ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK - kraj k objevování… | ARS VIVA cesty za uměním

ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK - kraj k objevování…

RYBNIŠTĚ, VARNSDORF, RUMBURK, JIŘÍKOV, ŠLUKNOV, VILÉMOV, MIKULÁŠOVICE

TERMÍN: 26. září 2020 (1 den) NELZE OBJEDNAT ČÍSLO ZÁJEZDU: 2920

CENA: 890 Kč        Přihláška na zájezd

CENA ZAHRNUJE: dopravu lux. autobusem, odborného průvodce ARS VIVA, osobní audio systém, cestovní pojištění, podrobně Všeobecné podmínky; cena nezahrnuje: vstupné, milodary do kostelů


obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek

sobota 26.9.

Šluknovský výběžek je místem ojedinělých, donedávna zanedbaných, nyní však zrekonstruovaných a zpřístupněných památek.

odjezd z Prahy v 06:30 hodin RYBNIŠTĚ obec na rozhraní Lužických hor a Českého Švýcarska, založená na místě vysušeného rybníka; secesní kostel sv. Josefa (arch. A. Möller, 1900-10) VARNSDORF původně sedm osad zal. lužickosrbským obyvatelstvem koncem 10. st., sjednoceny a na město povýšeny až r. 1868, významné středisko textilní výroby; barokní kostel sv. Petra a Pavla (1766-77, r. 1830 zde poprvé liturgicky provedena Beethovenova Missa solemnis), tzv. Červený kostel (z r. 1905, secesně novogotický), kostel sv. Karla Boromejského (arch. A. Möller, 1903-10, novogotický) RUMBURK původně osada na Solné stezce, rozkvět v 16. st., loretánská kaple Panny Marie (arch J.L. Hildebrandt, od r. 1707, nejseverněji položená loreta u nás) JIŘÍKOV poutní kostel sv. Jiří (1724-28) ŠLUKNOV nejseverněji položené město v ČR na starobylé Solné stezce, historické jádro od r. 1992 památkovou zónou; zámek (na místě pozdně got. tvrze, renesanční přestavba z r. 1487, dále 1566-73, na poč. 17. st. barokizace; po velkém požáru r. 1986 opraven a r. 2007 znovu zpřístupněn), arciděkanský kostel sv. Václava (zal. v 1. pol. 14. st., raně barokně přestavěn, 1710 vyhořel - dochována jen hrobka Šlejniců a Masfeldů, 1711-14 barokní novostavba) VILÉMOV poutní kostel panny Marie (1728-34) MIKULÁŠOVICE kostel sv. Mikuláše (1743-50); návrat do Prahy

 

zajímavé odkazy pro tento zájezd předpověď počasí pro tento zájezd »
Přihláška na zájezd

Od roku 1992 pořádáme specializované zájezdy pro milovníky výtvarného umění, architektury, archeologie a historie. Naše cesty jsou originály - připravují a vedou je odborníci, kteří dokážou poutavě vysvětlit téma i v širších souvislostech. Používáme kvalitní hotely a spolehlivou dopravu. Vážíme si trvalé přízně stálých klientů, jejichž řady se rozšiřují především na doporučení spokojených zákazníků.

Adresa ARS VIVA cesty za uměním

160 00 Praha 6 - Dejvice
Muchova 233/1 (3. patro)
+420 233 324 099
qrico

Novinky na e-mail vyplňte emailovou adresu pro zasílání novinek