Čína: SEČUÁN - umění a historie horské provincie

památky a etnika Vnitřního Tibetu, dědictví raného císařství, posvátné hory Buddhismu i Taoismu

TERMÍN: 9. - 20. červen 2018 (12 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 3418

CENA: 58 800 Kč       se slevou 58 500 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 7 870 Kč; možnost snížené zálohy 12 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Chengdu - Praha (pravidelná přímá linka Sichuan Airlines), lux. klimatizovaný autobus dle programu, 9x ubytování (4* a 3* hotely) s polopenzí (9x snídaně, 5x oběd a 4x večeře v restauracích), 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, lednice ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 7 400 Kč; kompletní vstupné dle programu, lanovku na Huanlong a horu Emei, odborného průvodce ARS VIVA, místní technický doprovod, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně (včetně vstupného): 1) SEČUÁNSKÁ OPERA (VIP vstupenky) cena = 1 600 Kč; č. 2) PANDA a JINSHA cena = 1 800 Kč; Cena nezahrnuje: částku na spropitné za služby v Číně (20 USD) - vybere průvodce před odletem na letišti v Praze. Vstupní vízum do ČLR v ceně 60 € (zprostředkuje ARS VIVA na základě předepsaných dokladů a vyplnění formuláře; termín odevzdání formuláře a pasu do kanceláře ARS VIVA nejpozději do 14.5. 2018, platnost pasu minimálně 6 měsíců po návratu ze zájezdu, volná dvoustrana).


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 9.6.  

odlet z Prahy v 15:00 hodin, sraz účastníků ve13:30 hod. na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle chodu J)

neděle 10.6.

přílet do CHENGDU v 05:55 hod. m.č.; transfer do centra města: hl. město horské provincie Sečuán, významné historické centrum a křižovatka etnik centrální Číny a horských oblastí, dlouhodobý kulturní vliv nomádských živlů a Tibetu, kolem r. 2 000 př.Kr. jedno z hlavních středisek vyspělých kultur doby bronzové (dnes v okolí města nejvýznamnější asijská naleziště), po vzniku císařství a sjednocení Číny významné ekonomické centrum (dodnes zachovány obří zavlažovací systémy a řada technických památek z doby raného císařství a dynastie Chan, cca 3. st. př.Kr. - 3. st.). V období rozkvětu čínské kultury za dynastií Tchang a Sung (7.-13. st.) jedno ze dvou „nejšťastnějších měst Číny“ - mimořádný hospodářský rozvoj, mj. první uvedení papírových peněz v dějinách, rozkvět básnictví a klášterní kultury, stavba městského opevnění, zakládání rozsáhlých zahrad. Bohatství města zachováno i po mongolské invazi v r. 1279, za posledních císařských dynastií Ming a Čching posílení role kulturního centra a pozice „Metropole jihozápadu“, ve 20. st. krátce hlavním městem Číny, dnes jedno z nejzajímavějších středisek kulturního dialogu většinových Chanů s Tibeťany a horskými etniky s jedinečným klášterním životem, klíčové centrum čínské archeologie s celky neporušené architektury císařské éry i mimořádně atraktivní moderní architekturou. Středisko proslulé sečuánské kuchyně (na seznamu UNESCO) a domov pandy velké - symbolu Číny.

New Global centre jedna z ukázek současného bouřlivého architektonického vývoje, aktuálně největší samostatně stojící budova světa (1 700 000 m2 komerční plochy, r. 2014); rozestavěná budova Chengdu Contemporary Arts centre (arch. Z. Hahid), hrobka Yong ling mauzoleum z 9. st. pro Wang Jina, vládce epizodní dynastie, která se chopila moci v r. 907 (nadzemní konstrukce - jediná v Číně, půlkruhová stavba s řadou oblouků a pozoruhodnou reliéfní výzdobou), oběd; ubytování, krátký odpočinek; odpoledne klášter Wuhou (otevřeno do 21 hod.) tzv. memoriální klášter markýze Wu (založen ve 3. st., přestavba r. 1672, areál rozdělen na 5 sekcí - svatyně i rezidenční prostory), sochařská výzdoba na tzv. Svaté cestě, v chrámu jedna z klíčových památek čínské kaligrafie - stéla Tří úspěchů (r. 809, L. Gongquan); podvečerní procházka po ulici Jinli - historické centrum komerčního života města zmiňované již za dynastie Čchin ve 3. st., středisko výroby slavného brokátu Shu, který Chengdu proslavil po celé Asii; řada původních domů, krámků a dekorativních oblouků, příjemná atmosféra; transfer do hotelu

pondělí 11.6.

CHENGDU hlavní chrámové a klášterní komplexy (značný vliv velkých horských klášterů v okolí města, pozoruhodná kombinace chrámového, rezidenčního a zahradního stavitelství): chrám Wenshu prominentní chrám celého Sečuánu zasvěcený Bodhisattvovi Maňdžušrí (zal. již za Jižní dynastie v 5. st., hlavní rozvoj za dynastie Tchang v 7. a 8. st. - rozsáhlá klášterní kolekce - především náboženské malby, plastiky - cca 300 vzácných soch, rituální nádoby ad.), nejcennější práce čínské kaligrafie (mj. mistrů Zhang Daqiana, Zheng Banqiao a Feng Zikai), pagoda Tisíce Buddhů, zastávka v některé z čajoven v okolí chrámu (kultura čajoven se do ostatních částí Číny rozšířila právě ze Sečuánu), chrám Qingyan (chrám bronzové kozy) nejvýznamnější taoistický chrám Číny, zal. za dynastie Tchang v 7. st., jedna z klíčových ukázek chrámového umění taoismu: pavilon tří trigramů (vynikající ukázky dřevořezby, řezby v laku, konfigurace stavby podle tradiční kosmologie), Sečuánské historické muzeum největší a nejlepší muzeum jihozápadní Číny, skvělé kolekce z  doby bronzové - rituální předměty, artefakty z nejvýznamnějších nalezišť v okolí města i celé provincie (mj. kolekce zvonů, pečetidel), z období dynastie Chan - zformování čínského kulturního prostředí ve 2. st. př.Kr. - 3. st. (proslulá chánská zoomorfní plastika, bronzy a keramika - slavný strom mincí, keramika z oblasti Pixian; tibetské umění - thangky, zvony i plastiky; sbírka obrazů Zhang Daqiana); „chatrč básníka Tu Fu (slavný básník a cestovatel dynastie Tchang, mistr klasických forem a jedna z největších postav čínského básnictví; od r. 761 se oddával obyčejnému venkovskému životu) okolo jeho skromného obydlí za dynastie Ming vybudován park v klasickém stylu a doplněn řadou budov; večer procházka po komplexu ulic Kuan Xiangzi (síť starých ulic z 18. a 19. st. s původními domy a příjemnou atmosférou, hlavní kulturní centrum města, možnost ochutnávky skvělé sečuánské kuchyně nebo návštěvy soukromých galerií); fakultativně č. 1: SečuánskÁ operA původní dramaticko-hudební žánr vzniklý okolo r. 1700 (syntéza 5 melodických stylů, pozoruhodné kostýmy a líčení herců, VIP možnost vstupu do zákulisí)

úterý 12.6.

CHENGDU volný program; fakultativní výlet č. 2: Výzkumné centrum pand velkých mj. důležitá součást vnějších vztahů Číny - tzv. Pandí diplomacie v 70. a 80. letech; jedinečná příroda Sečuánu je hlavních domovem tohoto kriticky ohroženého druhu; archeologický areál Jinsha starověké sídliště a pohřebiště na břehu řeky Modi, jehož objevení v r. 2001 způsobilo světovou senzaci, nejstarší nálezy cca z 4. tisíciletí př.Kr., hlavní část předmětů a staveb z 1. tisíciletí př.Kr., zřejmě pozůstatky vyspělé a bohaté kultury Paotun, většina předmětů z doby pozdní dynastie Šang (17.-11. st. př.Kr.), některé z doby dynastie Čou (12. st. -770 př.Kr.), další z raného období Doby jar a podzimů (cca 770-476 př.Kr.); i přes časové zařazení většiny předmětů nebylo založení sídliště dodnes zcela objasněno, v rámci areálu dosud odkryto cca 70 domů a 3 pohřebiště s  2000 hroby (neobyčejně umělecky hodnotná výbava - mj. předměty ze slonoviny, bronzu, zlata, perel, keramiky, kamene, nefritu, jadeitu), součástí slavné zlaté masky a zlaté folie (ve formě mýtického ptáka ve slunečním kotouči), zlaté opasky, 63 kultovních nádob, jadeitové sekery, nože, meče a značné množství kamenných plastik zvířat (sloni, hadi, tygři) LUODAI starobylé centrum národnosti Hakka (dodnes tvoří přes 80% obyvatel města) zal. císařem Liuchan v období Tří království (r. 220-280), významné historické středisko obchodu a prolínání kulturně silných etnik; historická část města z 15.-19. st., dokonale dochovaná, původní rozvržení ulic (hlavní linie se 7 větvemi), rezidenční domy národu Hakka s typickými střechami a věžemi (konstrukce typu Dou Gong), proslulé cechovní domy (celkem 4 budovy, nejslavnější Guangdong - největší v celé Číně, r. 1746; v interiéru bohatě zdobené jemnými reliéfy s motivy draků, fénixů, květin a mýtických zvířat), pozůstatky městského opevnění se Západní bránou, dům Pěti fénixů CHENGDU

středa 13.6.

CHENGDU přejezd severozápadně od Chengdu - zavlažovací systém Tuťiangjen (památka UNESCO) nejstarší fungující systém nepřehradového typu na světě (postaven r. 256 př.Kr. na příkaz úředníka Li Pinga) - zadržování a vody a eliminace záplav, doklad technologické vyspělosti rané císařské Číny (dodnes dodává vodu do více než 50 měst v Sečuánu a na 5 300 km2 zemědělské půdy); řada architektonických památek z doby dynastie Západní Chan (3. st.) a Sung: např. visutý most Anlan (10. st. př.Kr.,  bambusová konstrukce), chrám Fulong zasvěcen dračímu kultu a památce hlavního stavitele (založen již ve 3. st. př.Kr., současná podoba z 10. st., uvnitř neobyčejné kamenné plastiky ze 3. st.), Erwang chrám dvou králů na hoře na pravém břehu řeky Minjiang (půvabný dřevěný komplex z doby poslední císařské dynastie), Čching Čcheng (památka UNESCO) - hlavní posvátné pohoří Taoismu, kde podle legendy přebýval Žlutý císař, celkem 36 vrcholů s řadou chrámů a pavilonů, jedna z nejlepších ukázek náboženské architektury a umění Tao v Číně; chrámy v cypřišových a bambusových lesech hory: Tianshi (původně jeskynní chrám, založený za dynastie Suej v 6. st.), palác Shangqing (18. st., monumentální vstupní pavilon, řada slavobrán z 18. st.); volný program Dujiangyan ubytování

čtvrtek 14.6.

Dujiangyan - opevněná města vnitřního Tibetu unikátní ukázky pevnostní, městské a rezidenční architektury Tibeťanů a dalších nečínských etnik, které vzhledem k odlehlosti horských regionů Sečuánu nebyly vystaveny mohutným přestavbám v éře poslední císařské dynastie ani v době republikánské a komunistické Číny a dodnes si zachovaly značnou míru kulturní a umělecké autonomie: TAOPING horská vesnice obývaná etnikem Čchiang mezi strmými stěnami okolních hor (založena r. 111 př.Kr. za dynastie Západní Chan jako pevnost střežící důležitý horský průsmyk a cesty do regionu Guangrong; dodnes dochováno cca 90 staveb z 6.-17. st., nejstarší z 2. st. př.Kr.); několik obraných věží (z 14. st., výška do 10 m, forma hexagonu, oktogonu i čtverce, použití rozličných materiálů vč. dřeva, kamenů a jílu - největší Chen Shiming, v cca 30 m); zastávka u jezera Dixie krásný výhled na horské velikány SONGPAN důležité hraniční město na okraji rozsáhlé náhorní plošiny, překladiště zboží směřujícího do Tibetu i severozápadních horských oblastí tzv. Songpanské země, jako pevnost město vystavěno za dynastie Tchang v 8. st.; mohutné opevnění města v podobě zdí z modrých cihel (délka přes 6 km, kompletně zachovány všechny brány opevnění vč. předsunutých tzv. malých bran), urbanismus pevnostního města - 4 hlavní přímky ulic (podle světových stran) s řadou původních domů z 11.- 13. st., několik mostů, stará Tibetská čtvrť; unikátní atmosféra starých čajoven a krámků různých etnik; ubytování, volný program

pátek 15.6.

SONGPAN - HUANGLONG krajina Zlatého draka (památka UNESCO), jedinečné travertinové terasy v panenských horských modřínových lesech, kultovní krajina Huanglong byla uctívána již za prvních císařských dynastií, přírodní scenérie se značným vlivem na vývoj čínské estetiky a umění (inspirovaly čínské básníky, krajináře i kaligrafy), především v 15. st. jedno z nejdůležitějších přírodních východisek čínské kultury (jako „svět zrození nefritu“); výjezd lanovkou k východisku do údolí, procházka podél jednotlivých teras a jezírek (3,6 km s výhledy na nejvýchodnější himalájské ledovce), v souvislosti k synkretické povaze čínského náboženství a umění bylo v okolí samotných teras vystavěno několik chrámů: chrám Dračího krále buddhistický chrám u paty hory Minshan s dominujícími tibetskými prvky (uvnitř 5 hlavních síní, sochy 18 arhatů), menší svatyně (Střední chrám, chrám Požehnání a milosti, chrám Zlatého draka); centrální část údolí se třemi barevnými jezery (Bonsajové, Zrcadlové, Dračího hřbetu), sestup do závěru údolí k vodopádu Létajícího draka; volný program JIUZHAIGOU ubytování

sobota 16.6.

JIUZHAIGOU (památka UNESCO) přírodní fenomén v srdci tibetské autonomní oblasti Aba na rozsáhlé náhorní plošině (výška do cca 4 300 m) Sečuánu a celé Číny; v hierarchii významu a ochrany čínských památek je společně z Huanglong na prvním místě; tradičně uctívané území Tibeťanů a národu Čching; procházka kolem soustavy jezer s řadou vodopádů (oblíbený motiv v čínské krajinomalbě, jedno z rodišť tzv. měkkých prvků a přirozeného „napětí vnitřní energie“ v obraze - čchi jün šeng tung, vycházející z místní vegetace, četných kaskád a vodopádů a jezírek - např. Bambusové jezero, Travnaté jezero), Jezero pěti barev jedna z největších přírodních rarit Číny (tyrkysové jezírko s výhledy na himalájské velikány), vodopád Mnoha perel patří k symbolům celé oblasti; tibetská horská vesnice Shuzheng s řadou dřevěných domků na dřevěných podpěrách z 19. st., tibetský chrám Zharu; večer možnost návštěvy folklórního představení (tradiční masky, tance a divadlo místních Tibeťanů a Čchingů)

neděle 17.6.

JIUZHAIGOU přejezd z horské části Sečuánu zpět do údolí řeky Fujian; cestou zastávky: vesnice národa Baima pozoruhodné horské etnikum, doslova Bílí lidé z hor, se složitým hieroglyfickým písmem a kulturou blízkou Tibetu (příklon k Taoismu a kultu přírodních živlů) klášter Pingwu jeden z nekrásnějších dřevěných horských klášterů (1440-46 na příkaz mingského císaře Jing Cuna, bohatě zdoben dobře zachovanými nástěnnými malbami a plastikami z konce 1. pol. 15. st., složitá konstrukce opěrného systému dougong - cca 2 200 prvků, v hlavní síni socha Kuan-jin) MIANYANG druhé největší město Sečuánu, historický „štít“  se strategickou polohou; dle časových možností výjezd na horu Fule (několik moderních chrámů a pagod, krásný výhled na město); ubytování, volný program

pondělí 18.6.

MIANYANG - SANXINGDUI archeologické naleziště na břehu řeky Jian (zbytky komplikovaného zavlažovacího systému města), naleziště objeveno náhodou r. 1929, záhy ztraceno a po intenzívním výzkumu archeologu znovuobjeveno r. 1986 (následné odkrývání rozsáhlého areálu spustilo světovou senzaci - zájem institucí v USA, VB, Japonsku, Singapuru, Švýcarsku, Německu), jedny z nejatraktivnějších a nejvýznamnějších vykopávek ve východní Asii prezentované ve špičkových podmínkách; sídliště z cca 12.-11. st. př.Kr. vyspělé kultury San Xing Dui („mohyla se třemi hvězdami“), pravděpodobná příslušnost ke starověkému království Shu, ovládající značnou část Sečuánské pánve až do vzestupu říše Čchin ve 4. st. př.Kr.; původně opevněné město (zachované fragmenty zdí na půdorysu 2000x1600 m cca z r. 1600 př.Kr., celková plocha naleziště necelé 4 km2), nálezy ze Sanxingdui „přepsaly“ a doplnily dějiny umění v Číně (zřejmé umělecké východisko vyspělých kultur v údolí Žluté řeky), ohromné množství předmětů: proslulé bronzové lidské masky pokryté zlatem, rituální bronzy (nejvýznamnější čínské nálezy - bronzové oltáře, plastiky kněží, rituální nádoby, sekyry), cenné předměty starověké čínské kosmologie (zvířecí plastiky - drak východu, pták jihu, tygr západu a želva severu, kosmologický bronzový strom), keramika, předměty z jadeitu HUANGONGXI město cca 50 km jižně od Chengdu, jedno z nejpůvabnějších starobylých měst v Sečuánu (zal. již za dynastie Západní Chan kolem r. 100 př.Kr.), kompletně zachovaná zástavba z doby dynastií Ming a Čching, vodní mlýny, chrámy Zhenjiang, Chaoyin a Gulong, dvůr správce města (dochovaná rezidence zdejší džentry, pol. 18. st.) LESHAN ubytování; volný program

úterý 19.6.

LESHAN klášterní areál Velkého Buddhy (čínsky Dafo, památka UNESCO), jedinečné dílo vytesané v útesu na soutoku řek Minjiang, Dadu a Qingyi, největší plastika Buddhy na světě (v 73 m), dokonalé umělecké ztvárnění Buddhy Majtréji s rukama položenýma na kolenou - oblíbená ikonografie Buddhy (713- 803, za vlády dynastie Tchang, mnich Hai Tong - snaha o usmíření řeky), zbytky důmyslného drenážního systému na odvádění vody během intenzívních dešťů, v okolí několik menších chrámů, řada plastik a historicky cenných nápisů (mj. původní schodiště, chrám Linguyn), socha je součástí posvátného masivu posvátné hory čínského buddhismu EMEISHAN (památka UNESCO) jedna ze čtyř nejvznešenějších hor zasvěcená bothisattvovi Samantabhadrovi; unikátní příroda - řada vodopádů, panenské lesy, vzácná fauna i flora, hlavní vrchol 3 099 m; svahy hory posety mnoha svatyněmi: pozoruhodný architektonický vývoj Emeishanu již od 1. st. (dnes zachováno celkem 26 klášterů, nejčastěji z doby dynastie Ming a Čching); výjezd lanovkou a procházka k hlavním chrámům na Zlatém vrcholku (nádherný výhled, 48 m vysoká socha bódhisattvy podpíraného čtyřmi slony), klášter Fuhou (tzv. Tygří klášter, vynikající čchingské bronzy - vykuřovadla ve formě pagod, dobře zachovaný komplex nádvoří a svatyní z 18. a 19. st., působivé řezby v kameni, scény z románu Cesta na Západ, krásné výhledy do okolí); večeře, transfer na letiště v CHENGDU

středa 20.6.

CHENGDU odlet do Prahy (přímý let) v 02:00 hodin, přílet do Prahy v 06:50 hodin m.č.

Zajímavé odkazy:

https://www.travelchinaguide.com/cityguides/chengdu.htm
http://www.chengduplaces.com/
https://www.youtube.com/watch?v=e_mK2ZvXdos
https://www.theguardian.com/architecture-largest-building-world-china
http://www.chengduplaces.com/listing/wuhou-temple/
http://www.chinadiscovery.com/sichuan/top-museums.html
https://www.youtube.com/watch?v=893b_3f2Fq4
https://www.travelchinaguide.com/attraction/sichuan/chengdu/panda
http://whc.unesco.org/en/list/1213
http://www.jinshasitemuseum.com/en/enabout.html
https://www.chinatravel.com/chengdu-attraction/luodai-ancient-town/
http://whc.unesco.org/en/list/1001
http://www.chinadiscovery.com/sichuan/aba/taoping-qiang-village.html
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5815
http://whc.unesco.org/en/list/638
http://whc.unesco.org/en/list/637
https://www.travelchinaguide.com/cityguides/sichuan/mianyang/
http://sxd.cn/en/
http://whc.unesco.org/en/list/779

předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi