RÝNSKÁ CESTA III - ROMANTICKÝ RÝN

Bonn, Kolín nad Rýnem, Maria Laach, Remagen, Meckenheim, zámek Brühl

TERMÍN: 28. srpen - 1. září 2019 (5 dnů) POSLEDNÍCH 9 MÍST ČÍSLO ZÁJEZDU: 3719

přihlášky nejpozději do 2. června 2019

CENA: 11 800 Kč       se slevou 11 600 Kč
možnost snížené zálohy 3 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 4x ubytování se snídaní (2* hotel IBIS v centru Bonnu, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, WiFi ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 3 400 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky...  Fakultativně (bez vstupného) č. 1) MARIA LAACH cena = 800 Kč.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

středa 28.8.

odjezd z Prahy v 06:00 hodin - LIMBURG AN DER LAHN město v kotlině mezi pohořími Taunus a Westerwald, do r. 1803 patřilo k trevírskému kurfiřtství, pak k Nasavsku a od r. 1866 k Prusku; dóm patří k nejvýznamnějším pozdně románským stavbám v Německu (v int. fresky ze 13. st.), hrad limburských hrabat, hrázděné domy ve starém městě (mj. Dům sedmi neřestí), radnice, starý most přes Lahn (výhled na dóm) BONN Kunstmuseum (arch. Axel Schultes, ve stálé sbírce mj. rýnští expresionisté, M. Ernst, německé a světové umění po 1945 - Kiefer, Baselitz, Chilida, Penck, Beuys, Polke ad.); ubytování v centru města

čtvrtek 29.8.

BONN (řím. CastrA Bonnensia) v letech 1949-1960 hlavní město SRN; staré město: zámek - bývalá rezidence kolínských kurfiřtů (arch. E. Zuccalli, 1697-1705, dnes sídlo univerzity), Münster (symbol města, román. chór a krypta z 11. st., hl. loď v přechodném románsko-gotickém stylu, bronzová socha sv. Heleny z r. 1630), rokoková radnice (arch. M. Leveilly, r. 1738), jezuitský kostel Jména Ježíšova (1686-1717), Beethovenův dům (rodný dům L. van Beethovena - nar. 16.12.1770, dnes muzeum, památník a archiv), Sterntor (věž ze 13. st., součást měst. opevnění), Arithmeum (matematické muzeum v pozoruhodné budově se skleněnou fasádou); Poppelsdorfský zámek kurfiřta Clementa Augusta (ext., arch. R. de Cotte, rozšířil B. Neumann, 1715-40); vládní čtvrť v jižní části města (v bývalých vládních a parlamentních budovách dnes vědecké ústavy, kongresové centrum, komerční využití), pomník K. Adenauera (H. von Pilgrim, r. 1981); Haus der Geschichte der BRD (arch. I. a H. Rüdigerovi, 1985-93, muzeum dějin poválečného Německa, jedno z nejnavštěvovanějších muzeí), Kunst und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland (arch. G. Peichl, r. 1992, 5.400 m2 výstavní plochy pro prezentaci současného německého a světového umění, aktuální výstava „GOETHE: VERWANDLUNG DER WELT“) MECKENHEIM Bruder-Klaus-Kapelle (originální minimalistická stavba, arch. P. Zumthora, r. 2007) BONN volný program, možnost návštěvy August-Macke-Haus (muzeum významného expresionistického malíře, 1887-1914)

pátek 30.8.

BONN volný program; fakultativní výlet č. 1: hrad BÜRRESHEIM (jeden z mála porýnských hradů, který nebyl „romantizován“ v 19. st.) MARIA LAACH benediktínské opatství u jezera Laacher See (od r. 1892 beuronská kongregace), klášterní bazilika (klenot porýnské románské architektury, postavena v letech 1093-1220, šest věží, ve východ. chóru románské ciborium, v západ. chóru raně gotický náhrobek zakladatele falckraběte Jindřicha II., r. 1220 dokončený „Paradies“ - křížová chodba pro poutníky, hlavice sloupů s alegoriemi hříchů) ANDERNACH (řím. Antunnacum) říšské město s císařskou falcí, od r. 1167 součást kolínského arcibiskupství; středověké opevnění s Rýnskou branou (okolo r. 1200) a několika dalšími věžemi; renesanční radnice (po r. 1538, pod novou dostavbou dochována židovská rituální lázeň ze 14. st.); Von der Leyensche Hof (renesanční stavba z r. 1580, dnes městské muzeum), Liebfrauenkirche (po r. 1198, působivé západ. průčelí, románský jižní portál, v chóru tzv. uherský kříž z poč. 14. st., náhrobky z 16. st.), na břehu Rýna přístavní jeřáb (16. st.) REMAGEN (řím. Rigomagus), říšský majetek, dále součást vévodství Jülich; sv. Petr a Pavel novorománský kostel s dochovanými částmi starší stavby (v int. pozdně gotický Boží hrob a sakramentář), před kostelem románská farní brána s pozoruhodnými reliéfy (okolo r. 1200); předmostí Luddendorffova mostu (1916-18, na konci 2. sv. války umožnilo dobytí mostu postup US jednotek do severního Německa); poutní kostel sv. Apolináře (1839-43, arch. E.F. Zwirner - autor dostavby kolínského dómu, v int. fresky düsseldorfských nazarénů) ROLANDSECK Muzeum Hanse Arpa a Sophie Täuber-Arp v budově starého nádraží (r. 1855, nová přístavba arch. R. Meier, r. 2007) BONN poutní místo Kreuzberg (kostel z r. 1627, k němu dal kolínský arcibiskup Clemens August přistavět 1746-51 Svaté schody podle římského vzoru, poslední dílo B. Neumanna)

sobota 31.8.

BONN - KOLÍN NAD RÝNEM metropole Porýní na římských základech (řím. COLONIA ARA CLAUDIA AGRIPPINENSIUM), zachováno několik antických památek - Römerturm (zbytek řím. opevnění) a římská přístavní silnice; dóm sv. Petra největší německá katedrála, druhá nejvyšší v Evropě, status německého národního kostela, od r. 1996 na seznamu UNESCO, nejnavštěvovanější památka v Německu (13.-20. st., na základech řím. staveb, první kostel stavěn od r. 313, v int. slavný relikviář sv. Tří králů ze 13. st. - největší středověká zlatnická práce v Evropě, Gerokreuz z r. 970 - jeden z nejstarších velkých krucifixů sev. od Alp, na hl. oltáři obrovská mensa z černého mramoru, oltář sv. Kláry ze 14. st., náhrobky kolínských arcibiskupů; zpřístupněná jižní věž); Staré město: Gürzenich (pol. 15. st., unikátní světská stavba pro městské slavnosti), původní radnice (nejstarší radnice v Německu, jádro z 1. pol. 14. st., představená renesanční lodžie), Overstolzenhaus (poč. 13. st., románský 5ti patrový patricijský dům), kostel Nanebevzetí P. Marie (poč. 17. st, arch. Ch. Wamser, jedna z mála barokních památek ve městě, původ. jezuitský kostel, historizující síťová klenba, 23 m vysoký hl. oltář); jedinečný soubor skvěle obnovených románských kostelů: bazilika Gross St. Martin (12. st., trojlodní s mohutnou věží nad křížením a 3 apsidami, v int. štaufská křtitelnice ze 13. st., skupina Ukřižování od Tilmanna van der Burch z 15. st., triptych sv. Tří králů - cca 1530), bazilika St. Maria im Kapitol (největší kostel ve městě - 100x40m, dveře z 11. st., renes. chórová přepážka), benediktínská bazilika St. Pantaleon (gotický letner, hrob císařovny Theophano - manželka Otty II.), St. Aposteln (členitá stavba s mohutnou záp. věží z pol. 12. st. a třemi zdobnými apsidami na východě), centrální St. Gereon (stavba nad pozůstatky řím. oválného kostela ze 4. st. - mozaiky v kryptě, na poč. 13. st. nad ní vztyčen dekagon - v této době nejvyšší volně zaklenutá stavba v Evropě), bazilika St. Ursula (emporová stavba s got. chórem, zlatá komora - ostatková kaple ze 17. st. s relikviemi sv. Uršuly a 11 tis. panen); volný program, možnost návštěvy některého z mnoha vynikajících muzeí: Römisch-Germanisches Museum (největší starověké sbírky v Německu dokumentující působení Římanů na Limes a historii města, mj. Dionýsova mozaika, Pobliciův náhrobek z 1. st., sbírka řím. skla z 1.-5. st., rekonstrukce řím. vozu ad.), Wallraf-Richartz Museum (sbírka gotického umění 14.-16. st., mistři kolínské školy, něm. umění do konce 19. st., novostavba - arch. O.M. Ungers), diecézní muzeum Kolumba (arch. P. Zumthor, r. 2007), Museum Ludwig (umění od r. 1900 do současnosti, mj. vynikající kolekce amerického pop-artu), Muzeum východoasijského umění (čínské, japonské a korejské umění); současná architektura: WDR Arkaden (G. Böhm, 1994-96), obchodní dům Peek&Cloppenburg (arch. R. Piano, r. 2005), v přístavu Kranhaus 1 (BRT Architekten, r.  2009), nová mešita (arch. P. Boehm, r. 2018) BONN

neděle 1.9.

BONN - BRÜHL rokokové zámky Augustusburg a Falkenlust (na seznamu UNESCO): Augustusburg - letní rezidence kolínských arcibiskupů (postaven 1724-28, schodiště je vrcholné dílo B. Neumanna, nástropní malby C. Carlone; zámecký park ve francouzském stylu - arch. D. Girard); Falkenlust - lovecký zámeček, arch. François de Cuvilliés, 1729-37, návštěva v případě časových možností), Max-Ernst-Museum věnované dílu brühlského rodáka, slavného surrealistického malíře (1891-1976); návrat do Prahy do 23:00 hod.

Zajímavé odkazy:

https://www.bonn-region.de/uebersicht-sehenswuerdigkeiten-kultur/schloesser-burgen.html
http://www.museumsmeilebonn.de/
https://www.kunstmuseum-bonn.de/
https://www.bundeskunsthalle.de/
http://www.burgen-rlp.de/index.php?id=40801
http://www.burgen-rlp.de/fileadmin/download/bsa/Folder_Schloss-Buerresheim.pdf
https://www.maria-laach.de/
https://whc.unesco.org/en/list/292
http://www.roemisch-germanisches-museum.de/Startseite
https://www.museenkoeln.de/
https://whc.unesco.org/en/list/288
https://maxernstmuseum.lvr.de/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10697558767-bedekr/213562260140010-kolin-nad-rynem/

předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi