HRADEC KRÁLOVÉ učebnice české architektury a urbanismu 20. let minulého století

(J. Gočár, J. Kotěra, O. Polívka, O. Novotný…) a nová instalace jedinečných sbírek GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ

TERMÍN: 16. červen 2019 (1 den) VYPRODÁNO, přijímáme přihlášky náhradníků - bez zálohy ČÍSLO ZÁJEZDU: 3819

CENA: 790 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

neděle 16. června 

odjezd z Prahy v 07:00 hodin

HRADEC KRÁLOVÉ místo osídlené již v 9. st. (hradiště na návrší u soutoku Labe a Orlice), jako město zmíněné v listině Přemysla Otakara I. již v r. 1225, ve 14. st. věnné město českých královen (oblíbené sídlo Elišky Rejčky a Elišky Pomořanské), výstavná kamenná architektura poničena v 15. st. za husitských válek, znovu budováno během 16. st. (renesanční měšťanské domy, Bílá věž z let 1574-96), r. 1639 město vypleněno švédským vojskem během jehož pobytu bylo vybudováno opevnění, díky významné strategické poloze přestavěné v letech 1745-89 v moderní josefínskou pevnost, která však zcela zastavila přirozený růst města; nová výstavba byla umožněna až po zrušení pevnosti v r. 1884 a zbourání městských hradeb (od. r. 1893), pod vedením osvíceného starosty F. Ulricha (1859-1939) na základě promyšlených regulačních plánů, završených v r. 1911 projektem arch. Josefa Gočára, který se stal vůdčí osobností unikátní výstavby moderního města;  nábřeží Labe: pohled na komplex sportovního areálu v centru města: Sokolovna (arch. M. Babuška, 1929-30) a Městské lázně (arch. O. Liska, 1932-33), funkcionalistická budova Palace garáže (arch. J. Fňouk, r. 1932), Masarykovo náměstí výjimečný urbanistický celek charakteristický svojí sjednocenou rondokubistickou fasádou budovy pův. Anglobanky a městských obytných domů (arch. J. Gočár, 1922-25), které tvoří „pozadí“ pomníku T.G. Masaryka (O. Guttfreund, r. 1926), Ulrichovo náměstí ústřední prostor nového města, celou jižní stranu zaujímá moderně formovaná budova býv. Ředitelství státních drah (arch. J. Gočár, 1929-32), protilehlý soudobý, ale tradičně pojatý reprezentační palác pro továrníka Steinského-Sehnoutku (O. Novotný, 1928-29), nárožní stavby pojišťoven z let 1927-28 (Fénix, arch. B. Ehrmann; Adriatica, arch. B. Kozák); Ambrožův sbor (budovy pro Československou církev husitskou, arch. J. Gočár, 1926-28), unikátní výchovný a vzdělávací komplex arch. J. Gočára z let 1925-28: mateřská škola, původ. Obecné a měšťanské školy, původ. Rašínovo gymnázium (před průčelím socha Vítěze od J. Štursy), Labská elektrárna (arch. F. Sander, 1910-12), Pražský most (arch. J. Kotěra, r. 1912), budova bývalého pivovaru (přest. na sídlo Krajského úřadu, arch. P. Tušl), Velké náměstí - historické centrum města (měšťanské a kanovnické domy, gotická katedrála sv. Ducha, Biskupská rezidence, barokní kostel Nanebevzetí p. Marie); volný program, možnost procházky Jiráskovými sady k soutoku Labe a Orlice nebo výstupu na Bílou věž - vyhlídka na centrum města; odpoledne pokračování procházky: Hotel Grand (arch. J. Kotěra, 1910-11), Hotel Okresní dům (arch. J. Kotěra, 1902), Krajské muzeum východních Čech (bývalé Městské muzeum, arch. J. Kotěra, 1909-12, na průčelí plastiky S. Suchardy), komplex bývalých kasáren, Lékařská fakulta (arch. J. Reichl, r. 1936, pův. sídlo sborového velitelství), Žižkovy sady, Městské divadlo, GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ (původně Záložní úvěrní ústav, arch. O. Polívka, 1911-12, od r. 1990 sídlo Galerie moderního umění, 2014-16 rekonstrukce interiérů, arch. P. Tušl) významná sbírka českého moderního umění, komentovaná prohlídka stálé expozice Proměny obrazu / Obrazy proměn (zastoupeni mj. F. Kupka, J. Preisler, E. Filla, B. Kubišta, J. Čapek, R. Kremlička, J. Štursa, J. Šíma, Toyen, J. Štyrský, V. Tikal, F. Muzika, L. Zívr, F. Hudeček, J. Kotík, B. Matal, K. Lhoták, M. Medek, B. Dlouhý, J. Koblasa, K. Nepraš, A. Veselý ad., vyhlídková terasa; aktuální výstavy); návrat do Prahy

Zajímavé odkazy:

http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/o-meste
http://www.ic-hk.cz/
http://www.muzeumhk.cz/
http://www.galeriehk.cz/
http://pamatkovykatalog.cz?garaze
http://pamatkovykatalog.cz?banka
http://pamatkovykatalog.cz?Steinskéhopalác
http://pamatkovykatalog.cz?reditelstvi
http://pamatkovykatalog.cz?sbor
http://pamatkovykatalog.cz?materskaskola
http://pamatkovykatalog.cz?zakladniskola
http://pamatkovykatalog.cz?gymnazium
http://pamatkovykatalog.cz?elektrarna
http://pamatkovykatalog.cz?hotel
http://pamatkovykatalog.cz?zalozna
http://pamatkovykatalog.cz?muzeum
https://www.archiweb.cz/jan-kotera
https://www.archiweb.cz/josef-gocar
https://www.archiweb.cz/p

předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi