NAUMBURG, SCHULPFORTA, FREYBURG, NEUENBURG | ARS VIVA cesty za uměním

NAUMBURG, SCHULPFORTA, FREYBURG, NEUENBURG

románské a gotické poklady Saska-Anhaltska v krajině starých vinic

TERMÍN: 3. říjen 2020 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 3120

CENA: 1 300 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky… 


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 3.10.

odjezd z Prahy v 06:30 hodin (po dohodě možnost přistoupení na trase) NAUMBURG historické město v Sasku-Anhaltsku na významné staré obchodní cestě Via Regia, do reformace sídlo biskupa; románský dóm sv. Petra a Pavla (památka UNESCO, 1210-50 na starších základech, východní chór nad románskou kryptou z r. 1330, pozdně románský lettner, západní chór s lettnerem z pol. 13. st., jedinečné plastiky a reliéfy naumburského mistra - kolem r. 1260, vitráže chórů z let 1250, 1330 jsou přední památkou německé středověké sklomalby; gotické oltáře, chórové lavice); bývalý kapitulní klášter s gotickou křížovou chodbou slouží jako Dómské muzeum (středověká sakrální umělecká díla); městský kostel sv. Václava (1426-1511, pozdně gotická halová stavba s výraznou věží - sloužila jako hláska, významné barokní varhany spojené s J.S. Bachem); náměstí s renesančními a barokními domy, renesanční radnice (1517-28), brána Marientor (součást středověkého opevnění); volný program - možnost návštěvy Městského muzea (umístěno v měšťanském domě se středověkým jádrem) nebo Muzea Friedricha Nietscheho (v domě, kde filosof prožil část svého života) SCHULPFORTA bývalý cisterciácký klášter s kostelem P. Marie a sv. Jana Křtitele nedaleko Naumburku: raně gotický kostel po r. 1240, pozoruhodné západní průčelí - kolem 1300 s dobovou sochařskou výzdobou, raně gotická opatská kaple, gotická výstavba zachovala podstatné části románského kláštera z let 1160-70 (např. křížovou chodbu) FREYBURG staré malebné město v krajině nazývané „Toskánsko severu“; původně pozdně románská bazilika P. Marie (příčná loď z let 1210-30, chórová část, obvodové zdi trojlodí, věž nad křížením, západní dvouvěží, západní předsíň a románský portál s bohatým dekorem; kolem r. 1410 rozšířená o gotický presbytář a r. 1490 upravená na trojlodní halu); ve městě zachovány úseky gotické hradby; hrad Neuenburg nad městem (prohlídka dle časových možností; v jádru pozdně románský z 1. pol. 13. st., patrová románská kaple kolem r. 1170); návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi