BAVORSKO a východní ŠVÁBSKO: AUGSBURG - INGOLSTADT... | ARS VIVA cesty za uměním

BAVORSKO a východní ŠVÁBSKO: AUGSBURG - INGOLSTADT...

antická tradice, stará města a umělecké sbírky mezi Dunajem a Alpami II

TERMÍN: 27. - 30. srpen 2020 (4 dny) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 3520

CENA: 9 900 Kč       se slevou 9 800 Kč Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 3x ubytování se snídaní - bufet (4* hotel v Ingolstadtu a 3* hotel v Augsburgu), 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, WiFi, ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 3 400 Kč); odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... 


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

čtvrtek 27.8.

odjezd z Prahy v 06:30 hodin (po dohodě možnost přistoupení na trase) MANCHING městečko na jihovýchodním okraji Ingolstadtu (původ. rozlehlá keltská osada založená ve 3. st. př.Kr., zatím prozkoumána jen desetina plochy); Keltsko-římské muzeum: nově nainstalovaná expozice keltských a římských nálezů z okolí města i nedalekého římského vojenského tábora, výborně zachovalé římské obchodní lodě (kolem r. 110, nalezeny v r. 1986), keltské šperky a pohřební výbava, modely města římského kastra ad.; rekonstruované Keltské hradby a brána na původ. místě nálezu (součást kdysi 8 kilometrů dlouhých hradeb s monumentálními branami, konec 2. st. př.Kr.) INGOLSTADT (AURIPOLIS) významné historické a industriální město v srdci Bavorska na řece Dunaj (v r. 1250 udělen status města, v letech 1392-1447 hl. město vévodství Bavorsko-Ingolstadt, r. 1492 založena univerzita, za třicetileté války bylo město obléháno Švédy, mj. místo věznění budoucího francouzského prezidenta Charlese de Gaulla); Reduit Tilly: (arch. L. von Klenze 1828-41) mohutná klasicistní pevnost - součást městského opevnění na pravém břehu Dunaje, v interiéru kasemat je dnes Bavorské armádní muzeum (jedna z nejrozsáhlejších světových expozic věnovaná první světové a druhé sv. válce a roli Bavorských oddílů); Neues Schloss: rozsáhlý hradní komplex na okraji městských hradeb, vybudován jako městská pevnost, jedna z nejvýznamnějších gotických staveb 15. st. v Bavorsku (hrad vybudován Wittelsbachy přestavbou staršího tzv. Starého hradu ze 13. st.; v int. Muzeum Bavorské armády (od středověku po 19. st.); ubytování, volný program

pátek 28.8.

INGOLSTADT historické centrum města: Kreuztor (ext., r. 1385; jedna z původních čtyř městských bran); barokní kostel Asamkirche Maria de Victoria (arch. C.D. a E.Q. Asam, 1732-36, původ. navržen jako oratoř Mariánské studentské kongregace univerzity v Ingolstadtu; bohatá barokní fresková výzdoba); Tilly Haus (ext., dům, kde pobýval jeden z vrchních velitelů armád Svaté říše římské J.T. Tilly); jednolodní gotický kostel St. Johann im Gnadenthal (r. 1276), raně gotická trojlodní bazilika Franziskanerkirche  (r. 1277, sloužil jako pohřebiště významných osob města, za 2. sv. války poničen, bohatý barokní interiér), novogotický St. Matthaus Kirche (r. 1845, první protestantský kostel v Ingolstadtu a nejstarší kostel svého druhu v Bavorsku, moderní design interiéru), Lechner Museum (otevřeno v r. 2000; sbírka plastik v prostorném interiéru); Ludwigstrasse hlavní obchodní ulice v centru města, Altes Rathaus (arch. G. v. Seidl, přestavba z r. 1882, původ. gotická radnice ze 14. st. přestavěna v novorenesančním stylu), trojlodní bazilika s románskými prvky St. Moritz Kirche (zal. v 9. st., čistý, jednoduchý interiér, pohřben Franz von Mercy), gotický Spitalkirche Heilig Geist (r. 1350, bohatě zdobený interiér, velmi dobře zachovalé stropní fresky, obrazy na zdech a sloupech ze 16. st.), největší pozdně gotický kostel svého druhu v Bavorsku katedrála Liebfrauenmünster (arch. H. Rottaler, E. Heydenreich, 1425-1525, na místě původ. dřevěného kostela, financováno nadací vévody Ludwiga VII. z Wittelsbachu, v int. dřevěný oltář, jedinečné klenby bočních kaplí); moderní areál automobilky AUDI Forum (otevřeno v r. 2000, v areálu mj. showroom s vyhlídkou do proskleného atria) NEUBURG AN DER DONAU malebné romantické město, Hofkirche (arch. J. Heintz, r. 1607-08, jedinečný barokní interiér, nově zrekonstruováno); mohutný renesanční opevněný zámek na starších základech nad řekou, Neuburg Palais (r. 1505, nechal vystavět hrabě Palatine Ottheinrich, na začátku 16. st., v pol. 17. st. dostavěno barokní východní křídlo; unikátní sgrafitová fasáda, hradní kaple, dobové interiéry, expozice Staatsgalerie Neuburg - cenná sbírka vlámských barokních malířů zahrnující 120 obrazů včetně maleb P.P. Rubense, A. v. Dycka, J. Brueghela ad.) UNTERWITTELSBACH: Sisi Schloss (ext., r. 1838) bývalý lovecký zámeček v klidné, zalesněné oblasti východně od města Aichach, kde vyrůstala budoucí císařovna Alžběta Bavorská AICHACH malé starobylé (historie sahá až do 2. pol. 11. st.) městečko s malebným historickým centrem: dominantu města tvoří dvě gotické městské brány z 15. st., stará radnice a renesanční domy AUGSBURG ubytování v centru města; volný program

sobota 29.8.

AUGSBURG (řím. Augusta Vindelicorum, od r. 2019 na seznamu UNESCO - významný vodohospodářský systém, který zde funguje již od založení města) hlavní město Švábska ležící na soutoku řek Lech a Wertach, významné historické a univerzitní město (zal. v r. 15 př.Kr. Římany, od r. 95 hlavním správním centrem římské provincie Raetie, v r. 955 se nedaleko města odehrála významná bitva na řece Lechu, v 15. a 16. st. jedno z nejvýznamnějších finančních center - sídlo rodiny Fuggerů a Welserů, r. 1555 zde byl ukončen spor mezi katolíky a protestanty po podepsání Augšpurského míru; Synagoga (ext., arch. F.Landauer, H. Lompel, 1910-14, jedna z nejlépe dochovaných secesních synagog, poškozena při křišťálové noci), jeden z nejstarších kostelů v Augsburgu St. Moritz (zal. na počátku 11. st., barokně přestavěn arch. J.J. Herkomerem, na konci února 1944 z velké části poničen při bombardování města, v letech 2010-13 přestavěn podle návrhu britského arch. J. Pawsona - čistý interiér s jedinečnou duchovní atmosférou); přes Maximilian Strasse k Webberhaus (ext. arch. O. Holzer, r. 1913, na místě původního tkalcovského domu, pozoruhodná malba na fasádě - ikonografická a alegorická témata z dějin města), monumentální renesanční bronzová fontána Herkulesbrunnen (arch. A. de Vries, r. 1596-1600), Schaelerpalais – v int. Státní galerie starých mistrů a místních malířů zaměřená především na díla významných augsburských a švábských malířů z dob 16.-18. st. (v přilehlým prostorách bývalého kostela sv. Kateřiny se nachází i jedinečná sbírka starých mistrů, mj.  A. Dürera, H. Holbeina st., L. Cranacha st., součástí prohlídky je i výborně zachovalý rokokový sál); cihlová gotická trojlodní bazilika St. Ulrich und Afra (arch. B. Engelberg, 1467-1500 na místě pozdně římské svatyně a pozdějšího kostela, bývalý benediktínský poutní chrám; v int. barokní oltáře z let 1605-09, pozdně gotické klenby, na severu přiléhá protestantský kostel svatého Ulricha); Zeughaus nádherné průčelí s reliéfní plastickou výzdobou - v interiéru Romisches Museum (sbírka lokálních nálezů hlavního města římské provincie Raetie Augusta Vindelicum); Náměstí Morisplatz: kašna Merkurbrunnen (arch. A. de Vries, r. 1596-99), stará radnice (arch. E. Holl, 1615-24, jedna z nejlepších ukázek renesanční architektury na sever od Alp); původně románský kostel St. Peter am Perlach (od 11. st., přestavba 1614-16,  jednoduchý interiér), nejstarší ze tří hlavních augsburských fontán Augustusbrunnen (r. 1588-94); Maximilianmuseum (1543-46, v renesanční císařské rezidenci ze 16. st.; v interiéru lapidárium, renesanční plastiky, dřevěné modely, mince ad.); Hofgarten velmi příjemná intimní zahrada s bazénem, fontánami a květinami; gotická pětilodní katedrála Navštívení Panny Marie na místě původní budovy ze 4. st. Augsburger Dom (první známý kostel doložen z r. 822, současná románská stavba pochází z 11. st. a později byla goticky upravena; v int. unikátní karolínsko-románská krypta, staré a nové vitráže, deskové obrazy od H. Holbeina st.); archeologický areál vykopávky od římských základů po ranně křesťanské kostely a základy kostela sv. Jakuba z 10. st.; Fuggerei nejstarší komplex pro sociální bydlení postavený v pol. 16. st. bankéřem Fuggerem (celkem 67 domů, součástí je mj. škola, kaple svatého Marka, kašna; v areálu přístupný protiletecký kryt z 2. světové války, vzorový byt a expozice věnovaná historii areálu); volný program

neděle 30.8.

AUGSBURG Don Bosco Kirche (arch. T. Wechs, r. 1960-65, jedinečná ukázka poválečné architektury ve stylu brutalismu 60. let,, centrální 18 m vysoká železobetonová kupole, 69 m vysoké betonové věže, čistý a jednoduchý nadčasový interiér); Glaspalast (ext., arch. P. J. Manz, r. 1909-10, v int. galerie moderního a současného umění umístěná do budovy bývalé tkalcovny; prostor často využíván pro termínované výstavy různých institucí); hrad BLUTENBURG v klidném prostředí rozlehlých parků na západním okraji Mnichova, původně vodní hrad postavený ve 13. st., v 1. pol. 15. st. přestavěn jako lovecký zámeček; unikátní pozdně gotická kaple jeden z největších bývalých královských paláců v Evropě NYMPHENBURG monumentální barokní residence - kdysi letní sídlo rodu Wittelsbachů (v současnosti je část zámku domovem hlavy rodu Wittelsbachů Františka, vévody bavorského); s výstavbou začal kurfiřt Ferdinand Maria Bavorský po narození svého syna, následníka trůnu Maxmiliana II., ten pak později dostavěl severní a jižní křídla zámku; interiér s unikátní rokokovou výzdobou a sbírkou slavných portrétů dobových krasavic; majestátní zámecká zahrada s několika pavilóny a přilehlý anglický park, vodní kanál se starou čerpací stanicí a několik jezírek; Hierschgarten rozsáhlý park na západním okraji Mnichova založený na konci 18. st. - největší pivní zahrada v Bavorsku (kapacita 8 000 míst); BMW Welt (podle čas. možností, arch. W.D. Prix, r. 2001-07), jedno z nejnavštěvovanějších míst v Bavorsku v bezprostřední blízkosti Olympijského parku v Mnichově; reprezentativní areál o rozloze téměř 5000 m2 slouží k propagaci automobilů a motocyklů značky BMW a Rolls Royce; návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi