BROUMOVSKO architektonické skvosty rodiny DIENTZENHOFERŮ | ARS VIVA cesty za uměním

BROUMOVSKO architektonické skvosty rodiny DIENTZENHOFERŮ

Vernéřovice, Vižňov, Ruprechtice, Šonov, Otovice, Heřmánkovice, Martínkovice, Božanov, Broumov, Hvězda, Bezděkov

TERMÍN: 2. - 3. říjen 2021 (2 dny) POSLEDNÍ 3 MÍSTA ČÍSLO ZÁJEZDU: 4021

CENA: 2 700 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: ubytování se snídaní - bufet (3* hotel v klidné části centra Broumova, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím; podrobný popis na www.hotelveba.cz; cena nezahrnuje osobní městský poplatek 20 Kč/osoba/noc)dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů a městský rekreační poplatek 20 Kč.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

Unikátní architektonické památky v rámci celých Čech představuje tzv. broumovská skupina kostelů, které byly v krátkém rozmezí let 1719-40 postaveny na pozemcích břevnovsko-broumovského opatství. S jedinou výjimkou kostela v Martínkovicích jsou všechny dílem Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů; a i když jde většinou o úsporné vesnické kostely, jsou svojí kompozicí, celkovým architektonickým řešením i výbavou zcela unikátní.

sobota 2.10.

odjezd z Prahy v 06:30 hodin - VERNÉŘOVICE kostel sv. Archanděla Michaela (pravděpodobně Kryštof D., r. 1719) VIŽŇOV kostel sv. Anny (Kilián Ignác D., r. 1725) RUPRECHTICE kostel sv. Jakuba Většího (Kilián Ignác D., r. 1721) ŠONOV kostel sv. Markéty (zal. ve 14. st., po požáru v r. 1725 obnoven - Kilián Ignác D., 1727-30, jediný broumovský kostel s 2 věžemi, v interiéru barokní oltář) OTOVICE obec založená ve 13. st., kostel sv. Barbory (podle plánů Kryštof D., 1725-27, barokní a rokokový interiér) MARTÍNKOVICE kostel sv. Jiří a Martina (zal. ve 14. st., barokní přestavba Martin Allio, 1692-98) BOŽANOV obec z poloviny 13. st.; kostel sv. Maří Magdalény (Kilián Ignác D., 1735-40, v interiéru obíhající kaplový ochoz, hodnotné barokní a rokokové zařízení) HEŘMÁNKOVICE kostel Nejsvětější Trojice (Kilián Ignác D., r. 1723) BROUMOV ubytování; volný program

neděle 3.10.

BROUMOV benediktinský klášter (národní kulturní památka): vrcholně barokní přestavba (Kilián Ignác D., 1726-48, výzdoba vnitřních prostor - štuky Bernard Spinetti, fresky Jan Karel Kovář, malby Felix Antonín Scheffler); prohlídka areálu včetně klášterního muzea se zajímavými exponáty z barokních kostelů v okolí, klášterní kostel sv. Vojtěcha, refektář s kopií tzv. Turínského plátna, klášterní knihovna (cca 17 000 svazků); kostel sv. Václava, hřbitovní kostel P. Marie (nejstarší dřevěná sakrální stavba v Čechách), kostel Nejsvětější Trojice (Kilián Ignác D., r. 1723) HVĚZDA vrch s kaplí P. Marie Sněžné (Kilián Ignác D., r. 1733) BEZDĚKOV kostel sv. Prokopa (Kilián Ignác D., r. 1732) návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi