JAN BLAŽEJ SANTINI II - skvosty západočeského baroka

Ostrov u Stříbra, Kladruby, Plasy, Mladotice, Mariánský Týnec, Hubenov

TERMÍN: 21. září 2019 (1 den) VYPRODÁNO, přijímáme přihlášky náhradníků - bez zálohy ČÍSLO ZÁJEZDU: 3019

CENA: 850 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 21.9

odjezd z Prahy v 07:00 hodin - OSTROV  U STŘÍBRA kaple sv. Václava a sv. Vojtěcha (r. 1740, snad podle plánů J.B. Santiniho) KLADRUBY benediktinský klášter (založen knížetem Vladislavem v r. 1115, barokně přestavěn ve 2. čtvrtině 16. st.): klášterní kostel Panny Marie (12.-13. st., 1712-28 přestavěn v barokní gotice, arch. J.B. Santini; hlavní oltář J.B. Santini a Ř. Theny; fresky K.D. a P.J. Asamovi - kolem r. 1726 a J.T. Supper z pol. 18. st.; plastiky Ř. Theny - kolem r. 1732), konvent (arch. K.I. Dientzenhofer, 1730-70) PLASY cisterciácký klášter: konvent (arch. J.B. Santini, 1711-40, fresková výzdoba), kostel Nanebevzetí Panny Marie (zal. r. 1144 jako dřevěné provizorium, 1154-1204 vystavěna trojlodní románská pilířová bazilika, v letech 1661-66 přestavba; obrazy K. Škréta, P. Brandl; plastiky M.B. Braun), prelatura (1698 - poč. 18. st., arch. J.B. Mathey; fresky J.K. Liška), klášterní sýpky (arch. J.B. Mathey, 1685-86), královská kaple (před r. 1265, nástěnné malby z doby kolem r. 1280) MLADOTICE kaple Jména Panny Marie postavena na místě starší stavby v letech 1708-10, první realizace J.B. Santiniho pro opata Tytla z kláštera v Plasech (šestiboká centrála, v interiéru výjevy ze života cisterciáckých světců a světic) MARIÁNSKÝ TÝNEC vrcholně barokní areál: poutní kostel Zvěstování Panny Marie (arch. J.B. Santini, 1720-51, fresková výzdoba z pol. 18. st.), cisterciácké proboštství (r. 1764, nástěnné malby z r. 1768) HUBENOV hospodářský dvůr (podle staršího projektu J.B. Santiniho, 1730-34; uzavřený dvůr se zámečkem, sýpkou a hospodářskými staveními, v centru dvora centrální stavba se studnou); návrat do Prahy

Zajímavé odkazy:

http://www.santini.cz/cz/
http://pamatkovykatalog.cz?element=15155534&action=element&presenter=ElementsResults
http://www.kladruby.cz/
http://pamatkovykatalog.cz?element=14559203&action=element&presenter=ElementsResults
http://kladruby.euweb.cz/uvod.htm
https://www.klaster-plasy.eu/cs
http://www.klaster-plasy.cz/
http://pamatkovykatalog.cz?element=14446078&action=element&presenter=ElementsResults
http://pamatkovykatalog.cz?element=15096807&action=element&presenter=ElementsResults
http://www.marianskatynice.cz/http://pamatkovykatalog.cz?element=12414902&action=element&presenter=ElementsResultshttp://pamatkovykatalog.cz?element=777047&action=element&presenter=ElementsResults

předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 223/9 (1. patro)
+420 233 324 099
arsviva@arsviva.cz
www.arsviva.cz

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi