RÝNSKÁ CESTA II. romantické údolí středního Rýna - centrum rýnského vinařství

DARMSTADT, MAINZ, WIESBADEN, EBERBACH, RÜDESHEIM, BOPPARD, KOBLENZ

TERMÍN: 30. květen - 3. červen 2018 (5 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 4218

CENA: 11 800 Kč       se slevou 11 600 Kč Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 4x ubytování se snídaní - buffet (3* kvalitní hotel Best Western v Mohuči, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, WiFi, varná konvice, v hotelu fitness, ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 4 400 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného): č. 1) vinařská cesta: ELTVILLE, EBERBACH, RÜDESHEIM cena = 800 Kč.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

středa 30.5.

odjezd z Prahy v 06:00 hodin - DARMSTADT Mathildenhöhe umělecká kolonie - areál domků pro umělce a ateliérů s ústřední tzv. svatební věží a výstavní síní (arch. J.M. Olbrich, r. 1908), Hessisches Landesmuseum (malířství 15.-20. st., zastoupeni např. Cranach, Holbein, Rembrandt, Rubens, Breughel, Böcklin, Corinth, Marc ad.), aktuální výstavy „ELEGANZ UND POESIE“ francouzská kresba 16.-18. st., „BESCHAFFENHEIT DES HIMMELS“ oltářní malba 13.-16. st. na středním Rýně; zámek - rezidence hessenských vévodů (ext., 16.-19. st.), Markt: obnovená stará radnice, městský kostel (r. 1369), renesanční latinská škola (r. 1629), Luisenplatz se symbolem města - sloup Ludvíka I. Hesenského (r. 1844), státní divadlo (arch. R. Prange, r. 1972, obnoveno v r. 2006), dům zvaný „Lesní spirála“ (arch. F. Hundertwasser, r. 2000) MAINZ ubytování; volný program

čtvrtek 31.5.

MAINZ (MOHUČ, řím. Mongontiacum), hlavní město země Porýní-Falcko; rezidence arcibiskupa a prvního z kurfiřtů, univerzita (zal. v r. 1477), rodiště Johana Gutenberga (1397/1400), centrum rýnského vinařství: Stará univerzita (17. st.), jedna z nejvýznamnějších evropských románských památek dóm sv. Martina a Štěpána (975-1236, dvě kněžiště, náhrobky arcibiskupů, v ambitu muzeum), Dómské náměstí: kašna Marktbrunnen půvabná renes. kašna (r. 1526), Gutenbergovo muzeum a pomník od B. Thorvaldsena, nová radnice (arch. A. Jacobsen, r. 1973), Augustinerstrasse hlavní tepna starého města a Kirschgarten (malebná skupina hrázděných domů), Seminarkirche (r. 1771), Muzeum římské rýnské plavby (archeologické nálezy antických říčních lodí), kostel sv. Štěpána (14. st., vitráže M. Chagalla 1973-84), masopustní kašna, Schillerstrasse s barokními paláci; svatyně bohyně Isis a Matris Magnae (1.-3. st.), Železná a Dřevěná městská brána, nová synagoga a židovské centrum (arch. M. Herz, r. 2010) WIESBADEN (řím. Aquae Mattiacae), lázeňské město s 26 horkými prameny, hlavní město Hesenska a sídlo několika spolkových institucí; Lázeňský dům (arch. F. Thiersch, r. 1907) s kolonádou (nejdelší sloupová hala v Evropě, r. 1827), lázeňský park, státní divadlo, Wilhelmstrasse, secesní lázně císaře Friedricha (arch. A. Pauly, r. 1913), římská brána (asi r. 370), Zámecké náměstí - centrum starého města; zámek (r. 1842, sídlo zemské vlády), stará radnice (r. 1610), pomník Viléma Oranžského (r. 1908) MAINZ

pátek 1.6.

MAINZ volný program; fakultativní výlet č. 1: vinařská cesta: ELTVILLE am RHEIN (řím. Alta Villa) vinařské městečko, obytná věž bývalého hradu (ve 14. st. sídlo mohučských biskupů, nástěnné malby) KIEDRICH kostel sv. Valentina (pozdně got., cenný záp. portál s hrajícími anděli, socha Madony kol. r. 1350, varhany kol. r. 1500, pozdně renes.  hl. oltář), na hřbitově dvoupatrová kaple sv. Michala EBERBACH bývalé cisterciácké opatství (zal. r. 1136): klášterní bazilika (1140-86), budovy konventu (12.-14. st.), působivé středověké interiéry: kapitulní síň (asi r. 1350), dvoulodní sál frátrů (kolem r. 1250), mnišský dormitář (jeden z největších nesakrálních prostorů evropského středověku; místo natáčení filmu podle díla U. Eca Jméno růže v r. 1986), cellarium (vinný sklep), laický refektář s historickými vinnými lisy; dnes státní vinařství OESTRICH kostel sv. Martina (12.-16. st., pozdně got. hala s cennými plastikami a Božím hrobem z 15. st.), dřevěný přístavní jeřáb z 18. st. MITTELHEIM románský kostel sv. Jiljí (poč. 12. st., na základech kaple z 10. st., nejstarší kostel v Rheingau) RÜDESHEIM vinařské centrum na Rýnu; kostel sv. Jakuba (1390-1400), šlechtické a měšťanské domy (16.-18. st.), malebná Drosselgasse (možnost ochutnávky místního skvělého vína), nad městečkem opatství sv. Hildegardy (od r. 1904 obydleno benediktínkami od sv. Gabriela v Praze-Smíchově); Niederwalddenkmal pomník sjednocení Německa (r. 1883, socha Germánie od J. Schillinga, vyhlídka na meandr Rýna) MAINZ

sobota 2.6.

MAINZ - INGELHEIM (Villa Regia) ruiny císařské falce Karla Velikého BACHARACH (řím. Ara Bacchi), centrum obchodu vínem; přístupné opevnění s věžemi (16. st.), cenný soubor hrázděných domů (mj. Altes Haus z r. 1389), románská bazilika sv. Petra (13. st.); nad městem hrad Stahleck (ext., 12.-13. st., poškozen v r. 1689), romantické ruiny kaple sv. Wernera (r. 1426, poškozena r. 1689), vyhlídková věž Postenturm ve vinicích OBERWESEL (kelt. Vosavia), opevnění s 16ti věžemi ze 14. st., kostel P. Marie (dokončen r. 1375, letner, křídlový hl. oltář z r. 1331, cenné barokní varhany), ruiny kláštera minoritů ze 13. st., opevněný kostel sv. Martina (14. st., věž součástí hradeb), hrad Schönburg (jen ext.) ST. GOAR městečko pod zříceninou hradu Rheinfels (původně nejrozlehlejší hrad na středním Rýně, zničen r. 1797), kapitulní kostel sv. Goara (román. krypta, pozdně román. chór, nástěnné malby); plavba lodí po Rýně (jízdné není v ceně zájezdu) ke skále Loreley (132 m vysoká skála nad zúžením Rýna, pověst o krásné panně lákající lodníky do záhuby zbásnil H. Heine) a do BOPPARD (keltské sídlo, řím. Castel Bodobrica, bývalé říšské město), zbytky římského kastelu (4. st.), románská bazilika sv. Severa (od r. 1236 na základech starokřesťanské svatyně; madona a triumfální krucifix z 13. st.), karmelitánský kostel (14.-15 st.); volný program, možnosti: Muzeum rodiny Thonet (pochází odtud, ohýbaný nábytek), lanovkou na Vierseenblick (vyhlídky na meandry Rýna) MAINZ

neděle 3.6.

MAINZ - KOBLENZ historicky významné město na soutoku Mosely a Rýna, zal. císař Tiberius v pol. 1. st. jako voj. tábor, rezidenční město trevírských kurfiřtů; na soutoku Deutsches Eck s pomníkem císaře Viléma I. (r. 1897, obnoven r. 1993); kostel sv. Kastora (zal. r. 836, dnešní stav z 12. st.) s přilehlou komendou něm. rytířů (od r. 1992 Muzeum Ludwig, současné umění), románsko-gotický kostel sv. Florina, Alte Burg (13. st., dnes městská knihovna a archiv), románský kostel P. Marie (12.-15. st.), na Mincovním náměstí rodný dům kancléře Metternicha; Jezuitské náměstí: radnice (r. 1700), Schängelova kašna (se soškou chlapce s píšťalou), Muzeum středního Rýna v nové budově Forum Confluentes (arch. B. Crouwel, r. 2013, bohaté sbírky - zejm. středověké umění a romantismus); lanovkou (jízdné není v ceně zájezdu) na pevnost Ehrenbreitstein na pravém břehu Rýna (ext., 1815-32, výhled na soutok); odjezd do Prahy, návrat do Prahy v cca 22:30 hodin

Zajímavé odkazy:

https://www.darmstadt.de/
http://www.hlmd.de/
https://www.mainz.de/
https://domcam.bistummainz.de/index.html
https://www.mainz.de/tourismus/sehenswertes/dom-st.-martin.php
https://www.wiesbaden.de/en/
https://www.eltville.de/
http://www.kiedrich.de/
http://kloster-eberbach.de/
http://www.rheingau.de/gemeinden/mittelheim
https://www.ruedesheim.de/de/
http://www.niederwalddenkmal.de/
http://www.bacharach.de/startseite/
https://www.boppard.de
http://www.koblenz-tourism.com/

předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi