ŘÍM - DEVĚT PROMĚN VĚČNÉHO MĚSTA | ARS VIVA cesty za uměním

ŘÍM - DEVĚT PROMĚN VĚČNÉHO MĚSTA

antický, středověký, papežský, renesanční, barokní, funkcionalistický, etruský, romantický a kulinářský

TERMÍN: 17. - 25. červenec 2021 (9 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 3521

CENA: 22 800 Kč       se slevou 22 600 Kč Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka Ryanair Praha - Řím - Praha), transfery letiště-hotel-letiště, 8x ubytování se snídaní - bufet (3* hotel v historickém centru Říma, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, safe, minibar, free WiFi ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 6 300 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativní nabídka č. 1) časová vstupenka do Galleria Borghese 22.7. cena = 500 Kč (nutno objednat současně s přihláškou). Cena nezahrnuje: jízdenky na MHD; osobní městský poplatek (4 €/os./noc).  


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 17.7.

odlet z Prahy v 08:55 hodin, sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu J) v 07:15 hodin, přílet do ŘÍMA v 10:35 hodin, transfer do hotelu, uložení zavazadel v hotelu  v centru města, v blízkosti Termini (hlavní vlakové nádraží a dopravní uzel veřejné dopravy v Římě; vybudováno v r. 1950, 29 nástupišť, 150 mil. cestujících ročně, k výročí milénia v r. 2000 dokončena přístavba komerčního centra Termini Forum - množství obchodů a restaurací v přízemí a suterénu nádraží; v r. 2006 věnováno památce papeže Jana Pavla II. - před nádražím kontroverzní plastika papeže, O. Rainaldi); S. Maria d. Angeli (kostel vestavěný do původní budovy starověkých Dioklecianových lázní, arch. Michelangelo, pozdější úprava Vanvitelli), S. Maria della Vittoria (17. st., zasvěcení na počest vítězství v bitvě na Bílé hoře; arch. G.B. Soria, Cappella Cornaro - dílo G.L. Berniniho, součástí jedinečné sousoší Extáze sv. Terezie z Ávily, r. 1652);

ŘÍM kulinářský: Španělské schody krásné a proslulé propojení dvou terénních úrovní: kostela S. Trinitá dei Monti a Španělského náměstí (137 travertinových stupňů, efektně střídajících rovné a oblé úseky, arch. A. Speci a F. de Sanctis, 1723-26), egyptský obelisk (římská antická kopie), pod schodištěm půvabná Fontana d. Barcaccia (r. 1629, P. Bernini), Španělské náměstí nejoblíbenější místo setkávání v Římě, pojmenováno podle Palazzo di Spagna (rezidence španělského velvyslance, r. 1622), Antico Caffé Greco slavná kavárna zal. r. 1760 (ve stylu anglické čajovny, ke zdejším hostům patřil mj. Stendhal, Goethe, Keats, Mastroianni ad.); volný program - v okolí mnoho typických římských barů, kaváren a tratorií; možnost návštěvy některého z muzeí v blízkosti hotelu: Museo Nazionale Romano - Palazzo Massimo alle Terme (působivá instalace řeckých a římských bronzových i mramorových plastik - Odpočívající boxer, Generál z Tivoli ad., přenesené nástěnné malby z Villa della Farnesina, Villa di Livia ad., podlahové mozaiky, šperky, rozsáhlá sbírka mincí) nebo  Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano v areálu bývalých lázní císaře Diokleciána (298-306, 350x350 m, jedny z největších v Římě, r. 1561 část lázní přestavěna Michelangelem na kostel S. Maria degli Angeli) a kartuziánského kláštera: nově instalované jedinečné sbírky dokumentující historii Říma (Palatin) a Lazia; vykopávky oblasti etruského osídlení (Lanuvio, Casaletto), epigrafická sbírka (nejstarší etruské nápisy); kolekce protohistorie; římská antika (plastiky, malba, původní vrata římské kurie ad.)

neděle 18.7.

ŘÍM antický: celodenní podrobná prohlídka centra antického Říma: Forum Romanum původně bažinatý prostor mezi pahorky Kapitolem a Palatinem, od konce 6. st. postupná proměna v hlavní shromažďovací místo starověkého Říma; dnes archeologická zóna (dochováno mnoho významných historických budov, monumentů a architektonických fragmentů); Palatin legendární pahorek nad Tiberou (místo prvního osídlení Říma, od konce 1. st. př.Kr. rezidenční prostor - císařské paláce, zahrady), Konstantinův vítězný oblouk (po r. 313, plastická výzdoba i ze starších staveb), Koloseum - Amphitheatrum Flavium (vybud. v letech 72-80 pro zápasy gladiátorů a veřejná představení, největší stavba tohoto typu na světě, kapacita více než 50 tis. diváků, v int. částečně zachována struktura suterénních prostor, monumentální koridory, schodiště), vyhlídka na Monte Oppio - areál bývalého Neronova Zlatého paláce (dnes archeologická zóna), Fori Imperiali - císařská náměstí: Traianovo (arch. Apollodóros z Damašku), Traianův sloup (r. 113, v. cca 30 m, na povrchu spirálovitý reliéfní pás s výjevy z Traianových vítězných válek proti Dákům), Mercati Traianei - starověký obchodní komplex (cca 150 prodejních míst); v sousedství další čtyři antická náměstí: Augustovo, Vespasianovo, Nervovo, Caesarovo; pahorek Monte Capitolino - Piazza del Campidoglio (urbanismus a arch. koncepce náměstí a budov - Michelangelo, 1534-38, dokončili G. d. Porta, C. Rainaldi): uprostřed náměstí bronzová jezdecká plastika císaře Marca Aurelia (kopie, originál v int. muzea); pohled na Forum Romanum z vyhlídky u Palazzo Senatorio, Palazzo dei Conservatori (renesanční pracoviště pro restaurátory nalezených antických soch), Palazzo Nuovo (historicky první světové muzeum pro vystavení antického sochařství), obě stavby dnes tvoří jeden komplex, tzv. Kapitolská muzea (v int. vynikající sbírka mramorových starověkých soch, několik bronzových plastik - mj. tzv. Kapitolská vlčice a Marcus Aurelius, základy Jovova chrámu, obrazárna, monumentální nástěnné malby - T. Laurenti a F. Allegrini, 16.-17. st.); volný program

pondělí 19.7.

ŘÍM středověký: S. Pudenziana (na místě domu ze 2. st., kostel s cennou mozaikou v apsidě, 4. st.), S. Prassede (9. st., mozaiky z 9. a 13. st., náhrobek Jana z Jenštejna, nástěnné malby od 14. st.); sloup (arch. C. Maderno, pův. z Maxentiovy baziliky), S. Maria Maggiore (zal. v 5. st., přest. ve 12., 16. a 18. st., kampanila r. 1377, průčelí F. Fuga; v interiéru mozaiky z 5. a 13. st., Cappella Paolina - pro papeže Pavla V., arch. Ponzio r. 1611; Cappella Sistina - pro papeže Sixta V., arch. Fontana r. 1590; Cappella Sforza - arch. G. della Porta, Michelangelo); Piazza Esquilino - urbanismus (zadní schodiště S. Maria Maggiore, obelisk - původ. u Augustova mauzolea, pohledové propojení ulic a měst. částí); Lateránský pahorek: Piazza di Porta S. Giovanni, S. Giovanni in Laterano bazilika založená císařem Konstantinem ve 4. st. znič. požárem, r. 1308 znovu vybudovaná, konečná podoba 16.-18. st. (arch. D. Fontana, G. della Porta, F. Borromini, A. Galilei), Palazzo Lateranense (do 14. st. hl. papežské sídlo, souč. budova ze 16. st., arch. D. Fontana), baptisterium S. Giovanni in Fonte al Laterano (od 4. st., první oficiální křestní místo v Římě), Scala Santa (ext., tzv. Svaté schody); San Clemente unikátní komplex se třemi historickými vrstvami: souč. kostel (12. st.) stojí nad raně křesť. chrámem s hrobem věrozvěsta Cyrila (zemřel r. 869), vystavěným nad římským domem se svatyní boha Mitry); Monte Celio pahorek nad Koloseem; volný program, možnost prohlídky kostela S. Giovanni e Paolo a rozsáhlého komplexu starověkého paláce v suterénu kostela

úterý 20.7.

ŘÍM papežský: VATIKÁN - Musei Vaticani (rezervovaný vstup); podrobná prohlídka jedné z nejlepších a největších světových sbírek umění: Egypt, Etruskové, Řím, raně křesťanské období, Pinacoteca (mj. Giotto, Gozzoli, Lippi, M. da Forlí, Pinturicchio, Leonardo, Raffael, Bellini, Romano, Caravaggio, Reni aj.), galerie současného sakrálního umění; prostory s původní výzdobou interiérů: Sixtinská kaple, tzv. Raffaelovy „stanze“ (síně); chodba gobelínů, chodba map ad.; Piazza S. Pietro jedinečný urbanistický prostor (G.L. Bernini, 17. st.); bazilika S. Pietro (16.-17. st., architekti: Bramante, A. da Sangallo, Michelangelo, Maderno, Bernini; v interiéru bohaté mramorové obklady, mozaiky a množství cenných sochařských děl, mj. Michelangelo - Pietà, Bernini - baldachýn nad hl. oltářem, papežský trůn, náhrobky papežů), možnost výstupu na kupoli - orientace Říma; Andělský hrad postaven jako mauzoleum pro císaře Hadriana a jeho rodinu (ext., vybudováno v l. 135-39, na konci 15. st. upraveno v pevnostní sídlo papežů; ze střešní terasy krásný výhled na Vatikán, Tiberu a historické jádro Říma), Andělský most původně starověký most (za Hadriana v l. 134-39), vždy zdoben plastikami (antické se nedochovaly, v 16. st. renesanční, současné sochy - 10 andělů s nástroji umučení od G.L. Bernini a jeho žáků, od r. 1669; inspirace pro barokní sochařskou výzdobu pražského Karlova mostu); ostrov Isola Tiberina - kostel San Bartolomeo, Piazza Bocca d. Veritá původně tržiště Forum Boarium a Forum Holitorium s dochovanými římskými stavbami: Tempio d. Fortuna Virile (od 2. st. př.Kr.), Tempio d. Vesta centrála (1. st.), oblouk Arco di Giano (4. st.), S. Giorgio in Velabro nádherný jednolodní prostor (7.-9. st.), S. Maria in Cosmedin (6.-12. st., v předsíni tajemný kruhový reliéf „Bocca d. Veritá“, v int. mj. chórová mozaika ze 12. st.); volný program

středa 21.7.

ŘÍM renesanční, Michelangelo a Raffael: S. Pietro in Vincoli (zal. v 5. st., přest. v 16. st., v interiéru mj. Michelangelův Mojžíš -  náhrobek papeže Julia II. z r. 1513, dále náhrobek sochaře Pollaiuola, v kryptě sarkofág ze 4. st.); na druhém břehu Tibery „lidová“ čtvrť Trastevere: S. Pietro in Montorio - Tempietto (arch. Bramante, r. 1499), pohled na Řím, Fontana Paolina, vyhlídka na jezdecký pomník G. Garibaldiho; Villa Farnesina venkovské rezidenční sídlo bankéře A. Chigi (arch. B. Peruzzi a G. da Sangallo, 1506-13, velkolepá fresková výzdoba všech sálů - Raffael a jeho dílna; v přízemí mj. slavný Raffaelův Triumf Galatey, Amor a Psyché, lunety s mytologickými výjevy, v prvním patře téma Alexandra Velikého a pohledy na soudobý Řím), kostel Santa Maria in Trastevere (od r. 217, ant. sloupy v interiéru, nádherná mozaika v apsidě ze 12. st.); Campo dei Fiori malebná římská čtvrť na nábřeží Tibery, několik půvabných náměstí s kašnami, renesanční a manýristické paláce: Palazzo Spada (ext., od r. 1540, renes. arkády, manýristická dekorace nádvoří, v 1. pol. 17. st. iluzivní koridor - arch. F. Borromini), Palazzo Farnese (ext., 16. st., arch. Michelangelo, Sangallo, Raffael aj., dnes sídlo fr. velvyslanectví), via Giulia významná renesanční ulice (zal. r. 1508 v souvislosti s urbanistickou přestavbou centra Říma za Julia II.), Piazza Giordano Bruno oblíbené římské náměstí s množstvím vyhlášených restaurací (pomník G. Bruna); S. Maria sopra Minerva (původ. chrám bohyně Minervy zal. r. 50, v 8. st. nad ním později kostel P. Marie, ve 2. pol. 13. st., přestavěn dominikánskými mnichy; v int. řada vynikajících uměl. děl, mj. Michelangelo - Kristus s křížem, r. 1521, náhrobek florentského renesančního malíře Fra Angelica, fresky F. Lippi); Piazza della Rotonda - Pantheon (nejzachovalejší ant. stavba v Římě, 2. st., vzor pro renesanční architekty; v interiéru pohřben Raffael Santi - zemřel v Římě r. 1520); volný program v oblíbené části centra Říma

čtvrtek 22.7.

ŘÍM barokní: Bernini, Borromini a Caravaggio: Casino Borghese původní venkovské sídlo rodu Borghese, přestavěné jako manýristická venkovská vila (arch. J. van Santen, od r. 1613), dnes Galleria Borghese (fakultativní nabídka č. 1 - časová vstupenka) jedinečná sbírka antického, středověkého, renesančního a klasicistního umění (Caravaggio - 6 obrazů, G.L. Bernini - 6 vrcholných plastik a sousoší, dále mj. Bellini, Tizian, Veronese, Raffael, Botticelli, Cranach, Domenichino, Canova aj.); Piazza Barberini - uprostřed fontána Tritonů (G.L. Bernini, r. 1646), S. Carlo alle Quattro Fontane - nevelký kostel s velkým významem (arch. F. Borromini, stavba 1638-40, dynamické průčelí 1665-67), Palazzo Barberini rezidence kardinála M. Barberini, pozdějšího papeže Urbana VIII. (arch. C. Maderno, G.L. Bernini a F. Borromini, 1623-33), dnes sídlo Galleria Nazionale d´Arte Antica (bohatá sbírka obrazů italského malířství 12.-18. st., mj. Raffael - La Fornarina, Caravaggio ad.); Fontana di Trevi nejslavnější římská fontána (arch. N. Salvi, r. 1762; koncepce triumfálního oblouku umístěného na postranním průčelí Palazzo Poli, bohatá plastická dekorace, kontrast vodopádů a rozlehlého bazénu s “klidnou“ vodou); S. Ivo alla Sapienza (arch. F. Borromini, 1642-60, mistrovské dílo římské barokní architektury), S. Luigi dei Francesi (v int. tři Caravaggiovy obrazy ze života sv. Matouše - Povolání, Ukřižování a Sv. Matouš s andělem), S. Agostino renesanční kostel (v int. Caravaggio - Madona poutníků z Loretta, Raffael - freska Prorok Izaiáš), S. Maria d. Pace (D. Bramante, 1500-4, barokní přestavba P. da Cortona, 1656-7); Piazza Navona náměstí ve tvaru protáhlého oválu - vybudováno na místě původ. římského Domitianova cirku (1. st.), barokní úprava - tři kašny (17.-18. st., G.L. Bernini aj.), S. Agnese in Agone (arch. F. Borromini, 1653-57); volný program

pátek 23.7.

ŘÍM císařský a funkcionalistický: Piazza dell Popolo: S. Maria d. Popolo (1472-77, v int. mj. dva Caravaggiovy obrazy, Cappella Chigi - Raffael, G.L. Bernini), egyptský obelisk (13. st. př.Kr., původně na Cirku Maximu); Piazza Augusto Imperatore - Augustovo mauzoleum (28-23 př.Kr., hrobka císaře Augusta, r. 14), Ara Pacis Augustae ceremoniální venkovní Oltář míru z r. 9 př.Kr. (zbytky stavby objeveny již v pol. 16. st., na současné místo přeneseny ve 30. letech 20. st. v souvislosti s novou funkcionalistickou (a „mussoliniovskou“) výstavbou okolo Augustova mauzolea (Mussolini se cítil být „znovuzrozeným“ Augustem); oltářní stavba s částečně zachovanými antickými reliéfy; nová arch. stavba „schránky“ nad oltářem - arch. R. Meier, 2005-06, doplněno o rozsáhlou dokumentaci - pův. umístění oltáře, nález, restaurování; dále výstavní prostory, konferenční centrum, knihovna), Via Margutta (malebná ulička s tradicí malířských a sochařských ateliérů, místo pobytu slavných osobností - mj. P. Picasso, F. Fellini); E.U.R první římské satelitní sídliště - od r. 1937 z podnětu B. Mussoliniho jako výstavní areál plánované (ale neuskutečněné) světové výstavy v r. 1942, dnes součást Říma (název ze zkratky názvu výstavy: Esposizione Universale Romana, tj. Římská všeobecná výstava); hl. arch. M. Piacentini, velkolepá funkcionalistická urbanisticko-architektonická koncepce ve stylu navazujícím na monumentální starověké imperiální stavby): Palazzo della Civiltá del Lavoro (arch. G. Guerrini, E. Lapadula a M. Romano, od r. 1938, kvadratická výšková stavba, po celém vnějším obvodu perforovaná arkádami), Kancelář E42 (původní reliéfy a bronzová socha atleta), Museo della Civiltá Romana gigantické muzeum římské historie umístěné ve dvou budovách spojených sloupovím (unikátní sbírky podávající kompletní přehled o římské civilizaci; kopie a odlitky významných děl umístěných v mnoha světových muzeích; 59 sekcí na 12 tis. m2, model archaického Říma a unikátní sádrový model Říma z období vlády Konstantina Velikého - zač. 4. st., v měřítku 1:250, vytvořen v letech 1935-71), Museo Nazionale dell´Alto Medioevo zal. r. 1967 jako součást Národního archeologického muzea (unikátní exponáty ze 4.-9. st., vystaveny mj. mramorové obklady a mozaiky z městské vily v Ostii a řada pozoruhodných pozdně římských a raně křesťanských exponátů), Museo Preistorico Etnografico L. Pigorini - zahrnuje dva rozsáhlé výstavní prostory: sekce Prehistorie (přírodní historie, umění v pravěku, počátky lidských sídlišť) a sekce Etnografie (etnografická expozice dokumentující původní vývoj zemědělství, řemesla, obchodu obyvatel Apeninského poloostrova); volný program - možnost koupání v moři (Lido di Ostia)

sobota 24.7.

ŘÍM - OSTIA ANTICA starověký vojenský a obchodní přístav a zároveň město v ústí Tibery; zal. v 7. st. př.Kr., v r. 396 př.Kr. vybudována pevnost na ochranu Říma; rozšířeno za Traiana o nový přístav ve tvaru šestiúhelníku, propojený s řekou kanálem Fossa Traiana (dodnes je vidět nedaleko letiště Fiumicino); význam do 3. st.; velmi dobře zachovalý areál opevněného starověkého města: urbanismus (pravidelná síť ulic - decumanus, cardo), Via Ostia Antica, nekropole (Via delle Tombe), městská brána (Porta Romana), Neptunovy lázně, Hortensiova skladiště, náměstí Korporací (nám. obklopené 70 „kancelářemi“ zahr. obchod. společností, mozaikové podlahy s „logy“, uprostřed chrám), divadlo, Casa di Apuleio (jeden z mnoha doch. atriových domů s podlahovými mozaikami), mitreum (velmi dobře zach. chrám, reliéf s posv. býkem), Domus della Fortuna Annonaria, Porta Laurentina, oltář Magna Mater, mlýny, Terme del Foro, chrám Romy a Augusta, termopolium, bazilika, Horrea Epagathiana, Casa del Larario, Casa di Amore e Psiché, prohlídka starověkých patrových činžovních domů (Insula del Serapido, Insula delle Muse ad.), Marcianovy lázně, archeologické muzeum (místní nálezy, dokládající bohatství a vysokou životní úroveň obyvatel Ostie - plastiky, reliéfy, architekt. články, mozaiky, předměty denní potřeby aj.); v těsné blízkosti ant. města během středověku zal. malá osada, na konci 15. st. vybudován opevněný hrad Castello di Giulio II. (ext., na přání kardinála Giulia d. Rovere, obrana Říma od moře, nárožní bastiony, centrální donjon); volný program - možnost koupání v moři (Lido di Ostia)

neděle 25.7.

ŘÍM transfer na letiště, odlet do Prahy v 10:45 hodin, přílet do Prahy ve 13:00 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi