ITÁLIE města a městečka umění IX - region FRIULI-VENEZIA GIULIA | ARS VIVA cesty za uměním

ITÁLIE města a městečka umění IX - region FRIULI-VENEZIA GIULIA

PORDENONE, SAN VITO, SACILE, VALVASONE, SPILIMBERGO, S. DANIELE, UDINE, CIVIDALE DEL FRIULI, AQUILEIA, GRADO, PALMANOVA, MIRAMARE, TERST

TERMÍN: 4. - 11. září 2023 (8 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 4223

CENA: 16 900 Kč       se slevou 16 700 Kč
možnost snížené zálohy 4 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 7x ubytování se snídaní - bufet (3* hotely v Pordenone, Udine a v Terstu, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím; free WiFi, ad., příplatek za jednolůžkový pokoj je 4 900 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného): č. 1) CIVIDALE DEL FRIULI cena = 700 Kč; č. 2) AQUILEIA, GRADO cena = 800 Kč; č. 3) Týdenní karta FVG na vstupy do většiny objektů a lokalit v programu - viz www.turismofvg.it/proxyvfs.axd/null/r220873 = 850 Kč; č. 4) úplné pojištění včetně Pandemic = 560 Kč. Severoitalský region FRIULI-VENEZIA GUILIA v podhůří Furlánských Alp a Dolomit, lemovaný na jihu přímořskou oblastí Jaderského moře, byl vždy místem, kudy se procházelo všemi směry - také proto tady můžeme najít četné doklady dávné existence mnoha civilizací a národů: Keltů, Venetů, Ligurů, Římanů, Byzantinců, Ostrogótů, Langobardů a rovněž i bohaté kulturní dědictví Habsburků a jejich monarchie. Úrodné údolí řeky Tagliamento je lemováno krásnými pitoreskními a málo známými městečky, která jsou na seznamu Nejkrásnějších malých měst Itálie, téměř všude jsou vinohrady a rodinná vinařství produkující skvělá vína. Na mnoha místech si připomínáme i působení významných osobností světové kultury a umění - Il Pordenone, G.B. Tiepolo, A. Palladio, J.J. Winckelmann, R.M. Rilke, W.B. Yeats, P.P. Pasolini aj.

pondělí 4.9.

odjezd z Prahy v 06:00 hodin - cesta přes České Budějovice (možnost přistoupení na trase) Rakousko - GEMONA (krátká zastávka podle čas. možností) PORDENONE ubytování; volný program v centru historického města

úterý 5.9.

PORDENONE historické město v severozápadní části provincie jižně od benátských Alp; v antice významný říční přístav PORTUS NAONIS (přístav na řece) zásobovaný okolními zemědělskými usedlostmi - vilami (mj. Vila di Torre); ve středověku malá habsburská enkláva, od r. 1508 součást Benátska (kulturně-historický vliv), místo narození významného manýristického malíře G.A. de Sacchis (1484-1539) zvaného il Pordenone; historické jádro města: hlavní pěší zóna mezi Corso V. Emanuele II. a Piazza Cavour („suchozemský Canale Grande“; městské paláce ze 13.-16. st. v benátském stylu s fasádami ozdobenými freskami), gotická radnice (1291-1395) s přistavěnou hodinovou věží (arch. P. Amalteo, 16. st.); románsko-gotický dóm San Marco (pozdější renes. a barokní přestavby, v int. mj. obraz Tintoretta a freska od Pordenone - Madonna d. Misericordia, fragmenty fresek G. da Fabriano), románská zvonice, zbytky městského opevnění, Městské muzeum v Palazzo Ricchieri (it. malba 15. a 16. st., mj. Caroto, Giordano, Pordenone); volný program, možnost prohlídky dalších staveb, mj. klášter S. Francesco, kostel S. Giorgio SAN VITO AL TAGLIAMENTO jedno z několika malebných pitoreskních městeček u stejnojmenné řeky; ve starověku zřejmě přístav, ve středověku a v 16.-17. st. velkolepá výstavba města včetně opevnění: Palazzo Altan-Rota (městská vila, 14.-19. st, parková úprava); Piazza del Popolo na místě starého hradu (paláce s lodžiemi ze 16. st.), Loggia Grande (15.-16. st., v horním patře malé divadlo Arrigoni), dóm S. Vito (pozdně barokní int., románská zvonice); městské středověké brány Torre Raimonda (od 13. st.), Torre Scaramuccia (13. st.); špitální kaple S. Maria dei Battuti (15. st., restaurované fresky od P. Amalteo, r. 1535), starý špitál Batutti (dnes kulturní centrum, fragmenty středov. fresek); hradní areál s Archeologickým muzeem (v int. mnoho fragmentů nově restaurovaných fresek z 15. st.); kaple S. Maria di Castello (gotický závěr s freskami) SACILE malebné středověké městečko západního Friuli postupně budované na dvou ostrovech v řece Livenza („malé Benátky“): Piazza del Popolo (arkádové náměstí v benátském stylu), Palazzo Ragazzoni (15.-16. st.), v opraveném int. freskový cyklus (F. Montemazzano) oslavující historii rodu; most Ponte della Pietá, kaple della Pietá (16.-17. st., šestiúhelníková centrála, v int. got, Pieta); katedrála S. Nicolo s románskou zvonicí (novorenesance, opravna po zemětřesení - fresky P. Casarini); dům, kde vyrůstal P.P. Pasolini PORDENONE volný program

středa 6.9.

PORDENONE - průjezd městečkem CASARSA na místním hřbitově pohřben slavný it. režisér, scénárista, filosof, novinář a básník P.P. Pasolini (1922-75) VALVASONE ARZENE další malebné pitoreskní malé město (zařazeno na oficiální seznam Nejkrásnějších malých měst Itálie) v údolí řeky Tagliamento; zal. ve 13. st. jako malá opevněná šlechtická država; velmi dobře dochované autentické historické jádro: středověký hrad zal. pravděpodobně na antických základech, od 13. st. postupně přestavovaný - v int. malé muzeum, dobové interiéry s freskovou výzdobou a malé dřevěné zámecké divadlo (Teatrino, 16.-18. st.); historické dlážděné uličky propojené vodními kanály, uprostřed náměstí novogotický dóm (15.-20. st., v int. uloženy relikvie posvátného ubrusu, cenné renesanční varhany z r. 1532), kaple SS. Pietro e Paolo (14. st., fresky P. da Vicenza z poč. 16. st.) S. MARTINO AL TAGLIAMENTO rodinné vinařství Pitars vyrábějící nejlepší vína DOC této části regionu z plochy vinohradů 165 ha; možnost prohlídky moderního vinařství - vyhlídky z terasy na vinice a úrodné údolí řeky Tagliamento; ochutnávka některého ze slavných místních vín (Friulano, Pinot Grigio, Ribolla Gialla), v nabídce je také jedinečné místní šumivé víno PASSARIANO DI CODROIPO (ant. QUADRIVIUM na Via Postumia), pozdně manýristická a barokní Villa Manin sídlo posledního benátského dóžete L. Manina, Napoleon s Josefínou zde žili asi dva měsíce (ext., arch. G. Benoni, D. Rossi, G. Massari ad., od r. 1650); dokonalá urbanistická kompozice obytné části, hospodářských budov a továrny; součástí jsou vnitřní zahrady a krásný komponovaný park (18.-19. st.) SPILIMBERGO malé městečko mezi řekami Tagliamento a Torrente Cosa založené hrabaty z Korutan v 11. st. jako vojenská pevnost a významné obchodní centrum s početnou a vlivnou židovskou komunitou; Scuola di Mosaicisti del Friuli zal. v r. 1922 pro mozaikáře navazující na lokání tradici; dnes je škola významným školícím centrem pro výuku řemeslníků a odborníků s cílem šíření umění mozaiky po celém světě; součástí je galerie a renomované restaurátorské díly; historické centrum: Corso Roma (středověké domy s fasádami zdobenými freskami), Piazza Garibaldi s oblázkovou dlažbou; Piazza Duomo: katedrála S. Maria Maggiore (1284-1483, v presbytáři freskový cyklus z let 1350-80), goticko-renesanční hrad (ext., 1120-1566, zdobená fasáda) SAN DANIELE DEL FRIULI (podle čas. možností) historické městečko na kopci nad levým břehu řeky Tagliamento; v centru mj. jedna z nejstarších knihoven ve Friuli - Guarneriana; volný program s možností ochutnávky vyhlášené delikátní šunky San Daniele A.O.P. UDINE ubytování u hradeb historického centra

čtvrtek 7.9.

UDINE významné historické město s mnoha uměleckými památkami a od r. 2018 správní centrum regionu Friuli-Venezia Giulia; osídlení již v neolitu, ve středověku známé nejdříve jako UDENE a později UTINUM, od r. 1420 součást Benátské republiky (kulturně-historický vliv); místo působení velkého benátského malíře G.B. Tiepola (1696-1770) a architekta A. Palladia (1508-80), centrum města: Tempio Ossario dei Caduti (arch. Limongelli, Valle, r. 1931), hradby kolem Canale Ledra, arkádové náměstí plné útulných kaváren Piazza G. Matteotti na místě starého trhu (Mercato Nuovo, pravidelný půdorys): kostel S. Giacomo (1378-99), Mariánský sloup (C. da Carona, r. 1487); Piazza della Libertá: stará radnice Palazzo del Comune (15. st.), Loggia del Lionello (benátsko-gotický styl, 1448-57), hodinová věž (podle Benátské předlohy, r. 1448 a přestavba v r. 1876), manýristická fontána (arch. G. Carrara, r. 1542), sloup s benátským lvem, Herkulův sloup; katedrála S. Maria Maggiore (od r. 1236-1735,  ext. arch. D. Rossi), v int. cenné kaple s mnoha uměleckými díly (Tiepolo, Amalteo, Dorigny, fresky V. da Bologna z r. 1349 aj.), Chiesa (Oratorio) della Puritá (fresková výzdoba G.B. Tiepolo a jeho syn Giandomenico), arcibiskupský palác a Museo diocesano-Tiepolo (v int. mj. díla J.B. Tiepola), parková úprava Piazza I° Maggio, středověká Porta Manin; vstup do hradního areálu obloukem Arco Bollani (arch. A. Palladio, r. 1556), Loggia del Lippomano (r. 1487); městský hrad nad centrem města (částečně umělý kopec budovaný již od doby bronzové), v interiéru několik městských muzeí: Archeologické muzeum (objekty dokumentující historii města a regionu), Městská obrazárna (mj. Carpaccio, Ghirlandaio, Caravaggio, Tiepolo, De Chirico), Biblioteca d´Arte; volný program, mj. možnost prohlídky Muzea moderního a souč. umění sbírky Astaldi (mj. G. de Chirico, D. Judd, R. Lichtenstein, F. Stella, it. secese); odpoledne fakultativní výlet č. 1) CIVIDALE DEL FRIULI (památka UNESCO) významné historické město v alpském podhůří regionu u romantické řeky Natisone; od 1. tisíciletí př.Kr. centrum keltské kultury (dochováno mj. hypogeum), od 3. st. př.Kr. město obsazeno Římany, největší rozvoj od 1. st. př.Kr (FORUM IULII), pozemky pro veterány, 569-774 hl. město langobardského knížectví, 730-1238 rezidence aquilejských patriarchů, od r. 774 sídlo franských markrabat, r. 1419 připojeno k Benátsku; historické centrum: Piazza P. Diacono (souč. centrum města s historickou architekturou a malovanými fasádami, současná plastika), dóm S. Maria Assunta (8. st., upravený raně renesančně - arch. P. a T. Lombardiové, uvnitř zbytky baptisteria z 8. st., tzv. oltář knížete Ranchisa z 8. st. a románská přepážka před hl. oltářem - okolo r. 1200); Národní archeologické muzeum (nejlepší doklady keltské, římské a langobardské přítomnosti v regionu); Dómské muzeum (mj. přenesené zdobené architekt. články z langobardských oltářů, baptisteria ad. s místních kostelů); Tempietto (S. Maria in Valle, na seznamu UNESCO) - součást kláštera benediktinek (kdysi langobardský kostel s nově restaurovanou výzdobou z 8.-9. st.); Ponte del Diavolo (Ďáblův most, 13.-15. st., romantické vyhlídky na řeku a staré město); volný program UDINE

pátek 8.9.

UDINE volný program; fakultativní výlet č. 2) AQUILEIA (na seznamu UNESCO) nejdříve keltsko-venetská osada AKILIS, od r. 181 př.Kr. důležité římské obchodní centrum na jantarové stezce, od 1. st. největší rozmach (patřila k nejlépe vybaveným římským městům), od 6. st. sídlo patriarchy (přesídlil z Cividale); od římské doby se zde vyrábí velmi kvalitní víno (dnes Refosco D.O.C.); Národní muzeum starokřesťanského umění (podle přístupnosti) zal. v r. 1961 (aktuálně se celý areál modernizuje a rozšiřuje) na místě raně křesťanské baziliky z 5. st., v interiéru další přenesené mozaikové podlahy z jiných staveb a objektů, architekt. články, bohatá epigrafická kolekce nápisů, sarkofágy ad; archeologický areál antického města patří k nejzajímavějším v Itálii: římský říční přístav severně od města (vykopávky od r. 1934 stále pokračují) na uměle vybudovaném kanálu navazuje na městské hradby se strážními věžemi a Via sacra, zachovány překladiště (d. 380 m), skladiště; fórum na místě starších republikánských staveb, náměstí se zbytky sloupů (142x56 m, mramorová podlaha, korintské hlavice), základy Jupiterova chrámu (obětní oltáře), comitium, curia, dvouapsidová trojlodní bazilika ad.; tzv. Velké mauzoleum u silnice Via G. Augusta (konec 1. st. př.Kr., součást rozlehlých nekropolí v okolí města, tholos na vysokém podstavci); odkrytá část decumanu (původní dlažba); archeolog. zóna Fondo CAL kolem cardo maximus (ant. obchody, tabernae ad.); dóm S. Maria Assunta (11.-14. st. na starších základech, v interiéru mj. jedinečná mozaiková podlaha ze staršího kostela ze 4. st., fragmenty fresek z 11.-12. st.), Cripta degli Scavi (mozaiky ze 3. st.), baptisterium (od 4. st., hexagonální křtitelnice, mozaikové podlahy); nově odkrytá městská vila Domus di Tito Macro; půdorysy velkých ant. skladišť (horea) u jižních hradeb; Národní archeologické muzeum u Via Iulia Augusta - jedno z nejlepších archeologických muzeí v Itálii, budované od první soukromé sbírky G. Bertoliho (neustále se rozšiřuje a modernizuje) - plastiky, reliéfy, šperky, keramika, fragmenty s nápisy, mozaiky, římská loď; na zahradě pohřební urny ad. GRADO na místě malé ostrovní rybářské osady založen Římany ve 2. st. př.Kr. přímořský přístav (doložen intenzivní obchod s celým Středomořím) s lázněmi starověké Aquileje AQUAE GRADATAE, od r. 568 útočiště aquilejského patriarchy; nyní příjemné letovisko s krásnými čistými plážemi a jachetním přístavem; historické centrum: kostel Santa Maria delle Grazie (6. st., na místě starší stavby ze 4.-5. st., mozaiky, římské sloupy); trojlodní bazilika S. Eufemia (od 6. st.), mozaiková podlaha, využití mramorových antických sloupů, románská mramorová kazatelna, restaurované fresky v apsidě; oktogonální baptisterium (5. st.), v zahradě lapidárium antických a starokřesťanských fragmentů; volný program, možnost koupání na městské písečné pláži UDINE

sobota 9.9.

UDINE - PALMANOVA (památka UNESCO) urbanisticky jedinečný příklad zachovalého čistě pevnostního města zal. r. 1593 Benátčany (arch. V. Scamozzi v den výročí bitvy u Lepanta) proti stále hrozící osmanské a rakouské expanzi; ideální půdorys devíticípé hvězdy, soustředných linií opevnění (devět tzv. „ušatých“ bastionů), v každé třetí kurtině byla vybudována brána a hluboký příkop (možné zaplavení z kanálu Roggia di Palma), 1665-83 opevnění doplněno raveliny a suchými příkopy, za Napoleona r. 1806 doplněno devět tzv. lunet; celý komplex propojen sítí spojovacích chodeb (celkem 4,5 km); zachovalý akvadukt před Porta Udine; Piazza Grande: centrální šestiúhelníkové náměstí s maketami válečných strojů a korouhví se symbolem města, kostel S. Redentore (arch. V. Scamozzi, B. Longhena, fasáda z istrijského kamene, 1603-33), Loggia dei Mercanti, Loggia della Gran Guardia, sloupy s bronzovými plastikami, vyhlášené kavárny; Porta Aquileia DuinO (jízda kolem) dominantní hrad (konec 14. st.) postavený na vápencovém útesu rodem Wallsee vedle ruin starého hradu z 11. st., později ve vlastnictví rodiny Thurn-Taxis, mecenášů R.M. Rilkeho (Elegie z Duina) CASTELLO DI MIRAMARE novogotický romantický zámek na skalním útesu arcivévody Maxmiliána Habsburského (1832-67, 1864-67 císaře mexického), arch. C. Junker, 1856-1860, anglo-normanský historizující styl, původní interiéry, knihovna, obrazárna ad.; přístav, stylový komponovaný park - severské prostředí ve středomořském kontextu (arch. C. Junker, J. Laube, A. Jelínek, 22 ha, vyhlídky na zámek a moře) TERST / TRIESTE hl. město regionu a významný přístav (kdysi hl. přístav Rakousko-Uherské monarchie) s příjemnou kosmopolitní atmosférou stále odkazující na bývalou obchodní i kulturní přítomnost monarchie; osídlení od 1. tisíciletí př.Kr. (Venetové, Ilyrové), římská kolonizace od 2. st. př.Kr. (TERGESTE), dále Byzantinci, Langobardi, Ostrogóti, ve středověku i vliv Lucemburků, od r. 1382 rakouský přístav (rakouskou minulost doby Karla VI. připomíná Piazza dell’Unitá); v 18.-20. st. modernizace a industrializace města, kompletní urbanistická přestavba dolního města kolem přístavu (pravidelná šachovnicové uspořádání jednotlivých bloků): výstavba nových přístavních terminálů (molo 4 a 5, Molo Audace ad.); Canal Grande v srdci čtvrtě Borgo Teresiano (M. Pirona, 1754-56) lemovaný klasicistními paláci (P. Genel, P. Carciotti ad.), čtyři mosty přes kanál (P. Verde, P. Bianco, P. Curto, P. Rosso), klasicistní kostel S. Antonio Nuovo (arch. P. Nobile, 1808-49), ortodoxní kostel S. Spyridon (arch. C. Maciachini, 1861-69), Piazza Ponterosso - barokní Fontana del Giovannin (G.B. Mazzoleni, r. 1753); komerční centrum města v 19. st. Piazza della Borsa: secesní Casa Bartoli (arch. M. Fabiani, r. 1906-08), Palazzo Tergesteo (arch. F. Bruyn, 1840-42) spojený obchodní pasáží s Teatro Verdi (arch. G.A. Selva, r. 1801, kapacita 1 300 diváků); Piazza Unitá d´Italia (dříve P.S. Pietro, P. Grande aj.) hlavní náměstí na obdélníkovém půdorysu spojené s přístavem: novorenesanční radnice (arch. G. Bruni, r. 1875), Fontána čtyř světadílů (G.B. Mazzoleni, 1751-64), Palazzo del Lloyd (arch. H. von Ferstel, 1880-83), slavná kavárna Caffé degli Specchi v Palazzo Stratti; volný program; ubytování   

neděle 10.9.

TERST / TRIESTE Palazzo della Questura velký komplex budov původního centra fašistické strany (Casa del Fascio) v čistém stylu tzv. it. racionalismu (arch. R. Battigelli, F. Spangaro, 1940-42, nyní policejní ředitelství); římské divadlo ve svahu kopce San Giusto vně původních antických hradeb (1.-3. st., kapacita 3 500-6 000 diváků, odkryto a opraveno v r. 1938 - arch. P. Nobile); barokní jezuitský farní kostel S. Maria Maggiore na svahu spojený s dolním městem dvojitým schodištěm (1627-82), románská bazilika S. Silvestro - nejstarší stojící sakrální stavba ve městě (od 9. st.-1332, románská kampanila, rozeta); Torre Cucherna (14.-16. st., součást středověkého opevnění); hradní vrch S. Giusto: sochařsky kvalitní Pomník padlých hrdinů (kombinace istrijského kamene a litiny, A. Selva, v. 5 m, r. 1935); půdorys římské baziliky (20x100 m) se zbytky antických sloupů z římského fóra (později použito pro starokřesťanskou kapli; trojlodní gotická katedrála S. Giusto na místě stavby římského fóra a dvou křesťanských kostelů - gotická stavba je začlenila v jeden celek (mozaiky z 5. a 13. st., nástěnné malby, použití ant. sloupů, ant. spolia na plast. výzdobě průčelí); Museo d´Antichitá J.J. Winckelmann zahrnuje velmi kvalitní a rozsáhlé sbírky archeolog. nálezů od pravěku do pozdního starověku (Egypt, Kypr, Řecko, Magna Graecia, Řím, Etrurie, mayská keramika z El Salvadoru ad.), součástí je i rozlehlé lapidárium kolem pomníku slavného německého historika a archeologa J.J. Winckelmanna (1717-1768, zavražděn v Terstu cestou do Vídně); hrad, pevnost a muzeum S. Giusto (15.-17. st., dobové interiéry, vyhlídky z hradeb na město a přístav), v suterénu hradního bastionu Lapidario Tergestino (římské mozaiky, plastiky, náhrobky, nápisy ad. z ant. Tergeste); římský oblouk Arco di Riccardo včetně původní dlažby (33-32 př.Kr., v. 7,2 m, součást antického opevnění Tergeste); jedinečné muzeum umění a soukromá kolekce Museo Revoltella (arch. F. Hitzig, r. 1858, modernizace vstupu arch. C. Scarpa v r. 1963; ve sbírce cca 350 obrazů a plastik - mj. C. Carrá, G. de Chirico, L. Fontana, A. Pomodoro, G. de Nittis); volný program, možnost prohlídky některého z dalších muzeí: Museo Sartorio, Museo della Bora, Museo d´Arte Orientale    

pondělí 11.9.

TERST / TRIESTE odjezd do Prahy (přes České Budějovice - možnost vystoupení na trase) návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi