KAMPÁNIE II - „věčné město“ NEAPOL | ARS VIVA cesty za uměním

KAMPÁNIE II - „věčné město“ NEAPOL

a Herculaneum, Capri, Pozzuoli, Baiae, Cumae, Caserta, Capua

TERMÍN: 1. - 8. září 2024 (8 dnů) VYPRODÁNO, přijímáme přihlášky náhradníků - bez zálohy ČÍSLO ZÁJEZDU: 3624

CENA: 26 900 Kč       se slevou 26 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 4 950 Kč; možnost snížené zálohy 7 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka Lufthansy Praha - Neapol - Praha via Frankfurt a Mnichov), transfery letiště-hotel-letiště, 7x ubytování se snídaní - bufet (3* hotel v centru Neapole, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizací, minibarem, WiFi atd.)odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (bez vstupného): č. 1) HERCULANEUM (vlakem)cena = 700 Kč; č. 2) CAPRI (trajektem a jízda lodí kolem ostrova) cena = 2 300 Kč; č. 3) CAMPI FLEGREI / Ohnivá pole (autobusem) cena = 1 200 Kč; č. 4) PALÁC CASERTA, CAPUA VETERE (vlakem) cena = 900 Kč; č. 5) úplné pojištění včetně Pandemic A60 = 680 Kč; č. 6) úplné pojištění včetně Pandemic A60 pro osoby 70+ = 1 160 Kč. Cena nezahrnuje MHD, městský turistický poplatek 25 € za osobu a částku na spropitné za služby v Neapoli 20 € - vybere průvodce před odletem v Praze. 


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

neděle 1.9.

odlet z Prahy v 11:50 hodin, sraz účastníků ve 09:50 hod. na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu „J“), přílet do NEAPOLE (via Frankfurt) v 18:05 hod., transfer do hotelu, ubytování; NEAPOL (řec. NEAPOLIS, tj. Nové Město, původně PARTHENOPÉ) město na pobřeží Neapolského zálivu „ve stínu Vesuvu“; založené Řeky z nedaleké osady Cumae v cca 5. st. př.Kr. u ústí říčky Sébetha, místo sporů se Samnity, hlavní město Kampánie, dále důležitý římský přístav (od 2. st. př.Kr.), od r. 536 do konce 11. st. pod Byzantinci, r. 1139 hl. město Království obojí Sicílie po celkové velkorysé obnově města regionální vládou začíná opět platit Vedi Napoli e poi muori“; volný program, možnost procházky po původní řecko-římské části starověké Neapolis - Via d. Tribunali - decumanus maximus: Porta Capuana (15. st., součást městského opevnění), Castel Capuano (ext., původně normanská a štaufská rezidence, přestavba v 15.-16. st.)

pondělí 2.9.

NEAPOL Accademia di Belle Arti(ext., arch. E. Alvino, r. 1840, pasáže), stanice metra Museo (arch. a design G. Aulenti, součást vstupu do Archeologického muzea - včetně repliky plastiky Laocoona, r. 2000), Museo Archeologico Nazionale jedno z nejkvalitnějších it. muzeí v budově bývalé královské kavalerie z poč. 16. st., od 17. st. sídlo neapolské univerzity; bourbonské muzeum do r. 1860; (mj. unikátní kolekce egyptského, etruského a antického umění - řecké a římské plastiky, sbírka rodiny Farnese; bronzy, mozaiky a nástěnné malby z Herculanea a Pompejí, sály s erotickými motivy; nálezy z oblastí Kampánie; samostatná expozice z Villy dei Papiri, nálezy z chrámu bohyně Isis - nástěnné malby, plastiky ad.); fakultativní výlet č. 1: HERCULANEUM římský přístav„zakonzervovaný“ erupcí Vesuvu v r. 79, jedinečně dochovaný areál města (znovu objeveno r. 1709, vykopávky od r. 1927; nejnovější nálezy z r. 2000), prohlídka archeologického areálu antického města: nově objevené přístavní doky, cardo I - V, decumanus maximus, decumanus inferior, gymnasium, bazilika, thermopolium, pistrinum ad.; obytné domy: Argův, Aristidův, Galbův (mozaiková hala), Samnitský ad.; příklady životního stylu císařské doby (mozaiky, nástěnné malby, původní nábytek a zařízení domu) NEAPOL

úterý 3.9.

NEAPOL historické jádro města I: čtvrtě Toledo, Castel Nuovo a Spaccanapoli: Sant‘Agrippino, S. Giorgio Maggiore, S. Domenico Maggiore (13.-16. st.), S. Chiara (od r. 1310, jednoduchá stavba, masivní průčelí s rozetou, mramorová podlaha - Vaccaro, královské náhrobky Karla z Kalábrie - Tino da Camaino, 14. st., hrobka Filipa Bourbonského - F. Fuga; křížová chodba s rajskou zahradou - 14. st.), Guglia dell´Immacolata (mariánský sloup, arch. G. Genuino, r. 1743), Gesú Nuovo (původně renesanční palác, od r. 1584 přestavěn na jezuitský kostel, monumentálmí průčelí, barokní interiér), Cappella S. Severo (unikátní mramorová socha Cristo Velato - G. Sanmartino, r. 1753), Palazzo delle Poste e Telegrafi (arch. G. Vaccaro, r. 1935), Galleria Umberto I. (1887-1890, jedna z prvních krytých nákupních pasáží, konstrukce ze železa a skla), Teatro S. Carlo (ext., největší it. opera a jedna z nejstarších na světě; arch. Medrano od r. 1737, působili zde mj. Rossini, Donizetti), Piazza del Plebiscito: S. Francesco di Paola (1817-46, podle vzoru římského Pantheonu), jezdecké pomníky Karla II. a Ferdinanda I. (A. Canova, Calí), Castel Nuovo (ext., od r. 1282, arch. d´Agincourt, vstupní brána - monumentální triumfální oblouk na počest Alfonse I., arch. Laurana 1467); volný program, možnost prohlídky interiéru Castel Nuovo nebo Palazzo Reale monumentální královský palác místokrále Fer. Ruiz de Castro (ext., arch. D. Fontana od r. 1600, dokončeno arch. Genovesem r. 1843; 30 místností kolem centrálního nádvoří, Cappella Palatina, Sala di Ercole ad.; v int. mj. i Biblioteca Nazionale V. Emanuelo III. - 2 mil. knih a rukopisů, včetně nálezů z Herculanea)

středa 4.9.

NEAPOL volný program; fakultativní výlet č. 2:trajektem na ostrov CAPRI: legendární a romantické sídlo bájných Sirén, obydlené již v paleolitu, jedna z nejvyhledávanějších lokalit na okraji Neapolského zálivu; od císařských dob (Augustus, Tiberius aj.) oblíbené místo odpočinku a kratochvílí; celkem 16 km²; dvě části - Capri a Anacapri; plavba lodí kolem celého ostrova s vyhlídkami na: Punta del Capo, Marina Grande, Scala Fenicia, Palazzo a Mare, Bagni di Tiberio (1. st.), Grotta Azurra (exteriér), Punta dell`Arcera, Punta Carena, Grotta Rossa, Grotta Verde, malebný přístav Marina Piccola, Grotta Oscura, Faraglioni, Villa C. Malaparte (arch. Libera, 1938-43, jedna z nejpozoruhodnějších staveb 20. st.); volný program, možnost koupání nebo výjezd lanovkou do hlavního města ostrova CAPRI - Piazza Umberto, pěší procházka k Villa Jovis / Palazzo di Tiberio (od r. 27 sídlo císaře Tiberia, rozsáhlé ruiny na skalnatém mysu o rozloze 7000 m² s vyhlídkami na Neapolský záliv, ostrov Ischia ad.; atrium, lázně, kuchyně, císařské obytné místnosti, mohutné cisterny), Salto di Tiberio (297 m vysoký skalní výběžek s nádhernou vyhlídkou na Vesuv a celý Neapolský záliv); možnost jízdy autobusem do Anacapri - Villa S. Michele (malé muzeum v domě slavného švédského spisovatele, lékaře a filantropa A. Munthe); trajektem NEAPOL

čtvrtek 5.9.

NEAPOL historické jádro města II: čtvrtě Vomero, Chiaia a Castel dell´Ovo: stanice metra Vanvitelli (arch. M. Capobianco a A.B. Oliva, r. 2004);Via Scarlatti (hl. ulice čtvrti Vomero s elegantními kavárnami), Villa La Floridiana (arch. A. Niccolini, 1817-19, dnes v int. Museo Nazionale delle Ceramica Duca di Martina: jedinečná kolekce cca 6 000 objektů z keramiky, porcelánu, slonoviny, emailu, kresby a grafiky z oblastí Evropy, Afriky a Asie), Castel Sant´Elmo nad městem (zal. ve 13. st., rezidence Anjouovců, r. 1329 přestavěn na půdorysu šesticípé hvězdy; dnes v int. výstavní prostory), Certosa di San Martino - kartuziánský klášter, založen r. 1325, další přestavba arch. Dosio a Fanzago, v 17. st. obnovený; od r. 1866 Museo San Martino: barokníkostel (pol. 17. st.), historická část dokumentuje dějiny Neapole a jednotlivých panovnických dynastií, Sakrální muzeum, Galerie neapolské malby 19. st.; procházka po nábřeží s vyhlídkou na Villa Pignatelli, Castel dell´Ovo (nejstarší hrad a pevnost v Neapoli, postavený na místě římské vily Patricia Luculla; od 5. st. klášter, od 9. st. pevnost, přestavěn v 15. a 16. st. a r. 1871); volný program, možnost procházky starou čtvrtí kolem hraduCastel dell´Ovo a přístavu

pátek 6.9.

NEAPOL volný program; fakultativní výlet č. 3: CAMPI FLEGREI (Ohnivá pole): POZZUOLI starobylé město založené řeckými kolonisty jako DICAEARCHIA neustále ovlivňované sopečnou činností a blízkostí lokality Solfatara (klesání a stoupání přístavní oblasti), oblíbené místo bohatých Římanů (vilové rezidence), od r. 194 římská kolonie PUTEOLI; v r. 1934 se zde narodila slavná herečka Sophia Loren; zbytky antického města: přístav - Opus Pilarum (do poč. 1. st. nejvýznamnější přístav v Tyrhénském moři); aréna - jedna z nejlépe dodnes zachovalých na území římského impéria (kapacita 50 000 diváků, 73x42 m, od 1. st., přístupné podzemní prostory); antická rybí tržnice u přístavu(1. st.), Neptunův chrám BAIAE ve starověku jedno z nejvyhledávanějších císařských přímořských lázeňských měst Kampánie; zachovámjedinečný systém antických krytých lázní (od 1. st.), Dianin, Venušin a Merkurův chrám, vyhlídka na Castello Aragonese (na místě hradu Hierona I. v 5. st. př.Kr., současná podoba 15.-16. st.) CUMAE místo jedné z nejstarších řeckých kolonií na Apeninském poloostrově z 8. st. př.Kr.; rozsáhlé ruiny významného antického města (slavná věštírna Sibily Kumské, Apollonův a Jupiterův chrám, kyklopské zdivo, zbytky obytné části římského města, cisterny aj.) ARCO FELICE masivní antický oblouk na starověké cestě do Cumae(1. st. za Domitiana) NEAPOL volný program

sobota 7.9.

NEAPOL volný program; fakultativní výlet č. 4: Nádraží Garibaldi (zal. r. 1866, přestavba v r. 1925; modernizace nádraží, podzemních podchodů, parkoviště, zahrad a vstupu - arch. D. Perrault, r. 2013-15, plastiky a instalace M. Pistoletto) CASERTA Palazzo Reale (Reggia, italské Versailles, na seznamu UNESCO) rozhlehlé královské sídlo a zahrady bourbonské dynastie; královský palác (arch. L. a C. Vanvitelli, 1752-74, zcela dokončeno v r. 1845): 47 000 m2, délka 247 metrů, šířka 190 m a výška 41 m; obdélníkový půdorys se čtyřmi vnitřními dvory se zkosenými rohy; v interiéru 1 200 místností, 34 schodišť, 1 742 oken; jižní fasáda z travertinu, cihel a carrarského mramoru, monumentální vstupní schodiště (plastiky lvů), palácová kaple, pozdně barokní a rokokové interiéry, trůnní sál (P. Bianchi, G. Genovese), knihovna a obrazárna; palácová zahrada inspirovaná mj. zahradou ve Versailles: Italská zahrada - kombinace květinových zahrad, fontán a vodních kaskád napájených akvaduktem Carolino (Fontána delfínů - G. Salomone, balustráda se sochami otroků, Dianina fontána ad.), Anglická zahrada (jedna z prvních v Itálii, konec 18. st.) S. MARIA CAPUA VETERE jedno z nejstarších měst na Apeninském poloostrově (Oskové, Etruskové), do 4. st. př.Kr. druhé největší město po Římu; Římská aréna (druhá největší po římském Koloseu, 170x139 m, původně 80 travertinových oblouků) a místo nejstarší a nejznámější gladiátorské školy; Archeologické muzeum v budově bývalých kasáren a středověké věže (v r. 1278 se zde narodil R. z Anjou) na místě antického fóra - významné archeologické nálezy a spolia z regionu severní Kampánie v nové instalaci z r. 2022 „Via Appia a Capua“ (mj. řím. sloupy, hlavice, mozaiky, nástěnné malby a plastiky, jedinečné terakotové sochy z chrámu Mater Matua - 6. st. př.Kr. - 3. st.; podle možností vstup do Mithrea) NEAPOL

neděle 8.9.

NEAPOL historické jádro města III: decumanus maximus - pokračování: Pio Monte d. Misericordia (kostel zal. r. 1601, plastiky A. Falcone, Caravaggio - obraz), katedrála S. Gennaro (na místě Apollónova chrámu - archeolog. část; nálezy z řeckého, římského a raně křesťanského období - mozaiky, arch. fragmenty), křestní kaple (r. 550; v int. další kostel S. Restituta - raně křesťanská bazilika, zbytky sloupů, hlavice; kaple s relikvií S. Gennara - zázrak krve), S. Lorenzo Maggiore (na místě římské baziliky, pod křížovou chodbou odkryta část ant. města s ulicemi, domy, obchody, kanalizací ad.), S. Gregorio Armeno (zal. v 8. st., přest. v r. 1500), prohlídka antického podzemí (starověké cisterny a akvadukty; nově objevené základy ant. divadla), S. Paolo Maggiore (ext., na místě chrámu Castora a Polluka, 6 sloupů s korintskými hlavicemi - začleněny do barok. kostela r. 1688); volný program, možnost prohlídky: klášter a kostel Gerolamini (přest. arch. F. Fuga, v int. mj. P. da Cortona, Q. Reni, L. Giordano), S. Maria d. Anime (od r. 1064, přestavěn v 17. st.), S. Maria di Pietrasanta (arch. C. Fanzago, zvonice 11. st.), Capella Pontano (od r. 1492, nádherná renesanční stavba), S. Pietro (ext., od 14. st.), Piazza Bellini - malebné náměstí s kavárnami, zbytky antických řeckých hradeb Neapolis (odkryty v r. 1954); transfer na letiště, odlet do Prahy v 17:35 hod. (via Mnichov), přílet v 21:25 hodin

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi