SRÍ LANKA umělecké poklady Smaragdového ostrova | ARS VIVA cesty za uměním

SRÍ LANKA umělecké poklady Smaragdového ostrova

NEGOMBO, MAHO, ANURADHAPURA, MIHINTALE, POLONNARUWA, RITIGALA, SIGIRIYA, DAMBULLA, MATALE, KANDY, NUWARA ELIYA, COLOMBO...

TERMÍN: 10. - 21. říjen 2024 (12 dnů) VYPRODÁNO, přijímáme přihlášky náhradníků - bez zálohy ČÍSLO ZÁJEZDU: 4224

CENA: 57 900 Kč       se slevou 57 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 2 555 Kč; možnost snížené zálohy 15 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Dubaj - Colombo a zpět (pravidelná linka Emirates Airlines); lux. klimatizovaný bus dle programu, 9x ubytování s polopenzí a večeří v Galle (4* - 3 hotely u jezer, v džungli a u exotické písečné pláže v Hikkaduwa (pokoje s výhledem na moře), většinou s bazény, WiFi, fitness, ad., 2lůžkové klimatizované pokoje s příslušenstvím; příplatek za jednolůžkový pokoj je 12 400 Kč); vstupné dle programu, odborného průvodce ARS VIVA, místní tech. doprovod / řidič, osobní audio systém, 2 lahve balené vody / den (v autobusu); podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně: č. 1) NUWARA ELIYA cena = 1 300 Kč; č. 2) úplné pojištění včetně Pandemic A90 = 1 680 Kč;  č. 3) úplné pojištění včetně Pandemic A90 pro osoby 70+ = 2 880 Kč. Cena nezahrnuje: vstupní vízum na Srí Lanku (zařizuje si každý klient samostatně) - ke vstupu do země stačí cestovní pas s platností min. 6 měsíců od počátku cesty, včasná elektronická registrace (ETA) a úhrada 35 USD poplatku za turistické vízum (pouze platební kartou) - bližší informace najdete na eta.gov.lk/slvisa Dále cena nezahrnuje částku na spropitné za služby ve Srí Lance (25 USD) - vybere průvodce ARS VIVA na letišti v Praze. 


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

Tři ostrovy hrály významnou úlohu při šíření buddhismu v Asii: Srí Lanka (Cejlon), Jáva a Honšú. Nejstarší buddhistické památky na Srí Lance se datují dokonce do stejné doby, jako památky indické (3. st. př.Kr.). Z ještě staršího období je ostrov propojen s nedalekou Indií prostřednictvím starověkého eposu Rámajána (únos princezny Síty démonem Rávanou na Lanku). Navzdory zásadnímu a dlouhodobému vlivu Indie Srí Lanka dokázala vytvořit autonomní kulturu. Buddhistická i hinduistická tradice je na ostrově přítomna nejen historickými památkami, ale také živou kulturou obou hlavních etnik: většinoví Sinhálci jsou převážně buddhisty, menšinoví Tamilové jsou hinduistického vyznání. Tato pestrá mozaika je doplněna koloniálním a křesťanským dědictvím Portugalců, Holanďanů a zejména Britů, kteří ostrov proslavili špičkovým čajem a přivedli ho na práh moderní doby i obnovené státní samostatnosti. To vše se odehrává na pozadí bující tropické přírody, díky klimatu celoročně zelené. Kde jinde na světě lze spatřit takové bohatství živé přírody, doslova od dvoumilimetrového mravence po slona ve volné přírodě?

čtvrtek 10.10.

odlet z Prahy v 15:45 hodin (via Dubaj); sraz účastníků ve 13:45 hod. na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu J)

pátek 11.10.

přílet do COLOMBO v 08:35 hodin m.č. - NEGOMBO krátká zastávka v bývalém koloniálním městě a přístavu (v 16. st. portugalská država, od r. 1644 holandská kolonie) u velké mořské laguny protkané kanály v délce 120 km (obchodní cesty do vnitrozemí), písečné pláže, centrum křesťanů na ostrově; několik funkčních původních kostelů, klášterů a církevních škol různých vyznání mj. St. Mary´s(od r. 1672, neoklasicistní přestavba v r. 1874, v int. sochy světců, oltáře, vysoká klenba), stylová rybí tržnice Lellama a místo pro sušení ryb na mořském břehu; krátká zastávka v pobřežním městečku CHILAW hinduistický chrám Sri Munneswaram Devasthanam v tamilském stylu, významné poutní místo spojované s obdobím Rámájány (u chrámu velký dřevěný vůz) MAHO skalní pevnost Yapahuwa zvaná Ohnivá skála (90 m nad terénem), v letech 1273-84 (za krále Buvanekabahu I.) sloužila jako hlavní město Srí Lanky, původní úkryt Buddhova zubu (proslulá srílanská relikvie); ve spodní části výstupu dlouhé, sochařsky bohatě zdobené majestátní schodiště se sochami lvů a branou se třemi průchody; vyhlídky do krajiny, na úpatí skály buddhistické jeskyněse sochařskou a malířskou výzdobou z kandyjského období (16.-18. st.) ANURADHAPURA ubytování; volný program

sobota 12.10.

ANURADHAPURA (památka UNESCO) významné staré kulturní centrum ve vnitrozemí, v pořadí třetí hlavní město nejstarší srílanské říše; sinhálské království Radžarata (6. st. př.Kr. - poč. 13. st.), založil král Pandukabhayar. 377 př.Kr., s krátkými přestávkami centrum moci až do r. 1017; zahrada Mahamegha s posvátným stromem Džaja Srí Maha Bódhi (s přijetím buddhismu zasazen podle tradice r. 288 př.Kr.) a sochou meditujícího Buddhy (Samadhi, 4. st.); palác Brazen (Lovamahapaya, původně snad 9patrový klášter, 2. st. př.Kr., délka 120 m, 1 600 kamenných pilířů ve 40 řadách); chrám Isurumuni u žulového masivu (3. st. př.Kr.) se slavnými reliéfy (Milenci z Isurumuni 6. st., Sloní jezírko 7. st.); královské zahrady s lázněmi Ranmasu Uyana (8.-9. st.); Thuparamaya nejstarší buddhistický chrám (dagoba) se stúpou uprostřed kruhové sloupové terasy (vatadage) na Srí Lance (zal. v pol. 3. st. př.Kr., rekonstr. podle přestavby na přelomu 1.-2. st.); buddhistické stúpy monumentálních rozměrů: Ruwanwelisa (kol. 140 př.Kr., v. 91 m), Mirisaveti (1. st. př.Kr., v. 105 m), Džetawanarama ve stejnojmenném klášteře (konec 3. - pol. 4. st., průměr 112 m, v. 122 m - nejvyšší stúpa na světě), Abhajagiri (1. st. př.Kr., v. 110 m) největší klášter s dvojicí koupacích bazénů (Kuttam Pokuna) a další; Archeologické muzeum (Phuravidu Bhavana) zal. v r. 1947 jako jedno z nejstarších muzeí na ostrově - sochy Buddhy, nápisy, rytiny, mince, šperky, model chrámu Thuparamaya

neděle 13.10.

ANURADHAPURA  - MIHINTALE archeologická lokalita spjatá s příchodem buddhismu na Srí Lanku (3. st. př.Kr., prostřednictvím Mahindy, syna indického císaře Ašóky a buddhistického mnicha): Archeologické muzeum (zal. r. 1984, lokální nálezy, mj. jedinečné bronzové plastiky, fragmenty nástěnných maleb, pozlacený rukopis z 9. st.); pod žulovou horou dobře zachovalé základy staré nemocnice a sanatoria; výstup původním schodištěm; stúpy pocházející z různých dob (nejstarší Kantaka Cetiya z Mahindovy doby), posvátná jezírka, jeskyně Arhata Mahindy s kamenným lůžkem aj. POLONNARUWA (památka UNESCO) hlavní město druhého nejstaršího srílanského království zal. králem Vidžajabahu r. 1070 (vypudil z ostrova jihoindické Čóly), rozkvět města v 11.-13. st.; archeologický areál s řadou sakrálních i profánních památek (převážně 12. st.): Gal Vihara skvostná skupina rozměrných monolitických soch Buddhů (1153-86, Buddha sedící, stojící v. 7 m a ležící d. 14 m), kruhový chrám Vatadage (průměr 37 m, „měsíční kameny“ pod osovými schodišti a bohatá skulpturální výzdoba - např. ochránců vchodů dvarapálů), svatyně Atadage a Hatadage (původní chrámy Buddhova zubu) s několika torzy stojících Buddhů; rozměrný chrám Lankatilaka Vihara s proporcemi kostelní lodě; stúpy Rankoth Vehera (v. 33 m) a Kiri Vehara; královská audienční síň Nissanka Latta Mandapa (8 unikátních „prohnutých“ sloupů), sedmipatrová „pyramida“ Satmahal Prasada, dva hinduistické chrámy Siva Devale; ruiny cihlových stěn královského paláce a koupadla Kumara Pokuna; na hrázi rezervoáru Parakrama Samudra (Parakramovo moře) socha stavitele města krále Parakramabahu I. (12. st.); ubytování v přírodním areálu nedaleko jezera Giritale; volný program

pondělí 14.10.

POLONNARUWA - KEKIRAWA v lesní rezervaci severozápadně od Polonnaruwy ruiny starého lesního kláštera RITIGALA - pro původní asketické mnichy ideální místo uprostřed džungle (1. st., přestavba v pol. 9. st.; podle Rámájány místo, odkud měl Hanuman skočit zpět do Indie), nádrž Banda Pokuna (pro rituální očistu), dlážděné chodníky a desítky žulových meditačních platforem propojených můstky a kruhovými kamennými křižovatkami, vodní kanály, stěny knihovny z kamenných kvádrů MEDIRIGIRIYA část zachovalého chrámového komplexu Mandalagiri Vihára - z hlediska kulturní historie poměrně izolovaná lokalita ve vnitrozemí; výborně zachované kamenické a sochařské součásti kruhového chrámu (vatadage) s kompletním dvojím pořadím sloupů a typickou balustrádou na vysoké platformě z anuradhapurského období (7. st.), cihlové podezdívky dalších svatyní s řadou volně stojících působivých plastik a torz stojících a sedících buddhů, kamenné urny kolem schodiště (symbol hojnosti); původní nemocnice s hypostylem pilířů, unikátní kamenný „turecký“ záchod, skalní platforma; jeep safari vnárodním parku MINNERIYA (zal. r. 1997, dříve rezervace od r. 1938 kolem stejnojmenného vodního rezervoáru ze 3. st.) rozmanitý příklad pralesního biotopu chránící volně žijící slony (prochází tudy důležitá stezka divokých slonů) a další bohatou faunu (bývají zde vidět jeleni, medvědi pyskatí, hulmani rudolící, makakové, při velkém štěstí i levharti) i zdejší flóru POLONNARUWA volný program

úterý 15.10.

POLONNARUWA - SIGIRIYA slavná skalní palácová pevnost na Lví skále (památka UNESCO) unikátní tvar hory, výška masivu 200 m; sídlo vlády krále Kašjapy I.(477-95, poté opuštěno): Archeologické muzeum a návštěvnické centrum (lokální archeolog. nálezy, plastiky, repliky nástěnných maleb ženských postav ad.); urbanistické a hydraulické řešení zahrad pod skalním masivem (patří k nejstarším zahradám na světě - Vodní zahrada, Zahrada balvanů s jeskyní a Terasová zahrada); výstup na pevnost tesanými schody a chodníkem, cestou na skalní stěně slavné malby ženských postav (polonahé postavy bohatě zdobené šperky, z původně až 500 figur - dochováno jen několik posledních; stylově a dobově podobné malbám v buddhistických jeskyních ve středoindické Adžantě); platforma v polovině výstupu se skalní monumentální Lví bránou s obřími tlapami; na protáhlém a mírně se svažujícím vrcholu skály (cca 200x60 m) zbytky pravoúhlých palácových staveb, nádvoří a vodních rezervoárů; vyhlídky na okolní tropickou krajinu a nedalekou starší pevnost Mapagala; volný program v zahradách DAMBULLA nejzachovalejší skalní buddhistické chrámy na Srí Lance (památka UNESCO, od 1. st. př.Kr.) v úbočí skály, 160 m nad okolním terénem hory, 5 skalních jeskyní s bohatou figurální a malířskou výzdobou (opravováno a přemalováno v 11., 12. a 18. st.); přes 2000 m2 nástěnných a nástropních maleb (většina je z 18. st.); početné plastiky buddhů včetně monolitických, 15metrový ležící Buddha a tři srílanští králové; ve druhé a největší jeskyni (plocha 52x23 m) pozoruhodná stúpa v interiéru obklopená sochami sedících buddhů (5. st.), malby s příběhy ze života Buddhy i důležitými momenty historie ostrova; obří Zlatý Buddha DAMBULLA ubytování

středa 16.10.

DAMBULLA - farma s kořením Matale Heritage Spice and Herbs Gardenprohlídka farmy s ukázkami typického koření pro místní pokrmy: kurkuma, zázvor, pepř, koriandr, kmín a ingredience na místní chilli (muškátový oříšek, skořice nebo hřebíček) a pol sambol (pálivá červená pasta z nastrouhaného kokosu a chilli), možnost nákupu koření, past a esencí; skalní klášter ALUVIHÁRA zasazený mezi 3 obrovské balvany (od 3. st. př.Kr., povstání v 1. st. př.Kr. oslabilo královskou moc v Anuradhapuře a umožnilo invazi z jižní Indie, pod tlakem této hrozby zde byl v r. 29 př.Kr. uprchlými buddhistickými mnichy poprvé sepsán na palmových listech a po staletí uchováván kompletní pálijský kánon théravádového buddhismu zv. Tripitaka - zničeno r. 1848 při protibritském povstání v Matale) MATALE hinduistický chrám Sri Muthumariamman (r. 1874, v drávidském stylu s gópurou, v. 55 m, zasvěcený bohyni deště a plodnosti Mariamman) KANDY poslední hlavní město království na Srí Lance (1473-1815, památka UNESCO) situované uprostřed ostrova na vysočině (nadm. v. 465 m): okružní jízda kolem jezera s vyhlídkami na chrám a město; zbytek areálu královského paláce: budova Palle Vahala (Dolní palác, poč. 19. st.), v původně ženské části paláce (harému) Národní muzeum Kandy (od r. 1942, sbírka zbraní, šperků, kostýmů, hudebních nástrojů, dokumentů a artefaktů kandyjské historie 17.-19. st.); Chrám svatého zubu s nejposvátnější buddhistickou relikvií ostrova a bohatou výzdobou (mj. z párů sloních klů - Dalada Maligawa, dnešní stav z 18. st.); možnost večerní návštěvy představení jedinečných kandyjských tanců a hudby v moderním auditoriu nedaleko paláce; ubytování v centru KANDY

čtvrtek 17.10.

KANDY volný program; fakultativní výlet č. 1: PERADENIYA Královská botanická zahrada na svahu meandru řeky Mahaweli (nejdelší řeka na ostrově); místo královských pikniků už od r. 1371, od r. 1843 botanická zahrada, dnes jedna z nejlepších v Asii (rozloha 59 ha, přes 4 000 rostlinných druhů, významná sbírka orchidejí, od r. 1850 unikátní alej endemické seychellské palmy Lodoicea maldivica s největšími semeny-ořechy v rostlinné říši naší planety), během 2. světové války sídlo velitelství spojeneckých sil v Jihovýchodní Asii (SEAC, Lord Louis Mountbatten); cesta nádhernou kopcovitou krajinou plnou proslulých plantáží čajovníku, oblast produkce nejlepších cejlonských ručně sbíraných čajů ROTSHILD vyhlídka na vodopád Ramboda (v. 109 m) LABOOKELLIE zpracovatelská továrna Damro tea (jedna z nejstarších čajových firem na ostrově a Salonem čaje - od r. 1928) - prohlídka výrobny čaje, možnost ochutnávek a nákupu NUWARA ELIYA typická britská horská stanice (nejvýše položené město na Srí Lance, 1 900 m n.m.) zal. ve 30. letech 19. st. převážně brit. obyvatelstvem („malá Anglie“), od r. 1846 také centrum intenzivní zemědělské produkce a zakládání čajových plantáží; koloniální výstavba viktoriánské a edvardovské epochy (2. pol. 19. st. a 1. čtvrtina 20. st.): okružní jízda kolem jezera Gregory Lakegolfové hřiště a dostihové závodiště; St. Andrew´kdysi sídlo guvernéra (70. léta 19. st.), dnes velmi luxusní hotel v koloniálním stylu, jízda přes střed města;The Hill Club (pánský klub zal. r. 1876 čajovými plantážníky); stará pošta z hrázděného zdiva a červených cihel v tudorském stylu (r. 1894), luxusní Grand Hotel ve stylu honosných sídel alžbětinské epochy (postupně zvětšován - od r. 1828 až do 30. let 20. st.),Victoria Park (ext.); volný program KANDY

pátek 18.10.

KANDY brzo ráno odjezd do COLOMBO hl. město ostrova a přístav na západním pobřeží, známý už starověkým Římanům i Číňanům a středověkým plavcům z Arábie a Persie, významná základna koloniálního panství Portugalců (od r. 1505), Holanďanů (od r. 1656) a Britů (od r. 1796), hlavním městem ostrova od r. 1815; historické centrum městačtvrť Pettah: křižovatka Khan Clock Tower; mešita Ul-Aftar (též Červená mešita; od r. 1909 podle projektu neškoleného stavitele Habibu Labbe, členitá červenobíle pruhovaná fasáda v indo-saracénského stylu), Stará radnice (arch. J.G. Smither, r. 1673), centrální tržnice (z části původní Radnice), atmosféra malých obchodů a uliček; oblast Fort koloniální architektura bank v ulicích Chatham a York - vyhlídka na Prezidentský palác; budova obchodního domu Cargills&Millers; koloniální hotel Grand Oriental (arch. J.G. Smither, r. 1875), kostel sv. Petra (zal. r. 1680, přestavěn r. 1821) na místě portugalského kláštera dominikánů ze 17. st.; jízda přes Slave Island a pohled na mnohabarevný hinduistický chrám Sri Subramanian Kovil; dále jízda po čtvrti VII - nejhonosnější část města plná zahrad, kolem parku Viharamahadevi (bývalý Victoria Park) - nová radnice (arch. S.J. Edwards, 1924-27, v neoklasicistním stylu, kopule připomínající americký Kapitol); nová budova Auditoria (postavili Číňané v r. 2011); Cinamon Gardens Národní muzeum (arch. J.G. Smither, r. 1877; přírodovědná a historická expozice vč. královských regálií posledních vladařů z Kandy), replika Independence Hall (napodobenina Kandy); Univerzitní budovy HIKKADUWA ubytování u moře přímo u nádherných tropických písečných pláží

sobota 19.10.

HIKKADUWA volný den u moře

neděle 20.10.

HIKKADUWA dopoledne volno u moře; odpoledne - cestou u moře stylový hotel Jettwings Lighthouse (arch. G. Bawa, postmoderní minimalismus, výtvarná spolupráce L. Senanayake, 1997-2013) GALLE (památka UNESCO) staré přístavní koloniální město a přístav v jihozápadním cípu Srí Lanky obrácené do Lakadivského moře (120 km jižně od Colomba); předměstí Closenberg, zastávka na poloostrově Megalle v bývalém domě britského kapitána, stavitele a agenta rejdařské společnosti P&O F. Bayleye; později budova přizpůsobena pro britský „resthaus“ - jedinečná koloniální architektura (r. 1861; bazén nad zátokou a plážemi, původní interiéry a restaurace); portugalské opevnění na poloostrově (r. 1588) zcela přestavěno v mohutnou barokní fortifikaci (3. čtvrtina 17. st. nizozemskou východoindickou společností VOC), v šíji k pevnině v hradbě dominují bastiony Slunce, Měsíc a Hvězda; procházka po hradbách ohraničujících plochu 52 ha starého města - celkem 14 bastionů ze žuly a mořského korálu; mešita Meeram Jummav architektonické podobě křesťanského kostela (2 věže v průčelí; 1906-07); maják na jihovýchodní straně města (v. 25 m, dnešní stav z r. 1939); Stará holandská nemocnice (17. st., nedávno přestavěné ve stylové nákupní centrum), Národní námořní muzeum (v budově holandského skladiště z r. 1671, rekonstruováno s nizozemskou pomocí po tsunami r. 2004); na nejvyšším bodě města 12 metrů nad úrovní moře holandský protestantský kostel Groote Kerk (zal. r. 1682, dostavěn r. 1755, samostatná zvonice naproti přes ulici z r. 1701), anglikánský kostel Všech svatých ve viktoriánském novogotickém stylu (arch. J.G. Smither, r. 1871); vyhlídky na přístav a nové město, volný program; večeře v restauraci u starých hradeb; transfer na letiště v COLOMBO

pondělí 21.10.

COLOMBO letiště; v 03:15 hod. odlet do Prahy (via Dubaj); přílet do Prahy ve 13:00 hodin

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi