BAVORSKO a východní ŠVÁBSKO: AUGSBURG - INGOLSTADT...

antická tradice, stará města a umělecké sbírky mezi Dunajem a Alpami II

TERMÍN: 27. - 30. srpen 2020 (4 dny) OBSAZENO 25% ČÍSLO ZÁJEZDU: 3520

CENA: 9 900 Kč       se slevou 9 800 Kč Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 3x ubytování se snídaní - bufet (4* hotel v Ingolstadtu a 3* hotel v Augsburgu), 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, WiFi, ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 3 400 Kč); odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... 


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

čtvrtek 27.8.

odjezd z Prahy v 06:30 hodin (po dohodě možnost přistoupení na trase) MANCHING městečko na jihovýchodním okraji Ingolstadtu (původ. rozlehlá keltská osada založená ve 3. st. př.Kr., zatím prozkoumána jen desetina plochy); Keltsko-římské muzeum: nově nainstalovaná expozice keltských a římských nálezů z okolí města i nedalekého římského vojenského tábora, výborně zachovalé římské obchodní lodě (kolem r. 110, nalezeny v r. 1986), keltské šperky a pohřební výbava, modely města římského kastra ad.; rekonstruované Keltské hradby a brána na původ. místě nálezu (součást kdysi 8 kilometrů dlouhých hradeb s monumentálními branami, konec 2. st. př.Kr.) INGOLSTADT (AURIPOLIS) významné historické a industriální město v srdci Bavorska na řece Dunaj (v r. 1250 udělen status města, v letech 1392-1447 hl. město vévodství Bavorsko-Ingolstadt, r. 1492 založena univerzita, za třicetileté války bylo město obléháno Švédy, mj. místo věznění budoucího francouzského prezidenta Charlese de Gaulla); Reduit Tilly: (arch. L. von Klenze 1828-41) mohutná klasicistní pevnost - součást městského opevnění na pravém břehu Dunaje, v interiéru kasemat je dnes Bavorské armádní muzeum (jedna z nejrozsáhlejších světových expozic věnovaná první světové a druhé sv. válce a roli Bavorských oddílů); Neues Schloss: rozsáhlý hradní komplex na okraji městských hradeb, vybudován jako městská pevnost, jedna z nejvýznamnějších gotických staveb 15. st. v Bavorsku (hrad vybudován Wittelsbachy přestavbou staršího tzv. Starého hradu ze 13. st.; v int. Muzeum Bavorské armády (od středověku po 19. st.); ubytování, volný program

pátek 28.8.

INGOLSTADT historické centrum města: Kreuztor (ext., r. 1385; jedna z původních čtyř městských bran); barokní kostel Asamkirche Maria de Victoria (arch. C.D. a E.Q. Asam, 1732-36, původ. navržen jako oratoř Mariánské studentské kongregace univerzity v Ingolstadtu; bohatá barokní fresková výzdoba); Tilly Haus (ext., dům, kde pobýval jeden z vrchních velitelů armád Svaté říše římské J.T. Tilly); jednolodní gotický kostel St. Johann im Gnadenthal [nepodtrhávat] (r. 1276), raně gotická trojlodní bazilika Franziskanerkirche [nepodtrhávat] (r. 1277, sloužil jako pohřebiště významných osob města, za 2. sv. války poničen, bohatý barokní interiér), novogotický St. Matthaus Kirche (r. 1845, první protestantský kostel v Ingolstadtu a nejstarší kostel svého druhu v Bavorsku, moderní design interiéru), Lechner Museum (otevřeno v r. 2000; sbírka plastik v prostorném interiéru); Ludwigstrasse hlavní obchodní ulice v centru města, Altes Rathaus (arch. G. v. Seidl, přestavba z r. 1882, původ. gotická radnice ze 14. st. přestavěna v novorenesančním stylu), trojlodní bazilika s románskými prvky St. Moritz Kirche (zal. v 9. st., čistý, jednoduchý interiér, pohřben Franz von Mercy), gotický Spitalkirche Heilig Geist (r. 1350, bohatě zdobený interiér, velmi dobře zachovalé stropní fresky, obrazy na zdech a sloupech ze 16. st.), největší pozdně gotický kostel svého druhu v Bavorsku katedrála Liebfrauenmünster (arch. H. Rottaler, E. Heydenreich, 1425-1525, na místě původ. dřevěného kostela, financováno nadací vévody Ludwiga VII. z Wittelsbachu, v int. dřevěný oltář, jedinečné klenby bočních kaplí); moderní areál automobilky AUDI Forum (otevřeno v r. 2000, v areálu mj. showroom s vyhlídkou do proskleného atria) NEUBURG AN DER DONAU malebné romantické město, Hofkirche (arch. J. Heintz, r. 1607-08, jedinečný barokní interiér, nově zrekonstruováno); mohutný renesanční opevněný zámek na starších základech nad řekou, Neuburg Palais (r. 1505, nechal vystavět hrabě Palatine Ottheinrich, na začátku 16. st., v pol. 17. st. dostavěno barokní východní křídlo; unikátní sgrafitová fasáda, hradní kaple, dobové interiéry, expozice Staatsgalerie Neuburg - cenná sbírka vlámských barokních malířů zahrnující 120 obrazů včetně maleb P.P. Rubense, A. v. Dycka, J. Brueghela ad.) UNTERWITTELSBACH: Sisi Schloss (ext., r. 1838) bývalý lovecký zámeček v klidné, zalesněné oblasti východně od města Aichach, kde vyrůstala budoucí císařovna Alžběta Bavorská AICHACH malé starobylé (historie sahá až do 2. pol. 11. st.) městečko s malebným historickým centrem: dominantu města tvoří dvě gotické městské brány z 15. st., stará radnice a renesanční domy AUGSBURG ubytování v centru města; volný program

sobota 29.8.

AUGSBURG (řím. Augusta Vindelicorum, od r. 2019 na seznamu UNESCO - významný vodohospodářský systém, který zde funguje již od založení města) hlavní město Švábska ležící na soutoku řek Lech a Wertach, významné historické a univerzitní město (zal. v r. 15 př.Kr. Římany, od r. 95 hlavním správním centrem římské provincie Raetie, v r. 955 se nedaleko města odehrála významná bitva na řece Lechu, v 15. a 16. st. jedno z nejvýznamnějších finančních center - sídlo rodiny Fuggerů a Welserů, r. 1555 zde byl ukončen spor mezi katolíky a protestanty po podepsání Augšpurského míru; Synagoga (ext., arch. F.Landauer, H. Lompel, 1910-14, jedna z nejlépe dochovaných secesních synagog, poškozena při křišťálové noci), jeden z nejstarších kostelů v Augsburgu St. Moritz (zal. na počátku 11. st., barokně přestavěn arch. J.J. Herkomerem, na konci února 1944 z velké části poničen při bombardování města, v letech 2010-13 přestavěn podle návrhu britského arch. J. Pawsona - čistý interiér s jedinečnou duchovní atmosférou); přes Maximilian Strasse k Webberhaus (ext. arch. O. Holzer, r. 1913, na místě původního tkalcovského domu, pozoruhodná malba na fasádě - ikonografická a alegorická témata z dějin města), monumentální renesanční bronzová fontána Herkulesbrunnen (arch. A. de Vries, r. 1596-1600), Schaelerpalais – v int. Státní galerie starých mistrů a místních malířů zaměřená především na díla významných augsburských a švábských malířů z dob 16.-18. st. (v přilehlým prostorách bývalého kostela sv. Kateřiny se nachází i jedinečná sbírka starých mistrů, mj.  A. Dürera, H. Holbeina st., L. Cranacha st., součástí prohlídky je i výborně zachovalý rokokový sál); cihlová gotická trojlodní bazilika St. Ulrich und Afra (arch. B. Engelberg, 1467-1500 na místě pozdně římské svatyně a pozdějšího kostela, bývalý benediktínský poutní chrám; v int. barokní oltáře z let 1605-09, pozdně gotické klenby, na severu přiléhá protestantský kostel svatého Ulricha); Zeughaus nádherné průčelí s reliéfní plastickou výzdobou - v interiéru Romisches Museum (sbírka lokálních nálezů hlavního města římské provincie Raetie Augusta Vindelicum); Náměstí Morisplatz: kašna Merkurbrunnen (arch. A. de Vries, r. 1596-99), stará radnice (arch. E. Holl, 1615-24, jedna z nejlepších ukázek renesanční architektury na sever od Alp); původně románský kostel St. Peter am Perlach (od 11. st., přestavba 1614-16,  jednoduchý interiér), nejstarší ze tří hlavních augsburských fontán Augustusbrunnen (r. 1588-94); Maximilianmuseum (1543-46, v renesanční císařské rezidenci ze 16. st.; v interiéru lapidárium, renesanční plastiky, dřevěné modely, mince ad.); Hofgarten velmi příjemná intimní zahrada s bazénem, fontánami a květinami; gotická pětilodní katedrála Navštívení Panny Marie na místě původní budovy ze 4. st. Augsburger Dom (první známý kostel doložen z r. 822, současná románská stavba pochází z 11. st. a později byla goticky upravena; v int. unikátní karolínsko-románská krypta, staré a nové vitráže, deskové obrazy od H. Holbeina st.); archeologický areál vykopávky od římských základů po ranně křesťanské kostely a základy kostela sv. Jakuba z 10. st.; Fuggerei nejstarší komplex pro sociální bydlení postavený v pol. 16. st. bankéřem Fuggerem (celkem 67 domů, součástí je mj. škola, kaple svatého Marka, kašna; v areálu přístupný protiletecký kryt z 2. světové války, vzorový byt a expozice věnovaná historii areálu); volný program

neděle 30.8.

AUGSBURG Don Bosco Kirche (arch. T. Wechs, r. 1960-65, jedinečná ukázka poválečné architektury ve stylu brutalismu 60. let,, centrální 18 m vysoká železobetonová kupole, 69 m vysoké betonové věže, čistý a jednoduchý nadčasový interiér); Glaspalast (ext., arch. P. J. Manz, r. 1909-10, v int. galerie moderního a současného umění umístěná do budovy bývalé tkalcovny; prostor často využíván pro termínované výstavy různých institucí); hrad BLUTENBURG v klidném prostředí rozlehlých parků na západním okraji Mnichova, původně vodní hrad postavený ve 13. st., v 1. pol. 15. st. přestavěn jako lovecký zámeček; unikátní pozdně gotická kaple jeden z největších bývalých královských paláců v Evropě NYMPHENBURG monumentální barokní residence - kdysi letní sídlo rodu Wittelsbachů (v současnosti je část zámku domovem hlavy rodu Wittelsbachů Františka, vévody bavorského); s výstavbou začal kurfiřt Ferdinand Maria Bavorský po narození svého syna, následníka trůnu Maxmiliana II., ten pak později dostavěl severní a jižní křídla zámku; interiér s unikátní rokokovou výzdobou a sbírkou slavných portrétů dobových krasavic; majestátní zámecká zahrada s několika pavilóny a přilehlý anglický park, vodní kanál se starou čerpací stanicí a několik jezírek; Hierschgarten rozsáhlý park na západním okraji Mnichova založený na konci 18. st. - největší pivní zahrada v Bavorsku (kapacita 8 000 míst); BMW Welt (podle čas. možností, arch. W.D. Prix, r. 2001-07), jedno z nejnavštěvovanějších míst v Bavorsku v bezprostřední blízkosti Olympijského parku v Mnichově; reprezentativní areál o rozloze téměř 5000 m2 slouží k propagaci automobilů a motocyklů značky BMW a Rolls Royce; návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi