jarní MILÁN - město umění a designu | ARS VIVA cesty za uměním

jarní MILÁN - město umění a designu

nejnovější architektura a urbanismus 3. tisíciletí nad Mediolanem

TERMÍN: 23. - 29. květen 2022 (7 dnů) POSLEDNÍ 3 MÍSTA ČÍSLO ZÁJEZDU: 3022

letenky na vyžádání

CENA: 18 900 Kč       se slevou 18 700 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 2 430 Kč; možnost snížené zálohy 4 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu (pravidelná linka Lufthansy Praha - Milán - Praha, via Frankfurt), transfery letiště - hotel - letiště, 6x ubytování se snídaní - bufet (3* hotel v Miláně, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, safe, free WiFi ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 5 600 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, úplné pojištění; podrobně viz Všeobecné podmínky... Dále cena zahrnuje jedno odbavené zavazadlo (váha max. 23 kg) a jedno malé příruční zavazadlo na palubu letadla (váha max. 8 kg). Cena nezahrnuje jízdenky na MHD a osobní městský poplatek (3 € /os./noc). Fakultativně: č. 1) úplné pojištění včetně Pandemic = 490 Kč.


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

pondělí 23.5.

odlet z Prahy v 10:15 hodin, sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu „J“) v 08:15 hod., ve 14:00 hod. přílet do MILÁNA (letiště Malpensa), hlavního města Lombardie a druhého největšího italského města, metropole umění, staré i současné architektury, střediska designu, světové módy a veletrhů (tradice od r. 1920); do r. 222 př.Kr. keltská metropole, dále římské MEDIOLANUM, později hl. město langobardské a franské říše, dále centrum vlády rodu Visconti a Sforza; transfer do hotelu - ubytování; Piazza del Duomo centrum historického města, elegantní rozlehlé náměstí s dominantou Katedrály Narození Panny Marie (jedna z „nejmladších“ gotických katedrál v Evropě, nazývaná „nejkrásnější gotický chrám světa“) a jezdeckým pomníkem krále Viktora Emanuela II., Galleria Vittorio Emanuele II. (slavná krytá obchodní pasáž, arch. G. Megnoni, 1865-77, vzor pro ostatní evropská velkoměsta), volný program (v podvečer začínají v místních barech a kavárnách tradiční „aperitivi“ - k zakoupenému nápoji se nabízejí různé studené i teplé lahůdky formou bufetu)

úterý 24.5.

MILÁN historické jádro města: vlakové nádraží Centrale (pozdně secesní, arch. L.J. Bouchot, otevřeno v r. 1931), Torre Pirelli (arch. G. Ponti, L. Nervi, A. Danusso, r. 1955-60, v. 127 m), Duomo (Katedrála Narození Panny Marie) jedna z „nejmladších“ gotických katedrál v Evropě, nazývaná „nejkrásnější gotický chrám světa“ (budována na přání Giana Galeazza Viscontiho, na místě bazilik S. Maria Maggiore a S. Tecla, půdorys 157x61,5 m, od r. 1386, dále 1500, 1765-69, 1805-13, 1948-51, v r. 1965 obložena světlými mramorovými deskami a ozdobena více než 2000 mramorovými sochami, z int. přístupné základy původní baziliky S. Tecla pod Piazza del Duomo; bohatá vnitřní výbava, mj. unikátní sedmiramenný bronzový svícen od Mikuláše z Verdunu - 13. st., vitráže 15.-16. st., možnost vystoupit na střechu, 135 fiál, nádherný výhled na centrum města), La Veneranda Fabbrica del Duomo - Dómské muzeum (skvělá instalace originálních děl z dómu - architektonické fragmenty, plastiky ad.), Piazza della Scala: pomník Leonarda da Vinci (r. 1872), proslulé operní divadlo La Scala (jedna z nejslavnějších operních scén světa, arch. Piermarini), Palazzo di Brera (arch. Richini 1651-1773, původně jezuitský konvent, od r. 1776 Accademia di Belle Arti, součástí slavná obrazárna - Pinacoteca di Brera jedna z nejvýznamnějších v Itálii, skvělá sbírka starého umění (zastoupeni mj. Mantegna, G. Bellini, Raffael, Piero d. Francesca, Caravaggio, Boccioni aj., otevřeno do 18:30 hod.); volný program

středa 25.5.

MILÁN bývalý městský špitál Ospedale Maggiore (zal. Franceso Sforza v r. 1456, arch. A. Filarete ad., dnes areál Milánské univerzity); S. Nazaro Maggiore (bazilika zal. v r. 382 sv. Ambrožem, původně zasvěcená sv. Apoštolům, v r. 397 zasvěcena sv. Nazarovi, monumentální stavba na půdorysu řeckého kříže, v r. 1512 před původní průčelí přistavěno mauzoleum rodiny Trivulzio - arch. Bramantino), Torre Velasca (arch. skupina B.B.P.R., 1956-58, v. 106 m), S. Maria presso S. Satiro (kostel z 9. st. zasvěcený sv. Satyrovi, v letech 1472-82 přestavba - arch. D. Bramante: křestní kaple, unikátní „iluzivní“ apsida - raný příklad trompe l'œil; další úprava arch. Vandoni v r. 1871); volný program - možnost návštěvy muzeí: Museo Poldi Pezzoli pozoruhodná sbírka bohatého milovníka umění Giacoma Poldi-Pezzoli (hl. italská pozdní gotika a renesance, instalace v původních obytných prostorách sběratelovy městské rezidence), Museo Teatrale alla Scala sbírka ilustrující dějiny světoznámé milánské opery (portréty skladatelů a pěvců, dobové dokumenty, součástí prohlídky je nahlédnutí do interiéru divadla z jedné z lóží)

čtvrtek 26.5.

MILÁN Piazzale Cadorna s gigantickou plastikou jehly s nití (symbol města módy a linií metra, soch. C. Oldenburg a C. van Bruggen, r. 2000), komplex dominikánského kláštera S. Maria delle Grazie, cihlový kostel zdobený terakotou (arch. D. Bramante, od konce 15. st., v int. kostela mj. freskový cyklus z let 1482-85 B. Butignone, r. 1542, G. Ferrari, tribuna), v refektáři slavná freska Leonarda da Vinci Poslední večeře (1495-98, poškozena při bombardování v r. 1943, podle možnosti časová vstupenka - cena bude upřesněna), Monastero Maggiore - S. Maurizio (od r. 1503, arch. G. Dolcebuono, unikátní fresková výzdoba stěn - B. a A. Luini, A. Campi, S. Peterzano), v budovách bývalého konventu je umístěno Civico Museo Archeologico (antické poháry, reliéfy, plastiky, etruská a řecká keramika; v zahradě oktogonální římská věž ze 3. st.), S. Ambrogio (4.-15. st., nejvýznamnější církevní stavba v Miláně, prototyp lombardské baziliky - vybudována v letech 379-86 milánským biskupem sv. Ambrožem v blízkosti křesťanského hřbitova: atrium, reliéfy, nástěnné malby, kazatelna s reliéfní výzdobou z několika období, plastiky), součástí areálu je obdélníkové atrium se 16 antickými sloupy ze 4. st., S. Lorenzo Maggiore (od 4. st., dále r. 1103, 1574-88, M. Bassi, křestní kaple, antické mozaiky, podlahy, sloupy, nástěnné malby), Porta Ticinese (pův. středověká brána do města, 12. st.), bazilika S. Eustorgio (zal. asi ve 4. st., součást dominikánského kláštera zal. v r. 1220, další úpravy na konci 13. a ve 14. st., restaurována v 19. st. a po 2. sv. válce) v hlavní lodi antropomorfní a zoomorfní románské hlavice pilířů, v 15. st. přistavěna nádherná renesanční Cappella Portinari (zaklenutá melounovou klenbou, uprostřed mramorový sarkofág sv. Petra Mučedníka od G. di Balduccio z Pisy, podpíraný postavami 8 křesťanských ctností); čtvrť Navigli s několika dochovanými vodními kanály - pozůstatek původního dopravního systému); volný program

pátek 27.5.

MILÁN náměstí Piazza Mercanti (ve středověku centrum města), Palazzo della Ragione (historická radnice, 1228-33), Loggia degli Osii (z r. 1316), Palazzo Marino (současná budova radnice, r. 1558), Via Dante (elegantní pěší korzo lemované městskými paláci z 18. a 19. st.), Castello Sforzesco vynikající příklad městské fortifikační architektury, hrad rodů Visconti a Sforza (zal. r. 1368, přestavba od r. 1450 - Francesco Sforza, částečná přestavba 1901-04; park s amfiteátrem z let 1893-97; v interiéru několik muzeí: Museo d´Arte Antica (místní nálezy, expozice zbraní, architektonické fragmenty z raně křesťanských kostelů z Lombardie), Archeologické muzeum (mj. jedinečná sekce egyptského umění); Muzeum hudebních nástrojů, Muzeum užitého a volného umění (mj. G. Bellini, Mantegna, Tintoretto, Tiepolo) a nová instalace posledního Michelangelova díla - Pietà Rondanini (v samostatné expozici); Palazzo Reale (rezidenční palác, 12.-18. st.), Palazzo dell' Arengario komplex dvou symetrických budov ve stylu „mussoliniovské“ architektury s elegantními arkádami a balkony (arch. P. Portalupi, 1936-56) v levé budově od r. 2010 umístěno Museo del Novecento (arch. I. Rotta a F. Fornasari) vynikající sbírka moderního a současného umění (mj. Picasso, Modigliani, Mondrian, Kandinskij, Boccioni, Carrá, de Chirico, Morandi, Fontana, Matisse, Klee ad.); volný program

sobota 28.5.

MILÁN urbanistický komplex Palazzo della Regione Lombardia (arch. Pei, Cobb Freed&Partners, 2007-10); Piazza Garibaldi nový urbanistický areál kolem nádraží: Bosco Verticale (arch. Boeri studio, 2007-13, dva výškové domy s balkony porostlými stromy), náměstí Gae Aulenti (významná it. architektka a designérka, 1927-2012), budova centrály banky UniCredit (arch. Cesare Pelli, 2009-13, nákupní centrum), UniCredit Pavilion (víceúčelová hala 2015); Porta Nuova Residenze (skupina architektů, fascinující realizace projektu nového bydlení třetího tisíciletí); Cimitero Monumentale hlavní milánský hřbitov se zajímavými náhrobky (funerální plastiky, reliéfy, architektura, mj. hrobky rodiny Campari a Martini); nejnovější milánská architektura - CITY LIFE (2008-16): metrem do stanice Tre Torri (nová fialová linka, od r. 2015), Piazza Tre Torri - centrální prostor (náměstí a obchodní centrum s restauracemi) se třemi mrakodrapy: Torre Isozaki - pojišťovna Allianz (arch. A. Isozaki, v. 209 m), Torre Hadid - pojišťovna Generali (r. 2017, v. 170 m), Torre Libeskind (v. 150 m), navazující na komplex původního výstaviště FIERA MILANO (nová střešní skulpturální nástavba nad vstupem), Residenza Zaha Hadid (8 bloků, 2009-13), krásná parková úprava, podzemní garáže, park Piazzale G. Cesare - fontána a vyhlídka na celý areál, Residenza D. Libeskind (8 obytných bloků z let 2010-13); vyhlídka na slavný fotbalový stadion G. Meazza - S. Siro (AC a Inter Milán, kapacita 80 000 diváků, přestavba 2015-16), hippodrom (20. léta 20. st.), na volném prostranství monumentální bronzový kůň, vytvořený podle kreseb a modelů Leonarda da Vinci (na mramorovém podstavci, v cca 6,5 m, váha 15 t, instalace v r. 1999); volný program

neděle 29.5.

MILÁN volný program; možnost návštěvy dalších vynikajících muzeí a sbírek: Pinacoteca Ambrosiana (zal. r. 1618, v rezidenci kardinála F. Borromea a dar jeho uměleckých děl - ve 24 místnostech vynikající kolekce od renesance po poč. 20. st., mj. Leonardo da Vinci, Caravaggio, Boticelli, Rafael, Tizian ad.), Fondazione Prada v areálu bývalého lihovaru a skladišť na okraji města, přestavba na výstavní prostory pro moderní a současné umění (arch. R. Koolhaas, 19 000 m2, r. 2015-18; muzeum MUDEC (arch. D. Chiperfield, 2000-15, osobitý design interiéru, kolekce historických předmětů, současné umění; aktuální výstava); navečer transfer na milánské letiště Linate, odlet do Prahy v 19:35 hodin, přílet ve 23:05 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi