WROCŁAW / VRATISLAV vojvodské a kulturní centrum Dolního Slezska | ARS VIVA cesty za uměním

WROCŁAW / VRATISLAV vojvodské a kulturní centrum Dolního Slezska

a KŁODZKO, HENRYKÓW, BRZEG

TERMÍN: 21. - 23. červen 2024 (3 dny) POSLEDNÍCH 8 MÍST ČÍSLO ZÁJEZDU: 3424

pokoje na vyžádání

CENA: 8 700 Kč       se slevou 8 600 Kč
možnost snížené zálohy 2 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, 2x ubytování se snídaní - bufet (3* hotel ve Wrocławi, 2lůžkovépokoje s příslušenstvím, free WiFi; příplatek za jednolůžkový pokoj je 3 900 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně:č. 1) úplné pojištění včetně Pandemic A30 = 210 Kč; č. 2) úplné pojištění včetně Pandemic A30 pro osoby 70+ = 360 Kč. 


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

pátek 21.6.

odjezd z Prahy v 06:00 hodin (přes Náchod) KŁODZKO / KLADSKO středověký most sv. Jana Nepomuckého nad Mlýnským kanálem (barokní sousoší a krucifix), kostel Nanebevzetí P. Marie (původně johanitský, budován jako votum za povýšení Prahy na arcidiecézi, od pol. 14. st. za účasti parléřovské huti, náhrobek Arnošta z Pardubic, cenné gotické madony, mj. dřevořezba Madony s čížkem z parléřovského okruhu); náměstí: novorenesanční radnice a mariánský sloup (r. 1680, podle pražského vzoru), františkánský kostel (r. 1631, fresky F.A. Schefflera); vyhlídka na pruskou barokní pevnost nad městem; volný program - možnost návštěvy Muzea Kladské země v bývalém jezuitském konviktu HENRYKÓW cisterciácké opatství zal. r. 1222 notářem Jindřicha I. Slezského (rozlehlý areál se dvěma branami a klášterním dvorem se sloupem Nejsvětější Trojice z r. 1698), v jádru raně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie (1241-70, skvělá raně barokní výbava po r. 1700, mj. oltáře s obrazy M. Willmanna a J.K. Lišky, bohatě zdobené chórové lavice, kazatelna, varhany, mauzoleum minsterberských knížat) BRZEG / BŘEH knížecí zámek (jeden z nejvýznamnějších renesančních zámků ve Slezsku, vznikl 1532-95 postupnou přestavbou gotického hradu, z něhož zůstala palácová kaple sv. Hedviky z doby kol. r. 1360): vstupní brána zámku s renesančním dekorem, tři strany nádvoří zámku zdobí obnovená renesanční arkáda; kostel sv. Mikuláše (mohutná cihlová bazilika, 1367-1417, jedna z nejvyšších kostelních lodí ve Slezsku, v presbytáři got. triptych okolo r. 1500, měšťanské epitafy), vrcholně barokní jezuitský kostel Povýšení sv. Kříže (arch. J. Frisch 1734-39, iluzívní malby J. Kubena), renesanční radnice (projekt italského arch. Jacoba Parra, 1569-77, průčelí s arkádou a lodžií spojující dvě čtverhranné věže v rozích), renesanční Gymnasium illlustre (studoval zde synovec Karla ze Žerotína) WROCŁAW/ Vratislav ubytování

sobota 22.6.

WROCŁAW/ Vratislav historické jádro města I:tržnice (arch. R. Plüddemann, r. 1908), řeckokatolická katedrála sv. Vincenta (původně františkánský klášter zal. kolem r. 1240, kaple Hochbergů - arch. Ch. Hackner, 1723-27), klášter řádu sv. Voršily s kostelem sv. Kláry (od 13. st., barokní přestavba z r. 1699 - cenné mauzoleum vratislavských Piastovců), Ossolineum - bývalý klášter křižovníků s červenou hvězdou (budova z r. 1715, dnes knihovna Ústavu Ossolinských ze Lvova), univerzitní kostel Jména Ježíšova (od 1689-98, freska J.M. Rottmayer), univerzita (zal. v r. 1702 při jezuitské koleji, barokní portál z r. 1736, matematická věž, Aula Leopoldina - freska K. Handtke; v 19. st. zde působili mj. J.E. Purkyně a F.L. Čelakovský); kostel sv. Alžběty (got. cihlová trojlodní bazilika, 14.-15. st., v int. got. tabernákl - J. Tauchen, pozdně got. lavice, varhany - M. Engler z 18. st., velký soubor epitafů); rekonstruované domy oltářníků; Rynek: historické centrum se zachovalým středověkým půdorysem, cenné renesanční a barokní měšťanské domy, secesní obchodní dům Feniks (r. 1904), uprostřed náměstí jedna z nejkrásnějších volně stojících radnic ve střední Evropě (1. pol. 14. st., přest. okolo r. 1500, bohatá figurální a ornamentální sochařská výzdoba, cenné interiéry z 15. st., v int. Městské historické muzeum); zajímavé obchodní domy od secese po meziválečný funkcionalismus (arch. L. Schlesinger, G. Schneider, A. Wedemann, E. Mendelsohn, H. Dernburg), kostel Maří Magdaleny (rozlehlá gotická hala z r. 1360, got. sanktuárium, renesanční kazatelna, epitafy, románský portál v jižní stěně), kostel sv. Stanislava, Václava a Doroty (založen Karlem IV. pro augustiniány, ext.), opera (arch. C.F. Langhans, r. 1841, ext.); Národní hudební fórum - postmoderní koncertní síň (arch. Kuryłowicz & Associates, r. 2015), synagoga Bílý čáp (kulturní centrum židovské komunity, rekonstrukce v r. 2010); volný program

neděle 23.6.

WROCŁAW historické jádro města II:komplex muzeí ve východní části historického centra: Panorama Racławicka (J. Styka a W. Kossak, r. 1894 v pavilonu z r. 1967), Národní muzeum (Muzeum Narodowe, vynikající expozice gotiky, manýrismu a baroka), kostel Panny Marie na Písku (halové trojlodí, dokončen r. 1390, románský portál ze starší stavby, v int. byzantský obraz P. Marie Vítězné, got. oltáře z jiných slezských kostelů), univerzitní knihovna v budově bývalého augustiniánského kláštera (ext.); Tumský ostrov: pomník papeže Jana XXIII. (r. 1968), kostel sv. Kříže (založen knížetem Jindřichem IV., rozšířen r. 1350, ext.), socha sv. Jana Nepomuckého (J.J. Urbański, r. 1732), katedrála sv. Jana Křtitele (13.-15. st., na hlavním oltáři triptych z dílny V. Stosse - r. 1522, Smrt P. Marie, got. kaple P. Marie - sarkofág biskupa a pozdějšího kancléře Karla IV. Přeclava z Pogořely, 14. st., barokní kazatelna, oltář sv. Vincenta - reliéf A. de Vries, r. 1614, thurzovský portál z r. 1517, kupolová kaple Nejsvětější Svátosti - C. Rossi, r. 1672, kaple sv. Alžběty - arch. Ferrato a Guidi, r. 1700, kurfiřtská kaple - arch. J.B. Fischer z Erlachu, r. 1724); kostelík sv. Jiljí (nejstarší cihlová stavba ve městě - kolem r. 1220, ext.), arcibiskupský palác (r. 1794); Výstaviště: Hala století (památka UNESCO, arch. R. Berg, unikátní víceúčelová centrální stavba, 1911-12), Pavilon čtyř kupolí (arch. H. Poelzig, r. 1912, sbírka současného umění Národního muzea); odjezd do Prahy

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi