SEVEROZÁPADNÍ ČECHY architektonické památky od středověku po současnost

Duchcov, Osek, Teplice

TERMÍN: 12. říjen 2019 (1 den) VYPRODÁNO, přijímáme přihlášky náhradníků - bez zálohy ČÍSLO ZÁJEZDU: 3319

CENA: 800 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 12.10.

odjezd z Prahy v 07:00 hodin - DUCHCOV monumentální barokní zámek rodu Valdštejnů, kde žil G. Casanova (arch. J.B. Mathey 1675-85, M. Canevalle 17.-18. st., F.M. Kaňka od r. 1714), v zámeckém parku novodobá kaple, s freskou V.V. Reinara přemístěnou z barokního špitálu (musel ustoupit těžbě uhlí v r. 1959) OSEK cisterciácké opatství s kostelem Nanebevzetí Panny Marie (klášter založen v 90. letech 13. st., k  r. 1221 připomínán klášterní kostel, za husitských válek dvakrát poničen, dnešní vrcholně barokní podoba - arch. O. Broggio snad i arch. J.B. Santini, 1. pol. 18. st.) TEPLICE hlavní nádraží (arch. J. Turba, Josef Kraus, 1856-58, novorománský styl, foyer s bohatou dekorativní výmalbou), ulice Vrchlického, J. Wolkera, Baarova, Potěminova - příklady bohatého fasádního dekoru přelomu 19. a 20. st.; vily Teplické stavební společnosti, kino Olympia (arch. R. Bitzan, E. Kominik, 1924-1925, styl art-deco), palác pojišťovny Concordia (arch. P. Schaeffer-Heyrothsberge, 1930-1931, funkcionalismus); obchodní čtvrť v okolí ulice Krupské a příklady nové výstavby centra, domy družstva Bytová péče (arch. A. Vavrouš, r. 1931, funkcionalismus); zámecký areál (původně klášter benediktinek, zal. královnou Juditou ve 12. st., pozdější sídlo rodu Clary-Aldringen, v 18. st. pozdně barokní přestavba, v interiéru Regionální muzeum), zámecké divadlo (arch. J. Giesel, r. 1787),  unikátní Kolostůjové věžičky (r. 1600), zámecká kaple (po pol. 16. st., 1798-1806, neogotická úprava, od r. 1950 pravoslavné obřady), děkanský kostel sv. Jana Křtitele (r. 1585, 1700-03, masivní průčelní věž), lázeňská promenáda: klasicistní Hadí lázně (r. 1820), novobarokní Kamenné lázně (r. 1911), rozhledna Františka Josefa I. (r. 1897 postavena teplickým Horským spolkem), hrádek (zvaný Škvárovník), Krušnohorské divadlo (arch. R. Bitzan,1919-24, protestantský kostel sv. Bartoloměje (berlínský arch. A. Stüler, 1861-64, v interiéru Galerie moderního umění), kostel sv. Alžběty (vídeňský arch. H. Ferstel, 1863-77); návrat do Prahy

Zajímavé odkazy:

https://www.zamek-duchcov.cz/cs/o-zamku/historie
https://www.pamatkovykatalog.cz/duchcov/zamek
https://www.osek.cz/klaster-osek/d-2378/p1=8953
https://www.pamatkovykatalog.cz/osek/klaster
https://www.pamatkovykatalog.cz/osek/kostel
http://www.teplice.cz/dejiny-mesta/ms-1036/p1=1036
http://www.lazneteplice.cz/o-nas/historie/
https://www.pamatkovykatalog.cz/teplice/zámek
https://www.pamatkovykatalog.cz/teplice/kostelsvjanakrtitele
https://www.pamatkovykatalog.cz/teplice/kostelsvalzbety
https://www.pamatkovykatalog.cz/teplice/laznekamenne
https://www.pamatkovykatalog.cz/teplice/laznehadi 
https://www.pamatkovykatalog.cz/teplice/divadlo

předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi