ZÁPADNÍ ČECHY architektonické památky od středověku po současnost

Nečtiny, Teplá, Planá, Tachov, Světce

TERMÍN: 31. srpen 2019 (1 den) OBSAZENO 61% ČÍSLO ZÁJEZDU: 3219

CENA: 950 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 31.8.

odjezd z Prahy v 06:30 hodin - NEČTINY kostel sv. Jakuba Většího (zal. ve 14. st., dnešní podoba barokní z 18. st.), zřícenina hradu Prejtenštejn, romantický zámeček (původně renesanční z r. 1549, v 17. st. přistavěno barokní křídlo, v letech 1855-58 novogotická přestavba, r. 1964 vyhořel, obnoven v tomto století, v areálu pohřební kaple posledních majitelů - rodu Mensdorff-Pouilly z r. 1858, park s rybníkem) TEPLÁ původně slovanské hradiště, r. 1385 přidělena městská práva, r. 1193 založen českým šlechticem Hroznatou premonstrátský klášter (románsko-gotický, barokně přestavěný - arch. K.I. Dientzenhofer; ojedinělá knihovna s cca 70 000 svazky), klášterní kostel Zvěstování Páně (1193-1232, trojlodní, halový, int. barokně upraven na přelomu 17. a 18. st., náhrobek a kaple blahoslaveného Hroznaty), špitální kaple Nejsvětější Trojice (arch. K.I. Dientzenhofer, konec 17. st.) PLANÁ u Mariánských Lázní město založené ve 13. st.; románský kostel sv. Petra a Pavla (13. st., dochované pův. nástěnné fresky z doby založení), kostel Nanebevzetí Panny Marie (13. st., přestavěn v letech 1745-68 do barokní podoby) TACHOV jedno z nejstarších českých měst založené před r. 1115; dochované středověké městské hradby, kostel Nanebevzetí Panny Marie (zal. ve 14. st., upravený v pol. 17. st., v 19. st. novogotická přestavba), měšťanské domy na náměstí (gotické základy a renesančním štíty), kostel sv. Máří Magdaleny a františkánský klášter (původ. got., několikrát přestavován, naposledy v 18. st. barokně) SVĚTCE jízdárna (v novoromantickém stylu z 19. st., druhá největší tohoto typu v Evropě, rekonstruována v roce 2015 - arch. J. Soukup); návrat do Prahy

Zajímavé odkazy:

https://www.pamatkovykatalog.cz/nectiny/kostel
https://www.pamatkovykatalog.cz/nectiny/zamek
http://www.klastertepla.cz/
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10213629490-zasveceni/209562213000007-premonstrati/
https://www.pamatkovykatalog.cz/tepla/klaster
https://www.pamatkovykatalog.cz/plana/kostelnanebezvetipannymarie
https://www.pamatkovykatalog.cz/kostelsvpetraapavla
https://www.pamatkovykatalog.cz/tachov/kostelnanebevzetipannymarie
https://www.pamatkovykatalog.cz/tachov/klaster
https://www.pamatkovykatalog.cz/svetce/jizdarna

 

předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi