BASILEJ a umění na Rýnu | ARS VIVA cesty za uměním

BASILEJ a umění na Rýnu

velká výstava „HENRI MATISSE - POZVÁNÍ NA CESTU“

TERMÍN: 4. - 6. říjen 2024 (3 dny) POSLEDNÍCH 5 MÍST ČÍSLO ZÁJEZDU: 3324

přihlášky nejpozději do 25. července 2024

CENA: 16 900 Kč       se slevou 16 800 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 2 310 Kč; možnost snížené zálohy 4 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka KLM Praha - Basilej - Praha via Amsterdam), transfer z letiště do hotelu a zpět, 2x ubytování se snídaní - bufet (3* hotel v centru Basileje, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, free WiFi ad., příplatek za jednolůžkový pokoj je 4 200 Kč), 3denní kartu na MHD, odborného průvodce ARS VIVA,osobní audio systém; podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně: č. 1) úplné pojištění včetně Pandemic A30 = 210 Kč;  č. 2) úplné pojištění včetně Pandemic A30 pro osoby 70+ = 360 Kč. Cena nezahrnuje osobní městský poplatek 8 CHF - vybere průvodce před odletem v Praze.  


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

pátek 4.10.

odlet z Prahy v 06:05 hodin (via Amsterdam), sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze v 04:15 hod. (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu „J“), přílet do BASILEJE v 09:45 hodin na letiště EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg; transfer do hotelu v centru města, ubytování (uložení zavazadel); město zaujímající strategickou pozici na Rýnu a hranici s Francií a Německem; založené Římany v r. 44 př.Kr., v letech 1431-38 místo konání basilejského koncilu, dnes druhé největší město Švýcarska s dlouhou tradicí úspěšného bankovnictví, hlavní přístav na Rýnu, středisko dvou významných farmaceutických společností a metropole muzeí; Kunstmuseum jedno z nejvýznamnějších evropských muzeí výtvarného umění, jehož historické jádro tvoří unikátní Amerbach kabinet (sbírka váženého basilejského občana Basilia Amerbacha zakoupená městem r. 1661 a zpřístupněná veřejnosti již v r. 1671), hlavní budova z r. 1936, rozšířena v r. 1980 a v dubnu 2016 otevřena nová budova (Neue Bau) pro stálou expozici moderního a současného umění a termínované výstavy (arch. studio Christ&Gantenbein, s hlavním muzeem spojena podzemní chodbou); 4 000 obrazů a plastik a cca 300 000 prací na papíru (kresby a grafické listy); stálá expozice: renesance (především umění z historicky bohaté oblasti horního toku Rýna - největší sbírka malířské rodiny Holbeinů, dále K. Witz, L. Cranach st., M. Grünewald ad.), devatenácté století (A. Böcklin, F. Holder, vynikající díla C. Moneta, C. Pissarra a V. van Gogha), dvacáté století (zaměřena na kubismus - P. Picasso, G. Braque, F. Léger ad.; německý expresionismus - E.L. Kirchner, F. Marc, P. Klee, O. Kokoschka a abstraktní expresionismus - M. Rothko, B. Newman, C. Still ad.) součástí je novostavba Neue Bau- americké umění po r. 1960 (A. Warhol, J. Johns, F. Stella, D. Judd, Cy Twombly ad.) a současné světové uměnívolný program

sobota 5.10.

BASILEJ městská část RIEHEN - Fondation Beyeler vynikající sbírka moderního světového umění 20. st., vybudovaná významnými sběrateli, manžely Hildou a Ernstem Beyelerovými, založená r.1982 a v r. 1997 zpřístupněná v nádherné stavbě arch. R. Piana; aktuální velká retrospektivní výstavaMATISSE - POZVÁNÍ NA CESTU“ Henri Matisse (1869-1954) patří k nejvýznamnějším představitelům moderního umění a jeho průkopnické dílo zásadně ovlivnilo generace umělců od jeho současníků až po současnost, „osvobozením“ barvy od motivu a zjednodušením formy nově definoval malbu a vdechl obrazům dosud neznámou lehkost, byl inovátorem také v oblasti sochařství a ve svých pozdních vystřihovaných kreacích vytvořil osobitou souhru malby, kresby a objektu. Výchozím bodem výstavy bude báseň Charlese Baudelaira Pozvání na cestu (1857), na kterou Matisse svými výtvarnými díly opakovaně odkazoval a jejíž poetický leitmotiv - luxus, klid a rozkoš ("luxe, calme et volupté") vystihuje samotnou podstatu jeho umělecké tvorby. V návaznosti na Baudelairovu báseň bude výstava koncipována jako cesta Matissovým dílem a životem, v němž právě cestování hrálo velmi důležitou roli. Výstava představí přibližně 80 děl - vlastní díla nadace doplní zápůjčky ze světových muzeí a galerií i soukromých sbírek; podrobně na www.fondationbeyeler.ch BASILEJ Messeplatz centrum veletržního a kongresového areálu s velkolepou vstupní budovou a atriem Neue Messe Basel (ext., arch. Herzog&de Meuron, projekt 2007-9, realizace 2012-13), procházka historickým centrem Basileje (městská část Grossbasel): kostel sv. Leonarda (2. pol. 14. st.), impozantní brána Spalentor (zač. 15. st.), měšťanské domyradnice (1504-14, část z 19. st.), románsko-gotická katedrála Münster (první kostel z 9. st., současná stavba budována od r. 1019 do r. 1500, jedinečný románský portál sv. Havla, v int. mj. hrob Erasma Rotterdamského, místo konání koncilu - zahájen v r. 1431), z terasy za katedrálou krásná vyhlídka na Rýn a protilehlou část města (Kleinbasel) s architektonickými dominantami: Messeturm (arch. Morger&Degelo, 2001-03), centrála Hoffmann-La Roche (arch. Herzog&de Meuron, 1997-2000) a sousedící Bau 95 (arch. Herzog&de Meuron, 2004-07); kostel bosáků (ext., františkánský, v 18. st. sekularizován, od r. 1894 v interiéru Historické muzeum), Karnevalová fontána (J. Tinguely, r. 1977); volný program

neděle 6.10.

BASILEJ volný program - možnost procházky k St. Alban-Tor (městská brána, 13. st.) a přejezd lanovým přívozem Wild Maa na druhý břeh Rýna - Solitude Promenade Parka Musée Jean Tinguely (arch. M. Botta, otevřeno r. 1996) jedinečné muzeum slavného švýcarského sochaře (1925-91) se stálou expozicí osobitých kinetických konstrukcí - většinu z nich muzeu darovala jeho manželka, sochařka Niki de Saint Phalle (1930-2002), od února 2023 nová stálá expozice - poetická raná díla, výbušné happeningy a spolupráce ze 60. let, hudební, monumentální a pochmurná díla Tinguelyho pozdního období - to vše v rámci zábavné a bohaté prohlídky s mnoha možnostmi praktického zapojení; nebo návštěva dalších skvělých muzeí a galeriív centru Basileje, např. Historisches Museum (v kostele bosáků; zajímavá instalace středověkého církevního umění, tapiserií, historického nábytku), Museum der Kulturen Basel, Antikenmuseum nebo výjezd do WEIL AM RHEIN (SRN, 10 km od Basileje, dostupné z Basileje MHD) areál proslulé nábytkářské společnosti VITRA (zal. v r. 1950 ve švýcarském Birsfeldenu, od r. 1989 zahájena výroba a prodej ve Weil am Rhein) - tzv. Vitra Campus, na kterém se podíleli přední světoví architekti: výrobní haly (arch. N. Grimshaw, 1981-83; F.O. Gehry, r. 1989; A. Siza, r. 1994), Vitra Design Museum (arch. F.O. Gehry, r. 1989; stálá expozice výrobků Vitra a termínované výstavy), požární stanice (arch. Zaha Hadid, r. 1993), konferenční centrum (arch. T. Ando, r. 1993), Vitra Design Museum Gallery (arch. F.O. Gehry, r. 2003), VitraHaus (arch. Herzog&de Meuron, r. 2010, návštěvnické centrum, prodejna drobných designových předmětů a kavárna), Vitra Slide Tower (arch. C. Höller, 2014, vyhlídková věž se skluzavkou), volná prohlídka muzea, galerie nebo návštěvnického centra; odpoledne transfer na letiště, odlet do Prahy (via Amsterdam) v 18:25 hodin, přílet do Prahy ve 22:30 hodin

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi