VIETNAM | ARS VIVA cesty za uměním

VIETNAM

staré kultury a umění v zemi tvaru mořského koníka

TERMÍN: 24. listopad - 6. prosinec 2023 (13 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 4023

CENA: 64 900 Kč       se slevou 64 700 Kč
cena zahrnuje letištní taxy a poplatky možnost snížené zálohy 15 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Hanoi, Ho Či Minovo město - Praha (pravidelná linka Emirates, via Dubaj) a 2x místní lety Hanoi - Hué, Danang - Ho Či Min (pravidelné linky Vietnam Airlines); klimatizovaný bus dle programu; 10x ubytování s polopenzí, (4* kvalitní hotely, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím - klimatizace, WiFi, většina s bazény, sejfem, minibarem ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 8 700 Kč); kompletní vstupné dle programu, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, místní tech. doprovod, podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (včetně vstupného a plavby), výlet č. 1) HOA LU, TRANG An cena = 1 400 Kč; výlet č. 2) DELTA MEKONGU cena = 1 600 Kč; č. 3) úplné pojištění včetně Pandemic = 1 820 Kč. Cena nezahrnuje: částku na spropitné za místní služby (30 USD) - vybere průvodce ARS VIVA na letišti v Praze. Vstupní vízum: Elektronické vízum se vydává pouze k jednomu vstupu s maximální délkou platnosti do 30 dnů. Žádost je možné včas podat na webové stránce evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/web/guest/trang-chu-ttdtkterá je vedena v angličtině. Do elektronické žádosti je třeba vložit/nahrát fotografii a kopii datové stránky cestovního dokladu žadatele. Během podávání vízové žádosti je také potřeba provést platbu vízového poplatku 25 USD. O žádosti má být rozhodnuto do tří pracovních dnů. Žadateli je po úspěšné registraci žádosti a zaplacení přidělen přístupový kód, který umožní vytištění víza. Poznámka: menší skupina.Vietnam je tropickou zemí a její tvar připomíná tělo draka či mořského koníka. Leží pod obratníkem Raka, od hor na severní hranici s Čínou se táhne k jihu v délce přes 2000 kilometrů a na nejužším místě měří necelých 50 kilometrů. Mezi nejkrásnější krajiny Vietnamu patří vápencový kras v rozsáhlém regionu severu, a to jak kras v horách, tak i zaplavený kuželový kras v nížinách delty Rudé řeky a na pobřeží Tonkinského zálivu. Ze starších dějin této oblasti vyniká v době bronzové na území severního a středního Vietnamu kultura Dong Son. Mladší kulturní dějiny Vietnamu jsou doslova kulturou Indočíny, protože oba tyto civilizační okruhy, Indie i Čína, zanechaly ve Vietnamu výrazné stopy. V 1. tisíciletí se vývoj severu vyznačoval dominancí čínského císařství a kulturního vlivu. Jih - delta Mekongu - se stal v této době součástí indianizované říše Funan a v pozdější fázi (10.-13. st.) nárazníkovým územím mezi říší Khmérů (kambodžský Angkor) a královstvím Čamů (Čampa), rozloženému podél pobřeží středního Vietnamu. V tomto období už byli Čamové postupně vytlačováni ze severu k jihu sinizovanou říší etnických Vietnamců (Dai Viet) a tento proces trvá až do moderní doby, kdy byla země sjednocena pod císařství a brzy poté se stala kolonií Francie. Ke starému hinduismu a buddhismu i čínskému konfucianismu přinesla evropská kolonizace křesťanství. Všechny tyto myšlenkové okruhy se přirozeně promítly i do umělecké tvorby. Ve druhé polovině 20. st. země prošla rozdělením a znovusjednocením, provázeném zničujícími válkami. Dnešní Vietnam je moderně fungující, bezpečnou a prosperující zemí...

pátek 24.11.

odlet z Prahy v 15:30 hodin, sraz účastníků ve 13:15 hod. na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle chodu J)

sobota 25.11.

přílet do DUBAJE v 00:25 hod. m.č., odlet do Hanoje v 03:40, přílet do Hanoje ve 12:40 hodin m.č., transfer do hotelu, ubytování; volný program

neděle 26.11.

HANOI dnes hlavní město s 8 milióny obyvatel, založeno r. 1010 císařem Ly Thai To (dyn. Ly) na Červené řece jako Thang Long; Císařská citadela Thang Long (památka UNESCO, 11. st., sídlo dvora do r. 1810, zničeno Francouzi r. 1882, dnešní rekonstruovaný stav z doby dyn. Nguyen - 19. st.), Vlajková věž (r. 1812), Muzeum vojenské historie s ukořistěnými americkými letouny, Citadela - jižní brána Doan Mon, vykopávky pod proskleným nádvořím, parková úprava, menší expozice místních archeologických nálezů, budova D67 s podzemním bunkrem (velitelství severních sil za vietnamsko-americké války), severní brána Cua Bac; Hoang Thanh přilehlý archeologický areál na ploše 2 hektarů, odkryto v letech 2002-04 při výstavbě budovy parlamentu, zbytky osídlení od 7. st., základy budov a kanalizace, nalezené terakotové ozdoby z doby dynastií Ly (11.-12. st.) a Tran (13.-14. st); areál Ho Či Minova mauzolea komplex budov věnovaný památce vůdce boje za nezávislost a „otce“ moderního vietnamského národa (1890-1969): mauzoleum ve stylu moskevského Leninova mauzolea (r. 1975), Ho Či Minovo muzeum, chrám Dien Huu s Pagodou na jednom sloupu symbolizující květ lotosu v jezírku (Chua Mot Cot, originál z roku 1049 zničili v roce 1956 Francouzi), Dům strýčka Ho v zahradě u jezera v tradičním venkovském stylu na kůlech (obývaný prezidentem Ho Či Minem v letech 1958-69), Prezidentský palác (francouzská koloniální vila, kol. r. 1900 v italském renesančním stylu); Západní jezero (Ho Tay, obvod 17 km), taoistický chrám Quan Thanh (11. st., přestavěn r. 1893) s bronzovou plastikou boha a strážce severu Tran Voova (r. 1677, výška 4 m); menší Jezero Bílého hedvábí (Truc Bach), buddhistický chrám Tran Quoc s 11 patrovou pagodou na umělém ostrůvku u hráze; volný program

pondělí 27.11.

HANOI Vietnamské muzeum krásných umění třípodlažní expozice uspořádaná chronologicky od doby bronzové po současnost (pozoruhodné exponáty z kamene, dřeva, laku a textilu včetně ukázek etnického a současného umění); Chrám literatury nejstarší architektonický komplex ve městě (r. 1070), původně konfuciánská univerzita postavená podle Konfuciova chrámu v čínském Čchufu (restaurována po francouzském bombardování v r. 1947), 82 stél na zádech kamenných želv (15.-18. st.) připomíná významné místní učence a literáty; Pagoda ambasadorů (Quán Su) centrum mahajánového buddhismu ve městě v místě původního ubytovacího hostince pro vyslance (15. st., dnešní stav z r. 1942); Národní muzeum vietnamské historie (arch. E. Hébrard, 1925-32) původně sídlo Francouzského ústavu Dálného východu (EFEO - École française d'Extrême-Orient) postavené v „indočínském“ stylu jako hybrid francouzské, khmerské a vietnamské architektury, v expozici zásadní průřez archeologických a uměleckých artefaktů vietnamských dějin (bronzové bubny kultury Dong Son, sál nálezů z jihovietnamské lokality Óc Eo - říše Funan, sochařská sbírka Čampy, terakoty a bronzy dyn. Tran, císařské kostýmy a ozdoby z 19. st.), venkovní kolekce stél a plastik v zahradě; jezero Hoan Kiem populární místo v samém srdci města s pagodou na ostrůvku a s chrámem Nefritové hory (Den Ngoc Son) na ostrově spojeném s břehem dřevěným mostem červené barvy (poč. 18. st.); katedrála sv. Josefa katolický neogotický kostel z doby francouzského protektorátu (r. 1886); volný program

úterý 28.11.

HANOI volný program; fakultativní výlet č. 1:  oblast města NINH BINH ve stejnojmenné provincii; HOA LU archeologická lokalita v místě hlavního města říše Dai Viet (zal. r. 968) s dvěma chrámovými areály mladšího data: chrám Dinh Tien Hoang prvního císaře dynastie Dinh (968-980) v místě královského paláce na území staré citadely, slavobrána, původní reliéfně zdobená „dračí plošina“ (pravděpodobně platforma pro císařský trůn), fragmenty původní dlažby; chrám Le Dai Hanh zakladatele první dynastie Le (980-1009) s podobným uspořádáním areálu a staveb podle starého čínského konceptu feng-šuej (vepředu napříč vodní tok, areál symetricky k podélné ose, vzadu hora) TRANG AN zatopená oblast kuželového krasu nazývaná „Záliv Halong na pevnině“ (kulturní krajina UNESCO), plavba na malých veslicích mezi bizarními vápencovými kopci porostlými bujnou vegetací přes několik jeskyní a zátoku BAI DINH rozlehlý novodobý buddhistický areál (2003-10) na ploše 80 ha, největší ve Vietnamu, stavěn podle zásad feng-šuej, dlouhé kryté kolonády kolem nádvoří s plastikami 500 arhatů, 22 m vysoká Zvonová věž (36tunový bronzový zvon), hlavní budovy zasvěcené klíčovým postavám mahajánového panteonu (bódhisattvovi Kuan-am, buddhovi Šakjamunimu, 100tunový zlacený Buddha, venkovní socha buddhy Maitréji, 13patrová pagoda s výtahem a výbornou vyhlídkou na celý areál a okolní krasovou krajinu HANOI

středa 29.11.

HANOI transfer na letiště, odlet do Hué v 08:25 hod., přílet v 09:40 hodin HUÉ hlavní město dynastie Nguyen (1802-1945) na břehu Voňavé řeky; Citadela založena císařem Gia Longem (vládl 1802-20), výstavba v letech 1805-30 na principech barokních bastionových fortifikací podle francouzského arch. Vaubana, 5 x 5 km, Vlajková věž na bastionu Cot Co (r. 1809), Devět božských děl (r. 1803); Císařské město v Citadele uvnitř hradeb s vodním příkopem a uspořádáním Zakázaného města v Pekingu (památka UNESCO, půdorys 730 x 730 m, výrazně poškozeno za války r. 1968, později restaurováno), hlavní brána Ngo Mon s pavilonem, Pozorovatelna Pěti fénixů, Thai Hoa - restaurovaný trůnní palác (původně z r. 1805, 80 červeně lakovaných sloupů, bohatá dekorace), Síně mandarinů a dlouhé koridory s dobovými fotografiemi, královská knihovna a zahrada s jezerem, královské divadlo, Palác královny matky (Dien Tho, r. 1803), Chrám předků (The Mieu, r. 1821), Devět dynastických uren (odlity z bronzu mezi 1835-1837, každá o váze téměř 3 tuny), na mnoha místech typické dekorace zděných průčelí a portálů figurální a florální mozaikou ze střepů porcelánových nádob; Muzeum královských starožitností v paláci podepřeném 128 habrovými sloupy (r. 1845), expozice uměleckého řemesla dynastie Nguyen (porcelán, stříbro, nábytek, textil), samostatný pavilon umění Čampy; pagoda Thien Mu (r. 1601) ikonická vietnamská stavba - 7patrová oktogonální pagoda (Pramen štěstí) nad říčním břehem při vstupu do buddhistického kláštera, v klášterních budovách mj. 2tunový zvon a smějící se mnich Budai (jako Buddha Maitréja); ubytování

čtvrtek 30.11.

HUÉ komplex mauzoleí sedmi císařů dynastie Nguyen jižně od města: mauzoleum Tu Duca (vládl v l. 1847-83) v borovém háji s množstvím jezírek, můstků a drobných staveb, sochami „cesty mrtvých“ podle čínské císařského vzoru hrobek Mingů; mauzoleum Minh Manga (vláda (vládl v l.) 1820-41) v symetrickém uspořádání menších staveb zádušního areálu a pohřebního pahorku v podélné ose mezi umělými jezery; mauzoleum Khai Dinha (vládl v letech 1916-25) se strmým schodištěm a trochu bizarní výzdobou, prostornou architekturou v syntéze evropského a vietnamského stylu, opulentní dekorací interiéru porcelánovými mozaikami a bronzovou sochou císaře (odlita r. 1922 v Marseille) HOI AN historický obchodní přístav s dobře zachovaným starým centrem s nízkou zástavbou, výborně evokující atmosféru přístavních městeček, v nichž se prolínaly obchodní a společenské ambice různých národností Dálného východu (16.-18. st., památka UNESCO): japonský krytý most (r. 1593), shromažďovací síně a chrámy kongregací čínských obchodnických rodin podle jejich původu z různých čínských provincií (Fu-ťien, Chai-nan, Kuang-tung), dům s obchodem Tan Ky v čínsko-vietnamském stylu s původním vybavením (18. st.), Muzeum folklóru, taoistická pagoda Quan Cong (r. 1653), nábřeží řeky, pěší zóny, autentická atmosféra dobových uliček a obchůdků; ubytování u moře

pátek 1.12.

HOI AN památky staré Čampy: MY SON významná archeologická lokalita v tropickém lese založena r. 380 na úpatí Annamského pohoří, kultovní středisko Čampy v období 7.-13. st. (památka UNESCO); jako opuštěný a zarostlý areál objeveno r. 1898 Francouzi, v letech 1937-43 restaurováno francouzským institutem EFEO, výrazně poškozeno americkým náletem r. 1969, restaurační práce stále probíhají; v areálu zbytky cca 70 cihlových hinduistických chrámů a „knihoven“ ve čtvercových hrazeních, cca 20 struktur je v lepším stavu, skupina chrámů BCD nejlépe zachovalé a opravené stavby (10.-12. st.) s reliéfy řezanými přímo do cihlových průčelí, kamenné plastiky a fragmenty kamenných sloupů, Šivovy lingamy DANANG nejvýznamnější město a přístav středního Vietnamu; Muzeum čamského sochařství (zal. r. 1915 institutem EFEO) nejlepší kolekce čamského sochařství na světě (francouzské i pozdější pískovcové nálezy z širší oblasti Danangu): z hlavních měst čamského království Tra Kieu (Simhapura, 6.-11. st.) a Dong Duong (Indrapura, konec 9.- 10. st.), lokality My Son a Thap Mam (11.-13. st.); Dračí most přes řeku Han zavěšený na čtyřech obloucích tvaru dračího těla; katedrála (r. 1923, věž na ose západním průčelí); Mramorové hory pět skalních výchozů u pobřeží na jihu města s řadou jeskyněk s buddhistickými a hinduistickými oltáři - HOI AN volný program

sobota 2.12.

HOI AN volný program u moře; možnost koupání a odpočinku na krásných plážích

neděle 3.12.

HOI AN transfer na letiště DANANG odlet do Ho Či Minova města 09:00 hod., přílet v 10:30 hodin HO ČI MINOVO MĚSTO (SAIGON) centrum vietnamského jihu, původně khmérské osídlení, od r. 1698 součástí Vietnamu, dnes 9 milionů obyvatel; Palác znovusjednocení (též Palác nezávislosti, arch. Ngo Viet Thu 1962-1966) v 12hektarovém parku na místě vybombardovaného koloniálního paláce francouzských generálních guvernérů, původně sídlo představitele Jižního Vietnamu, krásná klasická moderna 60. let 20. st., harmonické proporce schodišť, chodeb a vestibulů, 95 sálů, konferenční místnosti s původním vybavením v elegantním designu a kvalitních materiálech; Muzeum krásných umění ve třech koloniálních domech (nádherné vitráže), nevelká ale kvalitní sbírka starého umění (Funan, Čampa, Khmer), expozice moderního vietnamského umění a současné tvorby, ukázky politického umění, autentické „pérovky“ ze zákopů z doby vietnamsko-americké války; půvabná klasicizující radnice s věží (arch. P. Gardes, r. 1908), dnes sídlo Lidového výboru; Hlavní pošta (arch. M.A. Foulhoux, 1886-91) pozoruhodná stavba koloniálního období (v interiéru klenutá hala nádražního typu); katedrála Notre Dame (r. 1880, aktuálně v rekonstrukci); ubytování, volný program

pondělí 4.12.

HO ČI MINOVO MĚSTO volný program; fakultativní výlet č. 2:  MY THO město na nejsevernějším rameni široké delty Mekongu, veletoku jihovýchodní Asie (délka 4350 kilometrů, povodí 795 tisíc km2), pagoda Vinh Trang novodobý buddhistický chrám se zdobnými branami, jezírky, kolosálními sochami buddhů (stojící, ležící, sedící) a bódhisattvy Kuan Am (sanskrtem Avalokitéšvara, čínsky Kuan-jin), ostrovy v rameni Mekongu; výlet lodí kolem čtyř krásných ostrovů: Draka, Jednorožce, Želvy a Fénixe na říčním rameni Tien; kanálem Xep k návštěvě tradičních domů ve vesnici Quoi An (vytvořených kompletně z kokosových palem) na říčním rameni Có Chién s ukázkami řemeslných výrobků z kokosových skořápek, ochutnávkou tropického ovoce a poslechem tradiční lidové hudby; jednoduchou dopravou po vesnických cestách do sadu Ben Truc s možností ochutnat med s čajem nebo vínem a ukázkou včelařství na místních farmách; projížďka veslicemi úzkým kanálem mezi palmami; plavba lodí k exkurzi do výrobny sladkostí z kokosu s ochutnávkou (typické místní cukrovinky provincie Bentre) HO ČI MINOVO MĚSTO

úterý 5.12.

HO ČI MINOVO MĚSTO Muzeum vietnamské historie v budově tvaru pagody, mapuje všechna období vietnamské historie - významná expozice Funanu (lokalita Óc Eo z oblasti delty Mekongu), kvalitní ukázky náboženské plastiky Khmerů a Čamů, oděvy a šperky dynastie Nguyen; chrám Nefritového císaře (r. 1909) typický městský chrám místní taoistické komunity (růžová fasáda, uvnitř bohaté dřevořezby a figury božstev z papírmašé); chrám Le Van Duyeta (40. léta 19. st.) svatostánek věnovaný národnímu hrdinovi generálu Le Van Duyetovi (1763-1831); Muzeum následků války v budově původní Informační služby USA, expozice dokumentující násilnosti páchané ve Vietnamu francouzskými, čínskými a americkými vojáky při konfliktech ve 20. století, důsledky použití otravných látek na životní prostředí a zdraví obyvatel, odstraňování následků až do současnosti, venkovní expozice vojenské techniky (mj. dvourotorový vrtulník CH-47 Chinook); hinduistický chrám Mariamman (konec 19. st.) zasvěcený inkarnaci Šivova ženského protějšku (Párvatí, Kálí, Durga) jako bohyni síly a deště v mnohobarevném provedení v jihoindickém stylu; mrakodrap Bitexco Financial Tower (podle čas. možností) výrazná dominanta centra města (arch. C. Zapata, r. 2010, 68 pater, výška 263 m, vyhlídkové 49. podlaží, v 52. podlaží výrazný heliport vystupující z obrysu stavby); transfer na letiště, odlet do Prahy v 23:55 hodin

středa 6.12.

DUBAI přílet v 04:25 hod. m.č., odlet do Prahy v 09:10 hod., přílet do Prahy ve 12:55 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi