ŘÍM A VATIKÁN - DEVĚT PROMĚN VĚČNÉHO MĚSTA

antický, středověký, papežský, renesanční, barokní, funkcionalistický, etruský, romantický a kulinářský

TERMÍN: 3. - 11. srpen 2019 (9 dnů) VYPRODÁNO, přijímáme přihlášky náhradníků - bez zálohy ČÍSLO ZÁJEZDU: 3619

CENA: 21 900 Kč       se slevou 21 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 3 000 Kč; možnost snížené zálohy 5 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka ČSA Praha - Řím - Praha), transfery letiště-hotel-letiště, 8x ubytování se snídaní - bufet (4* hotel v  historickém centru Říma, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, safe, minibar, WiFi ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 6 900 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativní nabídka č. 1) časová vstupenka do Galleria Borghese 8.8. cena = 400 Kč (nutno objednat současně s přihláškou). Cena nezahrnuje: jízdenky na MHD; osobní městský poplatek (6 €/os./noc).  


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 3.8.

odlet z Prahy ve 12:05 hodin, sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle chodu J) v 10:30 hodin, přílet do ŘÍMA ve 14:00 hodin, transfer do hotelu, ubytování v centru města, v blízkosti Termini (hlavní vlakové nádraží a dopravní uzel veřejné dopravy v Římě; vybud. r. 1950, 29 nástupišť, 150 mil. cest. ročně, k Miléniu v r. 2000 přístavba komerčního centra Termini Forum - množství obchodů a restaurací v přízemí a suterénu nádraží; v r. 2006 věnováno památce papeže Jana Pavla II. - před nádražím kontroverzní plastika papeže, O. Rainaldi);

ŘÍM romantický a kulinářský: Španělské schody krásné a proslulé propojení dvou terénních úrovní: kostela S. Trinitá dei Monti a Španělského náměstí (137 travertinových stupňů, efektně střídajících rovné a oblé úseky, arch. A. Speci a F. de Sancti, 1723-26), pod schodištěm půvabná Fontana d. Barcaccia (r. 1629, P. Bernini), Španělské náměstí nejoblíbenější místo setkávání v Římě, pojmenováno podle Palazzo di Spagna (rezidence španělského velvyslance, r. 1622), Antico Caffé Greco slavná kavárna zal. r. 1760 (ve stylu anglické čajovny, ke zdejším hostům patřil mj. Stendhal, Goethe, Keats, Mastroianni ad.), Fontana di Trevi nejslavnější římská fontána (arch. N. Salvi, r. 1762; koncepce triumfálního oblouku umístěného na postranním průčelí Palazzo Poli, bohatá plastická dekorace, kontrast vodopádů a rozlehlého bazénu s “klidnou“ vodou); volný program - v okolí mnoho typických římských barů, kaváren a tratorií

neděle 4.8.

ŘÍM antický: celodenní podrobná prohlídka centra antického Říma: Forum Romanum původně bažinatý prostor mezi pahorky Kapitolem a Palatinem, od konce 6. st. postupná proměna v hlavní shromažďovací místo starověkého Říma; dnes archeologická zóna (dochováno mnoho významných historických. budov, monumentů a architektonických fragmentů); Palatin legendární pahorek nad Tiberou (místo prvního osídlení Říma, od konce 1. st. př.Kr. rezidenční prostor - císařské paláce, zahrady), Konstantinův vítězný oblouk (po r. 313, plastická výzdoba i ze starších staveb), Koloseum - Amphitheatrum Flavium (vybud. v letech 72-80 pro zápasy gladiátorů a veřejná představení, největší stavba tohoto typu na světě, kapacita více než 50 tis. diváků, v int. částečně zachována struktura suterénních prostor, monumentální koridory, schodiště), Monte Opio - areál bývalého Neronova Zlatého paláce (dnes archeologická zóna), Fori Imperiali - císařská náměstí: Traianovo (arch. Apollodóros z Damašku), Traianův sloup (r. 113, v. cca 30 m, na povrchu spirálovitý reliéfní pás s výjevy z Trajánových vítězných válek proti Dákům), Mercati Traianei - starověký obchodní komplex (cca 150 prodejních míst); v sousedství další čtyři antická náměstí: Augustovo, Vespasianovo, Nervovo, Caesarovo; pahorek Monte Capitolino - Piazza del Campidoglio (urbanismus a arch. koncepce náměstí a budov - Michelangelo, 1534-38, dokončili G. d. Porta, C. Rainaldi): uprostřed náměstí bronzová jezdecká plastika císaře Marca Aurelia (kopie, originál v int. muzea); pohled na Forum Romanum z vyhlídky u Palazzo Senatorio, Palazzo dei Conservatori (renesanční pracoviště pro restaurátory nalezených antických soch), Palazzo Nuovo (historicky první světové muzeum pro vystavení antického sochařství), obě stavby dnes tvoří jeden komplex, tzv. Kapitolská Muzea (v int. vynikající sbírka mramorových starověkých soch, několik bronzových plastik - mj. tzv. Kapitolská vlčice a Marcus Aurelius, základy Jovova chrámu, obrazárna, monumentální nástěnné malby - T. Laurenti a F Allegrini, 16.-17. st.); volný program

pondělí 5.8.

ŘÍM středověký: S. Maria Maggiore (zal. v  5. st., přest. ve 12., 16. a 18. st., kampanila r. 1377, průčelí F. Fuga; v interiéru mozaiky z 5. a 13. st., Cappella Paolina - Pavel V., arch. Ponzio r. 1611, Cappella Sistina - Sixtus V., arch. Fontana r. 1590, Cappella Sforza - arch. G. della Porta, Michelangelo); Piazza Esquilino - urbanismus (zadní schodiště S. Maria Maggiore, obelisk - původ. u Augustova mauzolea, pohledové propojení ulic a měst. částí), S. Pudenziana (na místě domu ze 2. st., kostel s cennou mozaikou v apsidě, 4. st.) S. Prassede (9. st., mozaiky z 9. a 13. st., náhrobek Jana z Jenštejna, nástěnné malby od 14. st.), sloup (arch. Maderno, pův. z Maxentiovy baziliky); San Clemente unikátní komplex se třemi historickými vrstvami: souč. kostel (12. st.) stojí nad raně křesť. chrámem s hrobem věrozvěsta Cyrila (zemř. r. 869), vystavěným nad římským domem se svatyní boha Mitry); Monte Celio pahorek nad Koloseem s pozoruhodným kostel S. Stefano Rotonda (zal. v r. 468 nad Mitreem ze 2. st., kruhový půdorys, v int. 22 jónských sloupů, mozaiky ze 6. a 7., st., renesanční oltář, na obvodových arkádách fresky mučedníků ze 16. st.), pozůstatky normanského paláce; Piazza Bocca d. Veritá (původ. tržiště Forum Boarium a Forum Holitorium s dochovanými římskými stavbami: Tempio d. Fortuna Virile (od 2. st. př.Kr.), Tempio d. Vesta centrála z 1. st., oblouk Arco di Giano (4. st.), S. Giorgio Velabro nádherný jednolodní prostor (7.-9. st.), S. Maria in Cosmedin (6.-12. st., v předsíni tajemný kruhový reliéf „Bocca d. Veritá“, v int. mj. chórová mozaika ze 12. st.), S. Giorgio Velabro; ostrov Isola Tiberina - kostel San Bartolomeo , na druhém břehu Tibery „lidová“ čtvrť Trastevere - kostel Santa Maria in Trastevere (od r. 217, ant. sloupy v interiéru, nádherná mozaika v apsidě ze 12. st.); volný program (ve čtvrti je mnoho hezkých barů a hospůdek)

úterý 6.8.

ŘÍM papežský: VATIKÁN - Musei Vaticani (rezervovaný vstup); podrobná prohlídka jedné z nejlepších a největších světových sbírek, zahrnující část muzejní: Egypt, Etruskové, Řím, raně křesťanské období a část s původní výzdobou interiérů - chodba gobelínů, chodba map, kaple Mikuláše V., tzv. Raffaelovy stanze, Sixtinská kaple, galerie současného sakrálního umění, Pinacoteca (mj. Giotto, Gozzoli, Lippi, M. da Forlí, Pinturicchio, Leonardo, Raffael, Bellini, Romano, Caravaggio, Reni aj.), Piazza S. Pietro jedinečný urbanistický prostor (G.L. Bernini, 17. st.); bazilika S. Pietro (16.-17. st., h. architekti: Bramante, A. Sangallo, Michelangelo, Maderna, Bernini, v interiéru bohaté mramorové obklady, mozaiky a množství cenných sochařských děl, mj. Michelangelo - Pieta, Bernini - baldachýn nad hl. oltářem, papežský trůn, náhrobky papežů), výstup na kupoli - orientace Říma; Andělský hrad - postaven jako mauzoleum pro císaře Hadriana a jeho rodinu (v l. 135-39, na konci 15. st. upraven v pevnostní sídlo papežů; ze střešní terasy krásný výhled na Vatikán, Tiberu a historické jádro Říma), Andělský most původně starověký most (za  Hadriana v l. 134-39), vždy doplněn plastikami (antické se nedochovaly, v 16. st. renesanční, současné sochy 10 andělů s nástroji umučení od G.L. Bernini a jeho žáků, od r. 1669; inspirace pro barokní sochařskou výzdobu pražského Karlova mostu); Lateránský pahorek: Piazza d. Porta S. Giovanni, S. Giovanni in Laterano bazilika založená císařem Konstantinem ve 4. st.  znič. Požárem, r. 1308 znovu vybudovaná, konečná podoba 16.-18. st. (arch. D. Fontana, G. della Porta, D. Fontana, F. Borromini, A. Galilei), Palazzo Lateranese (do 14. st. hl. papežské sídlo, souč. budova ze 16. st., arch. D. Fontana), baptisterium S. Giovanni (od 4. st., první oficiální křestní místo v Římě), Scala Sancta (ext., zv. Svaté schody); volný program

středa 7.8.

ŘÍM renesanční, Michelangelo a Raffael: S. Pietro in Vincoli původ. od 5. st., 16. st. (v interiéru mj.  Michelangelo - Mojžíš, náhrobek papeže Julia II. z r. 1513, dále náhrobek sochaře Pollaiuola, v krypě sarkofág ze 4. st.); čtvrť Trastevere - Villa Farnesina venkovské rezidenční sídlo bankéře A. Chigi (arch. B. Peruzzi a G. da  Sangfallo, 1506-13, velkolepá fresková výzdoba všech sálů - Raffael a jeho dílna; v přízemí mj. slavný Raffaelův Triumf Galathey, Amor a Psyche, lunety s mytologickýnmi výjevy, v prvním patře téma Alexanda Velikého a pohledy na soudobý Řím), S. Pietro in Montorio - Tempieto (arch. Bramante, r. 1499, ext.), Fontana Paolina, jezdecký pomník G. Garibaldi, pohled na Řím; Campo dei Fiori malebná římská čtvrť na nábřeží Tibery, několik půvabných náměstí s kašnami, renesanční a manýristické paláce: Palazzo Farnese (16. st., arch. Michelangelo, Sangallo, Raffael aj., dnes sídlo fr. velvyslanectví), Palazzo Spada (od r. 1540, renes. arkády, manýristická dekorace nádvoří, v 1. pol. 17. st. iluzivní koridor - arch. F. Borromini), via Giulia významná renesanční ulice (zal. r. 1508 v souvislosti s urbanistickou přestavbou centra Říma za Julia II.), Piazza Giordano Bruno oblíbené římské náměstí s množstvím vyhlášených restaurací (pomník G. Bruna); Piazza della Rotonda - Pantheon (nejzachovalejší ant. stavba v Římě, 2. st., vzor pro renesanční architekty; v interiéru pohřben Raffael Santi - zemřel v Římě r. 1520); S. Maria sopra Minerva (původ. chrám bohyně Minervy zal. r. 50, v 8. st. nad ním později kostel P. Marie, ve 2. pol. 13. st., přestavěn dominikánskými mnichy; v int. řada vynikajících uměl. děl, mj. Michelangelo - Kristus s křížem, r. 1521, náhrobek florentského renesančního malíře Fra Angelica, fresky F. Lippi); volný program v oblíbeném centru Říma

čtvrtek 8.8.

ŘÍM barokní: Bernini, Borromini a Caravaggio: S. Maria della Vittoria (17. st., zasvěcení na počest vítězství v bitvě na Bílé hoře; arch. G. Soria, Cappella Cornaro - dílo G.L. Berniniho, součástí jedinečné sousoší Extáze sv. Terezie z Ávily, r. 1652), S. Carlo alle Quattro Fontane - nevelký kostel s velkým významem (arch. F. Borromini, stavba 1638-40, dynamické průčelí 1665-67), Piazza Barberini - uprostřed fontána Tritonů (G.L. Bernini, r. 1646), Palazzo Barberini rezidence kardinála M. Barberini, pozdějšího papeže Urbana VIII. (arch. C. Maderno, G.L. Bernini a F. Borromini, 1623-33), dnes sídlo Galleria Nazionale d´Arte Antica (bohatá sbírka obrazů italského malířství 12.-18. st., mj. Raffael - La Fornarina, Caravaggio ad.); S. Ivo alla Sapienza (arch. F. Borromini, 1642-60, mistrovské dílo římské barokní architektury), S. Luigi dei Francesi (v int. tři Caravaggiovy obrazy ze života sv. Matouše - Povolání, Ukřižování a Sv. Matouš s andělem), S. Agostino renesanční kostel (v int. Caravaggio - Madona poutníků z Loretta, Raffael - freska Prorok Izaiáš), S. Maria d. Pace (D. Bramante, 1500-4, barokní přestavba P. da Cortona, 1656-7); Piazza Navona náměstí ve tvaru protáhlého oválu - vybudováno na místě původ. římského Domitianova cirku (1. st.), barokní úprava v 17. st. - tři kašny (17.-18. st., G.L. Bernini aj.), S. Agnese in Agone (arch. F. Borromini, 1653-57), Casino Borghese původní venkovské sídlo rodu Borghese, přestavěné jako manýristická venkovská vila (arch. J. van Santen, od r. 1613), dnes Galleria Borghese (fakultativní nabídka č. 1 - časová vstupenka) jedinečná sbírka antického, středověkého, renesančního a klasicistního umění (Caravaggio - 6 obrazů, G.L. Bernini - 6 vrcholných plastik a sousoší, dále mj. Bellini, Tizian, Veronese, Raffael, Botticelli, Cranach, Domenichino, Canova aj.); volný program

pátek 9.8.

ŘÍM císařský a funkcionalistický: Piazza Augusto Imperatore - Augustovo mauzoleum (28-23 př.Kr., hrobka císaře Augusta, r. 14 ), Ara Pacis Augustae ceremoniální venkovní Oltář míru z r. 9 př.Kr. (zbytky stavby objeveny již v pol. 16. st., na současné místo přeneseny ve 30. letech 20. st. v souvislosti s novou funkcionalistickou (a „mussoliniovskou“) výstavbou okolo Augustova mauzolea (Mussolini se cítil být „znovuzrozeným“ Augustem); oltářní stavba s částečně zachovanými antickými reliéfy; nová arch. stavba „schránky“ nad oltářem - arch. R. Meier, 2005-06, doplněno o rozsáhlou dokumentaci - pův. umístění oltáře, nález, restaurování; dále výstavní prostory, konferenční centrum, knihovna); E.U.R první římské satelitní sídliště - od r. 1937 z podnětu B. Mussoliniho jako výstavní areál plánované (ale neuskutečněné) světové výstavy v r. 1942, dnes součást Říma (název ze zkratky názvu výstavy: Esposizione Universale Romana, tj. Římská všeobecná výstava); hl. arch. M. Piacentini, velkolepá funkcionalistická urbanisticko-architektonická koncepce ve stylu navazujícím na monumentální starověké imperiální stavby): Palazzo della Civiltá del Lavoro (arch. G. Guerrini, B. La Padua a M, Romano, od r. 1938, kvadratická výšková stavba, po celém vnějším obvodu perforovaná arkádami), Museo della Civiltá Romana gigantické muzeum římské historie umístěné ve dvou budovách spojených sloupovím (unikátní sbírky podávající kompletní přehled o římské civilizaci; kopie a odlitky významných děl umístěných v mnoha světových muzeích; 59 sekcí na 12 tis. m2, model archaického Říma a unikátní sádrový model Říma z období vlády Konstantina Velikého - zač. 4. st., v měřítku 1:250, vytvořen v letech 1935-71), Museo Nazionale dell´Alto Medioevo zal. r. 1967 jako součást Národního archeologického muzea (unikátní exponáty ze 4.-9. st., vystaveny mj. mramorové obklady a mozaiky z městské vily v Ostii a řada pozoruhodných pozdně římských a raně křesťanských exponátů), Museo Preistorico Etnografico L. Pigorini - zahrnuje dva rozsáhlé výstavní prostory: sekce Prehistorie (přírodní historie, umění v pravěku, počátky lidských sídlišť) a sekce Etnografie (etnografická expozice dokumentující původní vývoj zemědělství, řemesla, obchodu obyvatel Apeninského poloostrova); volný program - možnost koupání v moři na plážích Lido di Ostia

sobota 10.8.

ŘÍM - OSTIA ANTICA starověký vojenský a obchodní přístav a zároveň město v ústí Tibery; zal. v 7. st. př.Kr., v 396 př.Kr. vybudována pevnost na ochranu Říma; rozšířeno za Traiana o nový přístav ve tvaru šestiúhelníku, propojený s řekou kanálem Fossa Traiana (dodnes je vidět nedaleko letiště Fiumicino); význam do 3. st.; velmi dobře zachovalý areál opevněného starověkého města: urbanismus (pravidelná síť ulic - decumanus, cardo), Via Ostia Antica, nekropole (Via delle Tombe), městská brána (Porta Romana), Neptunovy lázně, Hortensiova skladiště, náměstí Korporací (nám. obklopené 70 „kancelářemi“ zahr. obchod. společností, mozaikové podlahy s „logy“, uprostřed chrám), divadlo, Casa di Apuleio (jeden z mnoha doch. atriových domů s podlahovými mozaikami), mitreum (velmi dobře zach. chrám, reliéf s posv. býkem), Domus della Fortuna Annonaria, Porta Laurentia, oltář Magna Mater, mlýny, Terme del Foro, chrám Romy a Augusta, termopolium, bazilika, Horrea Epagathiana, Casa del Larario, Casa di Amore et Psiche, prohlídka jednotl. starov. patrových činžovních domů (Insula del Serapido, Insula delle Muse ad.), Marcianovy lázně, archeologické muzeum (místní nálezy, dokládající bohatství a vysokou životní úroveň obyvatel Ostie - plastiky, reliéfy, architekt. články, mozaiky, předměty denní potřeby aj.); v těsné blízkosti ant. města během středověku zal. bezvýznamná osada, na konci 15. st. vybud. opevněný hrad Castelo di Julio II. (na přání kardinála Juliua d. Rovere, obrana Říma od moře, nárožní bastiony); volný program - možnost koupání v moři na plážích Lido di Ostia

neděle 11.8.

ŘÍM volný program; možnost pokračování na téma Etruskové ve Věčném městě: v suterénu nádraží Termini a jeho těsné blízkosti dobře viditelné pozůstatky nejstaršího městského opevnění Serviova hradba (MURA SERVIANE, podle druhého římského krále Servia Tullia, 6.-4. st. př.Kr.) původ. délka 11 km, výška 10 m, 16 bran; Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano v areálu bývalých lázní císaře Diokleciána (298-306, 350x350 m, jedny z největších v Římě, r. 1561 část lázní přestavěna Michelangelem na kostel S. Maria degli Angeli) a kartuziánského kláštera: nově instalované jedinečné sbírky dokumentující historii Říma (Palatin) a Lazia; vykopávky oblasti etruského osídlení (Lanuvio, Cassaletto), epigrafická sbírka (nejstarší etruské nápisy); kolekce protohistorie; římská antika (plastiky, malba, původní vrata římské kurie ad.); manýristická Villa Giulia (arch. B. Ammannati, G. Vasari, Michelangelo, 1551-03 pro papeže Julia III.) dnes Museo Nazionale Etrusco - nejvýznamnější sbírka etruského umění na světě v nové rozšířené instalaci (archeolog. nálezy ze všech významných lokalit - nápisy, keramika, architekt. fragmenty, kovové předměty, kultovní objekty, slavná sbírka Castellani ad.), v zahradě vily rekonstrukce etruského chrámu z Alatri; odpoledne transfer na letiště, odlet do Prahy v 19:20 hodin, přílet do Prahy ve 21:15 hodin

Zajímavé odkazy:

http://whc.unesco.org/en/list/91
http://whc.unesco.org/en/list/286
http://www.turismoroma.it/?lang=en
http://www.tesoridiroma.net/cultura/roma_chiese.html
http://www.turismoroma.it/cosa-fare-categorie/chiese-e-basiliche?lang=en
http://www.turismoroma.it/cosa-fare-categorie/monumenti?lang=en
https://www.youtube.com/watch?v=ZrOvTcy7_aE
https://www.youtube.com/watch?v=1800mC2xNcc
https://www.youtube.com/watch?v=n_zeD7qz3VY
https://metmuseum.org/toah/hd/baro/hd_baro.htm
http://www.aboutroma.com/art-culture-rome/baroque-rome.html
https://www.archiweb.cz/b/palac-italske-civilizace-palazzo-della-civilt-italiana
https://www.archiweb.cz/b/museo-dell-ara-pacis
https://www.youtube.com/watch?v=P7jHPdRpj78&index=1&list=PLB7605F6F311D8543
https://www.youtube.com/watch?v=bSYH-MZrtow&list=PLB7605F6F311D8543&index=2
http://galleriaborghese.beniculturali.it/it
https://www.ceskatelevize.cz/porady/1185966822-na-ceste/208562260120012-na-ceste-po-rime/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10697558767-bedekr/217562260140008-letni-rim/

předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi