umění a historie jihozápadní FRANCIE I. - OKCITÁNIE | ARS VIVA cesty za uměním

umění a historie jihozápadní FRANCIE I. - OKCITÁNIE

TOULOUSE, MOISSAC, MONTAUBAN, AUCH, ALBI, BÉZIERS, CARCASSONNE, NARBONNE, FONTFROIDE, SAINT HILAIRE, LIMOUX

TERMÍN: 4. - 11. červenec 2020 (8 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 3720

CENA: 24 900 Kč       se slevou 24 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 2 200 Kč; možnost snížené zálohy 5 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka společnosti Lufthansa Praha - Frankfurt - Toulouse; Toulouse - Frankfurt - Praha, dopravu lux. autokarem ve Francii dle programu, 7x ubytování se snídaní (3* hotely v Toulouse a na promenádě v Béziers, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, free WiFi ad.), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém; příplatek za jednolůžkový pokoj je 5 600 Kč; úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně: č. 1) TOVÁRNA AIRBUS (včetně dopravy a vstupného) cena = 800 Kč; č. 2) MOISSAC, MONTAUBAN, AUCH cena (bez vstupného) = 1 100 Kč; č. 3) ALBI, RODEZ cena (bez vstupného) = 1 300 Kč. Cena nezahrnuje částku na spropitné ve Francii 15 € a osobní městské poplatky 10 € (vybere průvodce ARS VIVA na letišti v Praze).


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 4.7.

odlet z Prahy ve 14:10 hodin, sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu J) ve 12:30 hodin, přílet na letiště TOULOUSE Blagnac v 18:10 hod.; transfer autobusem do centra TOULOUSE ubytování (nedaleko křižovatky vodních toků a cest: Garonne, Canal de Brienne a Canal du Midi)

neděle 5.7.

TOULOUSE významné historické centrum (TOLOSA) a tradiční křižovatka cest (mj. via Tolosana) na řece Garonne, bývalé sídlo hrabat z Toulouse (ve středověku ovládalo velkou část jižní Francie), středisko provincie Languedoc, dnes hl. město regionu Okcitánie; fakultativní výlet č. 1: TOVÁRNA AIRBUS v lokalitě letiště Blagnac; centrum letectví (sídlo spol. Aérospatial - výroba a kompletace letadel Airbus) a Národního centra pro výzkum vesmíru; komentovaná prohlídka části areálu firmy AIRBUS včetně projížďky autobusem po továrních pozemcích a návštěvy interiéru obří montážní haly pro kompletování letadel; římská aréna Purpan viditelná část zdí, vomitorií a lázní ant. arény (ext., cca 1.-3. st., 64x60 m, hl. vstupní brána ad.); historické jádro města 1: bazilika St-Sernin (sv. Saturnin, 11. st.,  pětipodlažní osmiboká zvonice - 2. pol. 13. st., překrásná román. sochařská výzdoba - portály, hlavice, oltář, nástropní malby, horní krypta - odpovídá apsidě původního kostela, r. 403 uloženo tělo St-Sernina (K: možno raději „tělo sv. Saturnina“), dolní krypta - konec 13. st.), Musée St-Raymond archeologické muzeum v bývalé koleji středověké university, ve 13. st. azyl pro poutníky (sbírky: menhiry, zbraně a ozdoby doby bronzové a železné, sbírka řeckých váz z 8.-1. st. př.Kr., římská keramika, nápisy, mramorové sochy, galerie portrétů římských císařů, středověké nápisy, keramika, nejstarší křesť. sochy, liturgické vázy španělských Vizigótů); Ville Rose původní jádro města s typickou architekturou z růžových cihel: bývalý mateřský klášter dominikánů Les Jacobins (13.-14. st., vrcholné dílo gotiky z oblasti Midi); Fondation Bemberg mimořádná umělecká kolekce v renesančním paláci d´Assézat (155-57, mj. zastoupeni Canaletto, Boucher, Veronese, Tintoretto, Monet, Gauguin, Bonnard, Picaso, Degas, Modigliani), Capitole centrum města s radnicí (18. st., délka průčelí 128 m); volný program

pondělí 6.7.

TOULOUSE historické jádro města 2: vyhlídky na dva historické městské kanály du Midi a de Brienne vedoucí k řece Garonne; zachovalá část městských hradeb se čtyřmi baštami (13. st.); původní staré mlýny (dnes kulturní centrum Espace EDF Bazacle), kostel St-Pierre des Cuisines (ext.) jeden z nejstarších kostelů ve městě na místě galořímské nekropole (4.-13. st.), kartuziánský kostel a klášter St-Pierre (1602-1790, zachovalá část jednoduchého interiéru a křížové chodby); místo starého přístavu mezi mosty St-Pierre a Pont Neuf (také Grand Pont, 1542-1659, 7 oblouků, 220 m), vyhlídky na staré špitály na levém břehu Garonny Dome de la Grave (od 12. st., souč. podoba ze 17. st.) a Hotel Dieu St-Jacques (zal. ve 12. st. johanity pro poutníky do Santiaga); kostel Notre-Dame de la Daurade (na místě staré křesťanské svatyně z 5. st., souč. podoba z 18.-19. st.), gotická katedrála St-Étienne (na místě kaple sv. Saturnina, další stavební fáze 13. st. - 1610), velká rozeta a got. vitráže ze 14. st.); Musée des Augustins v bývalém klášteru (14. st. - 1504), zcela mimořádné sbírky: předkřesťanské umění jihovýchodní Galie, románské umění - mj. fragmenty z kláštera La Daurade ze 12. st., unikátní kolekce románských zdobených hlavic sloupů, plastik a sakrální malby 14.-18. st. z oblasti Toulouse, francouzské, italské, španělské, vlámské a holandské malířství, sochařství 19. st.), Monument aux Morts, Halle aux Grains (stará sýpka opravená na víceúčelový koncertní sál); volný program, možnosti prohlídky dalších objektů: nádraží Matabiau (arch. G. Eiffel, r. 1865), Les Abattoirs - areál kolem starých hradeb u řeky s plastikami v přilehlém parku (mj. F. West)

úterý 7.7.

TOULOUSE volný program; fakultativní výlet č. 2: MOISSAC dnes malé městečko v romantickém údolí řeky Tarn; slavné benediktinské opatství St. Pierre (zal. již v 7. st., od 11. st. součást clunyjského řádu, ve 12. st. nejvýznamnější klášterní centrum jihozápadní Francie), tympanon a jižní portál (1100-30 vyobrazení Janova zjevení z Apokalypsy, ojedinělá ukázka románské plastiky na pomezí Španělska a Francie), ambit (11. st., restaurovaná galerie tesaných románských plastik a reliéfů s výjevy z Bible), torza klášterních budov MONTAUBAN významné opevněné město „bastide“ (druhé nejstarší svého typu v jižní Francii) na řece Tarn, v 16. st. centrum protestantismu v jižní Francii; od r. 2015 „město umění a historie“; historické centrum: síť pravidelných bloků a pravoúhlých ulic, krásná atmosféra kolem malebného centrálního náměstí Place Nationale (17. st., cihlová podloubí, kavárny); rodné město dvou významných fr. umělců: J.A.D. Ingres (1780-1867), A. Bourdelle (1961-1929); Musée Ingres v bývalém hradu hrabat z Toulouse (do konce r. 2019 probíhá oprava objektu; provizorní instalace ukázky díla malíře je instalována nedaleko radnice); vyhlídka na Pont Vieux (od 14. st., arch. Ferriéres, Verdun), katedrála Notre-Dame (18.-19. st.); cesta přes historická města SOLOMIAC a MAUVENZIC - AUCH důležitá křižovatka tradičních galořímských cest (řím. ELIMBERRIS, AUSCIORUM), historické centrum Gaskoňska, dnes středisko départementu Gers v Midi-Pyrénées a sídlo arcibiskupa; historické centrum: Basilique Cathédrale Sainte-Marie d'Auch (1489-1548, příklad vrcholné renesance, vitráže ze 16. st. - A. de Moles, renes. rozeta), gotická strážní věž a vězení La Tour d´Armagnac (14. st.), mohutné schodiště se sochou slavného d´Artagnana; středověké uličky s domy (hrázděné zdivo) GIMONT (podle čas. možností) malé městečko na poutní cestě;  stará krytá dřevěná tržnice nad celým náměstím (původně ze 14. st., přestavena v 19. st.), farní kostel (15.-16. st., patrová got. zvonice) TOULOUSE

středa 8.7.

TOULOUSE volný program; fakultativní výlet č. 3:  ALBI malebné historické město (na seznamu UNESCO, zal. Římany v r. 51 př.Kr. jako CIVITAS ALBIENSIUM), ve 12.-13. st. centrum Katarů (Albigenských); rodné město slavného H. Toulouse-Lautreca (1864-1901); historické centrum: jedna z nejkrásnějších fr. katedrálních staveb ve formě cihlového opevněného donjonu Ste-Cécile (nejmohutnější stavba z pálených cihel v Evropě, 1282-1500, nástěnná malba z 15. st. - Poslední soud, možnost vstoupit do chóru - řezané hlavice, renesanční fresky ad., vše zcela nově opraveno), kostel St-Salvy (původ. románský z 11. st., románská věž, vstupní portál, got. přestavba ze 13. st., částečně zachovalý rajský dvůr); opevněný cihlový biskupský palác Palais de la Berbie (postaven ve 13. st. jako hrad), dnes v int. Musée Toulouse-Lautrec (ucelená a největší kolekce obrazů, kreseb, litografií a plakátů ze všech období tvorby osobitého představitele fr. umění konce 19. st.; dále díla E. Degase a A. Rodina); volný vstup do zahrad a na terasy Jardins du Palais de la Berbie - nádherná vyhlídka na řeku Tarn a starý most Pont Vieux (od r. 1035, v 15. st. opevněn); Rue de Verdusse (místo narození H. Toulouse-Lauterecka) RODEZ (původ. oppidum SEGODUNUM, řím. CIVITAS RUTENORUM) hl. město oblasti Rouergue nad řekou Aveyron na rozhraní odlišných přírodních struktur - suché náhorní plošiny Causses a bohatě zavlaženého pohoří Ségala s bujnou vegetací; katedrála Notre-Dame (konec 13.-15. st., výjimečně dekorativní zvonice, 87 m, 14.-16. st., elegantní got. int., mj. chórové lavice z 15. st., oltáře a plastiky z 15.-17. st.), biskupský palác (17. st.), Maison Molinier (kanovnický hrázděný dům, 15. st., got. lodžie); volný program, možnost návštěvy: Musée Feraille (archeologicko-historické muzeum, exponáty z období 300 000 př.Kr. - 17. st., významná sbírka menhirů z celé oblasti), Musée Pierre Soulages ukázka díla slavného rodáka a význ. fr. malíře, (jedinečná minimalistická architektura objektu - RCR Arquitectes, r. 2015); zajímavé stavby Cinema Rodez a Sále des Fètes de Rodez  (arch. E. Nebout, r. 2012) TOULOUSE

čtvrtek 9.7.

TOULOUSE - CARCASSONNE jedno z nejzachovalejších středověkých opevněných měst v Evropě obklopené vinicemi; původně zal. na pahorku nad řekou Aude jako keltiberské a galské oppidum, později římské opevněné město COLONIA JULIA CARCASO; ve středověku centrum katarského odporu (křížová výprava 1208-09); Cité: (záchrana a rekonstrukce od r. 1844 - arch. V. Le-Duc, spisovatel P. Merimée, arch. P. Boeswillwald; od r. 1997 na seznamu UNESCO), dvojité středověké opevnění (3 km dvojitých hradeb, 52 věží), La Porte Narbonnaise vstupní brána do Cité (nejstarší část opevnění s příkopy a padacím mostem), románská katedrála St-Nazaire-et-St-Celse (loď 10.-12. st., gotická příčná loď a chór 13.-14. st.); Le Château Comtal rekonstruovaný palác a pevnost z 12. st., lapidárium: sarkofágy z 5.- 9. st., hlavice sloupů, stély, náhrobní kameny, zbytky galořímských hradeb, několik sálů s expozicí vývoje pevnosti a města, přístupná severní část hradeb - vyhlídky na krajinu, město a most Pont Vieux (14. st.); volný program, možnost procházky přes most do dolního opevněného města - „bastide“ SAINT LOUIS (zal. ve 13. st.), Musée Beaux Arts (malba a keramiky 18.-21. st.), katedrála St-Michel (16.-18. st., přest. v r. 1849) NARBONNE Římany zal. v r. 118 př.Kr. jako Narbo Martius, později hl. město provincie GALLIA NARBONENSIS (původně Gallia Transalpina), od 14. st. politický i hospodářský úpadek, dnes příjemné provinční město: donjon Gilles-Aycelin (13. st., v 42 m, ve zdech mnoho ant. spolií), gotická katedrála St-Just-et-St-Pasteur (13.-14. st., zachovalý jen závěr, v int. pozoruhodné vitráže - 14. st.), via Domitia (část římské cesty), Horreum unikátní římská podzemní sýpka (několik skladištních komor a chodba), Place du Forum (část ant. sloupu), starý krytý most přes Canal de la Robine Pont des Marchands; volný program, možnost prohlídky: Musée Archéologique, Musée Lapidaire BÉZIERS ubytování v centru města

pátek 10.7.

BÉZIERS starobylé město nad řekou Orb zal. již Féničany, později řím. přístav a obchodní centrum BETARRA (obchod s vyhlášeným bílým vínem); ve středověku středisko Katarů; Place Jean Jaures výsledek urbanismu 19. st. (terasa ve tvaru podkovy); Allés P. Riquet - pomník J.P. Riquetovi (17. st., Canal du Midi), městské divadlo (1842-44), Église de la Madelaine (románský s gotickými úpravami, přest. v 18. st.), stará tržnice (r. 1891), Place de Forum - radnice a kavárny na místě řím. náměstí;  katedrála St-Nazaire (od 12. st., stavební úpravy ve 13. a 14. st., dominantní zvonice, zajímavé náhrobky, varhany), křížová chodba se vstupem na terasy nad řekou - vyhlídka na mosty); Musée Beaux Arts (mj. Reni, Géricault, Daubigny, Soutine, Utrillo; malá kolekce kreseb a sbírky Jeana Moulina, šéfa fr. odboje, který se tady narodil), kostel St-Jacques (12. st., inspirovaný antikou, zajímavá apsida), z terasy vyhlídky na město a řeku, Musée Biterrois - historie města (antika, Keltové, Iberové, expozice kanálu du Midi ad.); římská aréna v městské zástavbě (1. st., znovu objevena v r. 1992); vyhlídka na lodní most Pont Canal (technická funkční památka z r. 1856 - součást kanálu du Midi); zastávka u mostu Pont Neuf přes řeku Le Orb - vyhlídka na římský a románský most Pont Vieux (12. st., 19 oblouků, 260 m); soustava 9 zdymadel na kanálu du Midi - technická památka z r. 1681 (na seznamu UNESCO) – procházka kolem zdymadel a kanálu až k lodnímu mostu přes řeku Orb; OPPIDUM D´ENSÉRUNE (podle čas. možností) významné keltské sídlo nedaleko via Domitia, 6. st. př.Kr. - 1. st. (terasy domů, dílen, mnoho skladovacích dolií, nekropole; Malé muzeum s lokálními nálezy), vyhlídky na zvláštní útvar polí tzv. Jezera Montady (vysušená laguna) BÉZIERS

sobota 11.7.

BÉZIERS - FONTFROIDE Abbaye Sainte-Marie de Fontfroide slavné cisterciácké opatství (zal. v r. 1093 jako benediktinské, rozšířeno v letech 1144-45), jeden z nejlépe zachovalých a opravených klášterů z 12. st. ve Francii (kostel, křížová chodba, refektář, zahrada, hospodářské budovy, růžová zahrada ad.), v okolí se vyrábí vynikající víno SAINT HILAIRE malebná vesnička na kraji severního podhůří Pyrenejského masivu uprostřed prastarých vinic (jeden z nejstarších vinařských regionů země, mj. místo výroby věhlasného šumivého vína ve Francii Brut Blangeuette); prastarý opevněný benediktinský kostel a klášter St-Hilaire (od r. 825-970, pozdější raně got. přestavby, křížová chodba se zdobenými hlavicemi, sarkofág sv. Saturnina ad.) LIMOUX (podle čas. možností) významné historické a obchodní centrum na řece Aude; kamenný obloukový most (na římských základech), malebné středověké uličky kryté podloubím, gotický kostel St-Martin (na román. základech od r. 1120); transfer na letiště TOULOUSE Blagnac, odlet do Prahy (via Frankfurt) v 19:00 hodin, přílet do Prahy ve 23:15 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi