DODEKANÉSKÉ OSTROVY: RHODOS - KOS - SYMI - NISYROS

dědictví středomořských civilizací, Předního východu a města johanitů

TERMÍN: 8. - 16. červen 2018 (9 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 4118

CENA: 24 400 Kč       se slevou 24 200 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 3 170 Kč; možnost snížené zálohy 5 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Rhodos, Kos - Praha (pravidelná linka Smart Wings), transfery letiště - hotel - letiště, 8x ubytování se snídaní - bufet (3* hotely ve městech Rhodos a Kos, hotel na Rhodu několik minut pěšky od pláží a historického centra, na Kosu přímo u pláže; 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 5 200 Kč), autobusová doprava dle programu, trajekt Rhodos - Kos, odborného průvodce ARS VIVA, místní tech. doprovod během autobusových výletů, osobní audio systém, úplné pojištění, podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného): výlet č. 1) OSTROV RHODOS cena = 1 400 Kč; výlet č. 2) OSTROV SYMI cena (orientační) = 900 Kč; výlet č. 3) OSTROV KOS cena = 1 400 Kč; výlet č. 4) OSTROV NISYROS cena (orientační) = 900 Kč. Cena nezahrnuje částku na spropitné v Řecku 20 € - vybere průvodce ARS VIVA na letišti v Praze.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

Dodekanéské ostrovy (dodekanesos = dvanáct) jsou součástí Sporadských ostrovů (řec. spora = setba), přesněji tzv. Jižních Sporad (celkem 170 ostrovů, z toho 30 obydlených), roztroušených v Egejském moři kolem jihozápadního pobřeží Turecka. Vzhledem k blízkosti Malé Asie se tak staly nositeli nejen středomořských kulurních vlivů, ale i prostředníkem “světla z Východu”…

pátek 8.6.

odlet z Prahy v 04:45 hodin, sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu J) v 03:15 hodin, přílet na ostrov Rhodos v 08:35 hodin (největší z Dodekanéských ostrovů, 1 400 km2, cca 110 000 obyvatel; osídlení již od paleolitu, množství památek především z období antiky, Byzantské říše, vlády johanitů a osmanských Turků); transfer autobusem do hl. města ostrova RHODOS - starověký Rhodos (na kopci nad středověkým opevněným centrem souč. města): stadion (kdysi součást velkého areálu, délka 201 m, částečně rekonstruován během italské vlády nad ostrovem), odeion (cca od 3. st. př.Kr., místo slavné rétorské školy - působili zde mj. Cicero, Caesar), zbytky Artemidina chrámu, Apollónův chrám (Apollon Pýthijský, od 5. st. př.Kr., rekonstruované sloupy), akropolis (5.-3. st. př.Kr.) architektonické fragmenty chrámu Athény Polias (ochránkyně města); vyhlídky na severní výběžek města Rhodos, severní pobřeží a pobřeží turecké Lýkie; ubytování (uložení zavazadel - podle káktuální možnosti) na sev. okraji města Rhodos nedaleko krásných oblázkových pláží (cca 10 minuty pěšky, sprchy, v okolí mnoho možností občerstvení; v pěší dostupnosti historického centra); volný program u moře

sobota 9.6.

RHODOS volný program u moře; fakultativní výlet č. 1: RHODOS cesta kolem ostrova (autobusem): IALYSSOS - Panagia Filerimos malebné a strategické místo na pahorku (osídleno již od 16. st. př.Kr.), zástavba od dórského období (jedno ze tří nejvýzn. měst ostrova) po středověk: zbytky chrámu bohyně Athény Ialysia (od 3. st., v 5.-6. st. byzantský kostel - části sloupů a arch. fragmenty); klášter a trojlodní bazilika (5.-6. st.), přestavba johanity v 15. st., zbytky hradeb byzantské pevnosti (krásné vyhlídky do krajiny), křížová cesta - na konci velký betonový kříž (17 m vysoký) a nová kaple (vyhlídky do krajiny) KAMEIROS v antice významné město (od 7. st. př.Kr.) a obchodní křižovatka, centrum produkce kvalitní keramiky;  vykopávky od r. 1929, chrámová terasa s Apollónovým chrámem (od 6. st. př.Kr.), prostranství s oltáři, procesní cesta, obytná část města, lázně, cisterny, monumentální stoa na akropoli (2.-3. st., délka 200 m), chrám Athény Polias s oltářem (od 3. st. př.Kr.), z akropole vyhlídky na moře a do vnitrozemí SKALA KAMIROU skalní lýkijská hrobka nad přístavem (ext.) KRITINIA strážní hrad nad mořem (původ. byzantská pevnost, později johanitský hrad), vyhlídky na pobřeží a ostrovy Alimniá, Chalki, Tilos; jízda malebnou horskou krajinou s vinicemi a olivovníky MONOLITHOS byzantský a středověký hrad na skále (263 m nad mořem, kaple), vyhlídky na útesy a ostrovy KIOTARI nádherné pláže a kostelík Sotiras (cca 15. st., lomené oblouky) ASKLIPIO horské městečko, kostel s jedinečnými freskami (11. st., součástí je i muzeum), vyhlídka na byzantskou pevnost nad městem LINDOS jedno z nejvýznamnějších a nejmalebnějších měst ostrova, osídlení od 3. tisíciletí př.Kr., od 9. st. př.Kr. Dórové; od 8. st. mateřská základna pro řadu kolonií ve Středomoří; vyhlídka na ant. divadlo (od 4. st. př.Kr.), kostel Panagia (pův. byzantský, dále johanité, fresky v interiéru z 18. st.), výstup na Akropoli: z velké části italské a řecké rekonstrukce, fantastické vyhlídky na východní pobřeží ostrova a nekropole (mj. tzv. Kleobulova hrobka), několik teras se svatyněmi a ant. reliéfy (reliéf triéry), exedra, stoa, císařský chrám, cisterny, hl. chrám Athény Lindské (23x8 m, dórský, přestavba ve 4. st.), johanitská fortifikace ad.; volný program RHODOS (město)

neděle 10.6.

RHODOS (město) - nové město: většinu staveb postavili nebo obnovili Italové v období vlády B. Mussoliniho - Národní divadlo, radnice, kasino (kdysi první a nejluxusnější hotel na ostrově), biskupský palác, kostel Evangelismos (ext., na místě chrámu Jana Křtitele - zničen po výbuchu střelného prachu, postavili Italové r. 1925, výmalba z r. 1948), přístav Mandraki na místě starého rybářského přístavu - dnes kotviště mnoha výletních lodí, na molu dva sloupy s jelenem a laní, Nea Agora (postavili Italové jako novou tržnici - dnes restaurace, obchody a autobusové nádraží); staré město: Mlynářské molo s větrnými mlýny, pevnost Agios Nikolaos (pravděpodobně na základech Rhodského kolosu, jednoho ze sedmi divů světa, postavena Byzantinci, přestavěna johanity); johanitské městské hradby - stav z r. 1522, ve své době jeden z nejlepších a nejúčinnějších obranných systémů v Evropě (osm úseků podle příslušnosti obránců): brána sv. Pavla a Naillacova věž (ochrana vstupu do přístavu), přístav Emborikos hl. přístav města Rhodos, brána U Špitálu (přímý vstup do řádové nemocnice), Námořní brána (velmi dobře zachovaná dvojitá věž, nad vstupem původní reliéf); vnitřní město: náměstí Pl. Ippokratous,  tzv. Sokratova cisterna (zbytek antické městské zástavby), Auberge Auvergne, fragmenty Afroditina chrámu (od 6 st. př.Kr., součást staré antické agory), kostel Panagia tou Kastrou (od 11. st., ve 14. st. katedrála johanitů); Archeologické muzeum v novém špitálu johanitů (od r. 1498) - sbírka instalována v jeho  int. (51 m dlouhý sál - náhrobky a erby johanitů), na nádvoří, v zahradě, v osmanském domě (mj. nové instalace nálezů z posledních 20 let na Rhodu, mozaiky, plastiky ad.); Rytířská ulice - dojem zcela zachovalé atmosféry města z dob johanitů, jednotlivé auberge: italská, francouzská, provensálská, anglická, španělská ad., Dům prince Džema (pod skleněnou podlahou zbytky původní antické cesty), kostel Agia Triada (gotický arkýř a baldachýn), Palác velmistrů (od 8. st., dále přestavba na citadelu, později pro Mussoliniho), původní věže a vstupní brána, na nádvoří antické sochy z Kosu, instalace antického Rhodu), brána sv. Antonína, půdorysy kostela sv. Jana (dnes se vše odkrývá a restauruje), Sulejmanova mešita a knihovna (ext., 16. st.); zbytky základů byzantských městských hradeb tzv. Collachio, kostel archanděla Michaela, Mustafova mešita a lázně, část antické agory, Redžepova mešita; johanitské opevnění: Anthanasiova brána a bastion Panny Marie - unikátní příklad fortifikace včetně dvojitého příkopu a dělící hradby s valy, brána Koskinou, bastion Carreto, brána sv. Kateřiny; volný program

pondělí 11.6.

RHODOS (město) volný program u moře; fakultativní výlet č. 2: LODÍ NA OSTROV SYMI; ráno pěšky z hotelu do přístavu Mandraki, plavba kolem severního výběžku ostrova Rhodos přímo na ostrov Symi (trvá cca 1:45 hod., na lodi, bar a několik WC); za optimální viditelnosti jsou během plavby vidět další ostrovy Dodekanés: Chalki, Tilos, Nisiyos, Kos; ostrov SYMI (66 km2, cca 3 000 obyvatel), místo vlády legendárního krále Nirea, ostrov kdysi proslavený stavbou lodí a sběrem mořských hub; jihozápadní zátoka ostrova - významné poutní místo klášter Taxiarchis Michael Panormitis (zal. Byzantinci, přestavba v 18. st., nástěnné malby, křížová klenba, ikona sv. Michala), muzeum (zajímavém ikony z 18. st., votivní dary námořníků za dobrou plavbu a záchranu na moři - různé modely lodí, do podlahy zabudované zásobnice); pokračování plavby kolem východního skalnatého pobřeží a mj. zátoky sv. Jiří - SYMI (město) část kolem přístavu Gialos (dvě zátoky lemované obchody s mořskými houbami), malé námořní a etnografické muzeum (zajímavé dokumenty a fotografie, skafandr pro sběr mořských hub; odsud mj. tzv. počítač z Antikythéry, který vylovil sběrač hub ze Symi); volný program, možnosti koupání na malé pláži nebo přímo v přístavu nebo výstupu do horního města na kopci nad přístavem Chora - malebné domy a úzké uličky, na nejvyšším místě města je Kastro (Akropolis) - fragmenty byzantské a johanitské pevnosti, kostel (z terasy nezapomenutelné vyhlídky na město, ostrov a pobřeží Malé Asie); cca v 16:00 hodin plavba zpět na RHODOS

úterý 12.6.

RHODOS (město) volný program u moře; možnost pokračovat v prohlídce historického jádra města v jižní části: hospic sv. Kateřiny na místě zázemí ant. přístavu (ubytování poutníků v dobách johanitů), zbytky nově odkrytého antického opevnění kolem přístavu, ruiny kostela Panny Marie Vítězné, půdorysy byzantského kostela sv. Kateřiny, Katalánský dům, synagoga v Židovské čtvrti, kostel sv. Trojice, byzantské věže (později větrný mlýn), mešita Ibrahima Paši, archeologická zóna - byzantské domy, hradby, ruiny kostela archanděla Michaela; na jižním okraji města: antické nekropole (cca 300 m dlouhé s různými typy hrobek), britský vojenský hřbitov, helénistický most a zbytky helénistických hradeb ad.; výlet lodí nebo místními autobusovými linkami na některou z vyhlášených písečných pláží východního pobřeží ostrova Kallithéa, Faliráki, Ladikó, Traganoú, Afándou, Kolymbia, Tsambíka, Stegná, Charáki ad.; odpoledne transfer do přístavu - plavba pravidelnou linkou na ostrov KOS (287 km2, 34 000 ob.), na lodi bar, WC atd., klimatizace, pohodlné sedačky; plavba kolem tureckého pobřeží Malé Asie (nedaleko kdysi velmi slavné starověké město Knidos), příjezd do města KOS cesta z přístavu Mandraki pěšky kolem hradeb pevnosti do hotelu (cca 10 minut, doporučujeme mobilní zavazadlo), ubytování v hotelu přímo u pláže); volný program

středa 13.6.

KOS (město) historické centrum: archeologický areál kolem antické agory: tři chrámy a obětní oltáře (Dionysův oltář), rozlehlý areál římské vily (zpřístupněn v r. 2015, nástěnné malby, mozaiky, architekt. fragmenty, drobná plastika, mince ad.), římský odeion (2.-3. st., odkryt poč. 20. st.), tzv. Západní vykopávky velmi zajímavý areál z doby řecko-římského osídlení města (lázně, palestra, dvě křesťanské baziliky, podlahové mozaiky, helénistická stoa, nympheum, gymnasium ad.), antický stadion (zachovalé fragmenty v bujném porostu); cesta kolem přístavu Kameiros (pozdější zástavba na antických molech), mešita Gazi Hassan Paša (r. 1786), fontána (využití antických sloupů a sarkofágu), nově restaurované turecké lázně; Johanitská pevnost „Neratzias“ obehnaná dvojitým příkopem a propojená s přístavem, viditelné dvě fáze výstavby - stará pevnost (1436-78) a tzv. nová pevnost (1495-1514), cesta po hradbách a baštách (bastion Carreto), množství antických fragmentů - hlavice, nápisy, sloupy, antická spolia ve stavbě pevnosti, lapidárium; z hradeb vyhlídky na přístav a protilehlý turecký Bodrum (ant. Halikarnassos); archeologický areál antické agory a přístavu (od 5. st. př.Kr.): dnes v centru města s několika chrámy a svatyněmi (Dionýsův, Herkulův), stoa, bazilika, gymnasium, lázně, přístavní skladiště ad.; volný program u moře

čtvrtek 14.6.

KOS (město) volný program u moře; fakultativní výlet č. 3: KOS okružní jízda po ostrově (autobusem): Asklepieion jeden z nejslavnějších ant. léčebných areálů (od 4. st. př.Kr., zasvěcený bohu Asklépiovi) na svahu pohoří Díkeos, rozsáhlé archeolog. průzkumy, vykopávky a rekonstrukce od poč. 20. st. (R. Herzog ad.); areál uspořádán na třech terasách propojených schodištěm a branami propylejí: spodní terasa - 93x47 m, kolem krytá sloupová síň, celkem 26 místností (ubytovny a ošetřovny), zbytky římských lázní (3. st.), fontána, oltář; prostřední terasa - Asklépiův chrám (cca 300-250 př.Kr., pronaos a cella), místnosti pro kněží, obětní oltář, Apollónův chrám (2. st., 7 znovu vztyčených korintských sloupů), exedra; horní terasa - 80x60 m, kdysi ze tří stran lemovaná sloupovou síní a místnostmi pro nemocné, Asklépiův chrám (2. st. př.Kr., dórský řád); propojení s posvátným hájem; ze všech míst nádherné vyhlídky na okolní krajinu a Malou Asii, množství vůní evokuje starověkou atmosféru sanatoria; jízda kolem severního pobřeží - vyhlídky na ostrovy Psérimos a Kálimnos; pevnost Andimákhia - postavena johanity v 15. st., později rozšířena o vstupní baštu (12 m vysoké hradby, v areálu několik malých kostelů, ruiny domů a cisterny, vyhlídky na východní pobřeží a ostrovy Nísiros a Tílos); před městem KAMÁRI kostel Ayios Stéfanos (od 5. st., ruiny dvou raně křesťanských bazilik přímo na útesu nad mořem u krásných pláží, zachovalé mozaiky, sloupy, baptisterium, antická spolia - možnost koupání), vyhlídky na ostrůvek Kastri s kostelem Ayios Nikólaos KEFALOS citadela nad mořem - fantastické vyhlídky na jižní pobřeží ostrova KOS (město); volný program

pátek 15.6.

KOS (město) volný program u moře; fakultativní výlet č. 4: LODÍ NA OSTROV NISYROS; transfer autobusem do přístavu KARDAMENA plavba lodí (cca 1 hodina) kolem dalších vulkanických ostrůvků v okolí, kde se většinou těží vyhledávaná pemza (Gyali, Stogyli, Pegausa a Pacheia) na ostrov NISYROS (42 km2, 1 000 ob.) - přístav a město MANDRAKI správní centrum ostrova; procházka středem městečka: Archeologické muzeum (otevřeno r. 2009, nálezy z celého ostrova, předměty a urny z archaických a helénistických nekropolí, římské sochy, mince, keramika ad.), vyhlídky na benátskou a později johanitskou pevnost (od r. 1312, zachovaly se jen části hradeb a věž) a klášter Panagia Spilinai (14. st.); volný program, možnost procházky k helénistické akropoli přístavu Mandraki Paleocastro (nově opraveno v r. 2009 s pomocí řecké armády - oceněno EU): velmi dobře zachovalá antická pevnost (6.-4. st. př.Kr.) postavena z bloků místního sopečného kamene (některé až 3,5 m, 3-5 t), půdorys 230x80 m, šest dosud stojících věží, kamenná archaická vstupní brána (v 3,5 m), strategická poloha s kontrolou lodních tras, vyhlídky na okolní ostrovy, nedaleko objeveny (v r. 2009) rozlehlé archaické nekropole; možnost občerstvení; autobusem od přístavu kolem městečka Palli ke kráteru sopky - kaldeře: údolí Lakkio obklopené 400 m vysokými stěnami sopečného kráteru, možnost sestupu až na dno kaldery (sopečné plyny a páry, pestrá paleta barev hornin, žluté krystaly síry ad.); návrat autobusem do přístavu, v cca 15:30 hodin lodí do KARDAMENY (na jižní straně města je od moře vidět malý archeologický areál ant. města) - autobusem KOS (město)

sobota 16.6.

KOS (město) transfer na letiště, odlet do Prahy v 09:20 hodin, přílet o Prahy v 11:15 hodin

Zajímavé odkazy:

http://www.rodosisland.gr/
http://www.rhodes.gr/?page_id=4777&lang=en
http://whc.unesco.org/en/list/493
https://www.greeka.com/dodecanese/rhodes/rhodes-churches/filerimos-monastery.htm
http://www.rhodesguide.com/travelguide/rhodes_monuments.php?ssp=8
https://www.youtube.com/watch?Kamiros
https://www.greeka.com/dodecanese/rhodes/rhodes-villages/rhodes-skala_kamirou.htm
http://www.rhodosinfo.cz/asklipio/
http://www.rhodesguide.com/travelguide/rhodes_monuments.php?ssp=11
http://www.symivisitor.com/greek-ferry.htm
http://symidream.com/wp/castro/
http://www.kos.gr/en/default.aspx
https://www.kosinfo.gr/sightseeing/kos-monuments
https://www.nisyrosinfo.com/
https://www.greeka.com/dodecanese/nisyros/nisyros-villages/nisyros-mandraki.htm

předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi