prázdniny v JIHOZÁPADNÍ BRETANI - Morbihan a Finnistére | ARS VIVA cesty za uměním

prázdniny v JIHOZÁPADNÍ BRETANI - Morbihan a Finnistére

krajinami menhirů a dolmenů, keltského a středověkého umění a malířů z Pont-Aven…

TERMÍN: 25. červenec - 2. srpen 2020 (9 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 4020

CENA: 27 400 Kč       se slevou 27 200 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 1 810 Kč; možnost snížené zálohy 5 500 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka letecké společnosti Air France Praha - Nantes - Praha), dopravu lux. autobusem dle programu, 8x ubytování se snídaní - bufet (4 - 3* hotely v centrech měst, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, v Quimper pokoje s vybavenou kuchyňkou; příplatek za jednolůžkový pokoj je 7 400 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného): výlet č. 1) PONT-AVENSKÁ MALÍŘSKÁ ŠKOLA = 1 200 Kč; č. 2) BREST, PLEYBEN, PLOUGASTEL = 1 300 Kč. Cena nezahrnuje částku 20 € na spropitné ve Francii - vybere průvodce ARS VIVA na letišti v Praze a osobní městský poplatek (celkem 12 €). 


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 25.7.

odlet z Prahy v 09:30 hodin (via Paříž), sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze v 08:00 hod. (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu J), přílet do NANTES ve 13:25 hod. ST-NAZAIRE původně malý rybářský přístav při širokém ústí Loiry, rozšířen v pol. 19. st. v souvislosti s vybudováním přístavu pro velké obchodní lodě, za 2. sv. války významný německý válečný přístav - v květnu 1945 město značně poškozeno bombardováním (zachovány mohutné betonové doky pro ponorky s vyhlídkovou terasou na střeše - pohled na přístav a ústí řeky) VANNES historické město uprostřed severního pobřeží zálivu Morbihan, původně hl. město mořeplaveckého kmene Venetů (r. 56 př.Kr. zde poraženi Juliem Cézarem), od 9. st. vévodství, do r. 1532 hlavní město Bretaně; ubytování; opevněné historické jádro - Vieux Vannes: Porte St-Vincent, katedrála St-Pierre (13.-19. st., kruhová kaple z r. 1537 ve stylu it. renesance), Promenade de la Garenne (na místě původ. parku vévodského paláce), krásná zahradní úprava, výhledy na město, středověká hrázděná prádelna, původní tržiště La Cohue (12.-14. st. a 16. st.); volný program

neděle 26.7. 

VANNES - CARNAC nejvýznamnější prehistorické naleziště v Evropě z období cca 5 500 - 2 000 př.Kr.; Musée de Prehistorie (nevelké muzeum o osídlení této oblasti od paleolitu až po starověk, místní nálezy), tumulus St-Michel (název podle kostelíka na vrcholu tumulu, d. 122 m, v. 12 m, pod tumulem nalezeno množství obdélných hrobů, cca 4 000 let př.Kr.), více než 2 700 menhirů ve 3 souvislých polích a řadách - tzv. Alignements: Ménec (tj. „místo kamenů“, 1 169 kamenů v 11 řadách, v těsné blízkosti kromlech - elipsovitá „ohrada“ ze 70 megalitů o v. cca 1,2 m), Kermario (tj. „místo mrtvých“, 1029 kamenů v 10 řadách), Kerlescan (tj. „místo spalování“, 555 kamenů ve 13 řadách) tumulus Kercado (pozdní paleolit) LOCMARIAQUER vesnička na západním výběžku zátoky - dolmen Table des Marchands (oválná mohyla s průměrem 25,30 m, cca 3 000 př.Kr., chodba 7 m d., komora se 3 deskami a 17 opěrami, „strop“ s rytinou velké sekery), Zlomený menhir (původně 14 m v.), Grand Menhir Brisé (zřejmě ústřední bod carnacké megalitické observatoře, původně vysoké 22 m, váha cca 350 t; zřítil se zřejmě při zemětřesení r. 1722, dnes 4 kusy, 5. přemístěn neznámo kam); cesta kolem zálivu Morbihan: zámek SUSCINIO impozantní stavba ve volné přírodě - část zachována, část v ruinách, hrad ze 13. st. v 15. st. přestavěn na rezidenci bretagneských vévodů oklopenou vodním příkopem (v int. sbírka dokumentující historii Bretaně, vyhlídková terasa nad severním křídlem), v sousedství zámku pozůstatky středověkého holubníku a základy kaple; Cairn du Petit Mont (od cca 4 500 př.Kr., další fáze 4 000-3 500 př.Kr., poslední 2 700-2 500 př.Kr.; 30x20 m, v r. 1943 upraven nacisty jako bunkr a pozorovatelna) PORT NAVALO malý rybářský a jachetní přístav, vyhlídka na záliv a přístav; Tumulus De Tumiac vyvýšené místo nad okolními planinami - údajná pozorovatelna Julia Cézara během bitvy s Venety VANNES

pondělí 27.7.

VANNES - AURAY Place de la République (radnice z 18. st.), kostel St-Gildas (pozdně renesanční), čtvrť St-Goustan (dobře zachované měšťanské domy z 15.-17. st.), Promenade du Loch QUIMPERLÉ vzniklo jako ostrovní městečko na řece Ellé (tradiční místo lovu lososů), v části města dobře zachovalé staré hrázděné domy, kostel St-Croix (zal. ve 12. st., jedinečný renesanční oltář, krypta s gotickými náhrobky, kostel rozšířen v r. 1862 podle typu chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě) QUIMPER nejstarší město v Bretani, na soutoku řek Odet a Steir, pod svahem Mont Frugy, hl. město vévodství Cornouaille, sídlo prvního bretaňského biskupa sv. Corentina (nazval kraj Malá Británie), G. Flaubert nazval Quimper „kouzelné malé místo“; procházka historickou čtvrtí: impozantní katedrála St-Corentin (na místě původní svatyně z 11. st., gotická novostavba od r. 1240 do konce 15. st. na nepravidelném půdorysu, na průčelí mezi věžemi jezdecká socha legendárního zakladatele města krále Gradlona, v int. náhrobky, nástěnné malby, pozoruhodné vitráže z 15. st. - osobnosti města se svými patrony, barokní kazatelna, dvě neogotické zvonice z r. 1856), honosné hrázděné domy (Rue Élie-Fréon, Rue du Sallé, Rue Kéréon, Rue de Boucheries ad.), městská tržnice Halles St.Francis (na místě staré tržnice, která vyhořela r. 1976, nová architektura citlivě zakomponovaná do historického centra); ubytování; volný program

úterý 28.7.

QUIMPER - LOCRONAN původně bohatá bretaňská vesnice (v 15.-17. st. významné centrum výroby kvalitního pevného plátna, velmi žádaného pro výrobu lodních plachet), jedinečně zachovaný původní urbanismus s kamennými domy a kostelem Saint-Ronan (15. st., unikátní kamenná klenba, v apsidě vitráže z 15. st., na kazatelně z r. 1707 výjevy ze života sv. Ronana, kaple se sarkofágem světce, polychromované plastiky ze 16. st.), další oblíbené místo Jana Zrzavého (např. obraz Studna v Locronan z r. 1938) PONT CROIX malé městečko na hřbetu mysu Sizun nad řekou Goyen; kostel Notre Dame-de-Roscudon (flamboyantní jižní portál, románská loď z poč. 13. st., chór z konce 13. st., transept a zvonice z pol. 15. st., v apsidě unikátní dřevěný reliéf Poslední večeře, Růžencová kaple s vitrážovým oknem, r. 1540) POINTE DU RAZ („Hrot divokého proudu“) nejzápadnější pevninský bod Francie, zužující se skalnatý výběžek ve výšce cca 80 m nad mořem, procházka k majáku a monumentu Notre-Dame-des Naufragés (P. Marie Spasitelka trosečníků), výhled na 8 km vzdálený plochý ostrov Sein - podle legendy ostrov vestálek a mrtvých (místo pobytu J. Zrzavého) PLOUHINEC dolmen v nádherné poloze na útesu nad mořem (7 stavebních fází, další nálezy z paleolitu, vyhlídky na pobřeží); jízda okolo zátoky Baie d´Audierne: Chapelle de Languidou malebné ruiny kaple (12.-16. st., doch. krásné rozetové okno z 16. st., kaple zničena v r. 1795); kostel NOTRE-DAME DE TRONOËN ve volné krajině (15. st.) před jižním vstupem do kostela nejstarší Kalvárie v Bretani (1450-60) žulové sousoší s výjevy ze života Ježíše (zde původně na 100 figur) QUIMPER

středa 29.7.

QUIMPER pokračování prohlídky města: Place F. Mitterrand - Centrum současného umění, Mediatéka, divadlo, nábřeží řeky Odet, secesní pasáž, rodný dům malíře Maxe Jacoba (1876-1944), Musée des Beaux Arts historická budova muzea (zal. v r. 1864, vybudováno v letech 1867-72) s novou přístavbou (arch. J.P. Philippon, 1989-93), v interiérech velmi bohatá sbírka evropského malířství od 14. st. do současnosti, v části expozice obrazy s náměty z Bretaně a tvorba malířů pont-avenské školy, sál věnovaný tvorbě místního rodáka M. Jacoba (1876-1944), samostatná místnost s nástěnnými malbami Jeana-Juliena Lemordanta, přenesenými z Hôtel de l´Epée, kolekce skla užitého umění; aktuální výstava „L’Amour fou ? intimité et création“ představí díla manželských párů nebo partnerů z různých uměleckých odvětví, např. A. Rodin a C. Claudelová, Man Ray a Kiki de Montparnasse, Marc a Bella Chagallovi, L. Aragon a E. Trioletová, P. Picasso a Dora Maarová, Jean Cocteau a Jean Marais ad.; volný program možnost prohlídky dalších muzeí: Muséé Départemental Breton v bývalé Biskupské rezidenci ze 16. st. (Muzeum Bretaně - historická a etnografická expozice: kroje, nábytek, fajáns, sbírka turistických plakátů z přelomu 19. a 20 st.), Musée de la Faïence Jules Verlinque (historie produkce místní malované keramiky od konce 17. st., zajímavá kolekce „turistických suvenýrů“ z konce 19. a poč. 20. st.); možnost plavby výletní lodí po řece Odet do oblíbeného přímořského letoviska Bénodetu a zpět (jeden směr cca 1 a 15 min.)

čtvrtek 30.7.

QUIMPER volný program; fakultativní výlet č. 1: PONT-AVEN vesnice na řece Aven s mnoha mlýny, kterou si oblíbil Paul Gauguin a jeho přátelé E. Bernarde, P. Sérusier, Ch. Laval, M. Denis ad. (pobyty v letech 1886-90); půvabné městečko s dobře zachovanými hrázděnými domy (16. a 17. st., Rue du Fil, Rue du Pont, Place du Martrat), Musée de Pont-Aven historická budova s novou přístavbou, v interiéru kolekce malířů tzv. pont-avenské školy a aktuální výstava; volný program, možnost procházky podél řeky Aven (Promenade Xavier-Grall), Chapelle de Trémalo malá kaple na svahu nad městečkem, obklopená stromy a hortenziemi (16. st., v interiéru dřevěný polychromovaný Krucifix, který P. Gauguin namaloval na svém slavném obraze Žlutý Kristus) LE POULDU malý přístav při ústí řeky Laity do Atlantiku, místo pobytu P. Gauguina a jeho přátel (pobyty v letech 1889-93), kde na základě nových malířských postupů a zkušeností založili tzv. pont-avenskou malířskou školu; bývalý hostinec Maison de Marie Henri, ve kterém bydleli malíři během svých pobytů a kompletně pomalovali stěny jídelny (malby později překryty tapetami - znovu objeveny v r. 1924) CONCARNEAU významný francouzský rybářský přístav (hl. centrum lovu tuňáků) s unikátním Ville Close - malé opevněné městečko založené na skalnatém ostrůvku v přístavní zátoce (místo obydleno již v 6. st., ve 13. st. převorství, v 17 st. vybudovány pevnostní hradby - arch. Vauban); volný program (možnost procházky po hradbách - výhledy na přístav i okolní město) QUIMPER

pátek 31.7.

QUIMPER volný program; fakultativní výlet č. 2:  PLEYBEN kostel St-Germanus de Auxere (gotický, dvě renes. zvonice, v int. dřevěná klenba s mnoha reliéfními dekoracemi, polychromované plastiky, vitráže z 16. st.) s „farním okrskem“ (komplex budov obehnaný zídkou se vstupní branou: kostel, kalvárie, pohřební kaple a hřbitov), monumentální kalvárie (původní renesanční sousoší z r. 1555 doplněno v r. 1650 dalšími scénami a v r. 1743 umístěno na vysoký podstavec ve tvaru triumfálního oblouku); ROC TRÉVEZEL skalisko v. 384 m, krátká procházka na místo s dalekým výhledem do okolí PLOUGASTEL kostel s jedinečnou renesanční kalvárií (r. 1602, vybudováno po morové epidemii, velmi kvalitní sochařská práce, plastiky s popiskami) Rade de Brest pozoruhodný přírodní přístav v ústí řeky Peenfeldu do Atlantiku, ze severu před oceánskými bouřemi chráněný poloostrovem León, z jihu poloostrovem Crozon BREST město přezdívané „pevnost na konci světa“; od konce 3 st. římský vojenský tábor, důležitý obchodní i vojenský přístav západní Bretaně; za 2. sv. války značně poškozen, rozsáhlá poválečná rekonstrukce; na skalnatém výběžku hrad (na ruinách pevnosti z galo-římské doby, 12.-17. st., poslední fáze arch. Vauban, jedna z mála staveb, která „přežila“ bombardování), v interiéru Musée de la Marine (zajímavé námořní muzeum umístěné v přístupné části areálu hradu, vystaveny historické mapy, obrazy s námořními motivy, makety lodí), většina hradu nepřístupná (sídlo Velitelství francouzské admirality a Námořní akademie), od Pont de la Récouvrance (r. 1954) vyhlídka na pevnost, současný obchodní přístav a věž Tour de la Motte-Tanguy (14. st.) POINTE ST-MATHIEU jeden z nejzápadnějších cípů Bretaně, mys ve výšce 30 m nad hladinou Atlantiku, ruiny pův. benediktinského opatství, farní kostel Milostivé P., Marie (zal. ve 12. st., přestavěn na gotický, podle legendy uchovává lebku sv. Matouše), maják (v. 56m) QUIMPER

sobota 1.8.

QUIMPER poutní kaple STE-BARBE flamboyantní stavba v romantické krajině nad údolím říčky Ellé, vystavěná hrabětem Toulboudem na místě jeho zázračného zachránění při lovu za bouře (dok. r. 1489, v int. dřevěná vyřezávaná tribuna; v r. 1700 přistavěno velkolepé schodiště - 78 schodů s venkovní zvonicí a oratoř sv. Michala), pod kaplí studánka se zázračnou vodou LE FAOUËT krytá dřevěná tržnice uprostřed náměstí (16. st.) ST-FIACRE kaple s vysokou štíhlou zvonicí (dok. r. 1483, dřevěná vyřezávaná chórová přepážka z r. 1480, bohatá sochařská výzdoba, vitráže ze 16. st.), před kaplí stará obecní pekárna KERNASCLÉDEN kostel P. Marie (objednán hrabětem Rohanem, dok. r. 1453, dva portály na jižní straně - levý se sochami Apoštolů, v int. nástěnné malby z 15. st., výjevy ze života P. Marie - Svatba, Zvěstování a Pohřeb, bohatá soch. výzdoba z 15. a 16. st.) JOSSELIN (v případě časových možností) městečko s dominantním mohutným hradem (zal. ve 14. st., pův. 9 věží, dochovány 3, od 15. st. v majetku rodu Rohanů, ext.) GUÉRANDE malebné historické město v mokřadní oblasti Grande-Brière, od starověku prosperující díky výrobě soli; historické jádro obklopené masivními hradbami (14.-15. st., částečně zachovalý vodní příkop), vstupní brány Porte St-Michel a Porte Vannetoise, St-Aubin (12.-16. st., na místě merovejského baptisteria z 6. st.; v int. románské sloupy, oltářní prostor z 15.-16 st.), hrázděné domy; volný program (možnost nákupu vyhlášené místní soli, slaného karamelu, sardinek ad.) NANTES v novodobé historii hlavní město Bretaně (od r. 1962 přiřazeno k regionu Pays de la Loire), galo-římský původ, ve středověku bohatlo z řemeslné výroby a obchodu, další prosperita z koloniálních výprav a obchodu s otroky, významný lodní průmysl; ubytování v centru města, volný program

neděle 2.8.

NANTES historické jádro města: Place Graslin, Grand Théatre (r. 1783), Passage Pommeraye luxusní patrová nákupní pasáž (r. 1843), Place Royale (arch. Crucy 19. st., kašna s alegorickým sousoším Nantes, r. 1865), kostel Saite-Croix (17. st., flamboyantní okna, na zvonici pozlacené sochy andělů s trumpetami), vévodský hrad souč. podoba stavby za vlády vévody Františka II., r. 1466, typický příklad pevnostní architektury: vodní příkop, masivní obranné věže, rezidenční palác, Zlatá korunní věž, v 18. st. vězení, dnes Muzeum Historie a malé Námořní muzeum (makety, dokumenty, fragmenty z dekorace lodí ad.), katedrála St-Pierre et St-Paul (stavba od r. 1434 do r. 1893, fasáda rest. v r. 1930, flamboyantní rozeta, hl. portál s plastikami z 15. st.; v interiéru velkolepá pozdně gotická výzdoba s použitím žuly, náhrobek Františka II. - 1502-07, M. Colombe, skvělá renesanční práce; další náhrobky z 19. st.), Porte St-Pierre (městská brána z 15. st. pův. římská, 3. st.), Place Maréchal Foch (městské paláce z 18. st.), volný program, možnost návštěvy Musée des Beaux Arts bohatá sbírka malby od 14.-20. st., mj. Perugino, Tintoretto, Ingres, Courbet, Kandinsky, Vasarely aj.; od r. 2009 rekonstrukce a přístavba - arch. studio Santon Williams - GB, znovu otevřeno v roce 2017); odpoledne transfer na letiště; odlet do Prahy (via Paříž) v 18:15 hod., přílet ve 22:30 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi