hombroich deset pavilonů E. Heericha (mj. Arp, Brancusi, Calder, Corinth, Giacometti, Klein, Klimt, Matisse, Picabia, Rosso, Schwitters), od r. 2004 patří k muzeu také bývalá raketová základna (přest. arch. T. Ando, r. 2004, ext.), pavilony (arch. K. Nišikavy a Á. Siza; ext.) DÜSSELDORF

pátek 18.9.

DÜSSELDORF - EMMERICH cesta přes 803 m dlouhý most přes Rýn (nejdelší zavěšený most v Německu, r. 1965) KLEVE hl. město stejnojmenného vévodství (Anna Klévská byla třetí manželkou Jindřicha VIII. anglického), r. 1604 připadlo k Braniborsku, po r. 1748 význ. lázeňské centrum; vévodský hrad a zámek Schwanenburg nad městem (15.-17. st., spojen s pověstí o Lohengrinovi); kostel Nanebevzetí P. Marie (14. st., hrobka klévských vévodů), socha Mrtvý válečník (E. Mataré, r. 1934); Grosse Strasse: Lohengrinova kašna (K.H. Seemann, r. 1986); Kurhaus (klasicistní budova lázní  - dnes muzeum, ext.) s lázeňským parkem a oborou (r. 1657) MOYLAND novogotický vodní zámek na místě středověkého hrádku (1854-62, obnoven r. 2007), v r. 1740 se zde poprvé setkal Voltaire s Fridrichem Velikým (sbírka moderního umění bratří van der Grinten - mj. největší kolekce prací J. Beuyse na světě); zámecký park ve stylu pozdního 19. st. se sochařskými díly: mj. A. Tapiès, E. Chillida, G. Marcks, H. Runge KALKAR městský kostel sv. Mikuláše s mimořádně cennými řezbářskými oltáři z přelomu 15.-16. st. (hlavní oltář 1492-1509, oltář sv. Jiří 1480-90 a oltář Sedmi bolestí - H. Douvermann 1518-22); pozdně gotická radnice (1438-46) XANTEN (řím. Colonia Ulpia Traiana,  souč. název pochází od „ad sanctos“) jedno z největších měst římské Germánie (na ploše 30 ha, 10 tis. obyvatel), dnes Archeologický park s detailně rekonstruovanými stavbami z 2. st. (hradby, brány, chrám, amfiteátr, hostinec), v areálu nad odkrytými Velkými lázněmi Římské muzeum (2 500 exponátů); středověké město: Dóm nejvýznamnější církevní stavba v dolním Porýní (nad hrobem mučedníka sv. Viktora; po r. 1263, román. záp. fasáda, hl. oltář Wilhelm v. Roermond a Bartel Bruyn st. z let 1529-44, oltář P. Marie H. Douvermann po r. 1530, dvě renes. tapisérie); Muzeum Nibelungů (z Xantenu pocházel Siegfried, hlavní hrdina Písně; ext.); Klévská brána s dvěma okrouhlými věžemi (r. 1393) a městské opevnění, na hradbách Kriemhildin větrný mlýn (18. st.) DUISBURG v sev. části města park v průmyslovém areálu bývalých hutí Thyssen-Meiderich (příklad zdařilé konverze původního plynojemu, slévárny ad. pro kult. účely, o víkendu večer nasvícený podle projektu britského světelného designera Jonathana Parka) DÜSSELDORF

sobota 19.9.

DÜSSELDORF volný program; fakultativní výlet č. 1: ESSEN půlmilionová metropole Porúří, v 19. st. industriální centrum, sídlo koncernu Thyssen-Krupp; důl Zollverein (nazván podle německé Celní unie vzniklé r. 1834, památka UNESCO) poslední důl ve městě uzavřený v r. 1986, kdysi největší uhelný důl na světě, průmyslový areál přebudovaný na kulturní a volnočasové centrum; volný program - možnost okružní jízdy elektrobusem nebo návštěva některého z muzeí: Muzeum Porúří v bývalé prádelně uhlí (promítání 360o filmu Porúří) a Muzeum designu v kotelně (přestavba arch. N. Foster), řada dílen a ateliérů ad.; pokračování společného programu v centru města: Münster (1275-1320), katedrála Rúrského biskupství (cenný západní chór z 10. st., v klenotnici tzv. Zlatá Madona - kolem r. 980, první plně plastická figura Madony v západním sochařství); dům nakladatele Baedekra (r. 1928); pomník Alfreda Kruppa (F. Schaper, r. 1889); secesní Stará synagoga (r. 913, dnes dům židovské kultury); divadlo (arch. A. Aalto (r. 1988, ext.), Museum Folkwang (arch. D. Chipperfield, nejvýznamnější umělecká sbírka v Porúří - mj. bohatá kolekce fr. impresionismu, něm. romantismu a expresionismu - mj. Courbet, Gauguin, Kirchner, Maillol, Nolde, Rodin, van Gogh ad.); Villa Hügel rezidence rodiny Krupp zal. Alfredem Kruppem v r. 1873, park (zal. na konci 19. st.) WERDEN bazilika sv. Ludgera (poslední velký slohově čistý románský kostel v Porýní; vysvěcen Albertem Velikým r. 1275); v bývalé benediktinské opatství (barokní rezidence, po r. 1750) NEVIGES originální poutní kostel P. Marie Královny míru (arch. G. Böhm, r. 1966, expresionistická stavba na nepravidelném půdorysu ve stylu brutalismu činí dojem velké skulptury, působivé vitráže) DÜSSELDORF

neděle 20.9.

DÜSSELDORF - ZONS opevněné městečko na levém břehu Rýna, patřilo kolínským kurfiřtům, dochovaná středověká dispozice v hradbách: dominantami věž rodiny Judde a Rýnská věž; hrádek Friedestrom (celní stanice na Rýně) BENRATH rokokový zámek vybudován jako letní sídlo (maison de plaisance) falckého kurfiřta Karla Theodora (arch. N. de Pigage, 1756-73), hlavní budova (corps de logis) se zrcadlí ve vodních plochách, k zámku přiléhá rozsáhlý pozdně barokní park s krajinářskými úpravami z 19. st. (arch. P. J. Lenné, v areálu Muzeum evropské zahradní architektury) NEANDERTHAL Muzeum otevřené r. 1996 nedaleko místa prvního nálezu pozůstatků neandrtálského člověka (dynamická architektura výstavního pavilonu se otevírá pláštěm z japonského skla do okolí, expozice na téma „Čtyři miliony let vývoje člověka“); 400 metrů od muzea parkově upravené místo prvního nálezu z r. 1856; návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi