FLORENCIE zázrak zrození renesance | ARS VIVA cesty za uměním

FLORENCIE zázrak zrození renesance

GIOTTO, DONATELLO, BRUNELLESCHI, GHIBERTI, MASACCIO, FRA ANGELICO, GOZZOLI, BOTTICELLI, GHIRLANDAIO, LEONARDO, MICHELANGELO...

TERMÍN: 5. - 10. srpen 2024 (6 dnů) POSLEDNÍ MÍSTO ČÍSLO ZÁJEZDU: 3124

přihlášky nejpozději do 29. dubna 2024

CENA: 29 900 Kč       se slevou 29 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 2 100 Kč; možnost snížené zálohy 7 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelné linky Swiss a Lufthansa Praha - Florencie - Praha), transfer z a na letiště, 5x ubytování se snídaní - americký bufet (4* hotel v centru Florencie - v blízkosti kláštera S. Maria Novella, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace, safe box, varná konvice, minibar; příplatek za jednolůžkový pokoj je 10 900 Kč), odborného průvodce ARS VIVA,osobní audio systém,podrobně viz Všeobecné podmínky... Fakultativně: č. 1) FIESOLE cena = 600 Kč (zahrnuje jízdenku MHD do Fiesole a zpět); č. 2) FIRENZE CARD umožňuje 1 přednostní vstup do většiny muzeí, galerií a kostelů ve Florencii po dobu 72 hodin = zahrne veškeré vstupy dle programu zájezdu ve dnech 6. - 9. 8. 2024, cena = 2 300 Kč; č. 3) úplné pojištění včetně Pandemic A60 = 510 Kč; č. 4) úplné pojištění včetně Pandemic A60 pro osoby 70+ = 870 Kč. Cena nezahrnuje osobní městský poplatek 7 € / den - vybere průvodce před odletem v Praze. 


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

pondělí 5.8.

odlet z Prahy v 06:20 hodin (via Zürich), sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze v 04:20 hod. (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle chodu J), přílet do FLORENCIE v 09:45 hodin; transfer do hotelu, ubytování v centru města (uložení zavazadel); Palazzo Strozzi (B. da Maiano, r. 1489),kostel S. Trinitá (11. st., přest. 13.-16. st., goticko-renesanční interiér, výjimečná malířská výzdoba kaple Sassetti - D. Ghirlandaio, výjevy ze života sv. Františka), Piazza della Repubblica centrální náměstí na místě římského fóra, unikátní kostel Orsanmichele (r. 1304, A. di Cambio, slavná sochařská díla v nikách po obvodu: Donatello, Ghiberti, Giambologna, N. di Banco ad.), v přízemí dvoulodní kostel s nádherným gotickým oltářem, Piazza della Signoria historické náměstí s dominantními stavbami a pastikami:Loggia della Signoria (14. st., Orcagna, S. Talenti, plastiky Donatello, Cellini, Giambologna), Neptunova fontána (B. Ammannati, r. 1575), jezdecký pomník Cosima I. (Giambologna, r. 1595), radnice - tzv. Palazzo Vecchio (od r. 1314, arch. A. di Cambio, před průčelím kopie Michelangelova Davida), Piazza del Duomo: katedrála S. Maria del Fiore (na místě původního kostela S. Reparata z 6.-7. st., gotická přestavba v letech 1294-1436, první arch. A. di Cambio, dále Talentini, kupole - F. Brunelleschi), kampanila (1334-59, Giotto, Pisano, Talenti, d. Robia, Donatello), Museo OPAunikátní muzeum založené v místech původních řemeslnických dílen pro výstavbu a výzdobu katedrály, v interiéru uložena nejvýznamnější umělecká díla z kostela (plastiky A. di Cambia, Donatella, L. della Robbia, Michalengelova Pieta, skvěle instalované originály tří bronzových dveří z Baptisteria, historické stavební náčiní, dřevěné makety soutěžních návrhů na dokončení hl. průčelí katedrály, rekonstrukce hlavní fasády S. Maria d. Fiore podle projektu A. Cambio); muzeum bylo otevřeno r. 1891, první modernizace muzea proběhla v letech 1998-2000 (rozšíření výstavní plochy cca o třetinu, arch. L. Zanhgeri a D. Palterer), další v letech 2009-15 (rozšíření o přilehlé prostory bývalého divadla "degli Intrepidi", zal. velkovévodou  P. Leopoldem v r. 1779, arch. této rekonstrukce A. Natalini, znovu otevřeno 29.10.2015); volný program - možnost výstupu na kampanilu nebo kupoli dómu

úterý 6.8.

FLORENCIE křestní kaple Battisterio S. Giovanni (troje bronzové dveře - historie vývoje reliéfu od pozdní gotiky k renesanci: A. Pisano, r. 1336, L. Ghiberti 1403-24 a 1425-52, v interiéru nádherná mozaiková výzdoba stropu, sarkofág vzdoropapeže Jana XXIII. - arch. Michelozo, plastiky Donatello); Gallerie degli Uffizi (rezervovaný vstup) původně administrativní budova (Uffizi = kanceláře) pro úředníky a řemeslníky vévody Cosima I. na nábřeží Arna (arch. G. Vasari, r. 1560), od r. 1737 upravováno pro umístění uměleckých sbírek rodiny Medici, dnes jedna z nejvýznamnějších světových obrazáren - skvělá kolekce italského malířství 14.-18. st. (zastoupeni mj. Cimabue, Giotto, P. d. Francesca, Lippi, Botticelli, Raffael, Mantegna, Leonardo, Tizian, Tintoretto, Caravaggio ad.), dále evropská malba 16.-18. st. (německé, vlámské, španělské malířství), antické plastiky, nyní rozšířeno o další výstavní sály (nově instalovaná  jedinečná sbírka Contini Bonacossi - mj. sv. Vavřinec od G.L. Bernini ad., prostory pro termínované výstavy) výklad v sálech pozdní gotiky a rané renesance a dostatečný čas na individuální prohlídku; možnost občerstvení v kavárně na střešní terase; Bargello - Museo Nazionalestředověký palác zal. v r. 1225 jako sídlo městské vlády, přestavěn v letech 1325-46 pro městského soudce, nakonec sídlo policejního velitele; v r. 1865 do interiérů umístěny medicejské sochařské sbírky - vynikající kolekce florentské renesanční plastiky; výklad v sále rané renesance (mj. Donatello, Ghiberti, Robbiové, Michelangelo, Giamologna, Cellini ad.), františkánský klášter S. Croce (13.-16. st., v interiéru zachovány původní nástěnné malby Giotta a dalších gotických malířů, renes. úprava G. Vasari; náhrobky mnoha slavných Florenťanů - mj. Ghiberti, Michelangelo, Machiavelli ad.), v areálu kláštera Cappella Pazzi (F. Brunelleschi), refektář, muzeum;volný program

středa 7.8.

FLORENCIE kostel San Lorenzo - medicejské pohřební kaple:Cappella dei Principi (17.-19. st.) a Nová sakristie (Michelangelo - architektura i náhrobky Lorenza a Guilia Medici, Madona s dítětem, 1520-34), interiér kostela (do původní gotické architektury vestavěl r. 1419 arch. F. Brunelleschi tzv. „starou sakristii“ - první renesanční sakrální stavba, potom pověřen i „modernizací“ celého interiéru; další vynikající renesanční díla, mj. Donatello, Bronzino, Desiderio da Settignano, F. Lippi), Biblioteca Medicea Laurenziana  přistavěna ke kostelu pro uložení medicejské sbírky knih - cca 15 tis. rukopisů a tisků (arch. Michelangelo od r. 1524, vestibul se schodištěm, tzv. Ricetto z let 1559-71, v r. 1571 zpřístupněna veřejnosti); dominikánský kostel S. Marco (zal. ve 13. st. pro řád Silvestrinů, přest. v 15. st. pro řád Dominikánů, v interiéru kaple S. Antonio, Gianbologna) aklášter San Marco (15. st., přestavba kláštera „sponzorovaná“ Cosimem Vecchio) - dnes Museo S. Marco (unikátní sbírka deskových obrazů a nástěnných maleb Fra Angelica, dále D. Ghirlandaio - Poslední večeře, Fra Bartolomeo - obrazy a nástěnná malba v klášterním refektáři, v 1. patře cely mnichů s nástěnnými malbami, cela G. Savoranoly a Cosima Vecchia, renesanční sál klášterní knihovny); Galleria dell´Accademia(rezervovaný vstup) další významná florentská umělecká sbírka (součást původní výtvarné školy založené vévodou Pietrem Leopoldem v r. 1784); ve speciálním novorenesančním sále navrženém E. de Fabris vystaveny Michelangelovy plastiky (David, sv. Matouš, Pieta z Palestriny a čtyři Otroci), dále expozice florentské renesanční malby 15. a 16. st., unikátní sbírka toskánské gotické deskové malby 13.-15. st. a Muzeum hudebních nástrojů; volný program

čtvrtek 8.8.

FLORENCIE gotický dominikánský klášter S. Maria Novella (renesanční průčelí L.B. Alberti - r. 1456, v interiéru vynikající fresková výzdoba, mj. Giotto, Massacio, Ghirlandaio, F. Lippi, Brunelleschi), Chiostro Verde - rajský dvůr s křížovou chodbou, mal. výzdoba P. Ucello, A. da Firenze), refektář (mnišská jídelna), kostel S. Spirito bývalý augustiniánský klášter (původní gotická stavba byla po požáru kompletně renesančně přestavěna podle návrhu F. Brunelleschi, v sakristii Ukřižování - rané dílo Michelangela); největší florentský palác Palazzo Pitti (architektura 15.-18. st., základní stavba snad arch. F. Brunelleschi, další přístavby B. Ammannati, B. Buontalenti a Pariggi), zakladatelem bankéř L. Pitti, další majitel Cosimo I. de´ Medici - rezidence pro jeho manželku Eleonoru z Toleda, v letech 1861-70 královský palác; dnes v interiérech několik galerií a muzeí - především významná obrazová sbírka Galleria Palatina (evropská malba 15.-19. st.: mj., Raffael, Botticelli, Tizian, Caravaggio), dále Galerie moderního umění (italské malířství 19. a 20. st.), Galerie kostýmů, Galerie stříbra, Galerie kočárů; palácový park Giardino di Boboli (návrh arch. N. Tribolo, r. 1549, rozlehlá terasovitě upravená zahrada, doplněná manýristickými stavbami a vodotrysky, pavilon s Galerií porcelánu); výstup ke kostelu S. Miniato al Monte (tzv. proto-románská stavba, zal. r. 1016, jedinečný interiér s románskými, gotickými a renesančnímidíly), Piazzale Michelangelo -podvečernívyhlídka na Florencii, Ponte Vecchio nejstarší kamenný most přes řeku Arno (od r. 1345); volný program

pátek 9.8.

FLORENCIE karmelitánský klášter S. Maria del Carmine -kaple rodiny Brancacci (rezervovaný vstup) první renesanční fresky (Masaccio - Vyhnání z Ráje a cyklus výjevů ze života sv. Petra, 1426-27), Palazzo Medici-Riccardi - soukromá kaple Cappella dei Magi (jedinečně zachovaný renesanční interiér s nádhernými freskami B. Gozzoli - průvod Tří králů, 1459-63), volný program; fakultativní výlet č. 1:výjezdautobusem (MHD) do FIESOLE (etruská FELSINA) oblíbené výletní městečko nad Florencií s krásnou vyhlídkou na město a okolí; klášter S. Francesco (14.-15. st., v interiéru zajímavé misionářské muzeum, etruské hradby z 6.-5. st. př.Kr.), dóm S. Romolo (vysvěcen v r. 1256, v int. mj. biskup S. Romolo - A. d. Robbia, M. da Fiesole), v centru města archeologický areál se základy etruského chrámového okrsku, římským divadlem, lázněmi a archeologickým muzeem; volný program dominikánský kostel S. Domenico (1406-35, částečně přestavěn v 17. st., první působiště Fra Angelica; v interiéru renesanční a manýristická výzdoba, mj. Fra Angelico, dílna S. Botticelli, L.di Credi ad.); FLORENCIE; volný program

sobota 10.8.

FLORENCIE bývalý klášter S. Apollonia (zal. v r. 1339, rozšířený v pol. 15. st.), v refektáři (klášterní jídelna) na celé čelní stěně výjimečně dobře zachovaná freska Poslední večeře (Andrea d. Castagno, r. 1447, nejstarší renesanční „večeřadlove Florencii); Ospedale degli Innocenti-první renesanční světská stavba v historii architektury - tzv. nalezinec pro odložené děti (arch. F. Brunelleschi, od r. 1419); volný program, odpoledne transfer na letiště, odlet do Prahy v 17:10 hodin (via Mnichov), přílet do Prahy ve 21:25 hodin

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi