severozápadní TURECKO: oblasti Mysia, Troas, Aeolis, Bithynia | ARS VIVA cesty za uměním

severozápadní TURECKO: oblasti Mysia, Troas, Aeolis, Bithynia

Bursa, Trója, Hellespont, Assos, Nikaia-Iznik, Alexandreia Troas, Pergamon…

TERMÍN: 27. květen - 3. červen 2023 (8 dnů) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 2923

CENA: 26 400 Kč       se slevou 26 200 Kč
cena zahrnuje letištní poplatky a taxy 4 055 Kč; možnost snížené zálohy 7 000 Kč
Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha - Istanbul; Edremit - Istanbul - Praha (pravidelná linka Pegasus), lux. klimatizovaný autobus, 7x ubytování s polopenzí - snídaně bufet, večeře menu (3* a 4* hotely, 2lůžkové pokoje s příslušenstvím, klimatizace ad.; příplatek za jednolůžkový pokoj je 4 600 Kč), odborného průvodce ARS VIVA, místní technický doprovod, osobní audio systém; podrobně viz Všeobecné podmínky... Cena nezahrnuje: částku na spropitné za služby v Turecku (20 €) - vybere průvodce před odletem. Fakultativně (bez vstupného): výlet č. 1) IZNIK = 1 200 Kč; výlet č. 2) PERGAMON = 1 200 Kč; č. 3) úplné pojištění včetně Pandemic = 560 Kč.Území starověkých království a provincií Mysia, Troas, Aeolis, Bithynia na severovýchodě Malé Asie zahrnuje především pobřeží Marmarského a severozápad Egejského moře, kde se ve své době odehrávaly převratné události lidských dějin....

sobota 27.5.

odlet z Prahy v 16:25 hodin, sraz účastníků na letišti V. Havla v Praze ve 14:15 hod. (spojovací chodba mezi Terminály 1 a 2, pult pro cestovní kanceláře vedle vchodu „J“), přílet do Istanbulu na asijské letiště Sabiha Gokcen v 19:55 hod. m.č.; transfer autobusem z letiště do Bursy, BURSA ubytování v centru města, volný program

neděle 28.5.

BURSA (BROUSSA, PRUSA) hl. město provincie zal. v r. 186 př.Kr. na úpatí horského masivu Uludag, rozšířeno Římany ve 2. st. (proslulá knihovna, množství termálních pramenů - vyhlášené okázalé lázeňské komplexy); zač. 14. st. hl. město Osmanské říše - stavební rozvoj (Osman, Orhan, unikátní architektura); historické jádro města s množstvím jedinečných mešit a minaretů z různých období Osmanské říše a řadou otomanských obytných domů: čtvrť Cekirge - Muratova mešita (typ byzantské architektury s cihlovými pásy - portikus s pěti oblouky; int. ve tvaru písmene „T“, 14. st.); hrobka sultána Murata I. (syn sultána Orhana, zemřel r. 1389), vyhlídka na nové město z terasy hrobky; nedaleko nové a staré lázně, hrobka Sulejmana Čelebiho, v městském parku Archeologické muzeum - místní nálezy z různých lokalit od antiky po osmanskou dobu (šperky, mince, plastiky, arch. články, nálezy z lok. Antandros ad.); muzeum Uluumay Osmanli jedno z nejvýznamnějších etnografických muzeí v Turecku (soukromé sbírky, možnost setkání se sběratelem Osmanlim); komplex Muradiye: Mešita Murata II. (kolem r. 1424, první osmanský imperiální areál, malebné nádvoří, interiér s kachlemi); v zahradách sultánské hrobky (mj. Murata II., 1404-51); čtvrť Hisar - nejstarší opevněné centrum města zbytky římských, byzantských a osmanských hradeb a městských bran; hrobky zakladatelů Osmanské říše Osmana a Orhana  (14. st.), vyhlídka z terasy na staré město; Velká mešita (Ulu Cami, zal. r. 1379  - sultán Murat I., dokončena Beyazidem a Mehmedem I., typická poutní mešita, 20 kupolí na 12 pilířích, mohutné vnitřní nádvoří s fontánou lemované velkými kufickými kaligrafickými nápisy); volný program, možnost návštěvy starého bazaru (rekonstruován po požáru v r. 1957, hl. hala se 14 kupolemi - kol. r. 1400)

pondělí 29.5.

BURSA Zelená mešita jedna z nejvelkolepějších osmanských mešit (postavena za Mehmeda I. 1419-23 na místě pův. byzantského kostela - arch. Haci Ivaz, jedinečný interiér s využitím zelených a modrých dlaždic), mausoleum Mehmeda I. (arch. H. Ivaz, oktogon); volný program, možnost návštěvy dalších osmanských komplexů: Beyazidova mešita (zal. kol. r. 1400, v areálu pův. kuchyně a lázně), Emir Sultan Camii ad. nebo fakultativní výlet č. 1: IZNIK (NICEA, NIKAIA) významné historické město v Bithýnii na místě starověkého sídla Ankoré a u východního břehu jezera Iznik Gölü; v r. 316 př.Kr. založil stratég Antigonos město Antigoneia, dále Nikaia (nový urbanismus na čtvercovém síťovitém „hippodamském“ půdorysu); v r. 325 zde zasedal první církevní sněm; důležitá pevnost; r. 787 druhý významný církevní sněm (mj. zatratil obrazoborectví); 1204-61 sídelní město byzantského císaře; tradice výroby keramiky a slavných kachlí; historické jádro města: starověké městské hradby (pův. řecké, přestav. za Římanů v 1. st. na půdorysu pentagonu, délka 4 427 m, výška 9 m, síla zdí 3,5 m, 108 věží, brána Lefke - r. 70, zbytky řím. triumfálního oblouku, brána Istanbul Kapisi ve tvaru triumfálního oblouku na počet návštěvy císaře Hadriána); Zelená mešita (za sultána Murata I., 1384-89), Hagia Sophia (ext., zbytky chrámu, kde pravděpodobně probíhaly ekumenické koncily, souč. stav z r. 1605); římské divadlo (od r. 112); volný program BURSA

úterý 30.5.

BURSA cesta na západ kolem jižního pobřeží Marmarského moře GÖLYAZI dnes malé rybářské městečko u jezera Ulubat Gölü na místě kdysi slavného římsko-byzantského starov. města Apollonia, zbytky byzantských hradeb u přístavu, zřícenina křesťanské katedrály, příjemná atmosféra v přístavní čajovně BANDIRMA důležitý přístav u Marmarského moře; nové Archeologické muzeum zal. r. 1992, arch. A. Ertan; nově objevené plastiky, keramika, mince, stély ad. z okolních významných archeolog. nalezišť Daskyleion (od doby bronzové po Římany) a Kyzikos (perské období); poloostrov Kapidagi ERDEK na místě dnešního města dříve rozsáhlé antické město (na základech staršího osídlení) KYZIKOS - v souč. době stále probíhají intenzivní vykopávky - identifikace jednotl. částí města (akropole, divadlo, římské lázně, pokladnice, prytaneion, bouleutérion, Apollónův chrám ad.), Hadriánův chrám (2. st., části stylobatu, obrovské množství volně ležících mramorových obkladů a reliéfů) KEMER malé přístavní rybářské městečko na jihozápadním pobřeží Marmarského moře - nově objevený (r. 2004) archeolog. areál starov. města PARION zatím odkryto ant. divadlo (helénistické, opraveno ve 2. st.), nekropole (kosterní a urnové pohřby), římská vila (2. st., keramika. atrium, plastiky ad.), přístavní budovy; jízda kolem Dardanelského průlivu (ant. Hellespontium Pelagus, Rectum Hellesponticum a Fretum Hellesponticum, délka 61 km) CANAKKALE (ant. HELLESPONT, DARDANELY, „Hliněný hrad“) strategicky položené město v úžině naproti Galipolskému poloostrovu, místo mnoha významných voj. tažení a bitev; pevnost a Námořní muzeum Cimelik na pobřeží (lodní děla, lodě, kotvy ad. v ext., uvnitř pevnosti expozice k r. 1915 k tureckému vítězství u Galipoli - 100. let výročí); ubytování, volný program

středa 31.5.

CANAKKALE Archeologické muzeum v nové jižní části města (od r. 1984, významné nálezy z regionu - Parion, Trója, Bozcaada, Gokceada, Assos, Alexandreia Troas, Gulpinar, Dardanos, Yenice, Can, Gumuscay; na zahradě instalovány sarkofágy, hlavice ant. sloupů ad.) TRÓJA (HISARLIK, TRUVA) jedna z obecně nejznámějších světových archeolog. lokalit proslavená objevem H. Schliemanna a jeho vykopávkami od r. 1871 (lokalizace „Homérského“ města, objevení tzv. Priamova pokladu - odvezen do Německa, v r. 1945 uloupen Rudou armádou a převezen do Moskvy); archeologický areál - na Schliemannovy vykopávky navázalo několik expedicí, dodnes se odkrývají další části (ant. divadlo ad.), celkem 9 základních histor. vstev (od 4. tisíciletí po 5. st., cca 47 měst): mohutné městské hradby, vstupní rampa, megaron, Athénin chrám, městské brány ad.; kolem starého města množství antických architekt. fragmentů (sloupy, hlavice, architrávy ad.) KOCALI mimořádně dobře zachovalé staré antické žulové lomy, kde se těžil a zpracovával materiál na výstavbu pobřežních antických měst (Neandros, Alexandreia Troas ad.) - 9 ležících monumentálních sloupů (průměr cca 1,88 m, délka 10-12 m) ALEXANDREIA TROAS (ANTIGONEIA) ruiny rozlehlého helénistického města (německé vykopávky) zal. Alexandrovým generálem Antigonem kolem r. 310 př.Kr.; akvadukt, lázně Heroda Attika, dlážděná cesta GULPINAR malá turecká vesnička, na okraji rozlehlý areál (osídlení od neolitu, stále probíhá archeolog. průzkum) poutní svatyně Apollóna Sminhtea (42x23 m, 8x14 sloupů, cca od 2. st. př.Kr.), dobře zachovalé posvátné cesty, malé lapidárium (hlavice, architrávy ad.) BABAKALE nejzápadnější výběžek Asie (v Iliadě Lektonský mys); osmanská pevnost nad přístavem (pravoúhlý půdorys, 3 500 m2, 1722-29) ASSOS ubytování u moře s vyhlídkou na řecký ostrov Lesbos

čtvrtek 1.6.

ASSOS (BEHRAMKALE) jedno z nejmalebnějších a nezajímavějších antických měst starověku na několika přírodních terasách nad souč. rybářskou vesničkou; zal. ve 13. st. př.Kr. pravděpodobně Chetity (ASSUWA), v 7. st. př.Kr. kolonizován z osady Methymna z nedalekého ostrova Lesbos, od 6. st. př.Kr. Lýkijská nadvláda, později součást perské satrapie a později Délské ligy, působení Aristotela; četné archeolog. výzkumy již od zač. 19. st. (části chrámu dnes v Britském muzeu a v Istanbulu); archeolog. areál: antické divadlo (3. st. př.Kr., zvětšeno za Římanů; zbytky plastik, nápisy, 32 řad sedadel, 2 diazomy); západní cesta lemovaná nekropolemi (od 6. st. př.Kr.); dobře zachovalé městské hradby se západní vstupní branou (4. st. př.Kr., 3 km, výška 12-18 m); agora (2. st. př.Kr.): lemovaná dvěma terasami - severní stoa (12x13 m, dórský řád), jižní stoa (4 patra), bouleterion (20x20 m), budovy s mozaikami, lázně (1 st. př.Kr.), chrám; akropole: 236 m nad mořem - nádherné vyhlídky na moře a ostrov Lesbos, archaický chrám bohyně Athény (od 540 př.Kr., dórský, 14x30 m, peripteros -13x6 sloupů, původ. 68 metop), zbytky byzantských staveb; otomanský most přes řeku Tuzla (14. st., na místě antického mostu, délka 100 m) ANTANDROS řecké město na důl. pobřežní cestě zal. v 7. st. př.Kr. (kolonisté z Lesbu), staré ant. lázně (probíhají rozsáhlé vykopávky) BURHANIYE krátká zastávka v přístavu - vyhlídka na záliv a pohoří Ida AYVALIK oblíbené přístavní městečko a letovisko s řeckou atmosférou (Kydonaie); volný program v centru starého města; vyjížďka na ostrov ALIBEY - vyhlídky na okolní ostrovy; ubytování u moře

pátek 2.6.

AYVALIK volný program u moře; fakultativní výlet č. 2: PERGAMON (Bergama) aiolské město na skalním výběžku mezi řekami Selínem a Kétiem, jedno z nejdůležitějších měst Mýsie, spojené se světem nedalekým přístavem Elaion; po smrti Alexandra Vel. si zde Lysimachos uchovával poklady (9 000 talentů), největší prosperita ve 2. st. př.Kr. (obchod, výroba vlněných látek, stříbrné doly), kulturní rivalita s egyptskou Alexandrií; Dolní agora (od 2. st. př.Kr., dvoupatrové sloupořadí), gymnasium (na třech terasách, pro různé věk. kategorie: 6-9 let, 10-15 let, nad 16 let, korintské hlavice ad.), odeion (kapacita 1 000 diváků), římské lázně (mramorové obklady, mozaiky, ad., původ. množství plastik ve výklencích), chrám bohyně Héry (mozaiková podlaha), svatyně bohyně Démétér (od 3. st. př.Kr., zdobená vstupní brána); Archeologické muzeum nová instalace ant. plastiky a mozaik; etnografická kolekce; výjezd lanovkou (jízdné není v ceně) akropole: Horní agora (84x44 m, Dionysiův chrám), místo Diova oltáře (dnes částečně rekonstruovaný v Berlíně), Athénin chrám (od 4. st. př.Kr., dórské sloupořadí), knihovna (kolem r. 170  př.Kr., druhá největší po Alexandrii, 200 000 svitků), Traianův chrám (2. st.), divadlo (3. st. př.Kr., plocha 4 200 m2, více než 80 původních lavic, kapacita 10 000 diváků); Asklépieion chrámový okrsek zasvěcený Asklépiovi - bohu lékařství (od 4. st. př.Kr.), chrám, lázeňský dům, divadlo, knihovna, sloupořadí, palestra ad.) CANDARLI (ant. PITANE) janovská pevnost (zal. kolem r. 1 300, přestavba za Mehmeda II. r. 1 450; nově opravené hradby a strážní věže) nad krásnou zátokou a přístavem; volný program AYVALIK

sobota 3.6.

AYVALIK transfer na letiště do Edremitu; odlet do Prahy v 08:30 hod. (via Istanbul), přílet do Prahy v 15:30 hodin

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd » nabídka parkování u letiště v Praze »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099

qrico
Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek
Spojte se s námi