ANTVERPY velkolepé setkání minulosti s budoucností

a dva výlety do vlámské historie umění: BRUGGY a GENT

TERMÍN: 1. - 6. květen 2018 (6 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 3818

CENA: 11 900 Kč       se slevou 11 700 Kč Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 5x ubytování se snídaní - bufet (3* hotel v centru Antverp, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, free WiFi v hotelu, příplatek za jednolůžkový pokoj je 4 900 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného): výlet č. 1) BRUGGY cena = 800 Kč; výlet č. 2) GENT cena = 800 Kč. Cena nezahrnuje osobní městský poplatek 2,40 € / os./ noc.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

úterý 1.5.

odjezd z Prahy v 06:30 hodin, cesta přes Německo do Belgie - ANTVERPY ubytování v centru města

středa 2.5.

ANTVERPY secesní budova hl. nádraží (arch. L. Delacenserie, r. 1905), Soudní dvůr (arch. R. Rogers, r. 2006), rezidenční čtvrť Antverp Middelheim / Muzeum plastik ve volné přírodě rozsáhlý park o rozloze cca 20 ha, přibližně 300 plastik významných světových sochařů (mj. Rodin, Maillol, Moore, Calder, Nevelson, Fabro, z českých autorů zastoupeni Fr. Štorek a K. Gebauer; pavilon drobné plastiky); Port House - hlavní sídlo přístavní správy v Antverpách, velkolepá futuristická přístavba k historické budově bývalé požární stanice (arch. Z. Hadid, 2007-16); MAS (Museum aan de Stroom) nové muzeum města Antverp (otevřeno v r.  2011, arch. N. Riedijk Architecten, výrazný věžovitý objekt z červeného pískovce ze severoindické Agry a skla situovaný mezi doky - symbolický most mezi starým světem a novým městským přístavem; z 60 metrů vysoké věže panoramatický výhled na řeku a město; výstavní prostory přibližující historii města, jeho obyvatel, řeky i přístaviště, dále sbírky národopisného muzea, námořního muzea a folkloristického muzea), procházka po nábřeží Šeldy; hrad Steen (ext., od 14. st., výhled na řeku Šeldu), Vleeshuis (16. st., cechovní dům řezníků, v interiéru Muzeum hudby), zajímavá historizující rekonstrukce obytných domů, Grote Markt historické náměstí na trojúhelníkovém půdorysu: radnice (arch. de Vriendt a Floris, 16.-17. st., na průčelí erby brabantských vévodů, dále Filip II. a patronka Antverp P. Marie), soubor cechovních domů (16.-18. st., směnárníci, lodníci ad.), uprostřed nám. fontána Brabo (legendární hrdina, zakladatel Antverp, soch. J. Lambeaux, r. 1887); katedrála P. Marie (14.-15. st., zvonice - arch. P. Appelmans, náhrobky význ. osobností, stěžejní díla P.P. Rubense: Nanebevzetí P. Marie, 1625-1626; Ukřižování z r. 1610, Snímání z kříže z r. 1612; aktuální výstava „Reunion” od Quentina Matsyse po P.P. Rubense (mistrovská díla z Královského muzea krásných umění); hlavní antverpská obchodní třída Meir; volný program

čtvrtek 3.5.

ANTVERPY volný program; fakultativní výlet č 1: BRUGGY od 12. st. významný evropský přístav a středisko flanderských hanzovních měst, bývalá rezidence flanderských hrabat a burgundských vévodů; Begijnhof (areál ženské komunity bekyní, možnost vstupu do jednoho z domků s původním zařízením), St-Salvatorskathedraal (gotická cihlová arch., 13.-16. st., věž 99 m), Vrouwekerk (kostel Panny Marie, 1220-1335, věž 122 m, v interiéru mj. Michelangelova Madona s dítětem, náhrobky posledního burgundského vévody Karla Smělého, jeho dcery Marie Burgundské, pod podlahou malované sarkofágy ze 12. st.), špitál sv. Jana - dnes Memlingovo muzeum (arch. 12.-13. st., sbírky vlámského umění od středověku po renesanci, kolekce děl H. Memlinga - mj. relikviář sv. Uršuly, Mystická svatba sv. Kateřiny, Klanění tří králů ad.); rozlehlé tradiční obchodní centrum města - náměstí Markt: Belfort (masivní věž nad městskou tržnicí, v. 85 m, možný výstup a vyhlídka na město a okolí), tržnice (13.-16. st.), historické náměstí Burg s význ. budovami: dvoupatrová bazilika sv. Krve (od 12. st.), radnice (14.-19. st., gotický sál), Gerechtshof (Justiční palác, fasáda 1520-23, renesanční sál); Groeninge muzeum jedinečná stálá expozice tzv. vlámských primitivistů (mj. Van Eyck, Van der Goes, David, Bosch, Memling, Provost aj., sbírka malby 19. a 20. st. - mj.  Delvaux, Magritte ad.); volný program, možnost projížďky lodí po kanálech ANTVERPY

pátek 4.5.

ANTVERPY volný program; fakultativní výlet č. 2: GENT významné město na řece Šeldě s historickým jádrem protkaným sítí vodních kanálů, od 13. st. význ. obchodní přístav, rodiště císaře Karla V. (*24.2.1500); Muzeum krásných umění - bohatá sbírka belgického a nizozemského malířství od pozdního středověku po současnost (aktuálně část restaurovaného oltáře Klanění se sv. beránku) St-Baafskatedraal románsko-gotická katedrála, v int. mj. oltářní křídlový tabulový obraz Klanění se sv. beránku (bratří Jan a Hubert Van Eyck, dokončen r. 1432, malovaný pro bohatého gentského rodáka Jose Vijda a jeho manželku Lisbetu, v souč. probíhá restaurování; vrcholně barokní kazatelna 18. st., L. Delvaux, krypta); Markt: tržnice s věží (14.-15. st.), St. Niclaaskerk (od 13. st., dále 14.-15. st., barokní mobiliář, nově restaurovaný), most sv. Michala, St-Michielskerk (1440-1650, v bohatě zdobeném interiéru mj. Van Dyck); nábřeží Graslei původní cechovní a měšťanské domy (12.-17. st.), Vleeshuis (pův. masné krámy), hrad a vodní pevnost Graven­steen (od 12. st.); volný program, možnost prohlídky Muzea užitého umění (v městském paláci z 18. st., otevřeno po rekonstrukci a přístavbě v r. 1992 - arch. Verstraete; původní historické interiéry, vynikající stálá expozice belgického a evropského designu) nebo projížďka lodí po kanálech ANTVERPY

sobota 5.5.

ANTVERPY pokračování prohlídky historického centra města: Béguinage (uzavřený komplex obytných domů bekyní), St-Jacobskerk (původ. kaple sv. Jakuba, 1404-13, v r. 1491 rozšířena v got. kostel, barokní interiér - mj. pohřební kaple P.P. Rubense), kostel Karla Boromejského (1615-21, arch. F. d´Aguilon, vliv P.P. Rubense, jednolodní prostor, bohatě zdobené průčelí), dominikánský St-Pauluskerk (pozdní gotika, interiér ve vrcholně barokním slohu, bohatá mal. a sochařská výzdoba, mj. Rubens, Van Dyck, Jordaens, C. de Vos, na nádvoří barokní Kalvárie), Rubenshuis (od r. 1610 Rubensův vlastní dům s ateliérem a  zahradou, typická ukázka bohatého měšťanského domu ze 17. st., část. dochováno původ. vybavení); volný program, možnost návštěvy dalších muzeí dle vlastního výběru: Museum Mayer van den Bergh jedinečná soukromá sbírka volného, užitého umění a arch. Fragmentů (mj. Brueghel, Hals, Seghers, Jordaens, Ostade, Metsys, Mostaert ad.), Museum Plantin-Moretus unikátní muzeum tiskařské historie a starých tisků v domě slavného tiskaře 16. st. Christopha Plantina (34 místností, dobový inventář včetně starých rukopisů, tiskařské stroje, aktuální výstava); Red Star Line Museum muzeum dokumentující historii evropských emigrantů, kteří před 2. sv. válkou odplouvali z Amsterdamu do Spojených států a Kanady na lodích společnosti Red Star Line; ModeMuseum historie oděvní módy od 18. st. do současnosti ad.

neděle 6.5.

ANTVERPY po snídani odjezd do Prahy, návrat ve večerních hodinách

Zajímavé odkazy:

https://www.antwerp.com/
http://www.middelheimmuseum.be/nl
https://www.archdaily.com/795832/antwerp-port-house-zaha-hadid-architects
http://www.mas.be/en
https://www.visitantwerpen.be/en/steen-castle
http://www.dekathedraal.be/en/
https://www.visitantwerpen.be/en/cathedral-of-our-lady
https://www.visitbruges.be/
http://whc.unesco.org/en/list/996
https://www.khanacademy.org/humanities/renaissance-reformation/northern-renaissance1/burgundy-netherlands/v/ghent-altarpiece-closed
http://www.rubenshuis.be/nl
http://www.museummayervandenbergh.be/nl
http://www.museumplantinmoretus.be/nl
https://www.momu.be/en.html

předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi